1 Тимофею 1 глава

Первое послание к Тимофею апостола Павла
Подстрочник Винокурова → Елизаветинская Библия

 
 

Παῦλος Павел 3972 N-NSM ἀπόστολος апостол 652 N-NSM Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM κατ᾽ по 2596 PREP ἐπιταγὴν повелению 2003 N-ASF θεοῦ Бога 2316 N-GSM σωτῆρος Спасителя 4990 N-GSM ἡμῶν нашего 2257 P-1GP καὶ и 2532 CONJ Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM τῆς  3588 T-GSF ἐλπίδος надежды 1680 N-GSF ἡμῶν нашей 2257 P-1GP
 
Па́ѵелъ, посла́нникъ ї҆и҃съ хр҇то́въ по повелѣ́нїю бг҃а сп҃са на́шегѡ и҆ гд҇а ї҆и҃са хр҇та̀ ѹ҆пова́нїѧ на́шегѡ,

Τιμοθέῳ Тимофею 5095 N-DSM γνησίῳ законному 1103 A-DSN τέκνῳ ребёнку 5043 N-DSN ἐν в 1722 PREP πίστει· вере; 4102 N-DSF χάρις, благодать, 5485 N-NSF ἔλεος, милость, 1656 N-NSN εἰρήνη мир 1515 N-NSF ἀπὸ от 575 PREP θεοῦ Бога 2316 N-GSM πατρὸς Отца 3962 N-GSM καὶ и 2532 CONJ Χριστοῦ Христа 5547 N-GSM Ἰησοῦ Иисуса 2424 N-GSM τοῦ  3588 T-GSM κυρίου Го́спода 2962 N-GSM ἡμῶν. нашего. 2257 P-1GP
 
тїмоѳе́ю пр҇номѹ ча́дѹ въ вѣ́рѣ: блгдть, мл҇ть, ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ хр҇та̀ ї҆и҃са гд҇а на́шегѡ.

Καθὼς Как 2531 ADV παρεκάλεσά я попросил 3870 V-AAI-1S σε тебя 4571 P-2AS προσμεῖναι остаться 4357 V-AAN ἐν в 1722 PREP Ἐφέσῳ Ефесе 2181 N-DSF πορευόμενος отправляющийся 4198 V-PNP-NSM εἰς в 1519 PREP Μακεδονίαν, Македонию, 3109 N-ASF ἵνα чтобы 2443 CONJ παραγγείλῃς увещевать 3853 V-AAS-2S τισὶν некоторых 5100 X-DPM μὴ не 3361 PRT-N ἑτεροδιδασκαλεῖν учить другому 2085 V-PAN
 
ѩ҆́коже ѹ҆моли́хъ тѧ̀ пребы́ти во є҆фе́сѣ, и҆ды́й въ македо́нїю, да завѣща́еши нѣ҄кимъ не и҆́накѡ ѹ҆чи́ти,

μηδὲ и не 3366 CONJ-N προσέχειν заниматься 4337 V-PAN μύθοις мифами 3454 N-DPM καὶ и 2532 CONJ γενεαλογίαις родословиями 1076 N-DPF ἀπεράντοις, бесконечными, 562 A-DPF αἵτινες теми, которые 3748 R-NPF ἐκζητήσεις изыскания 1567 N-APF παρέχουσιν доставляют 3930 V-PAI-3P μᾶλλον более 3123 ADV чем 1510 PRT οἰκονομίαν устроение 3622 N-ASF θεοῦ Бога 2316 N-GSM τὴν  3588 T-ASF ἐν в 1722 PREP πίστει· вере; 4102 N-DSF
 
нижѐ внима́ти ба́снемъ и҆ родосло́вїємъ безконє́чнымъ, ѩ҆̀же стѧза҄нїѧ творѧ́тъ па́че, не́жели бж҃їе строе́нїе, є҆́же въ вѣ́рѣ.

