2 Петра 1 глава

Второе соборное послание апостола Петра
Перевод Десницкого → Пераклад Анатоля Клышкi

 
 

Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа — тем, кто принял ту же драгоценную веру, что и мы. Праведен Бог наш, как и Спаситель Иисус Христос!
 
Сімяон1 Пётр, раб і Апостал Ісуса Хрыста, — тым, што атрымалі ў долю з намі роўнакаштоўную веру ў праведнасці нашага Бога і Збаўцы Ісуса Хрыста:

Пусть умножатся у вас благодать и мир, всё полнее познавайте Бога и Иисуса, Господа нашего!
 
— Ласка вам і мір няхай памножыцца ў пазнанні Бога і Ісуса, нашага Госпада.

Он даровал нам Божественной силой всё, что требуется для благочестивой жизни, открыл нам славу и добродетель Того, Кто нас призвал.
 
Бо Яго Боская сіла падаравала нам усё для жыцця і набожнасці праз пазнанне Таго, Хто заклікаў нас уласнаю славай і дасканаласцю,

Мы получили от Него величайшие и драгоценные обещания, так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели — а этот мир именно к ней влекут его желания.
 
праз якія Ён дараваў нам каштоўныя і найвялікшыя абяцанні, каб праз іх вы зрабіліся саўдзельнікамі Боскай прыроды, пазбегнуўшы распаду ад пажадлівасці ў свеце.

А теперь уж вы сами проявите усердие: к вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познание,
 
Таму і вы, прыклаўшы ўсё старанне, праявіце ў вашай веры добрачыннасць, у добрачыннасці ж — веды,

к познанию воздержание, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестие,
 
у ведах жа — устрыманне, ва ўстрыманні ж — вытрываласць, у вытрываласці ж — набожнасць,

к благочестию дружелюбие, а к дружелюбию — любовь.
 
у набожнасці ж — браталюбства, у браталюбстве ж — любоў.

Если эти качества проявляются в вас всё больше, они вас не оставят без действия и без результата на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
 
Бо гэта, калі яно ў вас ёсць і памнажаецца, робіць вас не бяздзейнымі і не бясплённымі ў пазнанні нашага Госпада Ісуса Хрыста;

А кому их недостает, тот близорук и просто слеп: он забыл, что прежние его грехи уже прощены.
 
бо ў каго гэтага няма, той сляпы, блізарукі, забыўся пра ачышчэнне ад сваіх ранейшых грахоў.

Так что постарайтесь, братья, делами подтвердить, что вы призваны и избраны — и если будете так поступать, никогда не споткнетесь,
 
Таму, браты, тым больш пастарайцеся рабіць трывалым ваша пакліканне і выбранне, бо робячы гэта, вы ніколі не спаткняцеся.

и вам будет открыт широкий вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
 
Бо так шчoдра адкрыецца вам уваход у вечнае Царства нашага Госпада і Збаўцы Ісуса Хрыста.

Потому я постоянно буду вам об этом напоминать, хотя вы и так это знаете — вы твердо держитесь истины, которую приняли.
 
Таму я буду гатовы2 заўсёды напамінаць вам пра гэта, хоць вы гэта і ведаеце і ўмацаваны ў цяперашняй праўдзе.

Я считаю правильным вам это напоминать и так ободрять вас, пока обитаю в шатре смертного тела.
 
Але я лічу справядлівым, пакуль я ў гэтым шатры, абуджаць вас напамінкам,

Я ведь знаю, что очень скоро мне предстоит из этого шатра переселиться, как открыл мне Господь наш Иисус Христос.
 
ведаючы, што хутка пакіну мой шацёр, як і наш Госпад Ісус Хрыстос аб’явіў мне,

Так что я постараюсь, чтобы и после моего ухода вы почаще об этом вспоминали.
 
буду ж старацца, каб вы маглі і пасля майго адыходу кожны раз успамінаць пра гэта.

Когда мы повествовали вам, какая сила явилась в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, это не был пересказ чьих-то изощренных россказней — нет, мы сами были свидетелями Его великолепия.
 
Бо мы абвесцілі вам пра сілу і прышэсце нашага Госпада Ісуса Хрыста, не ідучы услед хітрасплеценым байкам, а стаўшы відавочцамі Яго велічы.

Бог Отец наделил Его честью и славой, ведь это о Нем произнес голос великолепный и славный: «Он — Сын Мой возлюбленный, к Нему я благоволю».
 
Бо Ён прыняў ад Бога Бацькі гонар і славу, калі данёсся да Яго ад Велічнай Славы такі голас: «Гэта Мой Сын, Мой Улюбёны, Якога Я ўпадабаў!"

Этот голос прозвучал с небес, его слышали и мы, кто был вместе с Иисусом на святой горе.
 
І гэты голас, што данёсся з неба, мы пачулі, калі былі з Ім на святой гары.

Есть у нас надежное пророческое слово, и вы прекрасно делаете, что прислушиваетесь к нему. Оно как светильник, который светит в мрачном месте, пока не разгорится день и не взойдет в ваших сердцах утренняя звезда.
 
І мы маем мацнейшае прарочае слова, і вы добра робіце, трымаючыся яго як светача, што ззяе ў цёмным месцы, пакуль не пачне днець і не ўзыдзе заранка ў вашых сэрцах,

Прежде всего знайте, что никакое пророчество нельзя было истолковать самому пророку:
 
ведаючы перш за ўсё тое, штo ніводнае прароцтва ў Пісанні не бывае ад чыйго-небудзь уласнага вытлумачэння;

никогда пророчество не приходило по воле человека — оно от Бога, его произносили люди по действию Духа Святого.
 
бо ніколі прароцтва не было выказана з волі чалавека, але [святыя] людзі, кіраваныя Святым Духам, казалі яго ад Бога.

Примечания:

 
 
Пераклад Анатоля Клышкi
1 1: У некат. рукап.: Сіман.
12 2: У некат. рукап.: не перастану.
 


2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.