Исход 1 глава

Вторая книга Моисеева. Исход
Библейской Лиги ERV → Пераклад Чарняўскага 2017

 
 

Израиль пришёл в Египет вместе со своими сыновьями и их семьями. Вот перечень сыновей Израиля:
 
Гэткія імёны сыноў Ізраэля, якія разам з Якубам увайшлі ў Егіпет; кожны ўвайшоў са сваёю сям’ёй:

Рувим, Симеон, Левий, Иуда,
 
Рубэн, Сімяон, Леві, Юда,

Иссахар, Завулон, Вениамин,
 
Ісахар, Забулон і Бэньямін,

Дан, Неффалим, Гад и Асир.
 
Дан і Нэфталі, Гад і Асэр.

Всего прямых потомков Иакова было семьдесят человек, Иосиф же, один из двенадцати сыновей, уже находился в Египте.
 
Такім чынам, усіх іх, што выйшлі са сцёгнаў Якуба, было семдзесят асоб; а Язэп быў у Егіпце.

Со временем Иосиф, все его братья и все люди того поколения умерли,
 
Калі ён памёр, і ўсе яго браты, і ўвесь той род,

но у членов семьи Израиля было много потомков, и число их постоянно росло. Народ Израиля становился всё сильнее, и вскоре ими наполнилась вся Египетская земля.
 
сыны Ізраэля размнажаліся, узмацняючыся, дужэлі і хутка запаўнялі зямлю.

Но вот к власти в Египте пришёл новый фараон, который не знал Иосифа.
 
Між тым узняўся над Егіптам новы цар, які не ведаў Язэпа,

Он обратился к своему народу с такими словами: «Посмотрите на сынов Израиля, их много и они сильнее нас!
 
і сказаў свайму народу: «Вось, народ сыноў Ізраэля — шматлікі і мацнейшы за нас:

Нам необходимо придумать, как бы помешать им, чтобы они не стали ещё многочисленнее, так как, если будет война, израильтяне могут вступить в союз с нашими врагами и тогда, победив нас, уйдут из нашей земли».
 
прыходзьце, давайце разумна абыдземся з ім, каб ён не размножыўся; бо калі выбухне супраць нас вайна, ён далучыцца да нашых ворагаў, і, скарыўшы нас, выйдзе з зямлі».

Чтобы не допустить этого, египтяне решили сделать жизнь израильского народа невыносимой. Они назначили надсмотрщиков, чтобы заставить израильтян построить для царя города Пифом и Раамсес, предназначенные для хранения зерна и других запасов.
 
Такім чынам, для іх паставіў ён наглядчыкаў работ, каб вынішчалі іх цяжарам; і пабудавалі яны для фараона гарады, каб захоўваць прыпасы, — Пітом і Рамэсас.

Но чем больше египтяне принуждали израильтян трудиться, тем больше возрастало их число, и тем больше они расселялись по земле. Египтяне стали всё больше и больше опасаться израильского народа
 
І чым болей іх прыгняталі, тым больш яны размножваліся і раслі.

и потому принуждали их трудиться ещё тяжелее.
 
Дык егіпцяне пачалі дужа баяцца сыноў Ізраэля, і загналі іх у нявольніцтва,

Египтяне сделали жизнь израильтян горькой, принуждая их к изнурительной работе по изготовлению кирпича и извести, а также к тяжёлой работе в полях. Они с жестокостью заставляли израильтян тяжко трудиться, что бы те ни делали.
 
і да гаркаты даводзілі жыццё іх цяжкімі работамі над глінай і цэглай і праз розную службу, якою прыгняталіся яны ў зямельных справах.

Среди израильского народа жили две женщины-повитухи Шифра и Фуа — иудейки, которые помогали израильтянкам во время родов. Египетский царь приказал им:
 
І сказаў цар егіпецкі павітухам гебрайскім, адна з якіх звалася Сэфраю, другая — Пуваю,

«Когда будете помогать иудейкам при родах и когда родится девочка, оставляйте её в живых, когда же родится мальчик, то убейте его!»
 
загадваючы ім: «Калі будзеце прымаць роды ў гебраяк і надыдзе час нараджэння, то глядзіце: калі будзе [дзіця] мужчынскага роду — забівайце яго; калі будзе жаночага роду — захоўвайце».

Но повивальные бабки боялись Бога и, ослушавшись царского приказа, оставляли всех новорожденных мальчиков в живых.
 
Але павітухі шанавалі Бога і не зрабілі згодна пастановы цара Егіпецкага, а зберагалі хлопчыкаў.

Египетский царь призвал к себе повивальных бабок и спросил: «Почему вы ослушались моего приказа? Почему оставляете в живых новорожденных мальчиков?»
 
Заклікаўшы іх да сябе, цар сказаў: «Чаму ж гэта, чаму пажадалі вы рабіць, каб ратаваць хлопчыкаў?»

Повивальные бабки ответили фараону: «Иудейки намного крепче египтянок, и дети у них рождаются ещё до нашего прихода».
 
Яны адказалі: «Гебрайкі не такія, як егіпецкія жанчыны; бо яны здаровыя, і яны нараджаюць, перш чым мы прыходзім да іх».

Повивальные бабки боялись Бога, и Он благоволил к ним. Семьи же иудеев множились и крепчали.
 
Таму Бог добра абышоўся з павітухамі, а народ разрастаўся і рабіўся вельмі дужым;

Так как повивальные бабки боялись Бога, Он позволил им иметь собственные семьи.
 
і таму, што павітухі шанавалі Бога, Ён пабудаваў ім дамы.

Поэтому фараон приказал своему народу: «Всех новорожденных девочек оставляйте в живых, а новорожденных мальчиков бросайте в реку Нил».
 
А фараон загадаў усяму свайму народу, кажучы: «Калі што народзіцца мужчынскага роду — кідайце ў раку, калі што жаночага — захоўвайце».2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.