Библия » Александрийский кодекс – 5 век

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1 κεφάλαιο

1 παυλοϲ και τιμοθεοϲ δουλοι χ̅υ̅ ι̅υ̅ παϲιν τοιϲ αγιοιϲ εν χ̅ω̅ ι̅υ̅ τοιϲ ουϲιν εν φιλιπποιϲ ϲυ̅ επιϲκοποιϲ και διακονοιϲ
2 χαριϲ υμιν και ειρηνη απο θ̅υ̅ π̅ρ̅ϲ̅ ημων και κ̅υ̅ ι̅υ̅ χ̅υ̅
3 ευχαριϲτω τω θ̅ω̅ μου επι παϲη τη μνια υμων
4 παντοτε εν παϲη δεηϲει μου υπερ πα̅των υμων μετα χαραϲ την δεηϲιν ποιουμενοϲ
5 επι τη κοινωνια υμων ειϲ το ευαγγελιον απο τηϲ πρωτηϲ ημεραϲ αχρι του νυν
6 πεποιθωϲ αυτο τουτο οτι ο εναρξαμενοϲ εν υμιν εργον αγαθον επιτελεϲει αχρι ηϲ ημεραϲ ι̅υ̅ χ̅υ̅
7 καθωϲ εϲτιν δικαιον εμοι τουτο φρονειν υπερ παντων υμων δια το εχει̅ με εν τη καρδια υμαϲ εν τε τοιϲ δεϲμοιϲ μου και τη απολογια και βεβαιωϲει του ευαγγελιου ϲυνκοινωνουϲ μου τηϲ χαριτοϲ πανταϲ υμαϲ ονταϲ
8 μαρτυϲ γαρ μου εϲτι̅ ο θ̅ϲ̅ ωϲ επιποθω πανταϲ υμαϲ εν ϲπλαγχνοιϲ χ̅υ̅ ι̅υ̅
9 και τουτο προϲευχομαι ινα η αγαπη υμων ετι μαλλον και μαλλο̅ περιϲϲευη εν επιγνωϲει και παϲη αιϲθηϲει
10 ειϲ το δοκιμαζειν υμαϲ τα διαφεροντα ινα ητε ιλικρινειϲ και απροϲκοποι ειϲ ημεραν χ̅υ̅
11 πεπληρωμενοι καρπον δικαιοϲυνηϲ τον δια ι̅υ̅ χ̅υ̅ ειϲ δοξαν και επαινον θ̅υ̅
12 γινωϲκειν δε υμαϲ βουλομαι αδελφοι οτι τα κατ εμε μαλλον ειϲ προκοπην του ευαγγελιου εληλυθεν
13 ωϲτε τουϲ δεϲμουϲ μου {�����νερουϲ} [1] εν χ̅ω̅ γενεϲθαι εν ολω τω πραιτωριω και τοιϲ λοιποιϲ παϲιν
14 και τουϲ πλειοναϲ τω̅ αδελφων εν κ̅ω̅ πεποιθοταϲ τοιϲ δεϲμοιϲ μου περιϲϲοτερωϲ τολμαν αφοβωϲ τον λογον του θ̅υ̅ λαλειν
15 τινεϲ μεν και δια φθονον και ερι̅ {τι�����} [2] δε και δι ευδοκιαν τον χ̅ν̅ {��������������������} [3]
16 οι μεν εξ αγαπηϲ ειδοτεϲ οτι ειϲ απολογιαν του ευαγγελιου κειμαι οι δε εξ εριθειαϲ τον χ̅ν̅ καταγγελλουϲιν ουχ αγνωϲ οιομενοι θλιψιν εγιρειν τοιϲ δεϲμοιϲ μου
17 [отсутствует]
18 τι γαρ πλην οτι παντι τροπω ειτε προφαϲει ειτε αληθεια χ̅ϲ̅ καταγγελλεται και εν τουτω χαιρω αλλα και χαρηϲομαι
19 οιδα γαρ οτι τουτο μοι αποβηϲεται ειϲ ϲωτηριαν δια τηϲ υμω̅ δεηϲεωϲ και επιχορηγειαϲ του π̅ν̅ϲ̅ ι̅υ̅ χ̅υ̅
20 κατα την αποκαραδοκιαν και ελπιδα μου οτι εν ουδενι αιϲχυνθηϲομαι αλλ εν παϲη παρρηϲια ωϲ παντοτε και νυν μεγαλυνθηϲεται χ̅ϲ̅ εν τω ϲωματι μου ειτε δια ζωηϲ ειτε δια θανατου
21 εμοι γαρ το ζην χ̅ϲ̅ και το αποθανειν κερδοϲ
22 ει δε το ζην εν ϲαρκι τουτο μοι καρποϲ εργου και τι αιρηϲομαι ου γνωριζω
23 ϲυνεχομαι δε εκ των δυο τη̅ επιθυμιαν εχων ειϲ το αναλυϲαι και ϲυν χ̅ω̅ ειναι πολλω γαρ μαλλον κρειϲϲον
24 το δε επιμενειν τη ϲαρκι αναγκαιοτερον δι υμαϲ
25 και τουτο πεποιθωϲ οιδα οτι μενω και παραμενω παϲιν υμιν ειϲ την υμων προκοπην και χαραν τηϲ πιϲτεωϲ
26 ινα το καυχημα υμων περιϲϲευη εν χ̅ω̅ ι̅υ̅ εν εμοι δια τηϲ εμηϲ παρουϲιαϲ παλιν προϲ υμαϲ
27 μονον αξιωϲ του ευαγγελιου του χ̅υ̅ πολιτευεϲθαι ινα ειτε ελθων και ιδων υμαϲ ειτε απων ακουϲω τα περι υμων οτι ϲτηκετε εν ενι π̅ν̅ι̅ μια ψυχη ϲυναθλουντεϲ τη πιϲτει του ευαγγελιου
28 και μη πτυρομενοι εν μηδενι υπο των αντικειμενων ητιϲ εϲτιν αυτοιϲ ενδιξιϲ απωλειαϲ υμων δε ϲωτηριαϲ και τουτο απο θ̅υ̅
29 οτι ημι̅ εχαριϲθη το υπερ χ̅υ̅ ου μονον το ειϲ αυτον πιϲτευειν αλλα και το {υ��� ����� �������} [4]
30 τον αυτον αγωνα εχοντεϲ οιον ειδεται εν εμοι και νυν ακουετε εν εμοι

Примечания:

13  [1] {φανερουϲ}
15  [2] {τινεϲ}
15  [3] {κηρυϲϲουϲιν}
29  [4] {υπερ αυτου παϲχειν}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Филиппийцам апостола Павла, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.