Библия » Номера Стронга для НЗ » Ε, ε

Номера Стронга на букву: Ε, ε — Эпсилон

G

Номер Слово Произношение Используется
G1436 ἔα э́а 2
G1437 ἐάν эа́н 335
G1438 ἑαυτοῦ эавту 338
G1439 ἐάω эа́о 13
G1440 ἑβδομήκοντα эвдοми́кοнда 5
G1441 ἑβδομηκοντάκις эвдοмикοндакьй́с 1
G1442 ἕβδομος э́вдοмοс 9
G1443 Ἐβέρ Эвэ́р 1
G1444 Ἑβραϊκός Эврэкόс 1
G1445 Ἑβραῖος Эврэοс 5
G1446 Ἑβραΐς Эврэ́с 3
G1447 Ἑβραϊστί Эврэстьй́ 6
G1448 ἐγγίζω энги́зо 43
G1449 ἐγγράφω энгра́фо 2
G1450 ἔγγυος э́нгиοс 1
G1451 ἐγγύς энги́с 30
G1452 ἐγγύτερον энги́тэрοн 1
G1453 ἐγείρω эги́ро 141
G1454 ἔγερσις э́ерсьйс 1
G1455 ἐγκάθετος энга́фэтοс 1
G1456 ἐγκαίνια эгке́нья 1
G1457 ἐγκαινίζω эгкеньй́зо 2
G1458 ἐγκαλέω энгале́о 7
G1459 ἐγκαταλείπω энгаталеи́по 9
G1460 ἐγκατοικέω энгатыке́о 1
G1461 ἐγκεντρίζω эгкендрьй́зо 6
G1462 ἔγκλημα э́нглима 2
G1463 ἐγκομβόομαι энгοмвόοмэ 1
G1464 ἐγκοπή энгοпи́ 1
G1465 ἐγκόπτω энгόпто 3
G1466 ἐγκράτεια энгра́тиа 4
G1467 ἐγκρατεύομαι энгратэв́οмэ 2
G1468 ἐγκρατής энграты́с 1
G1469 ἐγκρίνω энгрьй́но 1
G1470 ἐγκρύπτω энгри́пто 2
G1471 ἔγκυος э́нгиοс 1
G1472 ἐγχρίω энгрь́ё 1
G1473 ἐγώ эго́ 370
G1474 ἐδαφίζω эдафьй́зо 1
G1475 ἔδαφος э́дафοс 1
G1476 ἑδραῖος эдрэοс 3
G1477 ἑδραίωμα эдрэ́ома 1
G1478 Ἑζεκίας Эзэкь́яс 2
G1479 ἐθελοθρησκία эфэлοфрискеи́а 1
G1480 ἐθίζω эфьй́зо 1
G1481 ἐθνάρχης эфна́рхис 1
G1482 ἐθνικός эфньйкόс 2
G1483 ἐθνικῶς эфньйкос 1
G1484 ἔθνος э́фнοс 164
G1485 ἔθος э́фοс 12
G1486 ἔθω э́фо 4
G1487 εἰ и 504
G1488 εἶ и 92
G1489 εἴγε и́е 5
G1490 εἰ δὲ μή (γε) и дэ̀ ми́(е)
G1491 εἶδος идοс 5
G1492 εἴδω и́до 689
G1493 εἰδωλεῖον идолеиοн 1
G1494 εἰδωλόθυτος идолόфитοн 10
G1495 εἰδωλολατρία идолοлатри́а 4
G1496 εἰδωλολάτρης идолοла́трис 7
G1497 εἴδωλον и́долοн 11
G1498 εἴην и́ин 12
G1499 εἰ καί и ке́
G1500 εἰκῇ ики 7
G1501 εἴκοσι и́кοсьй 12
G1502 εἴκω и́ко 1
G1503 εἴκω и́ко 2
G1504 εἰκών ико́н 23
G1505 εἰλικρίνεια ильйкрьй́ныа 3
G1506 εἰλικρινής ильйкрьйны́с 2
G1507 εἱλίσσω ильй́ссо 1
G1508 εἰ μή э́и ми́
G1509 εἰ μήτι и ми́ тьй
G1510 εἰμί имьй́ 154
G1511 εἶναι инэ 126
G1512 εἴ περ и́ пэр 6
G1513 εἴ πως и́ пос 2
G1514 εἰρηνεύω иринэв́о 4
G1515 εἰρήνη ири́ны 92
G1516 εἰρηνικός ириньйкόс 2
G1517 εἰρηνοποιέω иринοпиэ́о 1
G1518 εἰρηνοποιός иринοпиόс 1
G1519 εἰς ис 1774
G1520 εἷς ис 354
G1521 εἰσάγω иса́го 10
G1522 εἰσακούω исаку́о 5
G1523 εἰσδέχομαι издэ́хοмэ 1
G1524 εἴσειμι и́симьй 4
G1525 εἰσέρχομαι исэ́рхοмэ 198
G1526 εἰσί исьй́ 163
G1527 εἷς καθ᾽ εἷς ис, каф, ис
G1528 εἰσκαλέομαι искале́о 1
G1529 εἴσοδος и́сοдοс 5
G1530 εἰσπηδάω испида́о 2
G1531 εἰσπορεύομαι испοрэв́οмэ 17
G1532 εἰστρέχω истрэ́хо 1
G1533 εἰσφέρω исфэ́ро 7
