2е Фессалоникийцам 1 глава

2е письмо Фессалоникийцам
Открытый перевод → Пераклад Анатоля Клышкi

 
 

Павел, Силуан и Тимофей — Фессалоникийской церкви Бога нашего Отца и Господа Иисуса Христа:
 
Павел, і Сілуан, і Цімафей — царкве фесаланікійцаў у Богу, нашым Бацьку, і Госпадзе Ісусе Хрысце:

Мира вам и благодати от Бога, нашего Отца, и Господа Иисуса Христа!
 
Ласка вам і мір ад Бога, нашага Бацькі, і Госпада Ісуса Хрыста.

Надлежит нам, братья, непрестанно благодарить за вас Бога, по заслугам вашим. Ибо ваша вера возрастает стремительно, и все вы преисполнены взаимной любовью,
 
Мы заўсёды павінны дзякаваць Богу за вас, браты, як і належыць, бо надзвычайна ўзрастае ваша вера і павялічваецца любоў кожнага з вас адзін да аднаго.

так, что и мы хвалимся вами в церквях Божьих, вашей стойкостью и верой во всех преследованиях и угнетениях, которые вы переносите,
 
Так што мы самі хвалімся вамі ў цэрквах Божых вашай вытрываласцю і вераю ва ўсіх ганеннях і бедах, якія вы пераносіце.

свидетельствуя тем самым, что справедлив Божий суд, и удостоит он вас царства Божьего, ради которого вы страдаете.
 
І гэта ж знак справядлівага суда Божага, каб вы сталі вартымі Царства Божага, за якое вы і пакутуеце;

По справедливости Божьей, угнетателям вашим воздастся угнетением,
 
бо справядліва ў Бога — аддаць уціскам тым, хто вас уціскае.

вам же, и нам, угнетённым, будет отрада в явлении с небес Господа Иисуса с ангелами, в силе Его огня пламенного,
 
А вам, — што церпіце ўціскі, — адпачынак з намі, калі з’явіцца з нябёсаў Госпад Ісус з Анёламі Яго сілы,

который покарает незнающих Бога и невнимающих благой вести Господа нашего Иисуса.
 
у палымяным агні аддаючы помсту тым, хто Бога не знае і не слухаецца дабравешчання нашага Госпада Ісуса Хрыста.

Все они будут наказаны вечной гибелью от лица Господа и от славы силы Его,
 
Яны прымуць кару — вечную пагібель ад аблічча Гасподняга і ад славы Яго магутнасці,

праведные же будут славить Его, и верующие будут дивиться Ему в день, когда Он придёт. Ибо и вы поверили свидетельству нашему.
 
калі Ён прыйдзе, каб праславіцца ў Сваіх святых і стаць дзівосным у той дзень ва ўсіх верніках, бо вы паверылі нашаму сведчанню.

О том и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш удостоил вас призвания и наяву осуществил все добрые благоволения и всё, на что уповаете.
 
Дзеля гэтага і молімся заўсёды аб вас, каб наш Бог зрабіў вас годнымі паклікання і здзейсніў усялякую добрую волю шчодрасці і справу веры ў сіле,

Дабы имя нашего Господа Иисуса прославилось в вас, а вы в Нём, по милости нашего Бога и Господа Иисуса Христа.
 
каб імя нашага Госпада Ісуса Хрыста праславілася ў вас, а вы ў Ім праз ласку нашага Бога і Госпада Ісуса Хрыста.2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.