τὸ  3588 T-NSN δὲ же 1161 CONJ τέλος конец 5056 N-NSN τῆς  3588 T-GSF παραγγελίας увещания 3852 N-GSF ἐστὶν есть 1510 V-PAI-3S ἀγάπη любовь 26 N-NSF ἐκ от 1537 PREP καθαρᾶς чистого 2513 A-GSF καρδίας се́рдца 2588 N-GSF καὶ и 2532 CONJ συνειδήσεως совести 4893 N-GSF ἀγαθῆς доброй 18 A-GSF καὶ и 2532 CONJ πίστεως веры 4102 N-GSF ἀνυποκρίτου, непритворной, 505 A-GSF
 
Коне́цъ же завѣща́нїѧ є҆́сть любы̀ ѿ чи́ста се́рдца и҆ со́вѣсти бл҃гі́ѧ и҆ вѣ́ры нелицемѣ́рныѧ,

ὧν [в] чём 3739 R-GPF τινες некоторые 5100 X-NPM ἀστοχήσαντες промахнувшиеся 795 V-AAP-NPM ἐξετράπησαν свернули 1624 V-2API-3P εἰς в 1519 PREP ματαιολογίαν, пустословие, 3150 N-ASF
 
въ ни́хже нѣ́цыи погрѣши́вше, ѹ҆клони́шасѧ въ сѹеслѡ́вїѧ,

θέλοντες желая 2309 V-PAP-NPM εἶναι быть 1510 V-PAN νομοδιδάσκαλοι, законоучителями, 3547 N-NPM μὴ не 3361 PRT-N νοοῦντες понимающие 3539 V-PAP-NPM μήτε и не 3383 CONJ-N которое 3739 R-APN λέγουσιν говорят 3004 V-PAI-3P μήτε и не 3383 CONJ-N περὶ о 4012 PREP τίνων чём 5101 I-GPN διαβεβαιοῦνται. утверждают. 1226 V-PNI-3P
 
хотѧ́ще бы́ти законоѹчи́телє, не разѹмѣ́юще ни ѩ҆̀же глаго́лютъ, ни ѡ҆ ни́хже ѹ҆твержда́ютъ.

Οἴδαμεν Знаем 1492 V-RAI-1P δὲ же 1161 CONJ ὅτι что 3754 CONJ καλὸς хорош 2570 A-NSM  3588 T-NSM νόμος Закон 3551 N-NSM ἐάν если 1437 COND τις кто 5100 X-NSM αὐτῷ им 846 P-DSM νομίμως законно 3545 ADV χρῆται, будет пользоваться, 5530 V-PNS-3S
 
(За҄ 279.) Вѣ́мы же, ѩ҆́кѡ до́бръ зако́нъ (є҆́сть), а҆́ще кто̀ є҆го̀ зако́ннѣ твори́тъ,

εἰδὼς знающий 1492 V-RAP-NSM τοῦτο, это, 5124 D-ASN ὅτι что 3754 CONJ δικαίῳ [для] праведного 1342 A-DSM νόμος Закон 3551 N-NSM οὐ не 3739 PRT-N κεῖται, полагается, 2749 V-PNI-3S ἀνόμοις [для] беззаконных 459 A-DPM δὲ же 1161 CONJ καὶ и 2532 CONJ ἀνυποτάκτοις, непокорных, 506 A-DPM ἀσεβέσι нечестивых 765 A-DPM καὶ и 2532 CONJ ἁμαρτωλοῖς, грешных, 268 A-DPM ἀνοσίοις нечистых 462 A-DPM καὶ и 2532 CONJ βεβήλοις, скверных, 952 A-DPM πατρολῴαις отцеубийц 3964 N-DPM καὶ и 2532 CONJ μητρολῴαις, матереубийц, 3389 N-DPM ἀνδροφόνοις, человекоубийц, 409 N-DPM
 