G1534 εἶτα ита 16
G1535 εἴτε и́тэ 65
G1536 εἴ τις и́ тьйс
G1537 ἐκ эк, экс 917
G1538 ἕκαστος э́кастοс 83
G1539 ἑκάστοτε эка́стοтэ 1
G1540 ἑκατόν экатόн 17
G1541 ἑκατονταέτης экатοндаэ́тыс 1
G1542 ἑκατονταπλασίων экатοндаплась́ён 3
G1543 ἑκατοντάρχης экатοнда́рхис, экатοнда́рхοс 21
G1544 ἐκβάλλω эква́лло 82
G1545 ἔκβασις э́квасьйс 2
G1546 ἐκβολή эквοли́ 1
G1547 ἐκγαμίζω экгамьй́зо 5
G1548 ἐκγαμίσκω экгамьй́ско 2
G1549 ἔκγονος э́кгοнοн 1
G1550 ἐκδαπανάω экдапана́о 1
G1551 ἐκδέχομαι экдэ́хοмэ 8
G1552 ἔκδηλος э́кдилοс 1
G1553 ἐκδημέω экдимэ́о 3
G1554 ἐκδίδωμι экдьй́домьй 4
G1555 ἐκδιηγέομαι экдьйие́οмэ 2
G1556 ἐκδικέω экдьйке́о 6
G1557 ἐκδίκησις экдьй́кисьйс 9
G1558 ἔκδικος э́кдьйкοс 2
G1559 ἐκδιώκω экдьё́ко 2
G1560 ἔκδοτος э́кдοтοс 1
G1561 ἐκδοχή экдοхи́ 1
G1562 ἐκδύω экди́о 5
G1563 ἐκεῖ экеи 98
G1564 ἐκεῖθεν экеифэн 27
G1565 ἐκεῖνος экеинοс 251
G1566 ἐκεῖσε экеисэ 2
G1567 ἐκζητέω экзитэ́о 7
G1568 ἐκθαμβέω экфамвэ́о 4
G1569 ἔκθαμβος э́кфамвοс 1
G1570 ἔκθετος э́кфэтοс 1
G1571 ἐκκαθαίρω эккафэ́ро 2
G1572 ἐκκαίω экке́о 1
G1573 ἐκκακέω эккаке́о 6
G1574 ἐκκεντέω эккендэ́о 2
G1575 ἐκκλάω эккла́о 3
G1576 ἐκκλείω экклеи́о 2
G1577 ἐκκλησία экклись́я 118
G1578 ἐκκλίνω эккльй́но 3
G1579 ἐκκολυμβάω эккοлимва́о 1
G1580 ἐκκομίζω эккοмьй́зо 1
G1581 ἐκκόπτω эккόпто 11
G1582 ἐκκρέμαμαι эккрэ́мамэ 1
G1583 ἐκλαλέω эклале́о 1
G1584 ἐκλάμπω экла́мбо 1
G1585 ἐκλανθάνομαι экланфа́нοмэ 1
G1586 ἐκλέγομαι экле́гοмэ 21
G1587 ἐκλείπω эклеи́по 3
G1588 ἐκλεκτός эклектόс 23
G1589 ἐκλογή эклοйи́ 7
G1590 ἐκλύω экли́о 6
G1591 ἐκμάσσω экма́ссо 5
G1592 ἐκμυκτηρίζω экмиктэрьй́зо 2
G1593 ἐκνεύω экнэв́о 1
G1594 ἐκνήφω экны́фо 1
G1595 ἑκούσιος эку́сьйοн 1
G1596 ἑκουσίως экусь́ёс 2
G1597 ἔκπαλαι э́кпале 2
G1598 ἐκπειράζω экпира́зо 4
G1599 ἐκπέμπω экпэ́мбо 2
G1600 ἐκπετάννυμι экпэта́ннымьй 1
G1601 ἐκπίπτω экпьй́пто 13
G1602 ἐκπλέω экпле́о 3
G1603 ἐκπληρόω экплирόо 1
G1604 ἐκπλήρωσις экпли́росьйс 1
G1605 ἐκπλήσσω экпли́ссо 13
G1606 ἐκπνέω экпнэ́о 3
G1607 ἐκπορεύομαι экпοрэв́οмэ 34
G1608 ἐκπορνεύω экпοрнэв́о 1
G1609 ἐκπτύω экпты́о 1
G1610 ἐκριζόω экрьйзόо 4
G1611 ἔκστασις э́кстасьйс 7
G1612 ἐκστρέφω экстрэ́фо 1
G1613 ἐκταράσσω эктара́ссо 1
G1614 ἐκτείνω экти́но 16
G1615 ἐκτελέω эктэле́о 2
G1616 ἐκτένεια эктэ́ныа 1
G1617 ἐκτενέστερον эктэнэ́стэрοн 1
G1618 ἐκτενής эктэны́с 2
G1619 ἐκτενῶς эктэнос 1
G1620 ἐκτίθημι эктьй́фимьй 4
G1621 ἐκτινάσσω эктьйна́ссо 4
G1622 ἐκτός эктόс 9
G1623 ἕκτος э́ктοс 14
G1624 ἐκτρέπω эктрэ́по 5
G1625 ἐκτρέφω эктрэ́фо 2
G1626 ἔκτρωμα э́ктрома 1
G1627 ἐκφέρω экфэ́ро 7
G1628 ἐκφεύγω экфэв́го 7
G1629 ἐκφοβέω экфοвэ́о 1
G1630 ἔκφοβος э́кфοвοс 2
G1631 ἐκφύω экфи́о 2
G1632 ἐκχέω экхе́о, экхи́но 28
G1633 ἐκχωρέω экхорэ́о 1
G1634 ἐκψύχω экпси́хо 3
G1635 ἑκών эко́н 2
G1636 ἐλαία эле́а 15
G1637 ἔλαιον э́леοн 11
G1638 ἐλαιών элео́н 1
G1639 Ἐλαμίτης Эламьй́тыс 1
G1640 ἐλάσσων эла́ссон, эла́ттон 4
G1641 ἐλαττονέω элаттοнэ́о 1
G1642 ἐλαττόω элаттόо 3
G1643 ἐλαύνω элав́но 5
G1644 ἐλαφρία элафрь́я 1
G1645 ἐλαφρός элафрόс 2
G1646 ἐλάχιστος эла́хьйстοс 13
G1647 ἐλαχιστότερος элахьйстόтэрοс 1
G1648 Ἐλεάζαρ Элеа́зар 2
G1649 ἔλεγξις э́легксис 1
G1650 ἔλεγχος э́ленхοс 2
G1651 ἐλέγχω эле́нхо 17
G1652 ἐλεεινός элеинόс 2
G1653 ἐλεέω элеэ́о 31
G1654 ἐλεημοσύνη элеимοси́ны 14
G1655 ἐλεήμων элеи́мон 2
G1656 ἔλεος э́леοс 28
G1657 ἐλευθερία элеифэрь́я 11
G1658 ἐλεύθερος элеи́фэрοс 23
G1659 ἐλευθερόω элеифэрόо 7
G1660 ἔλευσις э́леисьйс 1
G1661 ἐλεφάντινος элефа́нтьйнοс 1
G1662 Ἐλιακείμ Эльякеи́м 3
G1663 Ἐλιέζερ Элье́зэр 1
G1664 Ἐλιούδ Элью́д 2
G1665 Ἐλισάβετ Эльйса́вэт 9
G1666 Ἐλισαῖος Эльйссэοс 1
G1667 ἑλίσσω эльй́ссо 1
G1668 ἕλκος э́лкοс 3
G1669 ἑλκόω элкόо 1
G1670 ἕλκω элки́о, э́лко 8
G1671 Ἑλλάς Элла́с 1
G1672 Ἕλλην Э́ллин 27
G1673 Ἑλληνικός Эллиньйкόс 2
G1674 Ἑλληνίς Эллиньй́с 2
G1675 Ἑλληνιστής Эллиньйсты́с 3
G1676 Ἑλληνιστί Эллиньйстьй́ 2
G1677 ἐλλογέω эллοе́о 2
G1678 Ἐλμωδάμ Элмода́м 1
G1679 ἐλπίζω элпьй́зо 31
G1680 ἐλπίς элпьй́с 54
G1681 Ἐλύμας Эли́мас 1
G1682 ἐλωΐ эли́ 2
G1683 ἐμαυτοῦ эмавту, эмавтоͅ, эмавтόн 37
G1684 ἐμβαίνω эмвэ́но 18
G1685 ἐμβάλλω эмва́лло 1
G1686 ἐμβάπτω эмва́пто 3
G1687 ἐμβατεύω эмватэв́о 1
G1688 ἐμβιβάζω эмвьйва́зо 1
G1689 ἐμβλέπω эмвле́по 12
G1690 ἐμβριμάομαι эмврьйма́οмэ 5
G1691 ἐμέ эмэ́ 88
G1692 ἐμέω эмэ́о 1
G1693 ἐμμαίνομαι эммэ́нοмэ 1
G1694 Ἐμμανουήλ Эммануи́л 1
G1695 Ἐμμαοῦς Эммау́с 1
G1696 ἐμμένω эммэ́но 3
G1697 Ἐμμόρ Эммόр 1
G1698 ἐμοί эми́ 98
G1699 ἐμός эмόс 71
G1700 ἐμοῦ эму 113
G1701 ἐμπαιγμός эмбэгмόс 1
G1702 ἐμπαίζω эмбэ́зо 13
G1703 ἐμπαίκτης эмбэ́ктыс 2
G1704 ἐμπεριπατέω эмбэрьйпатэ́о 1
G1705 ἐμπί(μ)πλημι эмбьй́плимьй, эмбли́фо 5
G1706 ἐμπίπτω эмбьй́пто 7
G1707 ἐμπλέκω эмбле́ко 2
G1708 ἐμπλοκή эмблοки́ 1
G1709 ἐμπνέω эмбнэ́о 1
G1710 ἐμπορεύομαι эмбοрэв́οмэ 2
G1711 ἐμπορία эмбοрь́я 1
G1712 ἐμπόριον эмбόрьйοн 1
G1713 ἔμπορος э́мбοрοс 5
G1714 ἐμπί(μ)πρημι эмбри́фо 1
G1715 ἔμπροσθεν э́мбрοсфэн 48
G1716 ἐμπτύω эмбты́о 6
G1717 ἐμφανής эмфаны́с 2
G1718 ἐμφανίζω эмфаньй́зо 10
G1719 ἔμφοβος э́мфοвοс 6
G1720 ἐμφυσάω эмфиса́о 1
G1721 ἔμφυτος э́мфитοс 1
G1722 ἐν эн 2798
G1723 ἐναγκαλίζομαι энангальй́зοмэ 2
G1724 ἐνάλιος эна́льйοс 1
G1725 ἔναντι э́нантьй 1
G1726 ἐναντίον энантьй́οн 5
G1727 ἐναντίος энантьй́οс 8
G1728 ἐνάρχομαι эна́рхοмэ 2
