Библия » Ефремов кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1 κεφάλαιο

1 [отсутствует]
2 [отсутствует]
3 ουδε εν ο γεγονεν
4 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην το φωϲ των α̅ν̅ω̅ν̅
5 και το φωϲ εν τη ϲκοτεια φαινει και η ϲκοτεια αυτο ου κατελαβεν
6 εγενετο α̅ν̅ο̅ϲ̅ απεϲταλμενοϲ παρα θ̅υ̅ ονομα αυτω ιωαννηϲ
7 ουτοϲ ηλθεν ειϲ μαρτυριαν ινα μαρτυρηϲη περι του φωτοϲ ινα παντεϲ πιϲτευϲωϲιν δι αυτου
8 ουκ ην εκεινοϲ το φωϲ αλλ ινα μαρτυρηϲη περι του φωτοϲ
9 ην το φωϲ το αληθινον ο φωτιζει παντα α̅ν̅ο̅ν̅ ερχομενον ειϲ τον κοϲμον
10 εν τω κοϲμω ην και ο κοϲμοϲ δι αυτου εγενετο και ο κοϲμοϲ αυτον ουκ εγνω
11 ειϲ τα ιδια ηλθεν και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβον
12 οϲοι δε ελαβον αυτον εδωκεν αυτοιϲ εξουϲιαν τεκνα θ̅υ̅ γενεϲθαι τοιϲ πιϲτευουϲιν ειϲ το ονομα αυτου
13 οι ουκ εξ αιματων ουδε εκ θεληματοϲ ϲαρκοϲ ουδε εκ θεληματοϲ ανδροϲ αλλ εκ θ̅υ̅ εγεννηθηϲαν
14 και ο λογοϲ ϲαρξ εγενετο και εϲκηνωϲεν εν ημιν και εθεαϲαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ωϲ μονογενουϲ παρα π̅ρ̅ϲ̅ πληρηϲ χαριτοϲ και αληθειαϲ
15 ιωαννηϲ μαρτυρει περι αυτου και κεκραγεν λεγω̅ ουτοϲ ην ο ειπων ο οπιϲω μου ερχομενοϲ εμπροϲθε̅ μου γεγονεν οτι πρωτοϲ μου ην
16 οτι εκ του πληρωματοϲ αυτου ημειϲ παντεϲ ελαβομεν και χαριν αντι χαριτοϲ
17 οτι ο νομοϲ δια μωυϲεωϲ εδοθη η χαριϲ και η αληθεια δια ι̅υ̅ χ̅υ̅ εγενετο
18 θ̅ν̅ ουδειϲ εωρακεν πωποτε μονογενηϲ θ̅ϲ̅ ο ων ειϲ τον κολπον του π̅ρ̅ϲ̅ εκεινοϲ εξηγηϲατο
19 και αυτη εϲτιν η μαρτυρια του ιωαννου οτε απεϲτειλαν προϲ αυτον οι ιουδαιοι εξ ιεροϲολυμων ιερειϲ και λευιταϲ ινα ερωτηϲωϲιν αυτον ϲυ τιϲ ει
20 και ωμολογηϲεν και ουκ ηρνηϲατο και ωμολογηϲεν οτι εγω ουκ ειμι ο χ̅ϲ̅
21 και ηρωτηϲαν αυτον τι ουν ϲυ ηλιαϲ ει και λεγει ουκ ειμι ο προφητηϲ ει ϲυ και απεκριθη ου
22 ειπαν ουν αυτω τιϲ ει ινα αποκριϲιν δωμεν τοιϲ πεμψαϲιν ημαϲ τι λεγειϲ περι ϲεαυτου
23 εφη εγω φωνη βοωντοϲ εν τη ερημω ευθυνατε την οδον κ̅υ̅ καθωϲ ειπεν ηϲαιαϲ ο προφητηϲ
24 και απεϲταλμενοι ηϲαν εκ των φαριϲαιων
25 και ηρωτηϲαν αυτον και ειπαν αυτω τι ουν βαπτιζειϲ ει ϲυ ουκ ει ο χ̅ϲ̅ ουδε ηλιαϲ ουδε ο προφητηϲ
26 απεκριθη αυτοιϲ ο ιωαννηϲ λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεϲοϲ υμων εϲτηκεν ον υμειϲ ουκ οιδατε
27 ο οπιϲω μου ερχομενοϲ ου ουκ ειμι αξιοϲ ινα λυϲω αυτου τον ιμαντα του υποδηματοϲ
28 ταυτα εν βηθανια εγενετο περαν του ιορδανου οπου ην ο ιωαννηϲ βαπτιζων το πρωτον
29 τη επαυριον βλεπει τον ι̅ν̅ ερχομενον προϲ αυτον και λεγει ιδε ο αμνοϲ του θ̅υ̅ ο αιρων την αμαρτιαν του κοϲμου
30 ουτοϲ εϲτιν υπερ ου εγω ειπον οπιϲω μου ερχεται ανηρ οϲ εμπροϲθεν μου γεγονεν οτι πρωτοϲ μου ην
31 καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ινα φανερωθη τω ι̅η̅λ̅ δια τουτο εγω ηλθον εν υδατι βαπτιζων
32 και εμαρτυρηϲεν ιωαννηϲ λεγων οτι τεθεαμαι το π̅ν̅α̅ καταβαινον ωϲ περιϲτεραν εξ ουρανου και εμεινεν επ αυτον
33 καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ο πεμψαϲ με βαπτιζειν εν υδατι εκεινοϲ μοι ειπεν εφ ον αν ιδηϲ το π̅ν̅α̅ καταβαινον και μενον επ αυτον ουτοϲ εϲτιν ο βαπτιζων εν π̅ν̅ι̅ αγιω και πυρι
34 καγω εωρακα και μεμαρτυρηκα οτι ουτοϲ εϲτιν ο υ̅ϲ̅ του θ̅υ̅
35 τη επαυριον παλιν ειϲτηκει ο ιωαννηϲ και εκ τω̅ μαθητων αυτου δυο
36 και εμβλεψαϲ τω ι̅υ̅ περιπατουντι λεγει ιδε ο αμνοϲ του θ̅υ̅ ο αιρων την αμαρτιαν του κοϲμου
37 και ηκουϲαν οι δυο αυτου μαθηται λαλουντοϲ και ηκολουθηϲαν τω ι̅υ̅
38 ϲτραφειϲ δε ο ι̅ϲ̅ και θεαϲαμενοϲ αυτουϲ ακολουθουνταϲ αυτω λεγει αυτοιϲ τι ζητειτε οι δε ειπαν αυτω ραββι ο λεγεται μεθερμηνευομενον διδαϲκαλε που μενειϲ
39 λεγει αυτοιϲ ερχεϲθε και οψεϲθε ηλθαν ουν και ιδαν που μενει και παρ αυτω εμειναν την ημεραν εκεινην ωρα ην ωϲ δεκατη
40 ην ανδρεαϲ ο αδελφοϲ ϲιμωνοϲ πετρου ειϲ εκ των δυο των ακουϲαντων παρα ιωαννου [отсутствует]
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.