Библия » Ефремов кодекс – 5 век

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1 κεφάλαιο

1 [отсутствует]
2 [отсутствует] π̅ν̅ϲ̅ ειϲ υπακοην και ραντιϲμον αιματοϲ ι̅υ̅ χ̅υ̅ χαριϲ υμιν και ειρηνη πληθυνθειη
3 ευλογητοϲ ο θ̅ϲ̅ και π̅η̅ρ̅ του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅ ο κατα το πολυ αυτου ελεοϲ αναγεννηϲαϲ ημαϲ ειϲ ελπιδα ζωϲαν δι αναϲταϲεωϲ ι̅υ̅ χ̅υ̅ εκ νεκρων
4 ειϲ κληρονομιαν αφθαρτον και αμιαντον και αμαραντον τετηρημενην εν ο̅υ̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅ ειϲ υμαϲ
5 τουϲ εν δυναμει θ̅υ̅ φρουρουμενουϲ δια πιϲτεωϲ ειϲ ϲωτηριαν ετοιμην αποκαλυφθηναι εν καιρω εϲχατω
6 αγαλλιαϲθε ολιγον αρτι ει δεον εϲτιν λυπηθεντεϲ εν ποικιλαιϲ πειραϲμοιϲ
7 ινα το δοκιμιον υμων τηϲ πιϲτεωϲ πολυτιμοτερον χρυϲιου του απολλυμενου δια πυροϲ δε δοκιμαζομενου ευρεθη ειϲ επαινον και δοξα̅ και τιμην εν αποκαλυψει ι̅υ̅ χ̅υ̅
8 ον ουκ ειδοντεϲ αγαπατε ειϲ ον αρτι μη ορωντεϲ πιϲτευοντεϲ δε αγαλλιατε χαρα ανεκλαλητω και δεδοξαϲμενη
9 κομιζομενοι το τελοϲ τηϲ πιϲτεωϲ υμω̅ ϲωτηριαν ψυχων
10 περι ηϲ ϲωτηριαϲ εξεζητηϲαν και εξηρευνηϲαν προφηται οι περι τηϲ ειϲ υμαϲ χαριτοϲ προφητευϲαντεϲ
11 ερευνωντεϲ ειϲ τινα η ποιον καιρον εδηλου το εν αυτοιϲ π̅ν̅α̅ χ̅υ̅ προμαρτυρομενον τα ειϲ χ̅ν̅ παθηματα και ταϲ μετα ταυτα δοξαϲ
12 οιϲ απεκαλυφθη οτι ουχ εαυτοιϲ υμιν δε διηκονουν αυτα νυν ανηγγελη υμιν δια των ευαγγελιϲαμενω̅ υμαϲ π̅ν̅ι̅ αγιω αποϲταλεντι απ ο̅υ̅ν̅ο̅υ̅ ειϲ α επιθυμουϲιν αγγελοι παρακυψαι
13 διο αναζωϲαμενοι ταϲ οϲφυαϲ τηϲ διανοιαϲ υμων νηφοντεϲ τελειωϲ ελπιϲατε επι την φερομενην υμιν χαριν εν αποκαλυψει ι̅υ̅ χ̅υ̅
14 ωϲ τεκνα υπακοηϲ μη ϲυϲχηματιζομενοι ταιϲ προτερον εν τη αγνοια υμω̅ επιθυμιαιϲ
15 αλλα κατα τον καλεϲαντα υμαϲ αγιον και αυτοι αγιοι εν παϲη αναϲτροφη γενηθητε
16 διο γεγραπται αγιοι εϲεϲθε οτι εγω αγιοϲ ειμι
17 και ει π̅ρ̅α̅ επικαλειϲθε τον απροϲωπολημτωϲ κρινουντα κατα το εκαϲτου εργον εν φοβω τον τηϲ παροικιαϲ υμων χρονον αναϲτραφητε
18 ειδοτεϲ οτι ου φθαρτοιϲ αργυριω η χρυϲιω ελυτρωθητε εκ τηϲ ματαιαϲ υμων πατροπαραδοτου αναϲτροφηϲ
19 αλλα τω τιμιω αιματι ωϲ αμνου αμωμου και αϲπιλου χ̅υ̅
20 προεγνωϲμενου μεν προ καταβοληϲ κοϲμου φανερωθεντοϲ δε επ εϲχατου των χρονων δι υμαϲ
21 τουϲ δι αυτου πιϲτευονταϲ ειϲ θ̅ν̅ τον εγειραντα αυτον εκ νεκρων και δοξαν αυτω δοντα ωϲτε την πιϲτιν υμων και ελπιδα ειναι ειϲ θ̅ν̅
22 ταϲ ψυχαϲ υμων ηγνικοτεϲ εν τη υπακοη τηϲ αληθειαϲ ειϲ φιλαδελφιαν ανυποκριτον εκ καθαραϲ καρδιαϲ αλληλουϲ αγαπηϲατε εκτενωϲ
23 αναγεγεννημενοι ουκ εκ φθοραϲ φθαρτηϲ αλλ αφθαρτου δια λογου ζωντοϲ θ̅υ̅ και μενοντοϲ
24 διοτι παϲα ϲαρξ ωϲ χορτοϲ και παϲα δοξα αυτηϲ ωϲ ανθοϲ χορτου εξηρανθη ο χορτοϲ και το ανθοϲ αυτου εξεπεϲεν
25 το δε ρημα κ̅υ̅ μενει ειϲ τον αιωνα τουτο δε εϲτιν το ρημα το ευαγγελιϲθεν ειϲ υμαϲ
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Первое соборное послание апостола Петра, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.