1 ϲυμεων πετροϲ δουλοϲ και αποϲτολοϲ ι̅υ̅ χ̅υ̅ τοιϲ ιϲοτιμον ημι̅ λαχουϲι πιϲτειν εν δικαιοϲυνη του θ̅υ̅ ημων και ϲ̅ρ̅ϲ̅ ι̅υ̅ χ̅υ̅
2 χαριϲ υμιν και ειρηνη πληθυνθειη εν επιγνωϲει του θ̅υ̅ και ι̅υ̅ χ̅υ̅ του κ̅υ̅ ημων
3 ωϲ {τα} [1] τα παντα ημιν τηϲ θειαϲ δυναμεωϲ αυτου τα προϲ ζωην και ευϲεβειαν δεδωρημενηϲ δια τηϲ επιγνωϲεωϲ του καλεϲαντοϲ ημαϲ ιδια δοξη και αρετη
4 δι ων τα μεγιϲτα και τιμια υμιν επαγγελματα δεδωρηται ινα δια τουτων γενηϲθε θειαϲ κοινωνοι φυϲεωϲ αποφυγοντεϲ τηϲ εν τω κοϲμω εν επιθυμια φθοραϲ
5 και αυτοι δε ϲπουδην παϲαν παρειϲενεγκαντεϲ επιχορηγηϲατε εν τη πιϲτει υμω̅ την αρετην εν δε τη αρετη την γνωϲιν
6 εν δε τη γνωϲει την εγκρατειαν εν δε τη εγκρατεια την υπομονην εν δε τη υπομονη την ευϲεβειαν
7 εν δε τη ευϲεβεια την φιλαδελφιαν εν δε τη φιλαδελφια την αγαπην
8 ταυτα γαρ υμιν παροντα και πλεοναζοντα ουκ αργουϲ ουδε ακαρπουϲ καθιϲτηϲιν ειϲ την του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅ επιγνωϲιν
9 ω γαρ μη παρεϲτιν ταυτα τυφλοϲ εϲτιν μυωπαζων ληθην λαβω̅ του καθαριϲμου των παλαι αυτου αμαρτηματων
10 διο μαλλον αδελφοι ϲπουδαϲατε ινα δια των καλων υμων εργων βεβαιαν υμω̅ την παρακληϲιν και εκλογην ποιειϲθε ταυτα γαρ ποιουντεϲ ου μη πταιϲητε
11 ουτωϲ γαρ πλουϲιωϲ επιχορηγηθηϲεται υμιν η ειϲοδοϲ ειϲ την αιωνιον βαϲιλειαν του κ̅υ̅ και ϲ̅ρ̅ϲ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅
12 διο μελληϲω υμαϲ αει υπομιμνηϲκειν περι τουτων καιπερ ειδοταϲ και εϲτηριγμενουϲ εν τη παρουϲη αληθεια
13 δικαιον δε ηγουμαι εφ οϲον ειμι εν τουτω τω ϲκηνωματι διεγιρειν υμαϲ εν τη υπομνηϲει
14 ειδωϲ οτι ταχεινη εϲτιν η αποθεϲειϲ του ϲκηνωματοϲ μου καθωϲ και ο κ̅ϲ̅ ημων ι̅ϲ̅ χ̅ϲ̅ εδηλωϲε̅ μοι
15 ϲπουδαϲω δε και εκαϲτοτε εχειν υμαϲ μετα την εμην εξοδον την τουτων μνημην ποιειϲθαι
16 ου γαρ ϲεϲοφιϲμενοιϲ μυθοιϲ εξακολουθηϲαντεϲ εγνωριϲαμεν υμιν την του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅ δυναμιν και παρουϲιαν αλλ εποπται {γεννηθεντεϲ} [2] τηϲ εκεινου μεγαλειοτητοϲ
17 λαβων γαρ παρα θ̅υ̅ π̅ρ̅ϲ̅ τιμην και δοξαν φωνηϲ ενεχθειϲηϲ αυτω τοιαϲδε υπο τηϲ μεγαλοπρεπουϲ δοξηϲ ουτοϲ εϲτι̅ ο υιοϲ μου ο αγαπητοϲ ειϲ ον εγω ηυδοκηϲα
18 και ταυτην τη̅ φωνην ημειϲ ηκουϲαμεν εκ του ο̅υ̅ν̅ο̅υ̅ ενεχθειϲαν ϲυ̅ αυτω οντεϲ εν τω ορει τω αγιω
19 και εχομεν βεβαιωτερον τον προφητικον λογον ω καλωϲ ποιειτε προϲεχοντεϲ ωϲ λυχνω φαινοντι εν αχμηρω τοπω εωϲ ου ημερα διαυγαϲη και φωϲφοροϲ ανατειλη εν ταιϲ καρδιαιϲ υμων
20 τουτο πρωτο̅ γινωϲκοντεϲ οτι παϲα προφητια γραφηϲ ιδιαϲ επιλυϲεωϲ ου γεινεται
21 ου γαρ θεληματι α̅ν̅ο̅υ̅ ηνεχθη ποτε προφητεια αλλ υπο π̅ν̅ϲ̅ αγιου φερομενοι ελαληϲα̅ αγιοι του θ̅υ̅ α̅ν̅ο̅ι̅

Примечания:

3  [1] {}
16  [2] {γενηθεντεϲ}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Второе соборное послание апостола Петра, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.