2 Фессалоникийцам 1 глава

Второе послание к Фессалоникийцам апостола Павла
Открытый перевод → Пераклад Антонія Бокуна

 
 

Павел, Силуан и Тимофей — Фессалоникийской церкви Бога нашего Отца и Господа Иисуса Христа:
 
Павал, і Сілуан, і Цімафей — царкве Тэсалонцаў у Богу Айцу нашым і Госпадзе Ісусе Хрысьце:

Мира вам и благодати от Бога, нашего Отца, и Господа Иисуса Христа!
 
ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрыста.

Надлежит нам, братья, непрестанно благодарить за вас Бога, по заслугам вашим. Ибо ваша вера возрастает стремительно, и все вы преисполнены взаимной любовью,
 
Заўсёды павінны мы дзякаваць Богу за вас, браты, як належыцца, бо моцна ўзрастае вера вашая і памнажаецца любоў кожнага адзін да аднаго між усімі вамі,

так, что и мы хвалимся вами в церквях Божьих, вашей стойкостью и верой во всех преследованиях и угнетениях, которые вы переносите,
 
так што мы самі хвалімся вамі ў цэрквах Божых дзеля цярплівасьці вашай і веры ў-ва ўсіх перасьледаваньнях вашых і прыгнётах, якія вы пераносіце,

свидетельствуя тем самым, что справедлив Божий суд, и удостоит он вас царства Божьего, ради которого вы страдаете.
 
на выяўленьне праведнага суду Божага, каб вам быць вартымі Валадарства Божага, дзеля якога і пакутуеце.

По справедливости Божьей, угнетателям вашим воздастся угнетением,
 
Бо праведна перад Богам адгадзі́ць прыгнётам тым, якія вас прыгнятаюць,

вам же, и нам, угнетённым, будет отрада в явлении с небес Господа Иисуса с ангелами, в силе Его огня пламенного,
 
а вам, прыгнята́ным, — патоляй разам з намі ў адкрыцьці́ Госпада Ісуса з неба з анёламі сілы Яго,

который покарает незнающих Бога и невнимающих благой вести Господа нашего Иисуса.
 
Які ў полымі агню зьдзяйсьняе помсту над тымі, што ня ведаюць Бога і не паслухмяныя Эва́нгельлю Госпада нашага Ісуса Хрыста.

Все они будут наказаны вечной гибелью от лица Господа и от славы силы Его,
 
Яны атрымаюць прысуд — вечнае зьнішчэньне, ад аблічча Госпада і ад славы магутнасьці Яго,

праведные же будут славить Его, и верующие будут дивиться Ему в день, когда Он придёт. Ибо и вы поверили свидетельству нашему.
 
калі Ён прыйдзе ўславіцца ў сьвятых Сваіх і стацца дзівосным у дзень той у-ва ўсіх, якія паверылі, бо вы паверылі нашаму сьведчаньню сярод вас.

О том и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш удостоил вас призвания и наяву осуществил все добрые благоволения и всё, на что уповаете.
 
Дзеля гэтага і молімся заўсёды за вас, каб Бог наш зрабіў вас дастойнымі пакліканьня і споўніў з моцаю ўсякае ўпадабаньне добрасьці і справу веры,

Дабы имя нашего Господа Иисуса прославилось в вас, а вы в Нём, по милости нашего Бога и Господа Иисуса Христа.
 
каб праславілася імя Госпада нашага Ісуса Хрыста ў вас, і вы — у Ім, паводле ласкі Бога нашага і Госпада Ісуса Хрыста.2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.