Библия » Подстрочник Подстрочник: TR + SYN

2 Петра 1 2-е послание Петра 1 глава

1 Симон
Συμεὼν
сюмэо́н
N-PRI
Пётр
Πέτρος
пэ́трос
N-NSM
раб
δοῦλος
ду́лос
N-NSM
и
καὶ
кай
CONJ
Апостол
ἀπόστολος
апо́столос
N-NSM
Иисуса
Ἰησοῦ
иэсу́
N-GSM
Христа
Χριστοῦ
христу́
N-GSM
 
τοῖς
то́йс
T-DPM
равно драгоценную
ἰσότιμον
исо́тимон
A-ASF
[с] нами
ἡμῖν
гэми́н
P-1DP
принявшим
λαχοῦσιν
лаху́син
V-2AAP-DPM
веру
πίστιν
пи́стин
N-ASF
по
ἐν
эн
PREP
правде
δικαιοσύνῃ
дикайосю́нэ
N-DSF
 
τοῦ
ту
T-GSM
Бога
θεοῦ
тхэу́
N-GSM
нашего
ἡμῶν
гэмо́н
P-1GP
и
καὶ
кай
CONJ
Спасителя
σωτῆρος
сотэ́рос
N-GSM
Иисуса
Ἰησοῦ
иэсу́
N-GSM
Христа
Χριστοῦ
христу́
N-GSM
2 благодать
χάρις
ха́рис
N-NSF
вам
ὑμῖν
гюми́н
P-2DP
и
καὶ
кай
CONJ
мир
εἰρήνη
эйрэ́нэ
N-NSF
[да] умножится
πληθυνθείη
плэтхюнтхэ́йэ
V-APO-3S
в
ἐν
эн
PREP
познании
ἐπιγνώσει
эпигно́сэй
N-DSF
 
τοῦ
ту
T-GSM
Бога
θεοῦ
тхэу́
N-GSM
и
καὶ
кай
CONJ
[Христа] Иисуса
Ἰησοῦ
иэсу́
N-GSM
 
τοῦ
ту
T-GSM
Господа
κυρίου
кюри́у
N-GSM
нашего
ἡμῶν
гэмо́н
P-1GP
3 как [от]
Ὡς
гос
ADV
всё [потребное]
πάντα
па́нта
A-APN
нам
ἡμῖν
гэми́н
P-1DP
 
τῆς
тэс
T-GSF
Божественной
θείας
тхэ́йас
A-GSF
силы
δυνάμεως
дюна́мэос
N-GSF
Его
αὐτοῦ
ауту́
P-GSM
 
τὰ
та́
T-APN
для
πρὸς
про́с
PREP
жизни
ζωὴν
дзоэ́н
N-ASF
и
καὶ
кай
CONJ
благочестия
εὐσέβειαν
эусэ́бэйан
N-ASF
даровано
δεδωρημένης
дэдорэмэ́нэс
V-RPP-GSF
через
διὰ
ди́а
PREP
 
τῆς
тэс
T-GSF
познание
ἐπιγνώσεως
эпигно́сэос
N-GSF
 
τοῦ
ту
T-GSM
Призвавшего
καλέσαντος
калэ́сантос
V-AAP-GSM
нас
ἡμᾶς
гэма́с
P-1AP
 
διὰ
ди́а
PREP
славою
δόξης
до́ксэс
N-GSF
и
καὶ
кай
CONJ
благостию
ἀρετῆς
арэтэ́с
N-GSF
4  
δι
ди
PREP
которыми
ὧν
гон
R-GPF
 
τὰ
та́
T-NPN
великие
μέγιστα
мэ́гиста
A-NPN-S
нам
ἡμῖν
гэми́н
P-1DP
и
καὶ
кай
CONJ
драгоценные
τίμια
ти́миа
A-NPN
обетования
ἐπαγγέλματα
эпангэ́лмата
N-NPN
дарованы
δεδώρηται
дэдо́рэтай
V-RPI-3S
дабы [вы]
ἵνα
ги́на
CONJ
через
διὰ
ди́а
PREP
них
τούτων
ту́тон
D-GPN
соделались
γένησθε
гэ́нэстхэ
V-2ADS-2P
Божеского
θείας
тхэ́йас
A-GSF
причастниками
κοινωνοὶ
койноно́й
A-NPM
естества
φύσεως
фю́сэос
N-GSF
удалившись [от господствующего]
ἀποφυγόντες
апофюго́нтэс
V-2AAP-NPM
 
