Библия » Номера Стронга для ВЗ » ל

Номера Стронга на букву: ל — — Ламед

H

Номер Слово Произношение Транслитерация
H3808 לֹא‎ lo, lo, lo lô' lô' lôh
H3809 לָא‎ law, law lâ' lâh
H3810 לֹא דְבָר‎ (1,2) lo deb-ar', lid-beer', lo-deb-ar' lô' de bar lô de bar lidbir lôde bar
H3811 לאה‎ law-aw' lâ'âh
H3812 לאָה‎ lay-aw' lê'âh
H3813 לאט‎ law-at' lâ'aṭ
H3814 לָט‎ lawt lâ'ṭ
H3815 לָאל‎ law-ale' lâ'êl
H3816 לְאֹם‎ leh-ome', leh-ome' le 'ôm le 'ôm
H3817 לְלאמִּים‎ leh-oom-meem' le 'ûmmı̂ym
H3818 לֹאעַמִּי‎ lo am-mee' lô' ‛ammı̂y
H3819 לֹארֻחָמָה‎ lo roo-khaw-maw' lô' rûchâmâh
H3820 לב‎ labe lêb
H3821 לְבַב‎ labe lêb
H3822 לְבָאוֹת‎ leb-aw-oth' le bâ'ôth
H3823 לבב‎ law-bab' lâbab
H3824 לבָב‎ lay-bawb' lêbâb
H3825 לְבַב‎ leb-ab' le bab
H3826 לִבָּה‎ lib-baw' libbâh
H3827 לַבָּה‎ lab-baw' labbâh
H3828 לְבוֹנָה‎ leb-o-naw', leb-o-naw' le bônâh lebônâh
H3829 לְבוֹנָה‎ leb-o-naw' le bônâh
H3830 לְבוּשׂ‎ leb-oosh', leb-oosh' le bûsh le bûsh
H3831 לְבוּשׂ‎ leb-oosh' le bûsh
H3832 לבט‎ law-bat' lâbaṭ
H3833 לָבִיא‎ law-bee' leb-ee-yaw' leb-aw-eem' (-oth') lâbı̂y' le bı̂yâ' le bâ'ı̂ym le bâ'ôth
H3834 לְבִיבָה‎ law-bee-baw', leb-ee-baw' lâbı̂ybâh le bibâh
H3835 לבן‎ law-ban' lâban
H3836 לָבָן‎ law-bawn', law-bane' lâbân lâbên
H3837 לָבָן‎ law-bawn' lâbân
H3838 לְבָנָה‎ leb-aw-naw', leb-aw-naw' le bânâ' lebânâh
H3839 לִבְנֶה‎ lib-neh' libneh
H3840 לְבנָה‎ lib-naw' libnâh
H3841 לִבְנָה‎ lib-naw' libnâh
H3842 לְבָנָה‎ leb-aw-naw' le bânâh
H3843 לְבנָה‎ leb-ay-naw' le bênâh
H3844 לְבָנוֹן‎ leb-aw-nohn' le bânôn
H3845 לִבְנִי‎ lib-nee' libnı̂y
H3846 לִבְנִי‎ lib-nee' libnı̂y
H3847 לבשׂ‎ law-bash', law-bashe' lâbash lâbêsh
H3848 לבשׂ‎ leb-ash' le bash
H3849 לֹג‎ lohg lôg
H3850 לֹד‎ lode lôd
H3851 לַהַב‎ lah'-hab lahab
H3852 לֶהָבָה‎ leh-aw-baw', lah-eh'-beth lehâbâh lahebeth
H3853 לְהָבִים‎ leh-haw-beem' le hâbı̂ym
H3854 לַהַג‎ lah'-hag lahag
H3855 לָהַד‎ lah'-had lahad
H3856 לההּ‎ law-hah' lâhahh
H3857 להט‎ law-hat' lâhaṭ
H3858 לַהַט‎ lah'-hat lahaṭ
H3859 להם‎ law-ham' lâham
H3860 לָהן‎ law-hane' lâhên
H3861 לָהן‎ law-hane' lâhên
H3862 לַהֲקַה‎ lah-hak-aw' lahăqâh
H3863 לוּא‎ loo, loo, loo lû' lû' lû
H3864 לוּבִים‎ loo-bee', loob-bee' lûbı̂y lûbbı̂y
H3865 לוּד‎ lood lûd
H3866 לוּדִים‎ loo-dee', loo-dee-ee' lûdı̂y lûdı̂yı̂y
H3867 לוה‎ law-vaw' lâvâh
H3868 לוז‎ looz lûz
H3869 לוּז‎ looz lûz
H3870 לוּז‎ looz lûz
H3871 לוּחַ‎ loo'-akh, loo'-akh lûach lûach
H3872 לוּחִית‎ loo-kheeth', loo-khoth' lûchı̂yth lûchôth
H3873 לוֹחשׂ‎ lo-khashe' lôchêsh
H3874 לוט‎ loot lûṭ
H3875 לוֹט‎ lote lôṭ
H3876 לוֹט‎ lote lôṭ
H3877 לוֹטָן‎ lo-tawn' lôṭân
H3878 לוִי‎ lay-vee' lêvı̂y
H3879 לוָי‎ lay-vee' lêvı̂y
H3880 לִוְיָה‎ liv-yaw' livyâh
H3881 לוִי‎ lay-vee-ee', lay-vee' lêvı̂yı̂y lêvı̂y
H3882 לִוְיָתָן‎ liv-yaw-thawn' livyâthân
