Библия » Елизаветинская Елизаветинская Библия

Иисус Навин 1 Иисус Навин 1 глава

1 И҆ бы́сть по сконча́нїи мѡѷсе́а раба̀ гд҇нѧ, и҆ речѐ гд҇ь ї҆исѹ́сѹ сы́нѹ наѵи́нѹ, слѹжи́телю мѡѷсе́овѹ, гл҃ѧ:
2 мѡѷсе́й ра́бъ мо́й сконча́сѧ: нн҃ѣ ѹ҆̀бо воста́въ прейдѝ ї҆ѻрда́нъ ты̀ и҆ всѝ лю́дїе сі́и въ зе́млю, ю҆́же а҆́зъ даю̀ и҆̀мъ:
3 всѧ́кое мѣ́сто, по немѹ́же пре́йдете стопо́ю но́гъ ва́шихъ, ва́мъ да́мъ є҆̀, ѩ҆́коже гл҃ахъ мѡѷсе́ю:
4 пѹсты́ню и҆ а҆нтїлїва́нъ се́й да́же до рѣкѝ вели́кїѧ рѣкѝ є҆ѵфра́та, всю̀ зе́млю є҆ѳеѡ́ню, и҆ да́же до мо́рѧ послѣ́днѧгѡ: ѿ за́пада со́лнца бѹ́дѹтъ предѣ́лы ва́ши:
5 не сѹпроти́витсѧ человѣ́къ пред̾ ва́ми во всѧ҄ дни҄ живота̀ твоегѡ̀, и҆ ѩ҆́коже бѣ́хъ съ мѡѷсе́омъ, та́кѡ бѹ́дѹ и҆ съ тобо́ю: и҆ не ѡ҆ста́влю тебѐ, нижѐ пре́зрю тѧ̀:
6 крѣпи́сѧ и҆ мѹжа́йсѧ: ты́ бо раздѣли́ши лю́демъ си҄мъ зе́млю, є҆́юже клѧ́хсѧ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ да́ти и҆̀мъ:
7 крѣпи́сѧ ѹ҆̀бо, и҆ мѹжа́йсѧ ѕѣлѡ̀, храни́ти и҆ твори́ти, ѩ҆́коже тебѣ̀ заповѣ́да мѡѷсе́й ра́бъ мо́й, и҆ не ѹ҆клони́сѧ ѿ ни́хъ ни на де́сно, ни на лѣ́во, да смы́слиши во всѣ́хъ, ѩ҆̀же твори́ши:
8 и҆ да не ѿстѹ́питъ кни́га зако́на сегѡ̀ ѿ ѹ҆́стъ твои́хъ, и҆ да поѹча́ешисѧ въ не́й де́нь и҆ но́щь, да ѹ҆разѹмѣ́еши твори́ти всѧ҄ пи҄саннаѧ: тогда̀ благоѹспѣ́еши и҆ и҆спра́виши пѹти҄ твоѧ҄, и҆ тогда̀ ѹ҆разѹмѣ́еши:
9 сѐ, заповѣ́даю тебѣ̀: крѣпи́сѧ и҆ мѹжа́йсѧ, ни ѹ҆жаса́йсѧ, нижѐ ѹ҆бо́йсѧ: ѩ҆́кѡ съ тобо́ю гд҇ь бг҃ъ тво́й во всѣ́хъ, а҆́може а҆́ще по́йдеши.
10 И҆ заповѣ́да ї҆исѹ́съ книго́чїѧмъ людски҄мъ, глаго́лѧ:
11 вни́дите посредѣ̀ полка̀ люді́й и҆ заповѣ́дайте лю́демъ, глаго́люще: ѹ҆гото́вайте бра́шно, ѩ҆́кѡ є҆щѐ трѝ дни҄, и҆ вы̀ пре́йдете ї҆ѻрда́нъ се́й, вше́дше прїѧ́ти зе́млю, ю҆́же гд҇ь бг҃ъ ѻ҆тє́цъ ва́шихъ дае́тъ ва́мъ въ прича́стїе.
12 И҆ рѹви́мѹ и҆ га́дѹ и҆ полѹпле́мени манассі́инѹ речѐ ї҆исѹ́съ:
13 помѧни́те сло́во, є҆́же заповѣ́да ва́мъ мѡѷсе́й ра́бъ гд҇ень, глаго́лѧ: гд҇ь бг҃ъ ва́шъ ѹ҆поко́и ва́съ и҆ дадѐ ва́мъ зе́млю сїю̀:
14 жєны̀ ва́ши и҆ дѣ́ти ва́ши и҆ ско́ти ва́ши да живѹ́тъ на землѝ, ю҆́же дадѐ ва́мъ мѡѷсе́й ѹ҆ ї҆ѻрда́на: вы́ же пре́йдете воѡрѹже́ни пред̾ бра́тїею ва́шею, всѧ́къ крѣ́покъ, и҆ спобо́рствѹете и҆̀мъ,
15 до́ндеже ѹ҆поко́итъ гд҇ь бг҃ъ ва́шъ бра́тїю ва́шѹ, ѩ҆́коже и҆ ва́съ, и҆ наслѣ́дѧтъ и҆ сі́и зе́млю, ю҆́же гд҇ь бг҃ъ ва́шъ дае́тъ и҆̀мъ: и҆ ѿи́дете кі́йждо въ наслѣ́дїе своѐ, и҆ наслѣ́дите є҆̀, є҆́же дадѐ ва́мъ мѡѷсе́й ѡ҆б̾ ѻ҆нѹ̀ странѹ̀ ї҆ѻрда́на ѿ восто́кѡвъ со́лнца.
16 И҆ ѿвѣща́вше ї҆исѹ́сѹ, рѣ́ша: всѧ҄, є҆ли҄ка заповѣ́си на́мъ, сотвори́мъ, и҆ во всѧ́кое мѣ́сто, а҆́може по́слеши на́съ, по́йдемъ:
17 по всѣ҄мъ, є҆ли҄ка слѹ́шахомъ мѡѷсе́а, тебѐ послѹ́шаемъ: то́кмѡ да бѹ́детъ гд҇ь бг҃ъ на́шъ съ тобо́ю, ѩ҆́коже бѣ̀ съ мѡѷсе́емъ:
18 человѣ́къ же, и҆́же а҆́ще не покори́тсѧ тебѣ̀ и҆ и҆́же не послѹ́шаетъ слове́съ твои́хъ, ѩ҆́коже заповѣ́си є҆мѹ̀, да ѹ҆́мретъ: то́чїю крѣпи́сѧ и҆ мѹжа́йсѧ.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Книга Иисуса Навина, 1 глава. Елизаветинская Библия.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Public Domain

Public Domain — общественное достояние.
Елизаветинская Библия на церковнославянском языке.
© 1751, 1762, 1756, 17842007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.