τῆς
тэс
T-GSF
в
ἐν
эн
PREP
мире
κόσμῳ
ко́смо
N-DSM
 
ἐν
эн
PREP
похотью
ἐπιθυμίᾳ
эпитхюми́а
N-DSF
растления
φθορᾶς
фтхора́с
N-GSF
5  
καὶ
кай
CONJ
вы
αὐτὸ
ауто́
P-NSN
то
τοῦτο
ту́то
D-NSN
 
δὲ
дэ
CONJ
старание
σπουδὴν
спудэ́н
N-ASF
все
πᾶσαν
паса́н
A-ASF
прилагая [к сему]
παρεισενέγκαντες
парэйсэнэ́нкантэс
V-AAP-NPM
покажите
ἐπιχορηγήσατε
эпихорэгэ́сатэ
V-AAM-2P
в
ἐν
эн
PREP
 
τῇ
тэ
T-DSF
вере
πίστει
пи́стэй
N-DSF
вашей
ὑμῶν
гюмо́н
P-2GP
 
τὴν
тэн
T-ASF
добродетель
ἀρετήν
арэтэ́н
N-ASF
в
ἐν
эн
PREP
 
δὲ
дэ
CONJ
 
τῇ
тэ
T-DSF
добродетели
ἀρετῇ
арэтэ́
N-DSF
 
τὴν
тэн
T-ASF
рассудительность
γνῶσιν
гно́син
N-ASF
6 в
ἐν
эн
PREP
 
δὲ
дэ
CONJ
 
τῇ
тэ
T-DSF
рассудительности
γνώσει
гно́сэй
N-DSF
 
τὴν
тэн
T-ASF
воздержание
ἐγκράτειαν
энкра́тэйан
N-ASF
в
ἐν
эн
PREP
 
δὲ
дэ
CONJ
 
τῇ
тэ
T-DSF
воздержании
ἐγκρατείᾳ
энкра́тэйа
N-DSF
 
τὴν
тэн
T-ASF
терпение
ὑπομονήν
υπομονηνгюпомонэ́н
N-ASF
в
ἐν
эн
PREP
 
δὲ
дэ
CONJ
 
τῇ
тэ
T-DSF
терпении
ὑπομονῇ
гюпомонэ́
N-DSF
 
τὴν
тэн
T-ASF
благочестие
εὐσέβειαν
эусэ́бэйан
N-ASF
7 в
ἐν
эн
PREP
 
δὲ
дэ
CONJ
 
τῇ
тэ
T-DSF
благочестии
εὐσεβείᾳ
эусэбэ́йа
N-DSF
 
τὴν
тэн
T-ASF
братолюбие
φιλαδελφίαν
филадэлфи́ан
N-ASF
в
ἐν
эн
PREP
 
δὲ
дэ
CONJ
 
τῇ
тэ
T-DSF
братолюбии
φιλαδελφίᾳ
филадэлфи́а
N-DSF
 
τὴν
тэн
T-ASF
любовь
ἀγάπην
ага́пэн
N-ASF
8 если это
ταῦτα
таута́
D-NPN
 
γὰρ
гар
CONJ
в вас
ὑμῖν
гюми́н
P-2DP
есть
ὑπάρχοντα
гюпа́рхонта
V-PAP-NPN
и
καὶ
кай
CONJ
умножается
πλεονάζοντα
плэона́дзонта
V-PAP-NPN
[то вы] не
οὐκ
ук
PRT-N
без успеха
ἀργοὺς
аргу́с
A-APM
и
οὐδὲ
удэ́
ADV
плода
ἀκάρπους
ака́рпус
A-APM
останетесь
καθίστησιν
катхи́стэсин
V-PAI-3S
в
εἰς
эйс
PREP
 
τὴν
тэн
T-ASF
 
τοῦ
ту
T-GSM
Господа
κυρίου
кюри́у
N-GSM
нашего
ἡμῶν
гэмо́н
P-1GP
Иисуса
Ἰησοῦ
иэсу́
N-GSM
Христа
Χριστοῦ
христу́
N-GSM
познании
ἐπίγνωσιν
эпи́гносин
N-ASF
9 [в] ком
го
R-DSM
а
γὰρ
гар
CONJ
нет
μὴ
мэ
PRT-N
 
πάρεστιν
па́рэстин
V-PXI-3S
сего
ταῦτα
таута́
D-APN
слеп
τυφλός
тюфло́с
A-NSM
тот
ἐστιν
эсти́н
V-PXI-3S
закрыл глаза
μυωπάζων
мюопа́дзон
V-PAP-NSM
забыл
λήθην
лэ́тхэн
N-ASF
 
