1 ιουδαϲ ι̅υ̅ χ̅υ̅ δουλοϲ αδελφοϲ δε ιακωβου τοιϲ εν θ̅ω̅ π̅ρ̅ι̅ ηγαπημενοιϲ και ι̅υ̅ χ̅ω̅ τετηρημενοιϲ κλητοιϲ
2 ελεοϲ υμιν και ειρηνη και αγαπη πληθυνθειη
3 αγαπητοι παϲαν ϲπουδην ποιουμενοϲ γραφειν υμιν περι τηϲ κοινηϲ ημων ϲωτηριαϲ αναγκην εϲχον γραψαι υμιν παρακαλων επαγωνιζεϲθε τη απαξ παραδοθειϲη τοιϲ αγιοιϲ πιϲτει
4 παρειϲεδυϲαν γαρ τινεϲ α̅ν̅ο̅ι̅ οι παλαι προγεγραμμενοι ειϲ τουτο το κριμα αϲεβειϲ την του θ̅υ̅ ημων χαριτα μετατιθεντεϲ ειϲ αϲελγειαν και τον μονον δεϲποτην και κ̅ν̅ ημων ι̅ν̅ χ̅ν̅ αρνουμενοι
5 υπομνηϲαι δε υμαϲ βουλομαι ειδοταϲ απαξ παντα οτι ι̅ϲ̅ λαον εκ γηϲ αιγυπτου ϲωϲαϲ το δευτερον τουϲ μη πιϲτευϲα̅ταϲ απωλεϲεν
6 αγγελουϲ δε τουϲ μη τηρηϲανταϲ την εαυτω̅ αρχην αλλα απολιπονταϲ το ιδιο̅ οικητηριον ειϲ κριϲιν μεγαληϲ ημεραϲ δεϲμοιϲ αιδιοιϲ υπο ζοφον τετηρηκεν
7 ωϲ ϲοδομα και γομορρα και αι περι αυταϲ πολειϲ τον ομοιον τροπον τουτοιϲ εκπορνευϲαϲαι και απελθουϲαι οπιϲω ϲαρκοϲ ετεραϲ προκει̅ται διγμα πυροϲ αιωνιου δικη̅ υπερεχουϲαι
8 ομωϲ μεντοι και ουτοι ενυπνιαζομενοι ϲαρκα μεν μιαινουϲιν κυριοτητα δε αθετουϲιν δοξαϲ δε βλαϲφημουϲι̅
9 ο δε μιχαηλ ο αρχαγγελοϲ οτε τω διαβολω {διεκρινομενοϲ} [1] διελεγετο περι του μωϲεωϲ ϲωματοϲ ουκ ετολμηϲεν κριϲιν επενεγκειν βλαϲφημειαϲ αλλα ειπεν επιτιμηϲαι ϲοι κ̅ϲ̅
10 ουτοι δε οϲα μεν ουκ οιδαϲιν βλαϲφημουϲιν οϲα δε φυϲικωϲ ωϲ τα αλογα ζωα επιϲτανται εν τουτοιϲ φθειρονται
11 ουαι αυτοιϲ οτι τη οδω του καιν επορευθηϲαν και τη πλανη του βαλααμ μιϲθου εξεχυθηϲαν και τη αντιλογια του κορε απωλοντο
12 ουτοι ειϲιν οι εν ταιϲ απαταιϲ {υμων} [2] ϲπιλαδεϲ ϲυνευωχουμενοι αφοβωϲ εαυτουϲ ποιμαινοντεϲ νεφελαι ανυδροι υπο ανεμω̅ παραφερομεναι δενδρα φθινοπωρινα ακαρπα διϲ αποθανοντα εκριζωθεντα
13 κυματα αγρια θαλαϲϲηϲ επαφριζοντα ταϲ εαυτων αιϲχυναϲ αϲτερεϲ πλανητε οιϲ ο ζοφοϲ του ϲκοτουϲ ειϲ αιωνα τετηρηται
14 προεφητευϲεν και τουτοιϲ εβδομοϲ απο αδαμ ενωχ λεγων ιδου ηλθεν κ̅ϲ̅ εν αγιαιϲ μυριαϲιν αυτου
15 ποιηϲαι κριϲιν κατα παντων και ελεγξαι πανταϲ τουϲ αϲεβειϲ περι παντων των εργων αϲεβειαϲ αυτων ων ηϲεβηϲαν και περι παντων των ϲκληρω̅ ων ελαληϲαν κατ αυτου αμαρτωλοι αϲεβειϲ
16 ουτοι ειϲι γογγυϲται μεμψιμυροι κατα ταϲ επιθυμιαϲ αυτων πορευομενοι και το ϲτομα αυτω λαλει υπερογκα θαυμαζοντεϲ προϲωπα ωφελειαϲ χαριν
17 υμειϲ δε αγαπητοι μνηϲθητε τω̅ προειρημενων ρηματων υπο των αποϲτολων του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅
18 οτι ελεγον υμιν οτι επ εϲχατου του χρονου ελευϲονται εμπεκται κατα ταϲ εαυτων επιθυμιαϲ πορευομενοι των αϲεβειων
19 ουτοι ειϲιν οι αποδιοριζοντεϲ ψυχικοι π̅ν̅α̅ μη εχο̅τεϲ
20 υμειϲ δε αγαπητοι εποικοδομουντεϲ εαυτουϲ τη αγιοτατη υμων πιϲτει εν π̅ν̅ι̅ αγιω προϲευχομενοι
21 εαυτουϲ εν αγαπη θ̅υ̅ τηρηϲατε προϲδεχομενοι το ελεοϲ του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅ ειϲ ζωην αιωνιο̅
22 και ουϲ μεν ελεγχεται διακρινομενουϲ
23 ουϲ δε ϲωζετε εκ πυροϲ αρπαζοντεϲ ουϲ δε ελεαται εν φοβω μειϲουντεϲ και τον απο τηϲ ϲαρκοϲ εϲπιλωμενον χιτωνα
24 τω δε δυναμενω φυλαξαι ημαϲ απταιϲτουϲ και ϲτηϲαι κατενωπιον τηϲ δοξηϲ αυτου αμεμπτουϲ εν αγαλλιαϲει
25 μονω θ̅ω̅ ϲ̅ρ̅ι̅ ημων δια ι̅υ̅ χ̅υ̅ του κ̅υ̅ ημων δοξα μεγαλωϲυνη κρατοϲ και εξουϲια προ παντοϲ του αιωνοϲ και νυν και ειϲ πανταϲ τουϲ αιωναϲ αμην

Примечания:

9  [1] {διακρινομενοϲ}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Соборное послание апостола Иуды, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.