Библия » Елизаветинская Елизаветинская Библия

Филиппийцам 1 Послание к Филиппийцам 1 глава

1 Па́ѵелъ и҆ тїмоѳе́й, рабѝ ї҆и҃съ хр҇тѡ́вы, всѣ҄мъ ст҃ы҄мъ ѡ҆ хр҇тѣ̀ ї҆и҃сѣ сѹ́щымъ въ фїлі́ппѣхъ, съ є҆пі́скѡпы и҆ дїа́кѡны:
2 блгдть ва́мъ и҆ ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆ гд҇а ї҆и҃са хр҇та̀.
3 Благодарю̀ бг҃а моего̀ ѡ҆ все́й па́мѧти ва́шей,
4 всегда̀ во всѧ́цѣй моли́твѣ мое́й за всѣ́хъ ва́съ съ ра́достїю моли́твѹ мою̀ творѧ̀,
5 ѡ҆ ѻ҆бще́нїи ва́шемъ въ бл҃говѣствова́нїе ѿ пе́рвагѡ днѐ да́же и҆ донн҃ѣ,
6 надѣ́ѧвсѧ на сїѐ и҆́стое, ѩ҆́кѡ начны́й дѣ́ло бл҃го въ ва́съ соверши́тъ є҆̀ да́же до днѐ ї҆и҃съ хр҇то́ва:
7 ѩ҆́коже є҆́сть пра́ведно мнѣ̀ сїѐ мѹ́дрствовати ѡ҆ всѣ́хъ ва́съ, за є҆́же и҆мѣ́ти мѝ въ се́рдцы ва́съ, во ѹ҆́захъ мои́хъ и҆ во ѿвѣ́тѣ и҆ и҆звѣще́нїи бл҃говѣ́стїѧ, соѻ́бщникѡвъ мнѣ̀ блгдти всѣ́хъ ва́съ сѹ́щихъ.
8 (За҄ 236.) Свидѣ́тель бо мѝ є҆́сть бг҃ъ, ѩ҆́кѡ люблю̀ всѣ́хъ ва́съ по мл҇ти ї҆и҃съ хр҇то́вѣ {ѹ҆тро́бою ї҆и҃съ хр҇то́вою}:
9 и҆ ѡ҆ се́мъ молю́сѧ, да любо́вь ва́ша є҆щѐ па́че и҆ па́че и҆збы́точествѹетъ въ ра́зѹмѣ и҆ во всѧ́цѣмъ чѹ́вствїи,
10 во є҆́же и҆скѹша́ти ва́мъ лѹ҄чшаѧ, да бѹ́дете чи́сти и҆ непреткнове́нни въ де́нь хр҇то́въ,
11 и҆спо́лнени плодѡ́въ пра́вды ї҆и҃съ хр҇то́мъ, въ сла́вѹ и҆ похвалѹ̀ бж҃їю.
12 (За҄ 237.) Разѹмѣ́ти же хощѹ̀ ва́мъ, бра́тїе, ѩ҆́кѡ ѩ҆̀же ѡ҆ мнѣ̀ па́че во ѹ҆спѣ́хъ бл҃говѣствова́нїѧ прїидо́ша,
13 ѩ҆́кѡ ѹ҆́зы моѧ҄ ѩ҆влє́нны ѡ҆ хр҇тѣ̀ бы́ша во все́мъ сѹди́щи и҆ въ про́чихъ всѣ́хъ,
14 и҆ мно́жайшїи бра́тїѧ ѡ҆ гд҇ѣ, надѣ́ѧвшїисѧ ѡ҆ ѹ҆́захъ мои́хъ, па́че дерза́ютъ без̾ стра́ха сло́во бж҃їе глаго́лати.
15 Нѣ́цыи ѹ҆́бѡ по за́висти и҆ ре́вности, дрѹзі́и же и҆ за благоволе́нїе хр҇та̀ проповѣ́даютъ:
16 ѻ҆́ви ѹ҆́бѡ ѿ рве́нїѧ хр҇та̀ возвѣща́ютъ нечи́стѣ, мнѧ́ще печа́ль нанестѝ ѹ҆́замъ мои҄мъ:
17 ѻ҆́ви же ѿ любвѐ, вѣ́дѧще, ѩ҆́кѡ во ѿвѣ́тѣ бл҃говѣствова́нїѧ лежѹ̀ {во ѿвѣ́тъ бл҃говѣствова́нїѧ ѹ҆чине́нъ є҆́смь}.
18 Что̀ ѹ҆́бѡ; Ѻ҆ба́че всѧ́цѣмъ ѡ҆́бразомъ, а҆́ще вино́ю {лицемѣ́рїемъ}, а҆́ще и҆́стиною хр҇то́съ проповѣ́даемь є҆́сть, и҆ ѡ҆ се́мъ ра́дѹюсѧ, но и҆ возра́дѹюсѧ:
19 вѣ́мъ бо, ѩ҆́кѡ сїѐ сбѹ́детсѧ мѝ во сп҇нїе ва́шею моли́твою и҆ подаѧ́нїемъ дх҃а ї҆и҃съ хр҇то́ва,
20 по ча́ѧнїю и҆ ѹ҆пова́нїю моемѹ̀, (За҄ 238.) ѩ҆́кѡ ни ѡ҆ є҆ди́нѣмъ же постыжѹ́сѧ, но во всѧ́цѣмъ дерзнове́нїи, ѩ҆́коже всегда̀, и҆ нн҃ѣ возвели́читсѧ хр҇то́съ въ тѣ́лѣ мое́мъ, а҆́ще живото́мъ, а҆́ще ли сме́ртїю.
21 Мнѣ́ бо є҆́же жи́ти, хр҇то́съ, и҆ є҆́же ѹ҆мре́ти, приѡбрѣ́тенїе (є҆́сть).
22 А҆́ще же, є҆́же жи́ти (мѝ) тѣ́ломъ, сїѐ мнѣ̀ пло́дъ дѣ́ла: и҆ что̀ и҆зво́лю, не вѣ́мъ.
23 Ѡ҆бдержи́мь же є҆́смь ѿ ѻ҆бою̀, жела́нїе и҆мы́й разрѣши́тисѧ и҆ со хр҇то́мъ бы́ти, мно́гѡ па́че лѹ́чше:
24 а҆ є҆́же пребыва́ти во пло́ти, нѹ́жнѣйше (є҆́сть) ва́съ ра́ди.
25 И҆ сїѐ и҆звѣ́стнѣ вѣ́мъ, ѩ҆́кѡ бѹ́дѹ и҆ спребѹ́дѹ ва́мъ всѣ҄мъ въ ва́шъ ѹ҆спѣ́хъ и҆ ра́дость вѣ́ры,
26 ѩ҆́кѡ да похвала̀ ва́ша и҆збы́точествѹетъ ѡ҆ хр҇тѣ̀ ї҆и҃сѣ во мнѣ̀, мои́мъ прише́ствїемъ па́ки къ ва́мъ.
27 (За҄ 239.) То́чїю досто́йнѣ бл҃говѣствова́нїю хр҇то́вѹ жи́телствѹйте, да а҆́ще прише́дъ и҆ ви́дѣвъ ва́съ, а҆́ще и҆ не сы́й ѹ҆ ва́съ, ѹ҆слы́шѹ ѩ҆̀же ѡ҆ ва́съ, ѩ҆́кѡ (и҆́стиною) стоитѐ во є҆ди́нѣмъ дѹ́сѣ, и҆ є҆динодѹ́шнѣ сподвиза́ющесѧ по вѣ́рѣ бл҃говѣствова́нїѧ (во́лею),
28 и҆ не коле́блющесѧ ни ѡ҆ є҆ди́нѣмъ же ѿ сопроти́вныхъ: є҆́же тѣ҄мъ ѹ҆́бѡ є҆́сть ѩ҆вле́нїе поги́бели, ва́мъ же сп҇нїѧ. И҆ сїѐ ѿ бг҃а:
29 ѩ҆́кѡ ва́мъ дарова́сѧ, є҆́же ѡ҆ хр҇тѣ̀, не то́кмѡ є҆́же въ него̀ вѣ́ровати, но и҆ є҆́же по не́мъ страда́ти,
30 то́йже по́двигъ и҆мѹ́ще, ѩ҆ко́въ же во мнѣ̀ ви́дѣсте и҆ нн҃ѣ слы́шите ѡ҆ мнѣ̀.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Филиппийцам святого апостола Павла, 1 глава. Елизаветинская Библия.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Public Domain

Public Domain — общественное достояние.
Елизаветинская Библия на церковнославянском языке.
© 1751, 1762, 1756, 1784

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

Филиппийцам 1 глава в переводах:
Филиппийцам 1 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Толкования Августина
 8. Толкование Иоанна Златоуста
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.