λαβὼν
лабо́н
V-2AAP-NSM
 
τοῦ
ту
T-GSM
[об] очищении
καθαρισμοῦ
катхарисму́
N-GSM
 
τῶν
тон
T-GPF
прежних
πάλαι
па́лай
ADV
своих
αὐτοῦ
ауту́
P-GSM
грехов
ἁμαρτιῶν
гамартио́н
N-GPF
10 посему
διὸ
дио́
CONJ
более и более
μᾶλλον
ма́ллон
ADV
братия
ἀδελφοί
адэлфо́й
N-VPM
старайтесь
σπουδάσατε
спуда́сатэ
V-AAM-2P
твёрдым
βεβαίαν
бэба́йан
A-ASF
ваше
ὑμῶν
гюмо́н
P-2GP
 
τὴν
тэн
T-ASF
звание
κλῆσιν
клэ́син
N-ASF
и
καὶ
кай
CONJ
избрание
ἐκλογὴν
эклогэ́н
N-ASF
делать
ποιεῖσθαι
пойэ́йстхай
V-PMN
так
ταῦτα
таута́
D-NPN
 
γὰρ
гар
CONJ
поступая
ποιοῦντες
пойу́нтэс
V-PAP-NPM
 
οὐ
у
PRT-N
не
μὴ
мэ
PRT-N
преткнетесь
πταίσητέ
пта́йсэтэ
V-AAS-2P
никогда
ποτε
по́тэ
PRT
11 так
οὕτως
гу́тос
ADV
ибо
γὰρ
гар
CONJ
свободный
πλουσίως
плуси́ос
ADV
откроется
ἐπιχορηγηθήσεται
эпихорэгэтхэ́сэтай
V-FPI-3S
вам
ὑμῖν
гюми́н
P-2DP
 
гэ
T-NSF
вход
εἴσοδος
э́йсодос
N-NSF
в
εἰς
эйс
PREP
 
τὴν
тэн
T-ASF
вечное
αἰώνιον
айо́нион
A-ASF
Царство
βασιλείαν
басилэ́йан
N-ASF
 
τοῦ
ту
T-GSM
Господа
κυρίου
кюри́у
N-GSM
нашего
ἡμῶν
гэмо́н
P-1GP
и
καὶ
кай
CONJ
Спасителя
σωτῆρος
сотэ́рос
N-GSM
Иисуса
Ἰησοῦ
иэсу́
N-GSM
Христа
Χριστοῦ
христу́
N-GSM
12 для того
Διὸ
дио́
CONJ
не
οὐκ
ук
PRT-N
перестану
ἀμελήσω
амэлэ́со
V-FAI-1S
вам
ὑμᾶς
гюма́с
P-2AP
[я] никогда
ἀεὶ
аэ́й
ADV
напоминать
ὑπομιμνῄσκειν
гюпомимни́скэйн
V-PAN
о
περὶ
пэри́
PREP
сём
τούτων
ту́тон
D-GPN
хотя
καίπερ
ка́йпэр
CONJ
[вы то и] знаете
εἰδότας
эйдо́тас
V-RAP-APM
и
καὶ
кай
CONJ
утверждены
ἐστηριγμένους
эстэригмэ́нус
V-RPP-APM
в
ἐν
эн
PREP
 
τῇ
тэ
T-DSF
настоящей
παρούσῃ
пару́сэ
V-PXP-DSF
истине
ἀληθείᾳ
алэтхэ́йа
N-DSF
13 справедливым
δίκαιον
ди́кайон
A-ASN
же
δὲ
дэ
CONJ
почитаю
ἡγοῦμαι
гэгу́май
V-PNI-1S
 
ἐφ
эф
PREP
доколе
ὅσον
го́сон
K-ASM
нахожусь
εἰμὶ
эйми́
V-PXI-1S
в
ἐν
эн
PREP
этой
τούτῳ
ту́то
D-DSN
 
τῷ
то
T-DSN
[телесной] храмине
σκηνώματι
скэно́мати
N-DSN
возбуждать
διεγείρειν
диэгэ́йрэйн
V-PAN
вас
ὑμᾶς
гюма́с
P-2AP
 
ἐν
эн
PREP
напоминанием
ὑπομνήσει
гюпомнэ́сэй
N-DSF
14 зная
εἰδὼς
эйдо́с
V-RAP-NSM
что
ὅτι
го́ти
CONJ
скоро
ταχινή
тахинэ́
A-NSF
должен
ἐστιν
эсти́н
V-PXI-3S
 
