Второзаконие 1 глава

Пятая Книга Моисеева. Второзаконие
Библейской Лиги ERV → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

Вот какие слова сказал Моисей израильтянам, когда они находились в долине реки Иордан, в пустыне к востоку от реки Иордан, против Суфа, между пустыней Фаран и городами Тофелом, Лаваном, Асирофом и Дизагавом.
 
І вось словы, якія казаў Майсей усяму Ізраілю за Ярданам у пустыні на раўніне насупраць Суфа, паміж Фаранам і Тафэлем, і Лаванам і Асіротам і Дызагавам,

Путь из Хорива через горы Сеира в Кадес-Варну занимает всего одиннадцать дней,
 
на адлегласьці ў адзінаццаць дзён дарогі ад Харыва, па дарозе ад гары Сэір да Кадэс-Варні.

но с того времени, как израильский народ покинул Египет, и до того как израильтяне пришли на то место, прошло сорок лет. В первый день одиннадцатого месяца сорокового года Моисей говорил с народом и передал ему всё, что повелел Господь.
 
Саракавога году, адзінаццатага месяца, першага дня месяца, казаў Майсей сынам Ізраілевым усё, што наказаў яму Гасподзь пра іх.

Это произошло после победы Господа над Сигоном, царём аморрейским, который жил в Есевоне, и Огом, царём васанским, жившим в Аштарофе и Едреи.
 
Пасьля таго, як забіў ён Сігона, цара Амарэйскага, які жыў у Эсэвоне, і Ога, цара Васанскага, які жыў у Амтэроце ў Эдрэі,

Израильский народ находился на восточном берегу реки Иордан в Моаве, когда Моисей начал объяснять, что повелел Господь:
 
за Ярданам, у зямлі Маавіцкай, пачаў Майсей тлумачыць закон гэты і сказаў:

«Господь, Бог наш, говорил с нами на горе Хорив и сказал: „Вы долго оставались на той горе,
 
Гасподзь, Бог наш, гаварыў нам у Харыве і сказаў: годзе вам жыць на гары гэтай!

так отправляйтесь же в горы, где живут аморреи, и по всей округе, идите в долину Иордана, в горы, на западные склоны, в Негев и на морское побережье. Пройдите через Ханаанскую землю и через Ливан до самой великой реки Евфрат.
 
павярнецеся, выпраўцеся ў дарогу і йдзеце на гару Амарэяў і да ўсіх суседзяў іхніх, на раўніну, на гару, на нізкія мясьціны і на паўднёвы край і да берагоў мора, у зямлю Ханаанскую і да Лівана, нават да ракі вялікай, ракі Еўфрата;

Я отдаю вам эту землю, идите и возьмите её. Я обещал дать эту землю вашим предкам, Аврааму, Исааку и Иакову, обещал отдать эту землю им и их потомкам”».
 
вось, Я даю вам зямлю гэтую, ідзеце, вазьмеце ў спадчыну зямлю, якую Гасподзь з клятваю абяцаў даць бацькам вашым, Абрагаму, Ісааку і Якаву, ім і нашчадкам іхнім.

Моисей сказал: «Я и тогда сказал вам, что не смогу один быть вашим предводителем,
 
І я сказаў вам у той час: не магу адзін вадзіць вас;

теперь же вас ещё больше! Господь, Бог ваш, умножил ваше число, и сегодня вас столько, сколько звёзд на небе!
 
Гасподзь, Бог ваш, памножыў вас, і вось, вы сёньня шматлікія, як зоркі нябесныя;

Пусть Господь, Бог предков ваших, умножит вас тысячекратно по сравнению с тем, сколько вас сейчас! Да благословит Он вас, как обещал!
 
Гасподзь, Бог бацькоў вашых, хай памножыць вас у тысячу разоў ад таго, колькі вас сёньня, і хай дабраславіць вас, як ён казаў вам:

Я же один не могу печься о вас и разрешать все ваши споры!
 
як жа мне аднаму насіць цяжары вашыя, ношкі вашыя і раздоры вашыя?

Изберите себе несколько человек из каждого колена, и я сделаю их вашими предводителями. Изберите тех, у кого есть опыт, мудрость и понимание людей.
 
выберыце сабе па плямёнах вашых мужоў мудрых, разумных і выпрабаваных, і я пастаўлю іх правадырамі вашымі.

Вы же ответили: „Так и сделаем!”
 
Вы адказвалі мне і сказалі: добрую дзею загадваеш ты ўчыніць.

И тогда я взял мудрых и опытных людей, избранных вами из каждого колена, и сделал их вашими предводителями. Так я установил над вами тысячников, сотников, пятидесятников, десятников и также дал надзирателей каждому из ваших колен.
 
І ўзяў я галоўных з плямёнаў вашых, мужоў мудрых і выпрабаваных, і зрабіў іх правадырамі над вамі, тысячнікамі, сотнікамі, пяцідзясяцкімі, дзясятнікамі і наглядчыкамі паводле плямёнаў вашых.

