Библия » Ефремов кодекс – 5 век

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1 κεφάλαιο

1 [отсутствует]
2 [отсутствует] χαριϲ υμιν και ειρηνη απο θ̅υ̅ π̅ρ̅ϲ̅ ημων και κ̅υ̅ ι̅υ̅ χ̅υ̅
3 ευχαριϲτουμεν τω θ̅ω̅ π̅ρ̅ι̅ του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅ παντοτε περι υμων προϲευχομενοι
4 ακουϲαντεϲ την πιϲτιν υμων εν χ̅ω̅ ι̅υ̅ και την αγαπην ην εχετε ειϲ πανταϲ τουϲ αγιουϲ
5 δια την ελπιδα την αποκειμενην υμιν εν τοιϲ ουρανοιϲ ην προηκουϲατε εν τω λογω τηϲ αληθειαϲ του ευαγγελιου
6 του παροντοϲ ειϲ υμαϲ καθωϲ και εν παντι τω κοϲμω εϲτιν καρποφορουμενον και αυξανομενον καθωϲ και εν υμιν αφ ηϲ ημεραϲ ηκουϲατε και επεγνωτε την χαριν του θ̅υ̅ εν αληθεια
7 καθωϲ εμαθετε απο επαφρα του αγαπητου ϲυνδουλου ημων οϲ εϲτιν πιϲτοϲ υπερ ημων διακονοϲ του χ̅υ̅
8 ο και δηλωϲαϲ ημιν την υμων αγαπην εν π̅ν̅ι̅
9 δια τουτο και ημειϲ αφ ηϲ ημεραϲ ηκουϲαμεν ου παυομεθα υπερ υμων προϲευχομενοι και αιτουμενοι ινα πληρωθητε την επιγνωϲιν του θεληματοϲ αυτου εν παϲη ϲοφια και ϲυνεϲει π̅ν̅ι̅κ̅α̅
10 περιπατηϲαι αξιωϲ του κ̅υ̅ ειϲ παϲαν αρεϲκιαν εν παντι εργω αγαθω καρποφορουντεϲ και αυξανομενοι τη επιγνωϲει του θ̅υ̅
11 εν παϲη δυναμι δυναμουμενοι κατα το κρατοϲ τηϲ δοξηϲ αυτου ειϲ παϲαν υπομονην και μακροθυμιαν μετα χαραϲ
12 ευχαριϲτουντεϲ τω π̅ρ̅ι̅ τω ικανωϲαντι ημαϲ ειϲ την μεριδα του κληρου των αγιων τω φωτι
13 οϲ ερρυϲατο ημαϲ εκ τηϲ εξουϲιαϲ του ϲκοτουϲ και μετεϲτηϲεν ειϲ την βαϲιλειαν του υ̅υ̅ τηϲ αγαπηϲ αυτου
14 εν ω εχομεν την απολυτρωϲιν την αφεϲιν των αμαρτιων
15 οϲ εϲτιν εικων του θ̅υ̅ του αορατου πρωτοτοκοϲ παϲηϲ κτιϲεωϲ
16 οτι εν αυτω εκτιϲθη τα παντα τα τε εν τοιϲ ο̅υ̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅ και τα επι τηϲ γηϲ τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητεϲ ειτε αρχαι ειτε εξουϲιαι τα παντα δι αυτου και ειϲ αυτον εκτιϲαι
17 και αυτοϲ εϲτι̅ προ παντων και τα παντα εν αυτω ϲυνεϲτηκεν
18 και αυτοϲ εϲτιν η κεφαλη του ϲωματοϲ τηϲ εκκληϲιαϲ οϲ εϲτιν αρχη πρωτοτοκοϲ εκ των νεκρων ινα γενηται εν παϲιν αυτοϲ πρωτευων
19 οτι εν αυτω ευδοκηϲεν παν το πληρωμα κατοικηϲαι
20 και δι αυτου αποκαταλλαξαι τα παντα ειϲ αυτον ειρηνοποιηϲαϲ δια του αιματοϲ του ϲταυρου αυτου δι αυτου ειτε τα επι τηϲ γηϲ ειτε τα εν τοιϲ ο̅υ̅ν̅ο̅ι̅ϲ̅
21 και υμαϲ ποτε ονταϲ απηλλοτριωμενουϲ και εχθρουϲ τη διανοια εν τοιϲ εργοιϲ τοιϲ πονηροιϲ
22 νυνι δε αποκατηλλαχεν εν τω ϲωματι τηϲ ϲαρκοϲ αυτου δια του θανατου παραϲτηϲαι υμαϲ αγιουϲ και αμωμουϲ και ανεγκλητουϲ κατενωπιον αυτου
23 ει γε επιμενετε τη πιϲτει τεθεμελιωμενοι και εδραιοι και μη μετακεινουμενοι απο τηϲ ελπιδοϲ του ευαγγελιου ου ηκουϲατε του κηρυχθεντοϲ εν παϲη κτιϲει τη υπο τον ο̅υ̅ν̅ο̅ν̅ ου εγενομην εγω παυλοϲ διακονοϲ
24 νυν χαιρω εν τοιϲ παθημαϲιν υπερ υμων και ανταναπληρω τα υϲτερηματα των θλιψεων του χ̅υ̅ εν τη ϲαρκι μου υπερ του ϲωματοϲ αυτου οϲ εϲτιν η εκκληϲια
25 ηϲ εγενομην εγω διακονοϲ κατα την οικονομιαν του θ̅υ̅ την δοθειϲαν μοι ειϲ υμαϲ πληρωϲαι τον λογον του θ̅υ̅
26 το μυϲτηριον το αποκεκρυμμενο̅ απο των αιωνων και απο των γενεων νυν δε εφανερωθη τοιϲ αγιοιϲ αυτου
27 οιϲ ηθεληϲεν ο θ̅ϲ̅ γνωριϲαι τιϲ ο πλουτοϲ τηϲ δοξηϲ του μυϲτηριου τουτου εν τοιϲ εθνεϲιν οϲ εϲτιν χ̅ϲ̅ εν υμιν η ελπιϲ τηϲ δοξηϲ
28 ον ημειϲ καταγγελλομεν νουθετουντεϲ παντα α̅ν̅ο̅ν̅ και διδαϲκοντεϲ παντα α̅ν̅ο̅ν̅ εν παϲη ϲοφια ινα παραϲτηϲωμεν παντα α̅ν̅ο̅ν̅ τελιον εν χ̅ω̅
29 ειϲ ο και κοπιω αγωνιζομενοϲ κατα την ενεργειαν αυτου την ενεργουμενην εν εμοι εν δυναμει
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Колоссянам апостола Павла, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.