К Филимону 1 глава

Послание к Филимону
Библейской Лиги ERV → Пераклад Антонія Бокуна

 
 

Приветствия от Павла, узника во имя Христа Иисуса, и Тимофея, брата нашего, Филимону, дорогому нашему другу и сотоварищу по трудам,
 
Павал, вязень Ісуса Хрыста, і Цімафей, брат, — Філімону, улюбёнаму і супрацоўніку нашаму,

а также Апфии, сестре нашей, Архиппу, нашему сотоварищу по трудам, и церкви, которая собирается в доме твоём.
 
і ўлюбёнай Апфіі, і Архіпу, таварышу нашаму ў барацьбе, і хатняй царкве тваёй:

Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего, и от Господа Иисуса Христа.
 
ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрыста.

Я всегда благодарю Бога, когда вспоминаю тебя в молитвах,
 
Дзякую Богу майму, заўсёды ўзгадваючы пра цябе ў малітвах маіх,

так как слышу о твоей любви и вере — вере в Господа Иисуса и любви ко всем людям Божьим.
 
чуючы пра любоў тваю і веру, якую маеш да Госпада Ісуса і да ўсіх сьвятых,

Я молюсь, чтобы вера, которую ты разделяешь с нами, привела тебя к пониманию всего того хорошего, что мы имеем во Христе.
 
каб супольнасьць веры тваёй была дзейснай у пазнаньні ўсякага дабра, якое ў вас у Хрысьце Ісусе.

Большую радость и утешение принесла мне твоя любовь, брат, потому что благодаря твоим стараниям, сердца людей Божьих ожили.
 
Бо вялікую маем ласку і пацяшэньне ў любові тваёй, бо праз цябе, браце, супачылі ўнутранасьці сьвятых.

Поэтому, хотя как брат во Христе я и мог бы смело призвать тебя к исполнению твоего долга,
 
Дзеля гэтага, маючы вялікую ў Хрысьце адвагу загадваць табе, што прыстойна [рабіць],

предпочитаю воззвать к тебе, опираясь на любовь. Я представляюсь тем, кто я есть, Павлом, стариком, а теперь к тому же ещё и узником во имя Христа Иисуса.
 
лепш праз любоў прашу я, ня хто іншы, як Павал, староста, а цяпер і вязень Ісуса Хрыста.

Я взываю к тебе ради моего сына Онисима, отцом которого я стал в тюрьме.
 
Прашу цябе адносна дзіцяці майго Анісіма, якога я нарадзіў у путах маіх,

Ранее он был бесполезен для тебя, теперь же он полезен не только тебе, но и мне также.
 
што быў некалі некарысны для цябе, а цяпер патрэбны табе і мне.

Я послал его обратно к тебе (хотя, должен сказать, что, послав его, я отправил вместе с ним и своё сердце).
 
Яго я паслаў, а ты яго, як мае ўнутранасьці, прыймі.

Я хотел бы удержать его здесь, чтобы он служил мне вместо тебя, пока я нахожусь в тюрьме за Благовестие.
 
Хацеў я яго пры сабе трымаць, каб ён замест цябе паслужыў мне ў путах за Эвангельле,

Но без твоего согласия я не хотел делать ничего, чтобы любая твоя милость была не из обязанности, а по твоей собственной воле.
 
але без твае згоды нічога не хацеў зрабіць, каб дабро тваё не з прынукі было, а з добрае волі.

Возможно, он для того был взят у тебя на время, чтобы ты навсегда принял его обратно,
 
Бо можа ён дзеля таго на гадзіну адыйшоў, каб ты атрымаў яго назаўсёды,

но уже не как раба, а лучше, чем раба, как брата возлюбленного. Я очень люблю его, но ты полюбишь его ещё больше не только как человека, но как брата в Господе.
 
ужо не як слугу, але вышэй за слугу, як брата ўлюбёнага, асабліва для мяне, а тым больш для цябе — і паводле цела, і ў Госпадзе.

Итак, если ты в самом деле считаешь меня другом, прими его так же, как принял бы меня.
 
Дык калі маеш мяне за супольніка, прыймі яго, як мяне.

И если он чем обидел тебя или задолжал тебе, то запиши это на мой счёт.
 
А калі ён чым скрыўдзіў цябе або вінен, лічы гэтае на мне.

Я, Павел, пишу это своей рукой, что я расплачусь с тобой за его долги. (Я уже не говорю тебе о том, что сам ты обязан мне своей жизнью).
 
Я, Павал, напісаў маёю рукою: «Я аддам»; каб не казаць табе, што ты і самім сабою мне вінны.

Да, брат, прошу тебя сделать кое-что для меня в Господе. Утешь же моё сердце во Христе.
 
Гэтак, браце, дай мне скарыстацца ад цябе ў Госпадзе; супакой унутранасьці мае ў Госпадзе.

Я пишу тебе, уверенный в твоём послушании. Я знаю, что ты сделаешь даже больше того, о чём я тебе пишу.
 
Перакананы ў паслухмянасьці тваёй, я напісаў да цябе, ведаючы, што ты зробіш і больш, чым кажу.

Также приготовь для меня гостевую комнату, так как я надеюсь, что буду передан невредимым в ваши руки в ответ на ваши молитвы.
 
А таксама падрыхтуй для мяне гасподу, бо спадзяюся, што праз малітвы вашыя буду вам падараваны.

Епафрас, мой сотоварищ по заключению во имя Христа Иисуса, приветствует тебя,
 
Вітае цябе Эпафрас, вязень разам са мною ў Хрысьце Ісусе,

а также Марк, Аристарх, Лука и Димас, мои сотоварищи.
 
Марк, Арыстарх, Дэмас, Лука, супрацоўнікі мае.

Пусть благодать Господа Иисуса Христа будет с вами!
 
Ласка Госпада нашага Ісуса Хрыста з духам вашым. Амэн.2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.