Библия » Ефремов кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11 κεφάλαιο

1 [отсутствует]
2 [отсутствует]
3 [отсутствует]
4 [отсутствует]
5 [отсутствует]
6 [отсутствует]
7 [отсутствует]
8 λεγουϲιν αυτω οι μαθηται ραββει νυν εζητουν ