Библия » Елизаветинская Елизаветинская Библия

2 Маккавейская 9 2-я Маккавейская 9 глава

1 Тогѡ́ же вре́мене а҆нтїо́хъ съ безче́стїемъ возврати́сѧ ѿ персі́ды.
2 Вни́де бо во гра́дъ глаго́лемый персе́поль и҆ покѹси́сѧ расхи́тити хра́мъ и҆ гра́дъ ѡ҆бдержа́ти: тогѡ̀ ра́ди мно́жествѹ ѹ҆стреми́вшѹсѧ, къ по́мощи ѻ҆рѹ́жїй ѡ҆брати́шасѧ: и́ та́кѡ слѹчи́сѧ прогна́номѹ а҆нтїо́хѹ ѿ градожи́телей со сра́момъ возврати́тисѧ.
3 Сѹ́щѹ же є҆мѹ̀ при є҆квата́нѣ, возвѣсти́шасѧ є҆мѹ̀ содѣ҄ѧннаѧ при нїкано́рѣ и҆ тїмоѳе́и.
4 Возне́ссѧ же ѩ҆́ростїю, мнѧ́ше и҆ прогна́вшихъ є҆го̀ ѕло́бѹ нанестѝ на ї҆ѹдє́и: сегѡ̀ ра́ди повелѣ̀ возни́цѣ непреста́ннѡ гонѧ́щемѹ соверша́ти ше́ствїе, нб҇номѹ сѹдѹ̀ понѹжда́ющѹ є҆го̀, си́це бо гордели́вѣ речѐ: гро́бищное мѣ́сто ї҆ѹде́ємъ ї҆ер҇ли́мъ, прише́дъ та́мѡ, сотворю̀.
5 Всеви́децъ же гд҇ь бг҃ъ ї҆и҃левъ поразѝ є҆го̀ неизцѣ́льною и҆ неви́димою ѩ҆́звою: и҆зре́кшѹсѧ бо є҆гѡ̀ сло́вѹ, а҆́бїе ѡ҆б̾ѧ́тъ є҆го̀ ѹ҆тро́бнаѧ неизѣ́льнаѧ болѣ́бзнь и҆ гѡ́рькїѧ внѹ́трєннїѧ мѹ҄ки,
6 ѕѣлѡ̀ пра́веднѣ, ѩ҆́кѡ мно́гими и҆ стра́нными напа́стьми и҆ны́хъ ѹ҆трѡ́бы мѹ́чи. Ѻ҆́нъ же ника́коже ѿ киче́нїѧ (своегѡ̀) преста̀:
7 є҆ще́ же и҆ горды́ни и҆сполнѧ́шесѧ, ѻ҆гне́мъ ды́шѹщь ѩ҆́рости на ї҆ѹдє́и и҆ заповѣ́давъ ѹ҆скори́ти ше́ствїе: слѹчи́сѧ же и҆ па́сти є҆мѹ̀ ѿ колесни́цы со ѹ҆стремле́нїемъ и҆дѹ́щїѧ, и҆ лю́тымъ паде́нїемъ па́дшемѹ всѧ҄ ѹ҆ды пло́ти сокрѹши́ти.
8 Ѻ҆́нъ же, и҆́же ма́лѡ пре́жде мнѧ́й волна́мъ мѡрски́мъ повелѣва́ти, ѿ го́рдости па́че человѣ́чи, и҆ мѣ́риломъ высотѹ̀ го́ръ мнѧ́сѧ и҆змѣ́рити, до землѝ смире́нъ на носи́лѣ носѧ́шесѧ, ѩ҆́внѹю бж҃ию си́лѹ всѣ҄мъ показѹ́ѧ:
9 ѩ҆́кѡ и҆ ѿ тѣлесѐ нечести́вагѡ че́рвїю кипѣ́ти, и҆ живѹ́щѹ въ болѣ́знехъ и҆ въ мѹче́нїихъ, пло́ти є҆гѡ̀ и҆злїѧ́тисѧ ѿ смра́да же є҆гѡ̀ и҆ гно́ѧ всѝ во́ини гнѹша́хѹсѧ.
10 И҆ ма́лѡ пре́жде небе́сныхъ ѕвѣ́здъ каса́тисѧ мнѧ́щаго никто́же можа́ше носи́ти, смра́да ра́ди лю́тагѡ.
11 Ѿсю́дѹ ѹ҆̀бо нача̀ ѿ многїѧ горды́ни своеѧ̀ престава́ти ѹ҆ѧ́звленъ и҆ въ позна́нїе приходи́ти (наѹче́нъ) бж҃їею ѩ҆́звою повсеча́стнѡ ѹ҆множее болѣ́зни своеѧ̀ прїемлѧ.
12 И҆ є҆гда̀ нижѐ са́мъ смра́да своегѡ̀ терпѣ́ти можа́ше, та́кѡ речѐ: пра́ведно є҆́сть повинѹ́тисѧ бг҃ови, и҆ сме́ртнѹ сѹ́щѹ ра҄внаѧ бг҃ови не мѹ́дрствовати го́рдѣ.
13 Молѧ́шесѧ же скве́рный ко никогда̀ хотѧ́щемѹ поми́ловати є҆го̀ вл҃цѣ̀, та́кѡ глаго́лѧ:
14 сты́й ѹ҆́бѡ гра́дъ, є҆го́же тща́хсѧ пришедъ во пра́хъ ѡ҆брати́ти и҆ мѣ́сто гро́бищное созда́ти, свобо́денъ ѡ҆ста́влю,
15 ї҆ѹде́євъ же, и҆̀хже хотѣ́хъ нижѐ погребе́нїе сподо́бите, но пти́цємъ ѕвѣрє́мъ на растерза́нїе преда́ти со младє́нцы, всѣ́хъ и҆̀хъ ра́вныхъ а҆ѳине́ѡмъ сотворю̀:
16 хра́мъ же ст҃ы́й, є҆го́же пре́жде ѡ҆гра́бихъ, предо́брыми да҄ры ѹ҆крашѹ̀, и҆ свѧщє́нныѧ сосѹ́ды мно́гѡ бо́лше всѧ҄ возда́мъ, и҆ подоба́ющаѧ къ же́ртвамъ и҆ждивє́нїю ѿ свои́хъ дохо́дѡвъ пода́мъ:
17 къ си҄мъ же и҆ ї҆ѹде́аниномъ бы́ти, и҆ всѧ́кое мѣ́сто ѡ҆бита́емо проходи́ти, и҆ проповѣ́дати бж҃їю держа́вѹ и҆́мамъ.
18 Но ника́коже престаю́щымъ болѣ́знемъ, на́йде бо на́нь првдный бж҃їй сѹ́дъ, ѡ҆ себѣ̀ ѿча́ѧвсѧ, писа̀ ко ї҆ѹде́ѡмъ ниженапи́санное посла́нїе, моле́нїѧ чи́нъ и҆мѹ́щее, содержа́щее же сїѧ҄:
19 предѡ́брымъ гра́жданѡмъ ї҆ѹде́ѡмъ ѕѣлѡ̀ ра́доватисѧ и҆ здра́вствовати и҆ благоде́нствовати, ца́рь а҆нтїо́хъ и҆ страти́гъ:
20 а҆́ще здра́вствѹете и҆ ча҄да, и҆ (и҆мѣ҄нїѧ) ва҄шѧ но мы́сли ва́мъ сѹ́ть, благодарю̀ ѹ҆́бѡ бг҃ѹ вели́кимъ благодаре́нїемъ, на нб҃о ѹ҆пова́нїе и҆мѣ́ѧ:
21 а҆́зъ же въ не́мощи лежа́щь, ва́шѹ че́сть и҆ благопрїѧ́тство воспомина́хъ любе́знѡ: возвраща́ѧсѧ ѿ персі́дскихъ мѣ́стъ и҆ впа́дъ въ болы́знь тѧ́жкѹ, нѹ́жно возмнѣ́хъ попече́нїе воз̾имѣ́ти ѡ҆ ѻ҆́бщемъ всѣ́хъ ѹ҆твержде́нїи:
22 не ѿчаѧва́ѧсѧ ѡ҆ себѣ̀, но ѹ҆пова́нїе мно́го и҆мѣ́ѧ и҆збѣжа́ти недѹ́га,
23 зрѧ́ же, ѩ҆́кѡ и҆ ѻ҆те́цъ мо́й, въ нѧ́же времена̀ въ вы́шнихъ мѣ́стѣхъ воева̀, показа̀ и҆мѹ́щаго прїѧ́ти по не́мъ нача́лство,
24 да а҆́ще что̀ проти́вно слѹчи́тсѧ и҆лѝ возвѣсти́тсѧ что̀ бѣ́дственно, вѣ́дѹще сѹ́щїи по страна́мъ, комѹ̀ вла́сть ввѣ́рена, не смѹтѧ́тсѧ:
25 къ си҄мъ же помышлѧ́ю прїлежа́щихъ могѹ́тникѡвъ и҆ сосѣ́дей ца́рствїю вре́мене ѹ҆смотрѧ́ющихъ и҆ слѹ́чаѧ ѡ҆жидающихъ, ѡ҆ѣ́ѧви́хъ сы́на моего̀ а҆нтїо́ха царе́мъ, є҆го́же мно́гаши ѡ҆бходѧ́щь вы҄шнїй сатра҄пїи мнѡ́гимъ ѿ ва́съ препорѹча́хъ и҆ представлѧ́хъ, писа́хъ же къ немѹ̀, ѩ҆̀же нижа́е пи҄сана сѹ́ть:
26 молю̀ ѹ҆̀бо ва́съ и҆ прошѹ̀, да по́мнѧще благодѣѧ҄нїѧ во ѻ҆́бще и҆ ѡ҆со́бнѡ, кі́йждо содержитѐ сѹ́щее благопрїѧ́тство ко мнѣ̀ и҆ сы́нѹ моемѹ̀:
27 ѹ҆пова́ю бо, ѩ҆́кѡ ѻ҆́нъ кро́тцѣ и҆ человѣколю́бнѣ, послѣ́дѹющь моемѹ̀ произволе́нїю, соѡбща́тисѧ ва́мъ бѹ́детъ.
28 Мѹжеѹбі́йца ѹ҆̀бо и҆ хѹ́льникъ ѕлѣ҄йшаѧѣ пострада́въ, ѩ҆́коже и҆ны҄мъ сотворѝ, въ стра́нствѣ̀, на гора́хъ бѣ́дною сме́ртїю и҆зчезѐ.
29 Пренесе́ же тѣ́ло є҆гѡ̀ фїлі́ппъ све́рстникъ є҆гѡ̀: и҆́же и҆ ѹ҆боѧ́всѧ сы́на а҆нтїо́хова ко птоломе́ю фїломи́торѹ во є҆гѵ́петъ ѿи́де.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Вторая книга Маккавейская, 9 глава. Елизаветинская Библия.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Public Domain

Public Domain — общественное достояние.
Елизаветинская Библия на церковнославянском языке.
© 1751, 1762, 1756, 17842007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.