Исход 1 глава

Вторая книга Моисеева. Исход
Библейской Лиги ERV → Пераклад Яна Станкевіча

 
 

Израиль пришёл в Египет вместе со своими сыновьями и их семьями. Вот перечень сыновей Израиля:
 
І во ймёны сыноў Ізраелявых, каторыя прышлі да Ягіпту зь Якавам, увыйшлі кажны з домам сваім:

Рувим, Симеон, Левий, Иуда,
 
Рувін, Сымон, Леў а Юда,

Иссахар, Завулон, Вениамин,
 
Іссасхар, Завулон а Венямін,

Дан, Неффалим, Гад и Асир.
 
Дан а Неффалім, Ґад а Ашэр.

Всего прямых потомков Иакова было семьдесят человек, Иосиф же, один из двенадцати сыновей, уже находился в Египте.
 
І было ўсіх душаў, што вышлі ізь сьцёгнаў Якававых, было семдзясят, а Язэп быў у Ягіпце.

Со временем Иосиф, все его братья и все люди того поколения умерли,
 
І памер Язэп, і ўсі браты ягоныя, і ўвесь род тый;

но у членов семьи Израиля было много потомков, и число их постоянно росло. Народ Израиля становился всё сильнее, и вскоре ими наполнилась вся Египетская земля.
 
А дзеці Ізраеля выпладзіліся а раіліся а намнажыліся а змагутнелі вельмі, вельмі, і напоўнілася зямля тая імі.

Но вот к власти в Египте пришёл новый фараон, который не знал Иосифа.
 
І паўстаў новы кароль у Ягіпце, каторы нязнаў Язэпа.

Он обратился к своему народу с такими словами: «Посмотрите на сынов Израиля, их много и они сильнее нас!
 
І сказаў люду свайму: «Вось, люд Ізраеляў вялікі й дужшы за нас.

Нам необходимо придумать, как бы помешать им, чтобы они не стали ещё многочисленнее, так как, если будет война, израильтяне могут вступить в союз с нашими врагами и тогда, победив нас, уйдут из нашей земли».
 
Дайце перахітруем яго, каб ён не размнажыўся; і як здарыцца вайна, і злучыцца таксама ён із варагамі нашымі, і будзе ваяваць із намі, і ўзыйдзе ізь зямлі».

Чтобы не допустить этого, египтяне решили сделать жизнь израильского народа невыносимой. Они назначили надсмотрщиков, чтобы заставить израильтян построить для царя города Пифом и Раамсес, предназначенные для хранения зерна и других запасов.
 
І пастанавіў над ім зьбіраньнікаў падачкаў уціскаць яго цяжарамі. І ён збудаваў месты складаў Фараону — Піфон а Рамсэс.

Но чем больше египтяне принуждали израильтян трудиться, тем больше возрастало их число, и тем больше они расселялись по земле. Египтяне стали всё больше и больше опасаться израильского народа
 
І колькі ўціскалі яго, толькі ён мнажыўся і так пашыраўся. І яны немарасьціліся з прычыны дзяцей Ізраелявых.

и потому принуждали их трудиться ещё тяжелее.
 
І паняволілі Ягіпцяне сыноў Ізраелявых уціскам,

Египтяне сделали жизнь израильтян горькой, принуждая их к изнурительной работе по изготовлению кирпича и извести, а также к тяжёлой работе в полях. Они с жестокостью заставляли израильтян тяжко трудиться, что бы те ни делали.
 
І рабілі гаркім жыцьцё іхнае цяжкою работаю глінаю а цэглаю, і ўсялякаю работаю палявою, і ўсімі работамі, каторыя сілілі рабіць із уціскам.

Среди израильского народа жили две женщины-повитухи Шифра и Фуа — иудейки, которые помогали израильтянкам во время родов. Египетский царь приказал им:
 
І сказаў кароль Ягіпецкі бабкам Гэбрэйкам, з каторых аднае імя было Шыфа, а імя другое Фуа,

«Когда будете помогать иудейкам при родах и когда родится девочка, оставляйте её в живых, когда же родится мальчик, то убейте его!»
 
І сказаў: «Як вы будзеце бабіць у Гэбрэяк і абачыце на радзельным ложку, калі будзе сын, дык забіце яго; а калі дачка, дык няхай застанецца жывая».

Но повивальные бабки боялись Бога и, ослушавшись царского приказа, оставляли всех новорожденных мальчиков в живых.
 
І баяліся бабкі Бога, і не рабілі так, як казаў ім кароль Ягіпецкі; і пакідалі дзеці жывыя.

Египетский царь призвал к себе повивальных бабок и спросил: «Почему вы ослушались моего приказа? Почему оставляете в живых новорожденных мальчиков?»
 
І гукнуў кароль Ягіпецкі бабкі, і сказаў ім: «Чаму вы робіце гэта, што пакідаеце дзеці жывыя?»

Повивальные бабки ответили фараону: «Иудейки намного крепче египтянок, и дети у них рождаются ещё до нашего прихода».
 
Бабкі сказалі Фараону: «Гэбрэйскія жанкі не такія, як ягіпецкія; яны жвавыя, і яны родзяць перш, чымся прыйдзе да іх бабка».

Повивальные бабки боялись Бога, и Он благоволил к ним. Семьи же иудеев множились и крепчали.
 
І чыніў дабро Бог бабкам; і люд мнажыўся і вельмі дужэў.

Так как повивальные бабки боялись Бога, Он позволил им иметь собственные семьи.
 
І сталася: затым што бабкі баяліся Бога, дык Ён учыніў ім дамы.

Поэтому фараон приказал своему народу: «Всех новорожденных девочек оставляйте в живых, а новорожденных мальчиков бросайте в реку Нил».
 
І загадаў Фараон усяму народу свайму, кажучы: «Кажнага сына, каторы народзіцца, кідайце ў раку; а кажную дачку пакідайце жывую».2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.