Библия » Елизаветинская Елизаветинская Библия

2 Маккавейская 13 2-я Маккавейская 13 глава

1 Лѣ́та сто̀ четы́редесѧть девѧ́тагѡ, позна̀ ї҆ѹ́да,ѩ҆́кѡ а҆нтїо́хъ є҆ѵпа́торъ грѧде́тъ со мно́жествомъ на ї҆ѹде́ю,
2 и҆ съ ни́мъ лѷсі́а намѣ́стникъ є҆мѹ̀ и҆ над̾ дѣла́ми старѣ́йшїй, кі́йждо и҆мѹ҄ща (съ собо́ю) си́лѹ є҆́ллинскѹ пѣ́шцєвъ сто̀ де́сѧть ты́сѧщъ и҆ кѡ́нникъ пѧ́ть ты́сѧщъ и҆ три́ста, и҆ слонѡ́въ два́десѧть два̀ и҆ колесни́цъ съ коса́ми три́ста.
3 Примѣси́сѧ же къ ни҄мъ и҆ менела́й, и҆ съ вели́кою ле́стмю молѧ́ше а҆нтїо́ха, не ра́ди ѻ҆те́чествѹ спасе́нїѧ но надѣ́ѧсѧ въ нача́лство поста́вленъ бы́ти.
4 Цр҃ь же царе́й воздви́же ѩ҆̀рость а҆нтїо́ховѹ на нечести́ваго, и҆ лѷсі́и показа́вшѹ сего̀ бы́ти вино́вна всѣ́хъ ѕлы́хъ, повелѣ̀, ѩ҆́коже ѡ҆бы́чай є҆́сть, на мѣ́стѣ ѹ҆би́ти, приве́дшымъ є҆го̀ въ вирсаві́ю.
5 Бѣ́ же на то́мъ мѣ́стѣ сто́лпъ пѧти́десѧти лакѡ́тъ по́лнъ пе́пела, се́й же и҆мѣ́ѧше ѻ҆рѹ́дїе ѡ҆́крестъ враща́ющеесѧ ѹ҆стреми́телное въ пе́пелъ.
6 Та́мѡ свѧщеннота́тствѹ пови́нна сѹ́ща, и҆лѝ и҆ и҆ны́хъ нѣ́кїихъ ѕло́бъ превосхо́дство сотво́ршаго, всѝ врѣѧ́ютъ въ поги́бель.
7 Сицево́ю сме́ртїю законопрестѹ́пникѹ слѹчи́сѧ ѹ҆мре́ти, нижѐ погребе́нїѧ полѹчи́вшемѹ менела́ю
8 ѕѣлѡ̀ пра́веднѣ: поне́же бо мнѡ́га согрѣшє́нїѧ на ѻ҆лта́рь бж҃їй совершѝ, є҆гѡ́же ѻ҆́гнь и҆ пе́пелъ бѣ̀ свѧ́тъ, (и҆ ѻ҆́нъ) въ пе́пелѣ сме́рть воспрїѧ̀.
9 Но ца́рь ѹ҆мо́мъ неѡбѹзда́нъ грѧдѧ́ше, гѡ́ршаѧ при ѻ҆тцѣ̀ є҆гѡ̀ бы́вшихъ показа́ти хотѧ́щь ї҆ѹде́ѡмъ.
10 Ѹ҆вѣ́давъ же ї҆ѹ́да ѡ҆ си́хъ, повелѣ̀ лю́демъ де́нь и҆ но́щь моли́ти гд҇а, не́гли, ѩ҆́коже и҆ногда̀, и҆ нн҃ѣ помо́жетъ
11 и҆мѹ́щымъ зако́на и҆ ѻ҆те́чества и́ ст҃а́гѡ хра́ма лиши́тисѧ, и҆ ма́лѡ пре́жде почи́вшихъ люді́й не ѡ҆ста́витъ ѕлохѹ́льнымъ ѩ҆зы́кѡмъ подрѹ́чныхъ бы́ти.
12 Всѣ҄мъ же то́жде вкѹ́пѣ сотво́ршымъ и҆ проси́вшымъ ѿ гд҇а млр҇дїѧ съ пла́чемъ и҆ поста́ми и҆ просте́ртїемъ (на зе́млю) по трѝ дни҄ непреста́ннѡ, ѹ҆крѣпи́въ и҆̀хъ ї҆ѹ́да повелѣ̀ и҆тѝ.
13 Ѡ҆со́бь же бы́въ ї҆ѹ́да со старѣ҄йшины, совѣ́това, пре́жде не́жели вни́дѹтъ вѡ́и ца́рстїи во ї҆ѹде́ю и҆ ѡ҆держа́тъ гра́дъ, и҆зше́дше срази́тисѧ (за ве́щы ст҃ы҄ѧ) гд҇нею по́мощїю.
