1 πετροϲ αποϲτολοϲ ι̅υ̅ χ̅υ̅ εκλεκτοιϲ παρεπιδημοιϲ διαϲποραϲ ποντου γαλατιαϲ καππαδοκιαϲ αϲιαϲ και βιθυνιαϲ
2 κατα προγνωϲι̅ θ̅υ̅ π̅ρ̅ϲ̅ εν αγιαϲμω π̅ν̅ϲ̅ ειϲ υπακοην και ραντιϲμον αιματοϲ ι̅υ̅ χ̅υ̅ χαριϲ υμιν και ειρηνη πληθυνθειη
3 ευλογητοϲ ο θ̅ϲ̅ και π̅η̅ρ̅ του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅ ο κατα το πολυ αυτου ελεοϲ αναγεννηϲαϲ ημαϲ ειϲ ελπιδα ζωϲαν δι αναϲταϲεωϲ ι̅υ̅ χ̅υ̅ εκ νεκρων
4 ειϲ κληρονομιαν αφθαρτον και αμιαντο̅ και αμαραντον τετηρημενη̅ εν ο̅υ̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅ ειϲ υμαϲ
5 τουϲ εν δυναμει θ̅υ̅ φρουρουμενουϲ δια πιϲτεωϲ ειϲ ϲωτηριαν ετοιμην αποκαλυφθηναι εν καιρω εϲχατω
6 εν ω αγαλλιαϲθε ολιγον αρτι ει δεον εϲτιν λυπηθεντεϲ εν ποικιλοιϲ πειραϲμοιϲ
7 ινα το δοκιμιον υμων τηϲ πιϲτεωϲ πολυτιμοτερον χρυϲιου του απολλυμενου δια πυροϲ δε δοκιμαζομενου ευρεθη ειϲ επαινον και δοξαν και τιμην εν αποκαλυψει ι̅υ̅ χ̅υ̅
8 ον ουκ ειδοτεϲ αγαπατε ειϲ ο̅ αρτι μη ορωντεϲ πιϲτευο̅τεϲ δε αγαλλιαϲθε χαρα ανεκλαλητω και δεδοξαϲμενη
9 κομιζομενοι το τελοϲ τηϲ πιϲτεωϲ υμων ϲωτηριαν ψυχων
10 περι ηϲ ϲωτηριαϲ εξεζητηϲα̅ και εξηραυνηϲαν προφηται οι περι τηϲ ειϲ υμαϲ χαριτοϲ προφητευϲαντεϲ
11 ερευνω̅τεϲ ειϲ τινα η ποιον καιρον εδηλου το εν αυτοιϲ π̅ν̅α̅ χ̅υ̅ προμαρτυρουμενον τα ειϲ χ̅ν̅ παθηματα και ταϲ μετα ταυτα δοξαϲ
12 οιϲ απεκαλυφθη οτι ουχ εαυτοιϲ υμιν δε διηκονου̅ αυτα α νυν ανηγγελη υμιν δια των ευαγγελιϲαμενων υμαϲ π̅ν̅ι̅ αγιω αποϲταλεντι απ ο̅υ̅ν̅ο̅υ̅ ειϲ α επιθυμουϲιν αγγελοι παρακυψαι
13 διο αναζωϲαμενοι ταϲ οϲφυαϲ τηϲ {διαοιαϲ} [1] υμων νηφοντεϲ τελειωϲ ελπιϲατε επι την φερομενην υμιν χαριν εν αποκαλυψει ι̅υ̅ χ̅υ̅
14 ωϲ τεκνα υπακοηϲ μη ϲυϲχηματιζομενοι ταιϲ προτερον εν τη αγνοια υμω̅ επιθυμιαιϲ
15 αλλα κατα τον καλεϲαντα υμαϲ αγιον και αυτοι αγιοι εν παϲη αναϲτροφη γενηθητε
16 διοτι γεγραπται αγιοι εϲεϲθαι οτι εγω αγιοϲ {} [2]
17 και ει π̅ρ̅α̅ επικαλειϲθε τον απροϲωπολημπτωϲ κρινοντα κατα το εκαϲτου εργον εν φοβω τον τηϲ παροικιαϲ υμων χρονον αναϲτραφητε
18 ειδοτεϲ οτι ου φθαρτοιϲ αργυριω η χρυϲιω ελυτρωθητε εκ τηϲ ματαιαϲ υμων αναϲτροφηϲ πατροπαραδοτου
19 αλλα τιμιω αιματι ωϲ αμνου αμωμου και αϲπιλου χ̅υ̅
20 προεγνωϲμενου μεν προ καταβοληϲ κοϲμου φανερωθεντοϲ δε επ εϲχατου των χρονων δι ημαϲ
21 τουϲ δι αυτου πιϲτουϲ ειϲ θ̅ν̅ τον εγειραντα αυτον εκ νεκρω̅ και δοξαν αυτω δοντα ωϲτε την πιϲτιν υμων και ελπιδα ειναι ειϲ θ̅ν̅
22 ταϲ ψυχαϲ υμω̅ ηγνικοτεϲ εν τη υπακοη τηϲ αληθειαϲ ειϲ φιλαδελφιαν ανυποκριτον εκ καρδιαϲ αλληλουϲ αγαπηϲατε εκτενωϲ
23 αναγεγεννημενοι ουκ εκ φθοραϲ φθαρτηϲ αλλα αφθαρτου δια λογου ζωντοϲ θ̅υ̅ και μενοντοϲ
24 διοτι παϲα ϲαρξ χορτοϲ και παϲα δοξα αυτηϲ ωϲ ανθοϲ χορτου εξηρανθη ο χορτοϲ και το ανθοϲ εξεπεϲεν
25 το δε ρημα κ̅υ̅ μενει ειϲ τον αιωνα τουτο δε εϲτι̅ ευαγγελιϲθεν ειϲ υμαϲ

Примечания:

13  [1] {διανοιαϲ}
16  [2] {ειμι}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Первое соборное послание апостола Петра, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.