Библия » Номера Стронга для ВЗ » ז

Номера Стронга на букву: ז — — Зайн

H

Номер Слово Произношение Транслитерация
H2061 זְאב‎ zeh-abe' ze 'êb
H2062 זְאב‎ zeh-abe' ze 'êb
H2063 זֹאת‎ zothe' zô'th
H2064 זבד‎ zaw-bad' zâbad
H2065 זֵבֶד‎ zeh'-bed zebed
H2066 זָבָד‎ zaw-bawd' zâbâd
H2067 זַבְדִּי‎ zab-dee' zabdı̂y
H2068 זַבְדִּיאל‎ zab-dee-ale' zabdı̂y'êl
H2069 זְבַדְיָה‎ zeb-ad-yaw', zeb-ad-yaw'-hoo ze badyâh zebadyâhû
H2070 זְבוּב‎ zeb-oob' ze bûb
H2071 זָבוּד‎ zaw-bood' zâbûd
H2072 זַבּוּד‎ zab-bood' zabbûd
H2073 זְבוּל‎ ze-bool', zeb-ool' ze bûl zebûl
H2074 זְבוּלוּן‎ zeb-oo-loon', zeb-oo-loon', zeb-oo-loon' ze bûlûn zebûlûn zebûlûn
H2075 זְבוּלֹנִי‎ zeb-oo-lo-nee' ze bûlônı̂y
H2076 זבח‎ zaw-bakh' zâbach
H2077 זֶבַח‎ zeh'-bakh zebach
H2078 זֶבַח‎ zeh'-bakh zebach
H2079 זַבַּי‎ zab-bah'ee zabbay
H2080 זְבוּדָּה‎ zeb-ee-daw' ze bı̂ydâh
H2081 זְבִינָא‎ zeb-ee-naw' ze bı̂ynâ'
H2082 זבל‎ zaw-bal' zâbal
H2083 זְלבל‎ zeb-ool' ze bûl
H2084 זבן‎ zeb-an' ze ban
H2085 זָג‎ zawg zâg
H2086 זֵד‎ zade' zêd
H2087 זָדוֹן‎ zaw-done' zâdôn
H2088 זֶה‎ zeh zeh
H2089 זֶה‎ zeh zeh
H2090 זֹה‎ zo zôh
H2091 זָהָב‎ zaw-hawb' zâhâb
H2092 זהם‎ zaw-ham' zâham
H2093 זָהַם‎ zah'-ham zaham
H2094 זהר‎ zaw-har' zâhar
H2095 זְהַר‎ zeh-har' ze har
H2096 זֹהַר‎ zo'-har zôhar
H2097 זוֹ‎ zo zô
H2098 זוּ‎ zoo zû
H2099 זִו‎ zeev' ziv
H2100 זוב‎ zoob zûb
H2101 זוֹב‎ zobe zôb
H2102 זוד‎ zood, zeed zûd zı̂yd
H2103 זוד‎ zood zûd
H2104 זוּזִים‎ zoo-zeem' zûzı̂ym
H2105 זוֹחת‎ zo-khayth' zôchêth
H2106 זָוִית‎ zaw-veeth' zâvı̂yth
H2107 זול‎ zool zûl
H2108 זוּלַת‎ zoo-law' zûlâh
H2109 יזן‎ zoon zûn
H2110 זון‎ zoon zûn
H2111 זוע‎ zoo'-ah zûa‛
H2112 זוע‎ zoo'-ah zûa‛
H2113 זְוָעָה‎ zev-aw-aw' ze vâ‛âh
H2114 זור‎ zoor zûr
H2115 זור‎ zoor zûr
H2116 זוּרֶה‎ zoo-reh' zûreh
H2117 זָזָא‎ zaw-zaw zâzâ'
H2118 זחח‎ zaw-khakh' zâchach
H2119 זחל‎ zaw-khal' zâchal
H2120 זֹּחֶלֶת‎ zo-kheh'-leth zôcheleth
H2121 זִיִדוֹן‎ zay-dohn' zêydôn
H2122 זִיו‎ zeev zı̂yv
H2123 זִיז‎ zeez zı̂yz
H2124 זִיזָא‎ zee-zaw' zı̂yzâ'