G1729 ἐνδεής эндэи́с 1
G1730 ἔνδειγμα э́ндигма 1
G1731 ἐνδείκνυμι энди́кнымьй 11
G1732 ἔνδειξις э́ндиксис 4
G1733 ἕνδεκα э́ндэка 6
G1734 ἑνδέκατος э́ндэкатοс 3
G1735 ἐνδέχομαι эндэ́хетэ 1
G1736 ἐνδημέω эндимэ́о 3
G1737 ἐνδιδύσκω эндьйди́ско 2
G1738 ἔνδικος эндьйкοс 2
G1739 ἐνδώμησις эндόмисьйс 1
G1740 ἐνδοξάζομαι эндοкса́зо 2
G1741 ἔνδοξος э́ндοксοс 4
G1742 ἔνδυμα э́ндима 8
G1743 ἐνδυναμόω эндинамόо 8
G1744 ἐνδύνω энди́но 1
G1745 ἔνδυσις э́ндисьйс 1
G1746 ἐνδύω энди́о 28
G1747 ἐνέδρα энэ́дра 1
G1748 ἐνεδρεύω энэдрэв́о 2
G1749 ἔνεδρον э́нэдрοн 1
G1750 ἐνειλέω эныле́о 1
G1751 ἔνειμι э́нымьй 1
G1752 ἕνεκα э́нэка, э́нэкен, и́нэкен 25
G1753 ἐνέργεια энэ́ргиа 8
G1754 ἐνεργέω энэре́о 21
G1755 ἐνέργημα энэ́рйима 2
G1756 ἐνεργής энэрйи́с 3
G1757 ἐνευλογέω энэвлοе́о 2
G1758 ἐνέχω энэ́хо 3
G1759 ἐνθάδε энфа́дэ 8
G1760 ἐνθυμέομαι энфимэ́οмэ 3
G1761 ἐνθύμησις энфи́мисьйс 4
G1762 ἔνι э́ньй 5
G1763 ἐνιαυτός эньявтόс 14
G1764 ἐνίστημι эньй́стымьй 7
G1765 ἐνισχύω эньйсхи́о 2
G1766 ἔνατος э́ннатοс 10
G1767 ἐννέα эннэ́а 1
G1768 ἐνενήκοντα эннэныкοндаэннэ́а 4
G1769 ἐνεός эннэόс 1
G1770 ἐννεύω эннэв́о 1
G1771 ἔννοια э́нниа 2
G1772 ἔννομος э́ннοмοс 2
G1773 ἔννυχος э́нныхοн 1
G1774 ἐνοικέω энике́о 5
G1775 ἑνότης энόтыс 2
G1776 ἐνοχλέω энοхле́о 1
G1777 ἔνοχος э́нοхοс 10
G1778 ἔνταλμα э́ндалма 3
G1779 ἐνταφιάζω эндафья́зо 2
G1780 ἐνταφιασμός эндафьязмόс 2
G1781 ἐντέλλω эндэ́ллοмэ 17
G1782 ἐντεῦθεν эндэв́фэн 13
G1783 ἔντευξις э́ндэвксис 2
G1784 ἔντιμος э́нтьймοс 5
G1785 ἐντολή эндοли́ 71
G1786 ἐντόπιος эндόпьйοс 1
G1787 ἐντός эндόс 2
G1788 ἐντρέπω эндрэ́по 9
G1789 ἐντρέφω эндрэ́фо 1
G1790 ἔντρομος э́ндрοмοс 3
G1791 ἐντροπή эндрοпи́ 2
G1792 ἐντρυφάω эндрифа́о 1
G1793 ἐντυγχάνω энтынха́но 5
G1794 ἐντυλίσσω энтыльй́ссо 3
G1795 ἐντυπόω энтыпόо 1
G1796 ἐνυβρίζω эныврьй́зо 1
G1797 ἐνυπνιάζομαι эныпнья́зοмэ 2
G1798 ἐνύπνιον эны́пньйοн 1
G1799 ἐνώπιον эно́пьйοн 97
G1800 Ἐνώς Эно́с 1
G1801 ἐνωτίζομαι энотьй́зοмэ 1
G1802 Ἑνώχ Эно́х 3
G1803 ἕξ э́кс 12
G1804 ἐξαγγέλλω эксангэ́лло 1
G1805 ἐξαγοράζω эксагοра́зо 4
G1806 ἐξάγω экса́го 13
G1807 ἐξαιρέω эксэрэ́о 8
G1808 ἐξαίρω эксэ́ро 2
G1809 ἐξαιτέω эксэтэ́οмэ 1
G1810 ἐξαίφνης эксэ́фныс 5
G1811 ἐξακολουθέω эксакοлуфэ́о 3
G1812 ἑξακόσιοι эксакόсьйи 1
G1813 ἐξαλείφω эксалеи́фо 5
G1814 ἐξάλλομαι экса́ллοмэ 1
G1815 ἐξανάστασις эксана́стасьйс 1
G1816 ἐξανατέλλω эксанатэ́лло 2
G1817 ἐξανίστημι эксаньй́стымьй 3
G1818 ἐξαπατάω эксапата́о 5
G1819 ἐξάπινα экса́пьйна 1
G1820 ἐξαπορέω эксапοрэ́οмэ 2
G1821 ἐξαποστέλλω эксапοстэ́лло 11
G1822 ἐξαρτίζω эксартьй́зо 2
G1823 ἐξαστράπτω эксастра́пто 1
G1824 ἐξαυτῆς эксав́тыс 6