Тогда я сказал судьям: „Выслушивайте споры братьев и судите справедливо, спорят ли между собой двое израильтян или израильтянин и чужестранец.
 
І даў я загад судзьдзям вашым у той час, кажучы: выслухвайце братоў вашых і судзеце справядліва як брата з братам, так і прыхадня ягонага;

Не считайте, что один человек важнее другого, выслушивайте и малого, и великого. Никого не бойтесь, потому что суд — дело Божье; а если дело слишком трудно для вас, обратитесь ко мне, и я рассужу”.
 
ня вырозьнівайце асобаў на судзе, як малога, так і вялікага выслухоўвайце: ня бойцеся аблічча чалавечага, бо суд — дзея Божая; а справу, якая вам цяжкая, даводзьце да мяне, і я выслухаю яе.

В то же время я дал вам повеление обо всём, что вам необходимо сделать».
 
І даў я вам у той час загады пра ўсё, што трэба вам рабіць.

«И тогда, повинуясь Господу, Богу нашему, мы отправились с горы Хорив в горную страну аморреев, прошли через огромную и страшную пустыню, которую вы видели, и пришли в Кадес-Варну.
 
І выправіліся мы ад Гарыва, і йшлі па ўсёй гэтай вялікай і страшнай пустыні, якую вы бачылі па дарозе да гары Амарэйскай, як загадаў Гасподзь, Бог наш, і прыйшлі ў Кадэс-Варні.

Я вам сказал: „Вы пришли в горную страну аморреев, которую Господь, Бог наш, даёт нам.
 
І сказаў я вам: вы прыйшлі да гары Амарэйскай, якую Гасподзь, Бог наш, дае вам;

Смотрите же, вот она! Поднимитесь и возьмите эту землю в своё владение! Господь, Бог ваших предков, повелел вам сделать это! Не бойтесь и ни о чём не беспокойтесь!”
 
вось, Гасподзь, Бог твой, аддае табе зямлю гэтую, ідзі, вазьмі яе ў валоданьне, як казаў табе Гасподзь, Бог бацькоў тваіх, ня бойся і не жахайся.

Тогда вы пришли ко мне и сказали: „Давай сначала пошлём несколько человек, чтобы они осмотрели эту землю. Пусть разведают, в чём её сила и в чём слабость, а потом пусть возвратятся и скажут, какой дорогой нам идти и в какие города”.
 
Але вы ўсе падышлі да мяне і сказалі: пашлём перад сабою людзей, каб яны нагледзелі нам зямлю і прынесьлі нам вестку пра дарогу, па якой нам ісьці, і пра гарады, у якія нам ісьці.

Эта мысль мне пришлась по душе, и я выбрал из вашего числа двенадцать человек, по одному от каждого колена.
 
Слова гэтае мне спадабалася, і я ўзяў з вас дванаццаць чалавек, па адным чалавеку ад племя.

Они ушли и, поднявшись в горы, пришли в долину Эшкол и осмотрели её.
 
Яны пайшлі, узышлі на гару і дайшлі да даліны Эсхол і агледзелі яе;

Набрав плодов этой земли, они принесли их и рассказали нам об этой земле. „Господь, Бог наш, даёт нам хорошую землю”, — сказали они.
 
і ўзялі ў рукі свае пладоў зямлі й прынесьлі нам, і прынесьлі нам вестку і сказалі: добрая зямля, якую Гасподзь, Бог наш, дае нам.

Вы же отказались идти в ту землю, отказались повиноваться Господу, Богу вашему,
 
Але вы не захацелі йсьці і ўсупрацівіліся загаду Госпада, Бога вашага,

разошлись по своим шатрам и стали жаловаться: „Господь, из ненависти к нам, вывел нас из Египетской страны только для того, чтобы нас истребили аморреи!
 
і наракалі ў намётах вашых і казалі: Гасподзь, зь нянавісьці да нас, вывеў нас зь зямлі Егіпецкай, каб аддаць нас у рукі Амарэяў, і зьнішчыць нас;

Куда же нам теперь идти? Наши братья испугали нас своими рассказами. Народ там крупнее и выше нас! — восклицали они. — Города большие, и стены их до самого неба! И мы видели там исполинов!”
 
куды мы пойдзем? браты нашыя расслабілі сэрца наша, кажучы: народ той большы і вышэйшы за нас, гарады там большыя і з умацаваньнямі да нябёсаў, ды й сыноў Энакавых бачылі мы там.

Я сказал вам: „Не страшитесь и не бойтесь этого народа!
 
І я сказаў вам: не палохайцеся і ня бойцеся іх,

Господь, Бог ваш, пойдёт впереди вас и будет сражаться за вас, как сделал это в Египте. Вы видели, что Он шёл впереди вас там
 
Гасподзь, Бог ваш, ідзе перад вамі; Ён будзе біцца за вас, як Ён зрабіў з вамі ў Егіпце, перад вачыма вашымі,

и в пустыне, видели, что Господь Бог нёс вас, как отец несёт сына, и привёл вас невредимыми к этому месту”.
 
