К Титу 1 глава

К Титу
Слово Жизни → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

Павел, раб Бога и апостол Иисуса Христа, посланный, чтобы приводить избранных к вере и знанию истины, которая ведет к благочестию
 
Павал, раб Божы, і апостал Ісуса Хрыста, па веры выбраных Божых і спазнаньня ісьціны, што вядзе да пабожнасьці,

и дает надежду на вечную жизнь. Эту вечную жизнь еще до сотворения мира нам обещал Бог, который никогда не лжет.
 
у надзеі на вечнае жыцьцё, якое абяцаў нязьменны ў слове Бог за часу спрадвечнага,

И когда подошло назначенное время, Он объявил о своих планах через проповедь, которая была доверена мне по повелению Бога — нашего Спасителя.
 
а ў Свой час зьявіў Сваё слова ў казані, даверанай мне загадам Збаўцы нашага, Бога, —

Титу, моему родному сыну по общей вере. Благодать и мир от Бога Отца и Христа Иисуса — нашего Спасителя.
 
Ціту, сапраўднаму сыну ў супольнай веры: мілата, міласэрнасьць і мір ад Бога Айца і Госпада Ісуса Хрыста, Збаўцы нашага.

Я оставил тебя на Крите, чтобы ты довел до конца то, что было начато, и назначил руководителей церкви в каждом городе, как я тебе велел.
 
На тое я пакінуў цябе ў Крыце, каб ты давяршыў незакончанае і паставіў ва ўсіх гарадах прасьвітэраў, як я табе наказваў:

Руководитель должен быть человеком с безупречной репутацией, живущим только с одной женой; его дети должны быть верующими и не вызывать упреков в распущенности или непослушании.
 
калі хто беспахібны, адзін раз жанаты, дзяцей мае верных, не дакараных за распусту або непакорлівасьць.

Ему доверена работа как бы Божьего управляющего, и он должен быть безупречен. Он не должен быть высокомерным, раздражительным, склонным к пьянству, агрессивным, преследующим корыстные цели.
 
Бо япіскап мусіць быць беззаганны, як Божы домабудаўнік, ня дзёрзкі, не гняўлівы, ня п’яніца, не звадыяш, не карысьлівец,

Наоборот, ему следует быть гостеприимным, любящим добро, благоразумным, справедливым, благочестивым, умеющим владеть собой человеком.
 
а гасьцінны да вандроўнікаў, дабралюбны, цнатлівы, справядлівы, пабожны, устрымлівы,

Он должен быть верен слову истины, которому был научен, чтобы он мог наставлять других в здравом учении и изобличать тех, кто ему противится.
 
павінен трымацца праўдзівага слова, згоднага з вучэньнем, каб ён быў моцны і настаўляў у здаровым вучэньні і супраціўцаў выкрываў.

Есть много людей, а особенно среди евреев, которые не признают над собой власти, занимаются пустыми разговорами и обманывают других.
 
Бо ёсьць шмат і непакорлівых, пустасловаў і ашуканцаў, асабліва з абрэзаных,

Их надо принуждать молчать, потому что они ради низкой корысти развращают целые семьи, уча тому, чему не следует.
 
якім трэба замыкаць вусны: яны разбэшчваюць цэлыя дамы, вучаць, чаго ня сьлед, з ганебнай карысьлівасьці.

Даже один из них, их собственный пророк сказал: "Критяне всегда лжецы, злобные скоты, ленивые обжоры".
 
Зь іх самых адзін, вершатворца, сказаў: «Крыцяне заўсёды хлусы, злыя зьвяры, вантробы ляныя».

И это верное свидетельство. Поэтому строго выговаривай им, чтобы их вера была здравой,
 
Сьведчаньне гэта справядлівае. З гэтай прычыны выкрывай іх строга, каб яны былі здаровыя ў веры,

чтобы они не обращали внимания на иудейские выдумки и требования людей, отвернувшихся от истины.
 
ня слухаючы Юдэйскіх баек і пастановаў людзей, якія цураюцца ісьціны.

Для чистых все чисто, но для людей испорченных и неверующих нет ничего чистого, потому что их ум и совесть испорчены.
 
У чыстых усё чыстае: а ў апаганеных і няверных няма нічога чыстага, а спаганены і розум іхні ды сумленьне.

Они заявляют, что знают Бога, но своими делами отвергают Его. Они отвратительны, непослушны и бесполезны для всякого доброго дела.
 
Яны кажуць, што ведаюць Бога; а справамі выракаюцца, бо гнюсныя, непакорлівыя і няздольныя ні на якія добрыя ўчынкі.2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.