гэ
T-NSF
оставить
ἀπόθεσις
апо́тхэсис
N-NSF
 
τοῦ
ту
T-GSN
храмину
σκηνώματός
скэно́матос
N-GSN
мою
μου
му
P-1GS
как
καθὼς
катхо́с
ADV
и
καὶ
кай
CONJ
 
го
T-NSM
Господь
κύριος
кю́риос
N-NSM
наш
ἡμῶν
гэмо́н
P-1GP
Иисус
Ἰησοῦς
иэсу́с
N-NSM
Христос
Χριστὸς
христо́с
N-NSM
открыл
ἐδήλωσέν
эдэ́лосэн
V-AAI-3S
мне
μοι
мой
P-1DS
15 буду стараться [чтобы]
σπουδάσω
спуда́со
V-FAI-1S
же
δὲ
дэ
CONJ
 
καὶ
кай
CONJ
всегда
ἑκάστοτε
гэка́стотэ
ADV
 
ἔχειν
э́хэйн
V-PAN
вы
ὑμᾶς
гюма́с
P-2AP
[и] после
μετὰ
мэта́
PREP
 
τὴν
тэн
T-ASF
моего
ἐμὴν
эмэ́н
S-1ASF
отшествия
ἔξοδον
э́ксодон
N-ASF
 
τὴν
тэн
T-ASF
это
τούτων
ту́тон
D-GPN
[на] память
μνήμην
мнэ́мэн
N-ASF
приводили
ποιεῖσθαι
пойэ́йстхай
V-PMN
16 не
Οὐ
у
PRT-N
ибо
γὰρ
гар
CONJ
хитросплетенным
σεσοφισμένοις
сэсофисмэ́нойс
V-RPP-DPM
басням
μύθοις
мю́тхойс
N-DPM
последуя
ἐξακολουθήσαντες
эксаколутхэ́сантэс
V-AAP-NPM
[мы] возвестили
ἐγνωρίσαμεν
эгнори́самэн
V-AAI-1P
вам
ὑμῖν
гюми́н
P-2DP
 
τὴν
тэн
T-ASF
 
τοῦ
ту
T-GSM
Господа
κυρίου
кюри́у
N-GSM
нашего
ἡμῶν
гэмо́н
P-1GP
Иисуса
Ἰησοῦ
иэсу́
N-GSM
Христа
Χριστοῦ
христу́
N-GSM
силу
δύναμιν
дю́намин
N-ASF
и
καὶ
кай
CONJ
пришествие
παρουσίαν
паруси́ан
N-ASF
но
ἀλλ
алл
CONJ
очевидцами
ἐπόπται
эпо́птай
N-NPM
быв
γενηθέντες
гэнэтхэ́нтэс
V-AOP-NPM
 
τῆς
тэс
T-GSF
Его
ἐκείνου
экэ́йну
D-GSM
величия
μεγαλειότητος
мэгалэйо́тэтос
N-GSF
17 [Он] принял
λαβὼν
лабо́н
V-2AAP-NSM
ибо
γὰρ
гар
CONJ
от
παρὰ
пара́
PREP
Бога
θεοῦ
тхэу́
N-GSM
Отца
πατρὸς
патро́с
N-GSM
честь
τιμὴν
тимэ́н
N-ASF
и
καὶ
кай
CONJ
славу
δόξαν
до́ксан
N-ASF
глас
φωνῆς
фонэ́с
N-GSF
принесся [к]
ἐνεχθείσης
энэхтхэ́йсэс
V-APP-GSF
Нему
αὐτῷ
ауто́
P-DSM
такой
τοιᾶσδε
тойа́сдэ
D-GSF
[когда] от
ὑπὸ
гюпо́
PREP
 
τῆς
тэс
T-GSF
велелепной
μεγαλοπρεποῦς
мэгалопрэпу́с
A-GSF
славы
δόξης
до́ксэс
N-GSF
Сей
οὗτός
гуто́с
D-NSM
есть
ἐστιν
эсти́н
V-PXI-3S
 
го
T-NSM
Сын
υἱός
гюйо́с
N-NSM
Мой
μου
му
P-1GS
 
го
T-NSM
возлюбленный
ἀγαπητός
агапэто́с
A-NSM
в
εἰς
эйс
PREP
Котором
ὃν
гон
R-ASM
Моё
ἐγὼ
эго́
P-1NS
благоволение
εὐδόκησα
эудо́кэса
V-AAI-1S
18 и
καὶ
кай
CONJ
этот
ταύτην
та́утэн
D-ASF
 
