ΚΑΙΝΉ ΔΙΑΘΉΚΗ » Tischendorf Tischendorf 8th — 1872

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22 ΚΕΦΆΛΑΙΟ

1 καί δεικνύω ἐγώ ποταμός ὕδωρ ζωή λαμπρός ὡς κρύσταλλος ἐκπορεύομαι ἐκ ὁ θρόνος ὁ θεός καί ὁ ἀρνίον
2 ἐν μέσος ὁ πλατεῖα αὐτός καί ὁ ποταμός ἐντεῦθεν καί ἐκεῖθεν ξύλον ζωή ποιέω καρπός δώδεκα κατά μήν ἕκαστος ἀποδίδωμι ὁ καρπός αὐτός καί ὁ φύλλον ὁ ξύλον εἰς θεραπεία ὁ ἔθνος
3 καί πᾶς κατανάθεμα οὐ εἰμί ἔτι καί ὁ θρόνος ὁ θεός καί ὁ ἀρνίον ἐν αὐτός εἰμί καί ὁ δοῦλος αὐτός λατρεύω αὐτός
4 καί ὁράω ὁ πρόσωπον αὐτός καί ὁ ὄνομα αὐτός ἐπί ὁ μέτωπον αὐτός
5 καί νύξ οὐ εἰμί ἔτι καί οὐ ἔχω χρεία φῶς λύχνος καί φῶς ἥλιος ὅτι κύριος ὁ θεός φωτίζω ἐπί αὐτός καί βασιλεύω εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών
6 καί λέγω ἐγώ οὗτος ὁ λόγος πιστός καί ἀληθινός καί ὁ κύριος ὁ θεός ὁ πνεῦμα ὁ προφήτης ἀποστέλλω ὁ ἄγγελος αὐτός δεικνύω ὁ δοῦλος αὐτός ὅς δεῖ γίνομαι ἐν τάχος
7 καί ὁράω ἔρχομαι ταχύ μακάριος ὁ τηρέω ὁ λόγος ὁ προφητεία ὁ βιβλίον οὗτος
8 κἀγώ Ἰωάννης ὁ βλέπω καί ἀκούω οὗτος καί ὅτε ἀκούω καί βλέπω πίπτω προσκυνέω ἔμπροσθεν ὁ πούς ὁ ἄγγελος ὁ δεικνύω ἐγώ οὗτος
9 καί λέγω ἐγώ ὁράω μή σύνδουλος σύ εἰμί καί ὁ ἀδελφός σύ ὁ προφήτης καί ὁ τηρέω ὁ λόγος ὁ βιβλίον οὗτος ὁ θεός προσκυνέω
10 καί λέγω ἐγώ μή σφραγίζω ὁ λόγος ὁ προφητεία ὁ βιβλίον οὗτος ὁ καιρός γάρ ἐγγύς εἰμί
11 ὁ ἀδικέω ἀδικέω ἔτι καί ὁ ῥυπαρός ῥυπόω ἔτι καί ὁ δίκαιος δικαιοσύνη ποιέω ἔτι καί ὁ ἅγιος ἁγιάζω ἔτι
12 ὁράω ἔρχομαι ταχύ καί ὁ μισθός ἐγώ μετά ἐγώ ἀποδίδωμι ἕκαστος ὡς ὁ ἔργον εἰμί αὐτός
13 ἐγώ ὁ Α καί ὁ Ω ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος ὁ ἀρχή καί ὁ τέλος
14 μακάριος ὁ πλύνω ὁ στολή αὐτός ἵνα εἰμί ὁ ἐξουσία αὐτός ἐπί ὁ ξύλον ὁ ζωή καί ὁ πυλών εἰσέρχομαι εἰς ὁ πόλις
15 ἔξω ὁ κύων καί ὁ φάρμακος καί ὁ πόρνος καί ὁ φονεύς καί ὁ εἰδωλολάτρης καί πᾶς ποιέω καί φιλέω ψεῦδος
16 ἐγώ Ἰησοῦς πέμπω ὁ ἄγγελος ἐγώ μαρτυρέω ὑμεῖς οὗτος ἐπί ὁ ἐκκλησία ἐγώ εἰμί ὁ ῥίζα καί ὁ γένος Δαβίδ ὁ ἀστήρ ὁ λαμπρός ὁ πρωϊνός
17 καί ὁ πνεῦμα καί ὁ νύμφη λέγω ἔρχομαι καί ὁ ἀκούω λέγω ἔρχομαι καί ὁ διψάω ἔρχομαι ὁ θέλω λαμβάνω ὕδωρ ζωή δωρεάν
18 μαρτυρέω ἐγώ πᾶς ὁ ἀκούω ὁ λόγος ὁ προφητεία ὁ βιβλίον οὗτος ἐάν τὶς ἐπιτίθημι ἐπί αὐτός ἐπιτίθημι ἐπί αὐτός ὁ θεός ὁ πληγή ὁ γράφω ἐν ὁ βιβλίον οὗτος
19 καί ἐάν τὶς ἀφαιρέω ἀπό ὁ λόγος ὁ βιβλίον ὁ προφητεία οὗτος ἀφαιρέω ὁ θεός ὁ μέρος αὐτός ἀπό ὁ ξύλον ὁ ζωή καί ἐκ ὁ πόλις ὁ ἅγιος ὁ γράφω ἐν ὁ βιβλίον οὗτος
20 λέγω ὁ μαρτυρέω οὗτος ναί ἔρχομαι ταχύ ἀμήν ἔρχομαι κύριος Ἰησοῦς
21 ὁ χάρις ὁ κύριος Ἰησοῦς μετά πᾶς
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Откровение Иоанна Богослова, 22 ΚΕΦΆΛΑΙΟ. Tischendorf 8th — 1872.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Public Domain

Public Domain — общественное достояние.
Novum Testamentum Graece, Editio Octava. Constantin von Tischendorf.
© 1869−1872.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕНЬГАМИ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22 ΚΕΦΆΛΑΙΟ в переводах:
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22 ΚΕΦΆΛΑΙΟ, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Толкования Августина
 7. Новый Библейский Комментарий
 8. Лингвистический. Роджерс
 9. Комментарии Давида Стерна
 10. Библия говорит сегодня
 11. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.