вѣ́дый сїѐ, ѩ҆́кѡ првдникѹ зако́нъ не лежи́тъ {не положе́нъ}, но беззакѡ́ннымъ и҆ непокори҄вымъ, нечести҄вымъ (же) и҆ грѣ́шникѡмъ, непра́вєднымъ и҆ сквє́рнымъ, ѻ҆тца̀ и҆ ма́тере досади́телємъ, мѹжеѹбі́йцамъ,

πόρνοις, развратников, 4205 N-DPM ἀρσενοκοίταις, мужеложцев, 733 N-DPM ἀνδραποδισταῖς, торговцев людьми, 405 N-DPM ψεύσταις, лжецов, 5583 N-DPM ἐπιόρκοις, клятвопреступников, 1965 A-DPM καὶ и 2532 CONJ εἴ если 1536 COND τι что 1536 X-NSN ἕτερον другое 2087 A-NSN τῇ  3588 T-DSF ὑγιαινούσῃ здравствующему 5198 V-PAP-DSF διδασκαλίᾳ учению 1319 N-DSF ἀντίκειται, противостоит, 480 V-PNI-3S
 
блѹдникѡ́мъ, мѹжело́жникѡмъ, разбо́йникѡмъ, (клеветникѡ́мъ, скотоло́жникѡмъ,) лжи҄вымъ, клѧтвопрестѹ́пникѡмъ, и҆ а҆́ще что̀ и҆́но здра́вомѹ ѹ҆че́нїю проти́витсѧ,

κατὰ по 2596 PREP τὸ  3588 T-ASN εὐαγγέλιον благовестию 2098 N-ASN τῆς  3588 T-GSF δόξης славы 1391 N-GSF τοῦ  3588 T-GSM μακαρίου блаженного 3107 A-GSM θεοῦ, Бога, 2316 N-GSM Которого 3588 R-ASN ἐπιστεύθην был сделан поверенный 4100 V-API-1S ἐγώ. я. 1473 P-1NS
 
по бл҃говѣ́стїю сла́вы бл҃же́ннагѡ бг҃а, є҆́же мнѣ̀ ѹ҆вѣ́рено бы́сть.

Χάριν Благодарность 5485 N-ASF ἔχω имею 2192 V-PAI-1S τῷ  3588 T-DSM ἐνδυναμώσαντί усилившему 1743 V-AAP-DSM με меня 3165 P-1AS Χριστῷ Христу 5547 N-DSM Ἰησοῦ Иисусу 2424 N-DSM τῷ  3588 T-DSM κυρίῳ Господу 2962 N-DSM ἡμῶν, нашему, 2257 P-1GP ὅτι потому что 3754 CONJ πιστόν верного 4103 A-ASM με меня 3165 P-1AS ἡγήσατο Он счёл 2233 V-ADI-3S θέμενος положивший 5087 V-2AMP-NSM εἰς на 1519 PREP διακονίαν, служение, 1248 N-ASF
 
(За҄ 280.) И҆ благодарю̀ ѹ҆крѣплѧ́ющаго мѧ̀ хр҇та̀ ї҆и҃са гд҇а на́шего, ѩ҆́кѡ вѣ́рна мѧ̀ непщева̀, положи́въ (мѧ̀) въ слѹ́жбѹ,

τὸ  3588 T-ASN πρότερον прежде 4386 ADV-C ὄντα бывшего 1510 V-PAP-ASM βλάσφημον хулителя 989 A-ASM καὶ и 2532 CONJ διώκτην гонителя 1376 N-ASM καὶ и 2532 CONJ ὑβριστήν· оскорбителя; 5197 N-ASM ἀλλὰ но 235 CONJ ἠλεήθην, помилован, 1653 V-API-1S ὅτι потому что 3754 CONJ ἀγνοῶν незнающий 50 V-PAP-NSM ἐποίησα я сделал 4160 V-AAI-1S ἐν в 1722 PREP ἀπιστίᾳ, неверии, 570 N-DSF
 