τὴν
тэн
T-ASF
глас
φωνὴν
фонэ́н
N-ASF
мы
ἡμεῖς
гэмэ́йс
P-1NP
слышали
ἠκούσαμεν
эку́самэн
V-AAI-1P
с
ἐξ
экс
PREP
небес
οὐρανοῦ
урану́
N-GSM
принесшийся
ἐνεχθεῖσαν
энэхтхэ́йсан
V-APP-ASF
с
σὺν
сю́н
PREP
Ним
αὐτῷ
ауто́
P-DSM
будучи
ὄντες
о́нтэс
V-PXP-NPM
на
ἐν
эн
PREP
 
τῷ
то
T-DSN
горе
ὄρει
о́рэй
N-DSN
 
τῷ
то
T-DSN
святой
ἁγίῳ
гаги́о
A-DSN
19 и [притом]
καὶ
кай
CONJ
[мы] имеем
ἔχομεν
э́хомэн
V-PAI-1P
вернейшее
βεβαιότερον
бэбайо́тэрон
A-ASM-C
 
τὸν
тон
T-ASM
пророческое
προφητικὸν
профэтико́н
A-ASM
слово
λόγον
ло́гон
N-ASM
[к] нему
го
R-DSM
[и вы] хорошо
καλῶς
кало́с
ADV
делаете
ποιεῖτε
пойэ́йтэ
V-PAI-2P
[что] обращаетесь
προσέχοντες
просэ́хонтэс
V-PAP-NPM
как [к]
ὡς
гос
ADV
светильнику
λύχνῳ
лю́хно
N-DSM
сияющему
φαίνοντι
фа́йнонти
V-PEP-DSM
в
ἐν
эн
PREP
тёмном
αὐχμηρῷ
аухмэро́
A-DSM
месте
τόπῳ
то́по
N-DSM
доколе
ἕως
гэ́ос
CONJ
 
οὗ
у
R-GSM
день
ἡμέρα
гэмэ́ра
N-NSF
[не] начнёт рассветать
διαυγάσῃ
диауга́сэ
V-AAS-3S
и
καὶ
кай
CONJ
утренняя звезда
φωσφόρος
фосфо́рос
A-NSM
[не] взойдёт
ἀνατείλῃ
анатэ́йлэ
V-AAS-3S
в
ἐν
эн
PREP
 
ταῖς
та́йс
T-DPF
сердцах
καρδίαις
карди́айс
N-DPF
ваших
ὑμῶν
гюмо́н
P-2GP
20  
τοῦτο
ту́то
D-ASN
прежде всего
πρῶτον
про́тон
ADV
зная
γινώσκοντες
гино́сконтэс
V-PAP-NPM
то что
ὅτι
го́ти
CONJ
никакого
πᾶσα
па́са
A-NSF
пророчества
προφητεία
профэтэ́йа
N-NSF
[в] Писании
γραφῆς
графэ́с
N-GSF
самому собою
ἰδίας
иди́ас
A-GSF
разрешить
ἐπιλύσεως
эпилю́сэос
N-GSF
нельзя
οὐ
у
PRT-N
 
γίνεται
ги́нэтай
V-PNI-3S
21 не
οὐ
у
PRT-N
ибо
γὰρ
гар
CONJ
[по] воле
θελήματι
тхэлэ́мати
N-DSN
человеческой
ἀνθρώπου
антхро́пу
N-GSM
было произносимо
ἠνέχθη
энэ́хтхэ
V-API-3S
никогда
ποτέ
по́тэ
PRT
пророчество
προφητεία
профэтэ́йа
N-NSF
но
ἀλλ
алл
CONJ
 
ὑπὸ
гюпо́
PREP
Духом
πνεύματος
пнэ́уматос
N-GSN
Святым
ἁγίου
гаги́у
A-GSN
будучи движимы
φερόμενοι
фэро́мэной
V-PPP-NPM
изрекали [его]
ἐλάλησαν
эла́лэсан
V-AAI-3P
 
οἱ
го́й
T-NPM
святые
ἅγιοι
га́гиой
A-NPM
Божии
θεοῦ
тхэу́
N-GSM
человеки
ἄνθρωποι
а́нтхропой
N-NPM
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Второе соборное послание апостола Петра, 1 глава. Подстрочник: TR + SYN.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.