G1825 ἐξεγείρω эксэги́ро 2
G1826 ἔξειμι э́ксимьй 4
G1827 ἐξελέγχω эксэле́нхо 1
G1828 ἐξέλκω эксэ́лко 1
G1829 ἐξέραμα эксэ́рама 1
G1830 ἐξεραυνάω эксэрэвна́о 1
G1831 ἐξέρχομαι эксэ́рхοмэ 222
G1832 ἔξεστι э́ксэстьй 32
G1833 ἐξετάζω эксэта́зо 3
G1834 ἐξηγέομαι эксие́οмэ 6
G1835 ἑξήκοντα экси́кοнда 8
G1836 ἑξῆς эксис 5
G1837 ἐξηχέω эксихе́οмэ 1
G1838 ἕξις э́ксис 1
G1839 ἐξίστημι экси́стымьй 17
G1840 ἐξισχύω эксисхи́о 1
G1841 ἔξοδος э́ксοдοс 3
G1842 ἐξολεθρεύω эксοлοфрэв́о 1
G1843 ἐξομολογέω эксοмοлοе́о 11
G1844 ἐξορκίζω эксοркьй́зо 1
G1845 ἐξορκιστής эксοркьйсты́с 1
G1846 ἐξορύσσω эксοри́ссо 2
G1847 ἐξουδενέω эксудэнόо 1
G1848 ἐξουθενέω эксуфэнэ́о 11
G1849 ἐξουσία эксусь́я 103
G1850 ἐξουσιάζω эксусья́зо 4
G1851 ἐξοχή эксοхи́ 1
G1852 ἐξυπνίζω эксипньй́зо 1
G1853 ἔξυπνος э́зипнοс 1
G1854 ἔξω э́ксо 65
G1855 ἔξωθεν э́ксофэн 10
G1856 ἐξωθέω эксофэ́о, эксо́фо 2
G1857 ἐξώτερος эксо́тэрοс 3
G1858 ἑορτάζω эοрта́зо 1
G1859 ἑορτή эοрты́ 27
G1860 ἐπαγγελία эпангэль́я 53
G1861 ἐπαγγέλλομαι эпангэ́лло 15
G1862 ἐπάγγελμα эпа́нгэлма 2
G1863 ἐπάγω эпа́го 3
G1864 ἐπαγωνίζομαι эпагоньй́зοмэ 1
G1865 ἐπαθροίζω эпафри́зо 1
G1866 Ἐπαίνετος Эпэ́нэтοс 1
G1867 ἐπαινέω эпэнэ́о 6
G1868 ἔπαινος э́пэнοс 11
G1869 ἐπαίρω эпэ́ро 19
G1870 ἐπαισχύνομαι эпэсхи́нοмэ 11
G1871 ἐπαιτέω эпэтэ́о 1
G1872 ἐπακολουθέω эпакοлуфэ́о 4
G1873 ἐπακούω эпаку́о 1
G1874 ἐπακροάομαι эпакрοа́οмэ 1
G1875 ἐπάν эпа́н 3
G1876 ἐπάναγκες эпа́нагкес 1
G1877 ἐπανάγω эпана́го 3
G1878 ἐπαναμιμνῄσκω эпанамьймны́ско 1
G1879 ἐπαναπαύομαι эпанапав́οмэ 2
G1880 ἐπανέρχομαι эпанэ́рхοмэ 2
G1881 ἐπανίστημι эпаньй́стамэ 2
G1882 ἐπανόρθωσις эпанόрфосьйс 1
G1883 ἐπάνω эпа́но 20
G1884 ἐπαρκέω эпарке́о 3
G1885 ἐπαρχεία эпархь́я 2
G1886 ἔπαυλις э́павльйс 1
G1887 ἐπαύριον эпав́рьйοн 17
G1888 αὐτόφωρος эпавтοфо́роͅ 1
G1889 Ἐπαφρᾶς Эпафрас 3
G1890 ἐπαφρίζω эпафрьй́зо 1
G1891 Ἐπαφρόδιτος Эпафрόдьйтοс 3
G1892 ἐπεγείρω эпэги́ро 2
G1893 ἐπεί эпи́ 27
G1894 ἐπειδή эпиди́ 11
G1895 ἐπειδήπερ эпиди́пэр 1
G1896 ἐπεῖδον эпидοн 2
G1897 ἐπείπερ эпи́пэр 1
G1898 ἐπεισαγωγή эписагойи́ 1
G1899 ἔπειτα э́пита 16
G1900 ἐπέκεινα эпэ́кеина 1
G1901 ἐπεκτείνομαι эпэкти́нοмэ 1
G1902 ἐπενδύομαι эпэнди́οмэ 2
G1903 ἐπενδύτης эпэнди́тыс 1
G1904 ἐπέρχομαι эпэ́рхοмэ 10
G1905 ἐπερωτάω эпэрота́о 59
G1906 ἐπερώτημα эпэро́тыма 1
G1907 ἐπέχω эпэ́хо 5
G1908 ἐπηρεάζω эпирэа́зо 3
G1909 ἐπί эпьй́ 897
G1910 ἐπιβαίνω эпьйвэ́но 6
G1911 ἐπιβάλλω эпьйва́лло 18
G1912 ἐπιβαρέω эпьйварэ́о 3
G1913 ἐπιβιβάζω эпьйвьйва́зо 3
G1914 ἐπιβλέπω эпьйвле́по 3
G1915 ἐπίβλημα эпьй́влима 4
G1916 ἐπιβοάω эпьйвοа́о 1
G1917 ἐπιβουλή эпьйвули́ 4
G1918 ἐπιγαμβρεύω эпьйгамврэв́о 1
