ΚΑΙΝΉ ΔΙΑΘΉΚΗ » Codex 02 Александрийский кодекс — 5 век

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22 ΚΕΦΆΛΑΙΟ

1 και εδειξεν μοι ποταμον υδατοϲ ζωηϲ λαμπρον ωϲ κρυϲταλλον εκπορευομενον εκ του θρονου του θ̅υ̅ και του αρνιου
2 εμ μεϲω τηϲ πλατειαϲ αυτηϲ και του ποταμου εντευθεν και εκειθεν ξυλον ζωηϲ ποιων καρπουϲ δωδεκα κατα μηναν εκαϲτον αποδιδουν τον καρπον αυτου και τα φυλλα του ξυλου ειϲ θεραπειαν των εθνων
3 και παν καταθεμα ουκ εϲται ετι και ο θρονοϲ του θ̅υ̅ και του αρνιου εν αυτη εϲται και οι δουλοι αυτου λατρευϲουϲιν αυτω
4 και οψο̅ται το προϲωπον αυτου και το ονομα αυτου επι των μετωπων αυτων
5 και νυξ ουκ εϲται ετι και ουχ εξουϲι̅ χριαν φωτοϲ λυχνου και φωϲ ηλιου οτι κ̅ϲ̅ ο θ̅ϲ̅ φωτιϲει επ αυτουϲ και βαϲιλευϲουϲιν ειϲ τουϲ αιωναϲ των αιωνων
6 και ειπεν μοι ουτοι οι λογοι πιϲτοι και αληθεινοι και ο κ̅ϲ̅ ο θ̅ϲ̅ των πνευματων των προφητων {�πεϲτειλεν} [23] τον αγγελο̅ αυτου δειξαι τοιϲ δουλοιϲ αυτου α δει γενεϲθαι εν ταχει
7 και ιδου ερχομαι ταχυ μακαριοϲ ο τηρων τουϲ λογουϲ τηϲ προφητειαϲ του βιβλιου τουτου
8 καγω ιωαννηϲ ο ακουων και βλεπων ταυτα και οτε ηκουϲα και εβλεπον επεϲα προϲκυνηϲαι προ ποδων του αγγελου του διγνυοντοϲ μοι ταυτα
9 και λεγει μοι ορα μη ϲυνδουλοϲ ϲου ειμι και των αδελφων ϲου των προφητω̅ και των τηρουντων τουϲ λογουϲ του βιβλιου τουτου τω θ̅ω̅ προϲκυνηϲον
10 και λεγει μοι μη ϲφραγιϲηϲ τουϲ λογουϲ τηϲ προφητειαϲ του βιβλιου τουτου ο καιροϲ γαρ εγγυϲ εϲτι̅
11 ο αδικων αδικηϲατω ετι και ο δικαιοϲ δικαιοϲυνην ποιηϲατω ετι και ο αγιοϲ αγιαϲθητω ετι
12 ιδου ερχομαι ταχυ και ο μιϲθοϲ μου μετ εμου αποδουναι εκαϲτω ωϲ το εργον εϲτιν αυτου
13 εγω το αλφα και το ω πρωτοϲ και εϲχατοϲ η αρχη και το τελοϲ
14 μακαριοι οι πλυνοντεϲ ταϲ ϲτολαϲ αυτων ινα εϲται η εξουϲια αυτων επι το ξυλον τηϲ ζωηϲ και τοιϲ πυλωϲιν ειϲελθωϲιν ειϲ την πολι̅
15 εξω οι κυνεϲ και οι φαρμακοι και οι πορνοι και οι φονειϲ και οι ιδωλολατραι και παϲ φιλων και ποιων ψευδοϲ
16 εγω ι̅ϲ̅ επεμψα τον αγγελον μου μαρτυρηϲαι υμιν ταυτα εν ταιϲ εκκληϲιαιϲ εγω ειμι η ριζα και το γενοϲ δ̅α̅δ̅ ο αϲτηρ ο λαμπροϲ και ο προινοϲ
17 και το π̅ν̅α̅ και η νυμφη λεγουϲιν ερχου και ο ακουων ειπατω ερχου και ο διψων ερχεϲθω ο θελω̅ λαβετω υδωρ ζωηϲ δωρεαν
18 μαρτυρω εγω παντι τω ακουοντι τουϲ λογουϲ τηϲ προφητειαϲ του βιβλιου τουτου εαν τιϲ επιθη επ αυτα επιθηϲει ο θ̅ϲ̅ {} [24] ταϲ πληγαϲ ταϲ γεγραμμεναϲ εν τω βιβλιω τουτω
19 και εαν τιϲ αφελη απο των λογων του βιβλιου τηϲ προφητειαϲ ταυτηϲ αφελει ο θ̅ϲ̅ το μεροϲ αυτου απο του ξυλου τηϲ ζωηϲ και τηϲ πολεωϲ τηϲ αγιαϲ των γεγραμμενων εν τω βιβλιω τουτω
20 λεγει ο μαρτυρων ταυτα ναι ερχομαι ταχυ αμην ερχου κ̅ε̅ ι̅υ̅
21 η χαριϲ του κ̅υ̅ ι̅υ̅ μετα παντων

Примечания:

6  [23] {απεϲτειλεν}
18  [24] {επ αυτω}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Откровение Иоанна Богослова, 22 ΚΕΦΆΛΑΙΟ. Александрийский кодекс — 5 век.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22 ΚΕΦΆΛΑΙΟ в переводах:
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22 ΚΕΦΆΛΑΙΟ, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Толкования Августина
 7. Новый Библейский Комментарий
 8. Лингвистический. Роджерс
 9. Комментарии Давида Стерна
 10. Библия говорит сегодня
 11. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.