бы́вша мѧ̀ и҆ногда̀ хѹ́лника и҆ гони́телѧ и҆ досади́телѧ: но поми́лованъ бы́хъ, ѩ҆́кѡ невѣ́дый сотвори́хъ въ невѣ́рствїи:

ὑπερεπλεόνασεν сверхумножилась 5250 V-AAI-3S δὲ же 1161 CONJ  1510 T-NSF χάρις благодать 5485 N-NSF τοῦ  3588 T-GSM κυρίου Го́спода 2962 N-GSM ἡμῶν нашего 2257 P-1GP μετὰ с 3326 PREP πίστεως верой 4102 N-GSF καὶ и 2532 CONJ ἀγάπης любовью 26 N-GSF τῆς  3588 T-GSF ἐν в 1722 PREP Χριστῷ Христе 5547 N-DSM Ἰησοῦ. Иисусе. 2424 N-DSM
 
ѹ҆преѹмно́жисѧ же блгдть гд҇а на́шегѡ (ї҆и҃са хр҇та̀) съ вѣ́рою и҆ любо́вїю ѩ҆́же ѡ҆ хр҇тѣ̀ ї҆и҃сѣ.

πιστὸς Верно 4103 A-NSM  3588 T-NSM λόγος слово 3056 N-NSM καὶ и 2532 CONJ πάσης всякого 3956 A-GSF ἀποδοχῆς принятия 594 N-GSF ἄξιος, достойно, 514 A-NSM ὅτι что 3754 CONJ Χριστὸς Христос 5547 N-NSM Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM ἦλθεν пришёл 2064 V-2AAI-3S εἰς в 1519 PREP τὸν  3588 T-ASM κόσμον мир 2889 N-ASM ἁμαρτωλοὺς грешников 268 A-APM σῶσαι· спасти; 4982 V-AAN ὧν [из] которых 3739 R-GPM πρῶτός первый 4413 A-NSM-S εἰμι есть 1510 V-PAI-1S ἐγώ, я, 1473 P-1NS
 
(За҄.) Вѣ́рно сло́во и҆ всѧ́кагѡ прїѧ́тїѧ досто́йно, ѩ҆́кѡ хр҇то́съ ї҆и҃съ прїи́де въ мі́ръ грѣ́шники сп҇тѝ, ѿ ни́хже пе́рвый є҆́смь а҆́зъ.

ἀλλὰ но 235 CONJ διὰ через 1223 PREP τοῦτο это 5124 D-ASN ἠλεήθην, я был помилован, 1653 V-API-1S ἵνα чтобы 2443 CONJ ἐν во 1722 PREP ἐμοὶ мне 1698 P-1DS πρώτῳ первом 4413 A-DSM-S ἐνδείξηται показал 1731 V-AMS-3S Χριστὸς Христос 5547 N-NSM Ἰησοῦς Иисус 2424 N-NSM τὴν  3588 T-ASF ἅπασαν всё 537 A-ASF μακροθυμίαν, долготерпение, 3115 N-ASF πρὸς к 4314 PREP ὑποτύπωσιν образцу 5296 N-ASF τῶν  3588 T-GPM μελλόντων готовящихся 3195 V-PAP-GPM πιστεύειν верить 4100 V-PAN ἐπ᾽ в 1909 PREP αὐτῷ Него 846 P-DSM εἰς на 1519 PREP ζωὴν жизнь 2222 N-ASF αἰώνιον. вечную. 166 A-ASF
 
Но сегѡ̀ ра́ди поми́лованъ бы́хъ, да во мнѣ̀ пе́рвѣмъ пока́жетъ ї҆и҃съ хр҇то́съ всѐ долготерпѣ́нїе, за ѡ҆́бразъ хотѧ́щихъ вѣ́ровати є҆мѹ̀ въ жи́знь вѣ́чнѹю.