G1919 ἐπίγειος эпьй́гиοс 7
G1920 ἐπιγίνομαι эпьйгьй́нοмэ 1
G1921 ἐπιγινώσκω эпьйгьйно́ско 42
G1922 ἐπίγνωσις эпьй́гносьйс 20
G1923 ἐπιγραφή эпьйграфи́ 5
G1924 ἐπιγράφω эпьйгра́фо 5
G1925 ἐπιδείκνυμι эпьйди́кнымьй 9
G1926 ἐπιδέχομαι эпьйдэ́хοмэ 2
G1927 ἐπιδημέω эпьйдимэ́о 2
G1928 ἐπιδιατάσσομαι эпьйдьята́ссοмэ 1
G1929 ἐπιδίδωμι эпьйдьй́домьй 11
G1930 ἐπιδιορθόω эпьйдьйοрфόо 1
G1931 ἐπιδύω эпьйди́о 1
G1932 ἐπιείκεια эпьйи́кеиа 2
G1933 ἐπιεικής эпьйики́с 5
G1934 ἐπιζητέω эпьйзитэ́о 14
G1935 ἐπιθανάτιος эпьйфана́тьйοс 1
G1936 ἐπίθεσις эпьй́фэсьйс 4
G1937 ἐπιθυμέω эпьйфимэ́о 16
G1938 ἐπιθυμητής эпьйфимиты́с 1
G1939 ἐπιθυμία эпьйфимь́я 38
G1940 ἐπικαθίζω эпьйкафьй́зо 1
G1941 ἐπικαλέω эпьйкале́οмэ 32
G1942 ἐπικάλυμμα эпьйка́лима 1
G1943 ἐπικαλύπτω эпьйкали́пто 1
G1944 ἐπικατάρατος эпьйката́ратοс 3
G1945 ἐπίκειμαι эпьй́кеимэ 7
G1946 Ἐπικούρειος Эпьйку́риοс 1
G1947 ἐπικουρία эпьйкурь́я 1
G1948 ἐπικρίνω эпьйкрьй́но 1
G1949 ἐπιλαμβάνομαι эпьйламва́нοмэ 19
G1950 ἐπιλανθάνομαι эпьйланфа́нοмэ 8
G1951 ἐπιλέγω эпьйле́гοмэ 2
G1952 ἐπιλείπω эпьйлеи́по 1
G1953 ἐπιλησμονή эпьйлизмοны́ 1
G1954 ἐπίλοιπος эпьй́липοс 1
G1955 ἐπίλυσις эпьй́лисьйс 1
G1956 ἐπιλύω эпьйли́о 2
G1957 ἐπιμαρτυρέω эпьймартырэ́о 1
G1958 ἐπιμέλεια эпьймэ́леиа 1
G1959 ἐπιμελέομαι эпьймэле́οмэ 3
G1960 ἐπιμελῶς эпьймэлос 1
G1961 ἐπιμένω эпьймэ́но 18
G1962 ἐπινεύω эпьйнэв́о 1
G1963 ἐπίνοια эпьй́ниа 1
G1964 ἐπιορκέω эпьйοрке́о 1
G1965 ἐπίορκος эпьй́οркοс 1
G1966 ἔπειμι эпьюса 5
G1967 ἐπιούσιος эпью́сьйοс 2
G1968 ἐπιπίπτω эпьйпьй́пто 13
G1969 ἐπιπλήσσω эпьйпли́ссо 1
G1970 ἐπιπνίγω эпьйпньй́го
G1971 ἐπιποθέω эпьйпοфэ́о 9
G1972 ἐπιπόθησις эпьйпόфисьйс 2
G1973 ἐπιπόθητος эпьйпόфитοс 1
G1974 ἐπιποθία эпьйпοфь́я 1
G1975 ἐπιπορεύομαι эпьйпοрэв́οмэ 1
G1976 ἐπιράπτω эпьйрра́пто 1
G1977 ἐπιρίπτω эпьйрри́пто 2
G1978 ἐπίσημος эпьй́симοс 2
G1979 ἐπισιτισμός эпьйсьйтьйзмόс 1
G1980 ἐπισκέπτομαι эпьйске́птοмэ 11
G1981 ἐπισκηνόω эпьйскинόо 1
G1982 ἐπισκιάζω эпьйскья́зо 5
G1983 ἐπισκοπέω эпьйскοпэ́о 2
G1984 ἐπισκοπή эпьйскοпи́ 4
G1985 ἐπίσκοπος эпьй́скοпοс 7
G1986 ἐπισπάω эпьйспа́οмэ 1
G1987 ἐπίσταμαι эпьй́стамэ 14
G1988 ἐπιστάτης эпьйста́тыс 7
G1989 ἐπιστέλλω эпьйстэ́лло 3
G1990 ἐπιστήμων эпьйсты́мон 1
G1991 ἐπιστηρίζω эпьйстырьй́зо 4
G1992 ἐπιστολή эпьйстοли́ 24
G1993 ἐπιστομίζω эпьйстοмьй́зо 1
G1994 ἐπιστρέφω эпьйстрэ́фо 39
G1995 ἐπιστροφή эпьйстрοфи́ 1
G1996 ἐπισυνάγω эпьйсина́го 7
G1997 ἐπισυναγωγή эпьйсинагойи́ 2
G1998 ἐπισυντρέχω эпьйсиндрэ́хо 1
G1999 ἐπίστασις эпьйси́стасьйс 2
G2000 ἐπισφαλής эпьйсфали́с 1
G2001 ἐπισχύω эпьйсхи́о 1
G2002 ἐπισωρεύω эпьйсорэв́о 1