і ў пустыні той, дзе, як ты бачыў, Гасподзь, Бог твой, насіў цябе, як чалавек носіць сына свайго, на ўсім шляху, які вы праходзілі, да прыходу вашага на гэта месца.

И всё-таки вы не верили Господу, Богу вашему!
 
Але і пры гэтым вы ня верыце Госпаду, Богу вашаму,

Во время ваших скитаний Он шёл впереди вас и находил вам место, где поставить стан, шёл впереди вас ночью в огне, а днём — в облаке, указывая вам путь».
 
Які йшоў прад вамі дарогаю шукаць вам месца, дзе спыніцца вам, уначы ў агні, каб паказваць вам дарогу, па якой ісьці, а ўдзень у воблаку.

«Господь услышал ваши речи, разгневался и поклялся, сказав:
 
І Гасподзь пачуў словы вашыя, і разгневаўся, і запрысягнуўся, кажучы:

„Вы — народ, полный зла, и потому никто из вас не увидит доброй земли, обещанной Мной вашим предкам,
 
ніхто зь людзей гэтых, з гэтага ліхога роду, не пабачыць добрай зямлі, якую Я прысягнуўся даць бацькам вашым;

только Халев, сын Иефоннии, увидит её. Я дам Халеву и его потомкам землю, по которой он прошёл, потому что Халев исполнил всё, что Я повелел”.
 
Толькі Халеў, сын Ефаніеў, пабачыць яе; яму дам Я зямлю, па якой ён праходзіў, і сынам ягоным, за тое, што ён слухаўся Госпада.

Из-за вас Господь разгневался и на меня и сказал: „Моисей, и ты тоже не вступишь на эту землю,
 
І на мяне ўгневаўся Гасподзь за вас, кажучы: і ты ня ўвойдзеш туды;

Иисус, сын Навина, твой помощник, вступит на эту землю. Ободряй Иисуса, потому что он поведёт за собой израильтян, чтобы они владели этой землёй”.
 
Ісус, сын Наваў, які пры табе, ён увойдзе туды; яго ўмацуй, бо ён увядзе Ізраіля ў валоданьне ёю;

Затем Господь обратился к нам с такими словами: „Вы сказали, что враг захватит ваших детей, но эти дети вступят на ту землю. Они ещё слишком молоды, чтобы отличить добро от зла, и потому Я отдам им эту землю, и ваши дети овладеют ею.
 
дзеці вашыя, пра якіх вы казалі, што яны дастануцца здабычаю ворагам, і сыны вашыя, якія ня ведаюць сёньня ні дабра, ні ліха, яны ўвойдуць туды, ім дам яе, і яны авалодаюць ёю;

А вы поверните и отправляйтесь обратно в пустыню по дороге, ведущей к Красному морю”.
 
а вы павярнецеся і выпраўцеся ў пустыню па дарозе да Чэрмнага мора.

„Моисей, — признались вы тогда, — мы согрешили против Господа, но теперь мы пойдём и сразимся, как повелел нам Господь, Бог наш”. И каждый из вас взял своё оружие, думая, что вам будет легко захватить эту горную страну.
 
І вы адказвалі тады і сказалі мне: зграшылі мы прад Госпадам, пойдзем і будзем біцца, як загадаў нам Гасподзь, Бог наш. І аперазаліся вы, кожны баявой зброяй сваёю, і неразумна рашыліся ўзысьці на гару.

Господь же повелел мне: „Скажи людям, чтобы они не ходили в ту землю и ни с кем не сражались, потому что Меня не будет с ними и враги одолеют их”.
 
Але Гасподзь сказаў мне: скажы ім: ня ўзыходзьце і ня бецеся, бо няма Мяне сярод вас, каб не пабілі вас ворагі вашыя.

Я говорил с вами, но вы не слушали и отказывались повиноваться Господу, считая, что можете полагаться на свои силы. Вы поднялись в горы,
 
І я казаў вам, але вы не паслухаліся і ўсупрацівіліся загаду Гасподняму і з упартасьці сваёй узышлі на гару.

но живущие там аморреи вышли сразиться с вами и преследовали вас словно пчелиный рой от Сеира до самой Хормы.
 
І выступіў супроць вас Амарэй, які жыў на гары той, і гналі вас так, як робяць пчолы, і білі вас на Сэіры да самай Хормы.

Тогда вы пришли назад и воззвали к Господу о помощи, но Господь отказался слушать вас,
 
І вярнуліся вы і плакалі прад Госпадам; але Гасподзь не пачуў ляманту вашага і не паслухаў вас.

и вы остались в Кадесе на долгое время».
 
І прабылі вы ў Кадэсе шмат часу, колькі часу вы там былі.2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.