Библия » Ефремов кодекс – 5 век

ΙΟΥΔΑ 1 κεφάλαιο

1 [отсутствует]
2 [отсутствует]
3 αγαπητοι παϲαν ϲπουδην ποιουμενοϲ γραφειν υμιν περι τηϲ κοινηϲ ημων ϲωτηριαϲ αναγκην εϲχον γραψαι υμι̅ παρακαλων επαγωνιζεϲθαι τη απαξ παραδοθειϲη τοιϲ αγιοιϲ πιϲτει
4 παρειϲεδυηϲαν γαρ τινεϲ ανθρωποι οι παλαι προγεγραμμενοι ειϲ τουτο το κριμα αϲεβειϲ την του θ̅υ̅ ημων χαριν μετατιθεντεϲ ειϲ αϲελγειαν και τον μονον δεϲποτην και κ̅ν̅ ημων ι̅ν̅ χ̅ν̅ αρνουμενοι
5 υπομνηϲει ουν υμαϲ βουλομαι ειδοταϲ υμαϲ παντα οτι ο κ̅ϲ̅ απαξ λαον εκ γηϲ αιγυπτου ϲωϲαϲ το δευτερον τουϲ μη πιϲτευϲανταϲ απωλεϲεν
6 αγγελουϲ τε τουϲ μη τηρηϲανταϲ την εαυτων αρχην αλλ απολιπονταϲ το ιδιον οικητηριον ειϲ κριϲιν μεγαληϲ ημεραϲ δεϲμοιϲ αιδιοιϲ υπο ζοφον τετηρηκεν
7 ωϲ ϲοδομα και γομορρα και περι αυταϲ πολειϲ τον ομοιον τροπον τουτοιϲ εκπορνευϲαϲαι και απελθουϲαι οπιϲω ϲαρκοϲ ετεραϲ προκεινται δειγμα πυροϲ αιωνιου δικην υπεχουϲαι
8 ομοιωϲ μεντοι και ουτοι ενυπνιαζομενοι ϲαρκα με̅ μιαινουϲιν κυριοτητα δε αθετουϲιν δοξαϲ δε βλαϲφημουϲιν
9 ο δε μιχαηλ ο αρχαγγελοϲ οτε τω διαβολω διακρινομενοϲ διελεγετο περι του μωυϲεωϲ ϲωματοϲ ουκ ετολμηϲεν κριϲιν επενεγκειν βλαϲφημιαϲ αλλα ειπεν επιτιμηϲαι ϲοι κ̅ϲ̅
10 ουτοι δε οϲα μεν ουκ οιδαϲιν βλαϲφημουϲιν οϲα δε φυϲικωϲ ωϲ τα αλογα ζωα επιϲτανται εν τουτοιϲ φθειρονται
11 ουαι αυτοιϲ οτι τη οδω του καιν επορευθηϲαν και τη πλανη του βαλααμ μιϲθου εξεχυθηϲαν και τη αντιλογια του κορε απωλοντο
12 ουτοι ειϲιν οι εν ταιϲ απαταιϲ ταιϲ υμων ϲπιλαδεϲ ϲυνευωχουμενοι υμιν αφοβωϲ εαυτουϲ ποιμενοντεϲ νεφελαι ανυδροι υπο ανεμων παραφερομεναι δενδρα φθινοπωρινα ακαρπα διϲ αποθανοντα εκριζωθεντα
13 κυματα αγια θαλαϲϲηϲ απαφριζοντα ταϲ εαυτων αιϲχυναϲ αϲτερεϲ πλανηται οιϲ ο ζοφοϲ του ϲκοτουϲ ειϲ αιωνα τετηρηται
14 προεφητευϲεν δε και τουτοιϲ εβδομοϲ απο αδαμ ενωχ λεγων ιδου ηλθεν κ̅ϲ̅ εν μυριαϲιν αγιαιϲ αυτου
15 ποιηϲαι κριϲιν κατα παντων και ελεγξαι πανταϲ τουϲ αϲεβειϲ περι παντων των εργων αϲεβειαϲ αυτων ων ηϲεβηϲαν και περι παντω̅ των ϲκληρων λογων ων ελαληϲαν κατ αυτου αμαρτωλοι αϲεβειϲ
16 ουτοι ειϲιν γογγυϲται μεμψιμοιροι κατα ταϲ επιθυμιαϲ εαυτων πορευομενοι και το ϲτομα αυτων λαλει υπερογκα θαυμαζοντεϲ προϲωπα ωφελειαϲ χαριν
17 υμειϲ δε αγαπητοι μνηϲθητε των ρηματων των προειρημενων υπο των αποϲτολων του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅
18 οτι ελεγον υμιν οτι επ εϲχατου χρονου εϲονται εμπεκται κατα ταϲ εαυτων επιθυμιαϲ πορευομενοι των αϲεβειων
19 ουτοι ειϲιν οι αποδιοριζοντεϲ εαυτουϲ ψυχικοι πνευμα μη εχοντεϲ
20 υμειϲ δε αγαπητοι εποικοδομουντεϲ εαυτουϲ τη αγιοτατη ημων πιϲτει εν π̅ν̅ι̅ αγιω προϲευχομενοι
21 εαυτουϲ εν αγαπη θ̅υ̅ τηρηϲωμεν προϲδεχομενοι το ελεοϲ του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅ ειϲ ζωην αιωνιον
22 και ουϲ μεν ελεγχετε διακρινομενουϲ
23 ουϲ δε ϲωζετε εκ πυροϲ αρπαζοντεϲ εν φοβω μιϲουντεϲ και τον απο τηϲ ϲαρκοϲ εϲπιλωμενον χιτωνα
24 τω δε δυναμενω φυλαξαι υμαϲ απταιϲτουϲ και αϲπιλουϲ ϲτηϲαι ενωπιον τηϲ δοξηϲ αυτου αμωμουϲ εν αγαλλιαϲει
25 μονω θ̅ω̅ ϲ̅ρ̅ι̅ ημων δια ι̅υ̅ χ̅υ̅ του κ̅υ̅ ημων δοξα μεγαλωϲυνη κρατοϲ και εξουϲια προ παντοϲ του αιωνοϲ και νυν και ειϲ πανταϲ τουϲ αιωναϲ αμην
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Соборное послание апостола Иуды, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.