Библия » Номера Стронга для НЗ » Ρ,ρ

Номера Стронга на букву: Ρ,ρ — Ро

G

Номер Слово Произношение Транслитерация Используется
G4460 Ῥαάβ Раа́в Ρаав / Rhaáb 2
G4461 ῥαββί раввьй́ равви / rhabbí 17
G4462 ῥαββουνί раввοньй́, раввуньй́ раввони / rhabboní 2
G4463 ῥαβδίζω равдьй́зо равдизо / rhabdízō 2
G4464 ῥάβδος ра́вдοс равдос / rhábdos 12
G4465 ῥαβδοῦχος равдухοс равоухос / rhabdoûchos 2
G4466 Ῥαγαύ Рагав Ρагау / Rhagaû 1
G4467 ῥᾳδιούργημα раͅдью́рйима радиоургэма / rhaidioúrgēma 1
G4468 ῥᾳδιουργία раͅдьюргь́я радиоургиа / rhaidiourgía 1
G4469 ῥακά рака́ рака / rhaká 1
G4470 ῥάκος ра́кοс ракос / rhákos 2
G4471 Ῥαμά Рама Ρама / Rhamâ 1
G4472 ῥαντίζω рантьй́зо рантизо / rhantízō 4
G4473 ῥαντισμός рантьйзмόс рантисмос / rhantismós 2
G4474 ῥαπίζω рапьй́зо рапизо / rhapízō 2
G4475 ῥάπισμα ра́пьйзма раписма / rhápisma 3
G4476 ῥαφίς рафьй́с рафис / rhaphís 3
G4477 Ῥαχάβ Раха́в Ρахав / Rhacháb 1
G4478 Ῥαχήλ Рахи́л Ρахэл / Rhachḗl 1
G4479 Ῥεβέκκα Рэвэ́кка Ρевекка / Rhebékka 1
G4480 ῥέδη рэ́да редэ / rhéda 1
G4481 Ῥαιφάν Рэмфа́н Ρемфан, Ρефан, Ρомфа / Rhemphán 1
G4482 ῥέω рэ́о рео / rhéō 1
G4483 ῥέω рэ́о рео / rhéō 26
G4484 Ῥήγιον Ри́гьйοн Ρэгион / Rhḗgion 1
G4485 ῥῆγμα ригма рэгма / rhēgma 1
G4486 ῥήγνυμι ри́гнымьй, ри́ссо рэгнуми / rhḗgnymi 7
G4487 ῥῆμα рима рэма / rhēma 70
G4488 Ῥησά Риса́ Ρэса / Rhēsá 1
G4489 ῥήτωρ ри́тор рэтор / rhḗtōr 1
G4490 ῥητῶς ритос рэтос / rhētōs 1
G4491 ῥίζα ри́за риза / rhíza 17
G4492 ῥιζόω ризόо ризоо / rhizóō 2
G4493 ῥιπή рипи́ рипэ / rhipḗ 1
G4494 ῥιπίζω рипьй́зо рипизо / rhipízō 1
G4495 ῥιπτέω риптэ́о риптео / rhiptéō 1
G4496 ῥίπτω ри́пто рипто / rhíptō 7
G4497 Ῥοβοάμ Рοвοа́м Ρовоам / Rhoboám 2
G4498 Ῥόδη Рόди Ρодэ / Rhódē 1
G4499 Ῥόδος Рόдοс Ρодос / Rhódos 1
G4500 ῥοιζηδόν ризидόн роизэдон / rhoizēdón 1
G4501 ῥομφαία рοмфэ́а ромфаиа / rhomphaía 7
G4502 Ῥουβήν Руви́н Ρоувэн / Rhoubḗn 1
G4503 Ῥούθ Ру́ф Ρоуф / Rhoúth 1
G4504 Ῥοῦφος Руфοс Ρоуфос / Rhoûphos 2
G4505 ῥύμη ри́ми румэ / rhýmē 4
G4506 ῥύομαι ри́οмэ руомаи / rhýomai 18
G4507 ῥυπαρία рипарь́я рупариа / rhyparía 1
G4508 ῥυπαρός рипарόс рупарос / rhyparós 1
G4509 ῥύπος ри́пοс рупос / rhýpos 1
G4510 ῥυπαίνω рипόо рупоо / rhypóō 2
G4511 ῥύσις ри́сьйс русис / rhýsis 3
G4512 ῥυτίς ритьй́с рутис / rhytís 1
G4513 Ῥωμαϊκός Ромэкόс Ρомаикос / Rhōmaïkós 1
G4514 Ῥωμαῖος Ромэοс Ρомаиос / Rhōmaîos 13
G4515 Ῥωμαϊστί Ромэстьй́ Ρомаисти / Rhōmaïstí 1
G4516 Ῥώμη Ро́ми Ρомэ / Rhṓmē 14
G4517 ῥώννυμι ро́ннымьй роннуми / rhṓnnymi 2

 

Смотрите номера стронга для ВЗ.

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.