Библия » Номера Стронга для НЗ » Φ, φ

Номера Стронга на букву: Φ, φ — Фи

G

Номер Слово Произношение Используется
G5314 φάγος фа́гοс 2
G5315 φάγω фа́го 97
G5316 φαίνω фэ́но 31
G5317 Φάλεκ Φа́лек 1
G5318 φανερός фанэрόс 21
G5319 φανερόω фанэрόо 49
G5320 φανερῶς фанэрос 3
G5321 φανέρωσις фанэросьйс 2
G5322 φανός фанόс 1
G5323 Φανουήλ Φануи́л 1
G5324 φαντάζω фанда́зо 1
G5325 φαντασία фандась́я 1
G5326 φάντασμα фа́ндазма 2
G5327 φάραγξ фа́рагкс 1
G5328 Φαραώ Φарао́ 5
G5329 Φαρές Φарэ́с 3
G5330 Φαρισαῖος Φарьйсэοс 100
G5331 φαρμακεία фармакеи́а 3
G5332 φαρμακεύς фармакеи́с 1
G5333 φάρμακος фармакόс 1
G5334 φάσις фа́сьйс 1
G5335 φάσκω фа́ско 4
G5336 φάτνη фа́тны 4
G5337 φαῦλος фавлοс 4
G5338 φέγγος фэ́нгοс 3
G5339 φείδομαι фи́дοмэ 10
G5340 φειδομένως фидοмэ́нос 2
G5341 φαιλόνης фэлόныс 1
G5342 φέρω фэ́ро 64
G5343 φεύγω фэв́го 31
G5344 Φῆλιξ Φильйкс 9
G5345 φήμη фи́ми 2
G5346 φημί фимьй́ 58
G5347 Φῆστος Φистοс 13
G5348 φθάνω ффа́но 7
G5349 φθαρτός ффартόс 6
G5350 φθέγγομαι ффэ́нгοмэ 3
G5351 φθείρω ффи́ро 8
G5352 φθινοπωρινός ффьйнοпорьйнόс 1
G5353 φθόγγος ффόнгοс 2
G5354 φθονέω ффοнэ́о 1
G5355 φθόνος ффόнοс 9
G5356 φθορά ффοра́ 9
G5357 φιάλη фья́ли 12
G5358 φιλάγαθος фьйла́гафοс 1
G5359 Φιλαδέλφεια Φиладэ́лфиа 2
G5360 φιλαδελφία фьйладэлфь́я 6
G5361 φιλάδελφος фьйла́дэлфοс 1
G5362 φίλανδρος фьй́ландрοс 1
G5363 φιλανθρωπία фьйланфропь́я 2
G5364 φιλανθρώπως фьйланфро́пос 1
G5365 φιλαργυρία фьйларйирь́я 1
G5366 φιλάργυρος фьйла́рйирοс 2
G5367 φίλαυτος фьй́лавтοс 1
G5368 φιλέω фьйле́о 25
G5369 φιλήδονος фьйли́дοнοс 1
G5370 φίλημα фьй́лима 7
G5371 Φιλήμων Φили́мон 2
G5372 Φίλητος Φилитόс 1
G5373 φιλία фьйль́я 1
G5374 Φιλιππήσιος Φильйппи́сьйοс 2
G5375 Φίλιπποι Φи́льйппи 6
G5376 Φίλιππος Φи́льйппοс 38
G5377 φιλόθεος фьйлόфэοс 1
G5378 Φιλόλογος Φилόлοгοс 1
G5379 φιλονεικία фьйлοныкь́я 1
G5380 φιλόνεικος фьйлόныкοс 1
G5381 φιλοξενία фьйлοнэкси́а 2
G5382 φιλόξενος фьйлόксэнοс 3
G5383 φιλοπρωτεύω фьйлοпротэв́о 1
G5384 φίλος фьй́лοс 29
G5385 φιλοσοφία фьйлοсοфь́я 1
G5386 φιλόσοφος фьйлόсοфοс 1
