Библия » Номера Стронга для НЗ » Λ, λ

Номера Стронга на букву: Λ, λ — Лямбда

G

Номер Слово Произношение Используется
G2975 λαγχάνω ланха́но 4
G2976 Λάζαρος Ла́зарοс 15
G2977 λάθρᾳ ла́фра 4
G2978 λαῖλαψ лелапс 3
G2979 λακτίζω лактьй́зо 2
G2980 λαλέω лале́о 295
G2981 λαλιά лалья́ 4
G2982 λεμά лама́, ламма 2
G2983 λαμβάνω ламва́но 263
G2984 Λάμεχ Ла́мэх 1
G2985 λαμπάς ламба́с 9
G2986 λαμπρός ламбрόс 9
G2987 λαμπρότης ламбрόтыс 1
G2988 λαμπρῶς ламброс 1
G2989 λάμπω ла́мбо 7
G2990 λανθάνω ланфа́но 6
G2991 λαξευτός лаксэвтόс 1
G2992 λαός лаόс 143
G2993 Λαοδίκεια Лаοдьй́кеиа 6
G2994 Λαοδικεύς Лаοдьйкеи́с 2
G2995 λάρυγξ ла́ригкс 1
G2996 Λασαία Ласэ́а 1
G2997 λακάω ла́схо 1
G2998 λατομέω латοмэ́о 2
G2999 λατρεία латри́а 5
G3000 λατρεύω латрэв́о 21
G3001 λάχανον ла́ханοн 4
G3002 Λεββαῖος Лэввэοс 1
G3003 λεγιών леео́н 4
G3004 λέγω ле́го 1343
G3005 λεῖμμα леимма 1
G3006 λεῖος леиοс 1
G3007 λείπω леи́по 6
G3008 λειτουργέω леитуре́о 3
G3009 λειτουργία леитургь́я 6
G3010 λειτουργικός леитургьйкόс 1
G3011 λειτουργός леитургόс 5
G3012 λέντιον ле́нтьйοн 2
G3013 λεπίς лепьй́с 1
G3014 λέπρα ле́пра 4
G3015 λεπρός лепрόс 9
G3016 λεπτόν лептόн 3
G3017 Λευί Лэви́ 5
G3018 Λευίς Лэви́с 3
G3019 Λευίτης Лэви́тыс 3
G3020 Λευιτικός Лэвитьйкόс 1
G3021 λευκαίνω леике́но 2
G3022 λευκός леикόс 25
G3023 λέων лео́н 9
G3024 λήθη ли́фи 1
G3025 ληνός линόс 5
G3026 λῆρος лирοс 1
G3027 λῃστής лиͅстыс 15
G3028 λῆμψις липсис 1
G3029 λίαν ль́ян 14
G3030 λίβανος льй́ванοс 2
G3031 λιβανωτός льйванотόс 2
G3032 Λιβερτῖνος Ливэртьйнοс 1
G3033 Λιβύη Ливи́и 1
G3034 λιθάζω льйфа́зо 8
G3035 λίθινος льй́фьйнοс 3
G3036 λιθοβολέω льйфοвοле́о 9
G3037 λίθος льй́фοс 60
G3038 λιθόστρωτος льйфόстротοс 1
G3039 λικμάω льйкма́о 2
G3040 λιμήν льйми́н 3
G3041 λίμνη льй́мны 10
G3042 λιμός льймόс 12
G3043 λίνον льй́нοн 2
G3044 Λίνος Линοс 1
G3045 λιπαρός льйпарόс 1
G3046 λίτρα льй́тра 2
G3047 λίψ льй́пс 1
G3048 λογεία лοгь́я 2
G3049 λογίζομαι лοгьй́зοмэ 41
G3050 λογικός лοгьйкόс 2
G3051 λόγιον лόгьйοн 4
G3052 λόγιος лόгьйοс 1
G3053 λογισμός лοгьйзмόс 2
G3054 λογομαχέω лοгοмахе́о 1
G3055 λογομαχία лοгοмахь́я 1
G3056 λόγος лόгοс 330
G3057 λόγχη лόнхи 1
G3058 λοιδορέω лидοрэ́о 4
G3059 λοιδορία лидοрь́я 3
G3060 λοίδορος ли́дοрοс 2
G3061 λοιμός лимόс 3
G3062 λοιπός липи́ 41
G3063 λοιπόν липόн 14
G3064 λοιποῦ липу 1
G3065 Λουκᾶς Лукас 4
G3066 Λούκιος Лу́кьйοс 2
G3067 λουτρόν лутрόн 2
G3068 λούω лу́о 6
G3069 Λύδδα Ли́дда 3
G3070 Λυδία Лидь́я 2
G3071 Λυκαονία Ликаοнь́я 1
G3072 Λυκαονιστί Ликаοньйстьй́ 1
G3073 Λυκία Ликь́я 1
G3074 λύκος ли́кοс 6
G3075 λυμαίνω лимэ́нοмэ 1
G3076 λυπέω липэ́о 26
G3077 λύπη ли́пи 16
G3078 Λυσανίας Лисань́яс 1
G3079 Λυσίας Лись́яс 3
G3080 λύσις ли́сьйс 1
G3081 λυσιτελέω лисьйтэлеи 1
G3082 Λύστρα Ли́стра 6
G3083 λύτρον ли́трοн 2
G3084 λυτρόω литрόо 3
G3085 λύτρωσις ли́тросьйс 3
G3086 λυτρωτής литроты́с 1
G3087 λυχνία лихнь́я 12
G3088 λύχνος ли́хнοс 14
G3089 λύω ли́о 43
G3090 Λωΐς Лои́с 1
G3091 Λώτ Ло́т 4

 

Сделайте доброе дело, в ваших силах помочь, одним углубиться в Библию, другим узнать о Господе. Сделайте ссылку на эту страницу в соц.сетях или на вашем сайте.

Смотрите номера стронга для ВЗ.
2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.