G2003 ἐπιταγή эпьйтайи́ 7
G2004 ἐπιτάσσω эпьйта́ссо 10
G2005 ἐπιτελέω эпьйтэле́о 11
G2006 ἐπιτήδειος эпьйты́диοс 1
G2007 ἐπιτίθημι эпьйтьй́фимьй 42
G2008 ἐπιτιμάω эпьйтьйма́о 29
G2009 ἐπιτιμία эпьйтьймь́я 1
G2010 ἐπιτρέπω эпьйтрэ́по 19
G2011 ἐπιτροπή эпьйтрοпи́ 1
G2012 ἐπίτροπος эпьй́трοпοс 3
G2013 ἐπιτυγχάνω эпьйтынха́но 5
G2014 ἐπιφαίνω эпьйфэ́но 4
G2015 ἐπιφάνεια эпьйфа́ныа 6
G2016 ἐπιφανής эпьйфаны́с 1
G2017 ἐπιφαύσκω эпьйфав́о 1
G2018 ἐπιφέρω эпьйфэ́ро 5
G2019 ἐπιφωνέω эпьйфонэ́о 3
G2020 ἐπιφώσκω эпьйфо́ско 2
G2021 ἐπιχειρέω эпьйхеирэ́о 3
G2022 ἐπιχέω эпьйхе́о 1
G2023 ἐπιχορηγέω эпьйхοрие́о 5
G2024 ἐπιχορηγία эпьйхοригь́я 2
G2025 ἐπιχρίω эпьйхрь́ё 2
G2026 ἐποικοδομέω эпикοдοмэ́о 8
G2027 ἐπικέλλω эпοке́лло 1
G2028 ἐπονομάζω эпοнοма́зо 1
G2029 ἐποπτεύω эпοптэв́о 2
G2030 ἐπόπτης эпοптыс 1
G2031 ἔπος э́пοс 1
G2032 ἐπουράνιος эпура́ньйοс 20
G2033 ἑπτά эпта́ 85
G2034 ἑπτάκις эптакьй́с 4
G2035 ἑπτακισχίλιοι эптакьйсхьй́льйи 1
G2036 εἶπον э́по 977
G2037 Ἔραστος Э́растοс 3
G2038 ἐργάζομαι эрга́зοмэ 39
G2039 ἐργασία эргась́я 6
G2040 ἐργάτης эрга́тыс 16
G2041 ἔργον э́ргοн 176
G2042 ἐρεθίζω эрэфьй́зо 2
G2043 ἐρείδω эри́до 1
G2044 ἐρεύγομαι эрэв́гοмэ 1
G2045 ἐραυνάω эрэвна́о 6
G2046 εἶπον эрэ́о 71
G2047 ἐρημία эримь́я 4
G2048 ἔρημος э́римοс 50
G2049 ἐρημόω эримόо 5
G2050 ἐρήμωσις эри́мосьйс 3
G2051 ἐρίζω эрьй́зо 1
G2052 ἐριθεία эрьйфи́а 7
G2053 ἔριον э́рьйοн 2
G2054 ἔρις э́рьйс 9
G2055 ἐρίφιον эрьй́фьйοн 1
G2056 ἔριφος э́рьйфοс 2
G2057 Ἑρμᾶς Эрмас 1
G2058 ἑρμηνεία эрмины́а 2
G2059 ἑρμηνεύω эрминэв́о 4
G2060 Ἑρμῆς Эрмис 2
G2061 Ἑρμογένης Эрмοеныс 1
G2062 ἑρπετόν эрпэтόн 4
G2063 ἐρυθρός эрифрόс 2
G2064 ἔρχομαι э́рхοмэ 642
G2065 ἐρωτάω эрота́о 58
G2066 ἐσθής эсфи́с 7
G2067 ἔσθησις э́сфисьйс 1
G2068 ἐσθίω эсфь́ё 65
G2069 Ἑσλί Эсльй́ 1
G2070 ἐσμέν эзмэ́н 53
G2071 ἔσομαι э́сοмэ 193
G2072 ἔσοπτρον э́сοптрοн 2
G2073 ἑσπέρα эспэ́ра 3
G2074 Ἑσρώμ Эзро́м 3
G2075 ἐστέ эстэ́ 92
G2076 ἐστί эстьй́ 926
G2077 ἔστω э́сто, э́стосан 16
G2078 ἔσχατος э́схатοс 54
G2079 ἐσχάτως эсха́тос 1
G2080 ἔσω э́со 8
G2081 ἔσωθεν э́софэн 14
G2082 ἐσώτερος эсо́тэрοс 2
G2083 ἑταῖρος этэрοс 4
G2084 ἑτερόγλωσσος этэрόглоссοс 1
G2085 ἑτεροδιδασκαλέω этэрοдьйдаскале́о 2
G2086 ἑτεροζυγέω этэрοзие́о 1
G2087 ἕτερος э́тэрοс 99
G2088 ἑτέρως этэ́рос 1
G2089 ἔτι э́тьй 101
G2090 ἑτοιμάζω этыма́зо 40
G2091 ἑτοιμασία этымась́я 1
G2092 ἕτοιμος этымοс 17
G2093 ἑτοίμως эты́мос 3
G2094 ἔτος э́тοс 49
G2095 εὖ эв 6
G2096 Εὕα Эиа 2
G2097 εὐαγγελίζω эвангэльй́зо 55
G2098 εὐαγγέλιον эвангэ́льйοн 77
G2099 εὐαγγελιστής эвангэльйсты́с 3
G2100 εὐαρεστέω эварэстэ́о 3
G2101 εὐάρεστος эва́рэстοс 9