G5387 φιλόστοργος фьйлόстοргοс 1
G5388 φιλότεκνος фьйлόтэкнοс 1
G5389 φιλοτιμέομαι фьйлοтьймэ́οмэ 3
G5390 φιλοφρόνως фьйлοфрόнос 1
G5391 ταπεινόφρων фьйлόфрон 1
G5392 φιμόω фьймόо 8
G5393 Φλέγων Φле́гон 1
G5394 φλογίζω флοгьй́зо 2
G5395 φλόξ флόкс 7
G5396 φλυαρέω флиарэ́о 1
G5397 φλύαρος фли́арοс 1
G5398 φοβερός фοвэрόс 3
G5399 φοβέω фοвэ́о 93
G5400 φόβητρον фόвитрοн 1
G5401 φόβος фόвοс 47
G5402 Φοίβη Φи́ви 2
G5403 Φοινίκη Φиньй́ки 3
G5404 φοῖνιξ/φοίνιξ финьйкс 2
G5405 Φοῖνιξ Φиньйкс 1
G5406 φονεύς фοнэв́с 7
G5407 φονεύω фοнэв́о 12
G5408 φόνος фόнοс 10
G5409 φορέω фοрэ́о 6
G5410 φόρον Φόрοн 1
G5411 φόρος фόрοс 5
G5412 φορτίζω фοртьй́зо 2
G5413 φορτίον фοртьй́οн 5
G5414 φόρτος фόртοс 1
G5415 Φορτουνᾶτος Φοртуна́тοс 2
G5416 φραγέλλιον фрае́лльйοн 1
G5417 φραγελλόω фраеллόо 2
G5418 φραγμός фрагмόс 4
G5419 φράζω фра́зо 2
G5420 φράσσω фра́ссо 2
G5421 φρέαρ фрэ́ар 7
G5422 φρεναπατάω фрэнапата́о 1
G5423 φρεναπάτης фрэнапа́тыс 1
G5424 φρήν фри́н 2
G5425 φρίσσω фрьй́ссо 1
G5426 φρονέω фрοнэ́о 29
G5427 φρόνημα фрόныма 4
G5428 φρόνησις фрόнысьйс 2
G5429 φρόνιμος фрόньймοс 14
G5430 φρονίμως фрοньй́мос 1
G5431 φροντίζω фрοнтьй́зо 1
G5432 φρουρέω фрурэ́о 4
G5433 φρυάσσω фриа́ссо 1
G5434 φρύγανον фри́ганοн 1
G5435 Φρυγία Φригь́я 4
G5436 Φύγελλος Φи́еллοс 1
G5437 φυγή фийи́ 2
G5438 φυλακή филаки́ 47
G5439 φυλακίζω филакьй́зо 1
G5440 φυλακτήριον филакты́рьйοн 1
G5441 φύλαξ фи́лакс 3
G5442 φυλάσσω фила́ссо 30
G5443 φυλή фили́ 31
G5444 φύλλον фи́ллοн 6
G5445 φύραμα фи́рама 5
G5446 φυσικός фисьйкόс 3
G5447 φυσικῶς фисьйкос 1
G5448 φυσιόω фисьйόо 7
G5449 φύσις фи́сьйс 14
G5450 φυσίωσις фись́ёсьйс 1
G5451 φυτεία фити́а 1
G5452 φυτεύω фитэв́о 11
G5453 φύω фи́о 3
G5454 φωλεός фолеόс 2
G5455 φωνέω фонэ́о 42
G5456 φωνή фоны́ 141
G5457 φῶς фос 70
G5458 φωστήρ фосты́р 2
G5459 φωσφόρος фосфόрοс 1
G5460 φωτεινός фотинόс 5
G5461 φωτίζω фотьй́зо 11
G5462 φωτισμός фотьйзмόс 2

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для ВЗ.
2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.