H3883 לוּל‎ lool lûl
H3884 לוּלא‎ loo-lay', loo-lay' lûlê' lûlêy
H3885 לון‎ loon, leen lûn lı̂yn
H3886 לעע‎ loo'-ah lûa‛
H3887 ליץ‎ loots lûts
H3888 לושׂ‎ loosh lûsh
H3889 לוּשׂ‎ loosh lûsh
H3890 לְוָת‎ lev-awth' le vâth
H3891 לְזוּת‎ lez-ooth' le zûth
H3892 לַח‎ lakh lach
H3893 לחַ‎ lay'-akh lêach
H3894 לְחוּם‎ law-khoom', law-khoom' lâchûm lâchûm
H3895 לְחִי‎ lekh-ee' le chı̂y
H3896 לְחִי‎ lekh'-ee lechı̂y
H3897 לחךְ‎ law-khak' lâchak
H3898 לחם‎ law-kham' lâcham
H3899 לֶחֶם‎ lekh'-em lechem
H3900 לְחֶם‎ lekh-em' le chem
H3901 לָחֶם‎ law-khem' lâchem
H3902 לַחְמִי‎ lakh-mee' lachmı̂y
H3903 לַחְמָס‎ lakh-maws', lakh-mawm' lachmâs lachmâm
H3904 לְחנָה‎ lekh-ay-naw' le chênâh
H3905 לחץ‎ law-khats' lâchats
H3906 לַחַץ‎ lakh'-ats lachats
H3907 לחשׂ‎ law-khash' lâchash
H3908 לַחַשׂ‎ lakh'-ash lachash
H3909 לָט‎ lawt lâṭ
H3910 לֹט‎ lote lôṭ
H3911 לְטָאָה‎ let-aw-aw' le ṭâ'âh
H3912 לְטוּשִׂים‎ let-oo-sheem' le ṭûshim
H3913 לטשׂ‎ law-tash' lâṭash
H3914 לוֹיָה‎ lo-yaw' lôyâh
H3915 לַיִל‎ lah'-yil, lale, lah'-yel-aw layil lêyl laye lâh
H3916 לילי‎ lay-leh-yaw' lêyle yâ'
H3917 לִילִית‎ lee-leeth' lı̂ylı̂yth
H3918 לַיִשׂ‎ lah'-yish layish
H3919 לַיִשׂ‎ lah'-yish layish
H3920 לכד‎ law-kad' lâkad
H3921 לֶכֶד‎ leh'-ked leked
H3922 לכָה‎ lay-kaw' lêkâh
H3923 לָכִישׂ‎ law-keesh' lâkı̂ysh
H3924 לוּלָאָה‎ loo-law-aw' lûlâ'âh
H3925 למד‎ law-mad' lâmad
H3926 לְמוֹ‎ lem-o' le mô
H3927 לְמוּאל‎ lem-oo-ale', lem-o-ale' le mû'êl le mô'êl
H3928 לִמּוּד‎ lim-mood', lim-mood' limmûd limmûd
H3929 לֶמֶךְ‎ leh'-mek lemek
H3930 לֹעַ‎ lo'ah lôa‛
H3931 לעב‎ law-ab' lâ‛ab
H3932 לעג‎ law-ag' lâ‛ag
H3933 לַעַג‎ lah'-ag la‛ag
H3934 לָעג‎ law-ayg' lâ‛êg
H3935 לַעְדָּה‎ lah-daw' la‛dâh
H3936 לַעְדָּן‎ lah-dawn' la‛dân
H3937 לעז‎ law-az' lâ‛az
H3938 לעט‎ law-at' lâ‛aṭ
H3939 לַעֲנָה‎ lah-an-aw' la‛ănâh
H3940 לַפִּיד‎ lap-peed', lap-peed' lappı̂yd lappid
H3941 לַפִּידוֹת‎ lap-pee-doth' lappı̂ydôth
H3942 לִפְנַי‎ lif-nah'ee liphnay
H3943 לפת‎ law-fath' lâphath
H3944 לָצוֹן‎ law-tsone' lâtsôn
H3945 לצץ‎ law-tsats' lâtsats
H3946 לַקּוּם‎ lak-koom' laqûm
H3947 לקח‎ law-kakh' lâqach
H3948 לֶקַח‎ leh'-kakh leqach
H3949 לִקְחִי‎ lik-khee' liqchı̂y
H3950 לקט‎ law-kat' lâqaṭ
H3951 לֶקֶט‎ leh'-ket leqeṭ
H3952 לקק‎ law-kak' lâqaq
H3953 לקשׂ‎ law-kash' lâqash
H3954 לֶקֶשׂ‎ leh'-kesh leqesh
H3955 לְשַׂד‎ lesh-ad' le shad
H3956 לָשׂוֹן‎ law-shone', law-shone', lesh-o-naw' lâshôn lâshôn le shônâh
H3957 לִשְׂכָּה‎ lish-kaw' lishkâh
H3958 לֶשֶׂם‎ leh'-shem leshem
H3959 לֶשֶׂם‎ leh'-shem leshem
H3960 לשׂן‎ law-shan' lâshan
H3961 לִָֹשּׂן‎ lish-shawn' lishshân
H3962 לֶשַׂע‎ leh'-shah lesha‛
H3963 לתֶךְ‎ leh'-thek lethek

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для НЗ.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.