H2125 זִיזָה‎ zee-zaw' zı̂yzâh
H2126 זִינָא‎ zee-naw' zı̂ynâ'
H2127 זִיעַ‎ zee'-ah zı̂ya‛
H2128 זִיף‎ zeef zı̂yph
H2129 זִיפָה‎ zee-faw' zı̂yphâh
H2130 זִיפִים‎ zee-fee' zı̂yphı̂y
H2131 זִיקָה‎ zee-kaw', zeek, zake zı̂yqâh ziq zêq
H2132 זַיִת‎ zah'-yith zayith
H2133 זֵיתָן‎ zay-thawn' zêythân
H2134 זַךְ‎ zak zak
H2135 זכה‎ zaw-kaw' zâkâh
H2136 זָכוּ‎ zaw-koo' zâkû
H2137 זְכוֹכִית‎ zek-oo-keeth' ze kûkı̂yth
H2138 זְכוּר‎ zaw-koor' zâkûr
H2139 זַכּוּר‎ zak-koor' zakkûr
H2140 זַכַּי‎ zak-kah'ee zakkay
H2141 זכךְ‎ zaw-kak' zâkak
H2142 זכר‎ zaw-kar' zâkar
H2143 זֵכֶר‎ zay'-ker, zeh'-ker zêker zeker
H2144 זֶכֶר‎ zeh'-ker zeker
H2145 זָכָר‎ zaw-kawr' zâkâr
H2146 זִכָּרוֹן‎ zik-rone' zikrôn
H2147 זִכְרִי‎ zik-ree' zikrı̂y
H2148 זְכַרְיָה‎ zek-ar-yaw', zek-ar-yaw'-hoo ze karyâh ze karyâhû
H2149 זֻלּוּת‎ zool-looth' zûllûth
H2150 זַלְזַל‎ zal-zal' zalzal
H2151 זלל‎ zaw-lal' zâlal
H2152 זַלְעָפָה‎ zal-aw-faw', zil-aw-faw' zal‛âphâh zil‛âphâh
H2153 זִלְפָּה‎ zil-paw zilpâh
H2154 זִמָּה‎ zim-maw', zam-maw' zimmâh zammâh
H2155 זִמָּה‎ zim-maw' zimmâh
H2156 זְמוֹרָה‎ zem-o-raw', zem-o-raw', zem-ore' ze môrâh ze môrâh ze môr
H2157 זַמְזֻמִּים‎ zam-zome' zamzôm
H2158 זָמִיר‎ zaw-meer', zaw-meer', zem-ee-raw' zâmı̂yr zâmir ze mirâh
H2159 זָמִיר‎ zaw-meer' zâmı̂yr
H2160 זְמִירָה‎ zem-ee-raw' ze mı̂yrâh
H2161 זמם‎ zaw-mam' zâmam
H2162 זְמָם‎ zaw-mawm' zâmâm
H2163 זמן‎ zaw-man' zâman
H2164 זמן‎ zem-an' ze man
H2165 זְמָן‎ zem-awn' ze mân
H2166 זְמַן‎ zem-awn' ze mân
H2167 זמר‎ zaw-mar' zâmar
H2168 זמר‎ zaw-mar' zâmar
H2169 זֶמֶר‎ zeh'-mer zemer
H2170 זְמָר‎ zem-awr' ze mâr
H2171 זַמָּר‎ zam-mawr' zammâr
H2172 זִמְרָה‎ zim-raw' zimrâh
H2173 זִמְרָה‎ zim-raw' zimrâh
H2174 זִמְרִי‎ zim-ree' zimrı̂y
H2175 זִמְרָן‎ zim-rawn' zimrân
H2176 זִמְרָת‎ zim-rawth' zimrâth
H2177 זַן‎ zan zan
H2178 זַן‎ zan zan
H2179 זנב‎ zaw-nab' zânab
H2180 זָנָב‎ zaw-nawb' zânâb
H2181 זנה‎ zaw-naw' zânâh
H2182 זָנוֹחַ‎ zaw-no'-akh zânôach
H2183 זְנוּנִים‎ zaw-noon' zânûn
H2184 זְנוּת‎ zen-ooth' ze nûth
H2185 זֹנוֹת‎ zo-noth' zônôth
H2186 זנח‎ zaw-nakh' zânach
H2187 זנק‎ zaw-nak' zânaq
H2188 זֵעָה‎ zay-aw' zê‛âh
H2189 זַעֲוָה‎ zah-av-aw' za‛ăvâh
H2190 זַעֲוָן‎ zah-av-awn' za‛ăvân
H2191 זְעיר‎ zeh-ayr' ze ‛êyr
H2192 זְעיר‎ zeh-ayr' ze ‛êyr
H2193 זעךְ‎ zaw-ak' zâ‛ak
H2194 זעם‎ zaw-am' zâ‛am
H2195 זַעַם‎ zah'-am za‛am
H2196 זעף‎ zaw-af' zâ‛aph
H2197 זַעַף‎ zah'-af za‛aph
H2198 זָעף‎ zaw-afe' zâ‛êph
H2199 זעק‎ zaw-ak' zâ‛aq
H2200 זעק‎ zeh'-eek ze ‛iq
H2201 זְעָקָה‎ zah'-ak, zeh-aw-kaw' za‛aq ze ‛âqâh
H2202 זִפְרוֹן‎ zi-fron' ziphrôn
H2203 זֶפֶת‎ zeh'-feth zepheth
H2204 זקן‎ zaw-kane' zâqên
H2205 זָקן‎ zaw-kane' zâqên
H2206 זָקָן‎ zaw-kawn' zâqân
H2207 זֹקֶן‎ zo'-ken zôqen
H2208 זְקוּנִים‎ zaw-koon' zâqûn
H2209 זִקְנָה‎ zik-naw' ziqnâh
H2210 זקף‎ zaw-kaf' zâqaph
H2211 זקף‎ zek-af' ze qaph
H2212 זקק‎ zaw-kak' zâqaq
H2213 זֵר‎ zare zêr
H2214 זָרָא‎ zaw-raw' zârâ'
H2215 זרב‎ zaw-rab' zârab
H2216 זְרֻבָּבֶל‎ zer-oob-baw-bel' ze rûbbâbel
H2217 זְרֻבָבֶל‎ zer-oob-baw-bel' ze rûbbâbel
H2218 זֶרֶד‎ zeh'-red zered
H2219 זרה‎ zaw-raw' zârâh
H2220 זְרוֹעַ‎ zer-o'-ah (1,2), zer-o-aw' (3,4) ze rôa‛ ze rôa‛ ze rô‛âh ze rô‛âh
H2221 זֵרוּעַ‎ zay-roo'-ah zêrûa‛
H2222 זַרְזִיף‎ zar-zeef' zarzı̂yph
H2223 זַרְזִיר‎ zar-zeer' zarzı̂yr
H2224 זרח‎ zaw-rakh' zârach
H2225 זֶרַח‎ zeh'-rakh zerach
H2226 זֶרַח‎ zeh'-rakh zerach
H2227 זַרְחִי‎ zar-khee' zarchı̂y
H2228 זְרַחְיָה‎ zer-akh-yaw' ze rachyâh
H2229 זרם‎ zaw-ram' zâram
H2230 זֶרֶם‎ zeh'-rem zerem
H2231 זִרְמָה‎ zir-maw' zirmâh
H2232 זרע‎ zaw-rah' zâra‛
H2233 זֶרַע‎ zeh'-rah zera‛
H2234 זְרַע‎ zer-ah' ze ra‛
H2235 זֵרָעוֹן‎ zay-ro'-ah, zay-raw-ohn' zêrôa‛ zêrâ‛ôn
H2236 זרק‎ zaw-rak' zâraq
H2237 זרר‎ zaw-rar' zârar
H2238 זֶרֶשׂ‎ zeh'-resh zeresh
H2239 זֶרֶת‎ zeh'-reth zereth
H2240 זַתּוּא‎ zat-too' zattû'
H2241 זֵתָם‎ zay-thawm' zêthâm
H2242 זֵתַר‎ zay-thar' zêthar

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для НЗ.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.