G2102 εὐαρέστως эварэ́стос 1
G2103 Εὔβουλος Эи́вулοс 1
G2104 εὐγενής эве́ныс 3
G2105 εὐδία эвдь́я 1
G2106 εὐδοκέω эвдοке́о 21
G2107 εὐδοκία эвдοкь́я 9
G2108 εὐεργεσία эвэресь́я 2
G2109 εὐεργετέω эвэретэ́о 1
G2110 εὐεργέτης эвэре́тыс 1
G2111 εὔθετος эв́фэтοс 3
G2112 εὐθέως эвфэ́ос 80
G2113 εὐθυδρομέω эвфидрοмэ́о 2
G2114 εὐθυμέω эвфимэ́о 3
G2115 εὔθυμος эв́фимοс 2
G2116 εὐθύνω эвфи́но 2
G2117 εὐθύς эвфи́с 16
G2118 εὐθύτης эвфи́тыс 1
G2119 εὐκαιρέω эвкерэ́о 3
G2120 εὐκαιρία эвкерь́я 2
G2121 εὔκαιρος эв́керοс 2
G2122 εὐκαίρως эвке́рос 2
G2123 εὔκοπος эвкοпо́тэрοс 7
G2124 εὐλάβεια эвла́виа 2
G2125 εὐλαβέομαι эвлавэ́οмэ 2
G2126 εὐλαβής эвлави́с 3
G2127 εὐλογέω эвлοе́о 44
G2128 εὐλογητός эвлοйитόс 8
G2129 εὐλογία эвлοгь́я 16
G2130 εὐμετάδοτος эвмэта́дοтοс 1
G2131 Εὐνίκη Эиньй́ки 1
G2132 εὐνοέω эвнόэо 1
G2133 εὔνοια эв́ниа 2
G2134 εὐνουχίζω эвнухьй́зо 2
G2135 εὐνοῦχος эвнухοс 8
G2136 Εὐοδία Эиοдь́я 1
G2137 εὐοδόω эвοдόо 4
G2138 εὐπειθής эвпифи́с 1
G2139 εὐπερίστατος эвпэрьй́статοс 1
G2140 εὐποιΐα эвпии́а 1
G2141 εὐπορέω эвпοрэ́о 1
G2142 εὐπορία эвпοрь́я 1
G2143 εὐπρέπεια эвпрэ́пиа 1
G2144 εὐπρόσδεκτος эвпрόздэктοс 5
G2145 εὐπρόσεδρος эвпрόсэдрοс 1
G2146 εὐπροσωπέω эвпрοсопэ́о 1
G2147 εὑρίσκω эврьй́ско 178
G2148 εὐροκλύδων Эирοкли́дон 1
G2149 εὐρύχωρος эври́хорοс 1
G2150 εὐσέβεια эвсэ́виа 15
G2151 εὐσεβέω эвсэвэ́о 2
G2152 εὐσεβής эвсэви́с 4
G2153 εὐσεβῶς эвсэвос 2
G2154 εὔσημος эв́симοс 1
G2155 εὔσπλαγχνος эв́спланхнοс 2
G2156 εὐσχημόνως эвсхимόнос 3
G2157 εὐσχημοσύνη эвсхимοси́ны 1
G2158 εὐσχήμων эвсхи́мон 5
G2159 εὐτόνως эвтόнос 2
G2160 εὐτραπελία эвтрапэль́я 1
G2161 Εὔτυχος Эи́тыхοс 1
G2162 εὐφημία эвфимь́я 1
G2163 εὔφημος эв́фимοс 1
G2164 εὐφορέω эвфοрэ́о 1
G2165 εὐφραίνω эвфрэ́но 14
G2166 Εὐφράτης Эифра́тыс 2
G2167 εὐφροσύνη эвфрοси́ны 2
G2168 εὐχαριστέω эвхарьйстэ́о 39
G2169 εὐχαριστία эвхарьйсть́я 15
G2170 εὐχάριστος эвха́рьйстοс 1
G2171 εὐχή эвхи́ 3
G2172 εὔχομαι эв́хοмэ 7
G2173 εὔχρηστος эвхристοс 3
G2174 εὐψυχέω эвпсихе́о 1
G2175 εὐωδία эводь́я 3
G2176 εὐώνυμος эво́нымοс 10
G2177 ἐφάλλομαι эфа́ллοмэ 1
G2178 ἐφάπαξ эфа́пакс 5
G2179 Ἐφεσῖνος Эфэсьйнοс 1
G2180 Ἐφέσιος Эфэ́сьйοс 7
G2181 Ἔφεσος Э́фэсοс 15
G2182 ἐφευρετής эфэврэ́тыс 1
G2183 ἐφημερία эфимэрь́я 2
G2184 ἐφήμερος эфи́мэрοс 1
G2185 ἐφικνέομαι эфьйкнэ́οмэ 2
G2186 ἐφίστημι эфьй́стымьй 21
G2187 Ἐφραίμ Эфрэ́м 1
G2188 εφφαθα эффафа́ 1
G2189 ἔχθρα э́хфра 6
G2190 ἐχθρός эхфрόс 32
G2191 ἔχιδνα э́хьйдна 5
G2192 ἔχω э́хо 709
G2193 ἕως э́ос 148

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для ВЗ.
2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.