14 Вда́въ же попече́нїе созда́телю мі́ра и҆ ѹ҆моли́въ свои́хъ мѹ́жественнѣ подвиза́тисѧ да́же до сме́рти за зако́ны, за свѧти́лище, за гра́дъ, за ѻ҆те́чество, за гражда́нство, ѡ҆́крестъ мѡді́на во́инство поста́ви.
15 Да́въ же сѹ́щымъ съ ни́мъ зна́менїе бж҃їѧ побѣ́ды, съ ю҆́ношами крѣпча́йшими и҆збра́нными напа́дъ но́щїю на ца́рскїй дворъ, во станѹ̀ ѹ҆бѝ четы́ре ты́сѧщы мѹже́й и҆ болша́го слона̀ съ сѹ́щими на не́мъ поразѝ:
16 и҆ на коне́цъ ве́сь по́лкъ стра́ха и҆ смѧтенїѧ и҆спо́лниша и҆ и҆зыдо́ша благополѹ́чнѡ.
17 ѩ҆влѧ́ющѹсѧ же ѹ҆жѐ дню̀, сїѐ содѣ́ѧсѧ, помога́ющѹ є҆мѹ̀ гд҇ню покрове́нїю.
18 Ца́рь же прїе́мь вкѹ́съ хра́брости ї҆ѹде́йскїѧ, и҆спы́това хи́тростїю мѣста̀.
19 И҆ ко веѳсѹ́рѣ крѣ́пцѣйи тверды́ни ї҆ѹде́йстѣй прїи́де, и҆ ѿгони́мь бѣ̀, ѹ҆дарѧ́шесѧ, ѹ҆малѧ́шесѧ.
20 Сѹ́щымъ же внѹ́трь, ї҆ѹ́да потрє́бнаѧ посла̀.
21 Возвѣсти́ же та҄йнаѧ сѹпоста́тѡмъ ро́докъ ѿ ї҆ѹде́йскихъ во́инѡвъ: взы́сканъ же бы́сть и҆ ѩ҆́тъ и҆ заключе́нъ.
22 Повтори́ же ца́рь сло́во со веѳсѹ҄рѧны, десни́цѹ дадѐ, прїѧ̀, ѿи́де,
23 соста́ви бра́нь со ї҆ѹ́дою и҆ премо́женъ бы́сть: є҆гда́ же позна̀ ѿме́щѹщасѧ фїлі́ппа во а҆нтїохі́и поста́вленнаго над̾ дѣ҄лами, смѧтесѧ и҆ молѝ ї҆ѹде́ѡвъ, повинѹ́сѧ и҆ клѧ́сѧ ѡ҆ всѣ́хъ пра́ведныхъ, примири́сѧ и҆ же́ртвѹ принесѐ, почтѐ хра́мъ и҆ ѹ҆ще́дри мѣ́сто.
24 И҆ маккаве́а прїѧ́тъ, поста́ви страти́га ѿ птолемаі́ды да́же до герри́нѡвъ кнѧ́земъ,
25 прїи́де во птолемаі́дѹ: скорбѧ́хѹ птолемаі́дѧне ѡ҆ завѣ́тѣхъ, негодова́хѹ бо ѡ҆ примире́нїихъ, ѩ҆̀же хотѣ́ша ѿри́нѹти.
26 Взы́де на сѹди́ще лѷсі́а, ѿвѣща̀ по возмо́жности, ѹ҆вѣща̀, (лю́ди) ѹ҆ти́ши, благопрїѧ҄тны сотворѝ, возврати́сѧ во а҆нтїохі́ю. Си́це бы́сть ца́рско и҆схожде́нїе и҆ возвраще́нїе.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Вторая книга Маккавейская, 13 глава. Елизаветинская Библия.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Public Domain

Public Domain — общественное достояние.
Елизаветинская Библия на церковнославянском языке.
© 1751, 1762, 1756, 17842007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.