τῷ  3588 T-DSM δὲ Же 1161 CONJ βασιλεῖ Царю 935 N-DSM τῶν  3588 T-GPM αἰώνων, веков, 165 N-GPM ἀφθάρτῳ, нетленному, 862 A-DSM ἀοράτῳ, невидимому, 517 A-DSM μόνῳ единому 3441 A-DSM θεῷ, Богу, 2316 N-DSM τιμὴ честь 5092 N-NSF καὶ и 2532 CONJ δόξα слава 1391 N-NSF εἰς во 1519 PREP τοὺς  3588 T-APM αἰῶνας веки 165 N-APM τῶν  3588 T-GPM αἰώνων· веков; 165 N-GPM ἀμήν. аминь. 281 HEB
 
Цр҃ю́ же вѣкѡ́въ нетлѣ́нномѹ, неви́димомѹ, є҆ди́номѹ премдромѹ бг҃ѹ, чт҇ь и҆ сла́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Ταύτην Это 3778 D-ASF τὴν  3588 T-ASF παραγγελίαν приказание 3852 N-ASF παρατίθεμαί предлагаю 3908 V-PMI-1S σοι, тебе, 4671 P-2DS τέκνον дитя 5043 N-VSN Τιμόθεε, Тимофей, 5095 N-VSM κατὰ по 2596 PREP τὰς  3588 T-APF προαγούσας ведущим вперёд 4254 V-PAP-APF ἐπὶ к 1909 PREP σὲ тебе 4571 P-2AS προφητείας, пророчествам, 4394 N-APF ἵνα чтобы 2443 CONJ στρατεύῃ ты воевал 4754 V-PMS-2S ἐν в 1722 PREP αὐταῖς них 846 P-DPF τὴν  3588 T-ASF καλὴν хорошей 2570 A-ASF στρατείαν, войной, 4752 N-ASF
 
(За҄ 281.) Сїе́ же завѣща́нїе предаю́ ти, ча́до тїмоѳе́е, по бы́вшихъ на тѧ̀ пре́жде про҇ро́чествїихъ, да во́инствѹеши въ ни́хъ до́брое во́инство,

ἔχων имеющий 2192 V-PAP-NSM πίστιν веру 4102 N-ASF καὶ и 2532 CONJ ἀγαθὴν добрую 18 A-ASF συνείδησιν, совесть, 4893 N-ASF ἥν которую 3739 R-ASF τινες некоторые 5100 X-NPM ἀπωσάμενοι оттолкнувшие 683 V-ADP-NPM περὶ относительно 4012 PREP τὴν  3588 T-ASF πίστιν веры 4102 N-ASF ἐναυάγησαν· потерпели кораблекрушение; 3489 V-AAI-3P
 
и҆мѣ́ѧ вѣ́рѹ и҆ бл҃гѹ́ю со́вѣсть, ю҆́же нѣ́цыи ѿри́нѹвше, ѿ вѣ́ры ѿпадо́ша:

ὧν [из] которых 3739 R-GPM ἐστιν есть 1510 V-PAI-3S Ὑμέναιος Гименей 5211 N-NSM καὶ и 2532 CONJ Ἀλέξανδρος, Александр, 223 N-NSM οὓς которых 3775 R-APM παρέδωκα я предал 3860 V-AAI-1S τῷ  3588 T-DSM Σατανᾷ Сатане 4567 N-DSM ἵνα чтобы 2443 CONJ παιδευθῶσιν они были воспитаны 3811 V-APS-3P μὴ не 3361 PRT-N βλασφημεῖν. богохульствовать. 987 V-PAN
 
ѿ ни́хже є҆́сть ѵ҆мене́й и҆ а҆леѯа́ндръ, и҆̀хже преда́хъ сатанѣ̀, да нака́жѹтсѧ не хѹ́лити.2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.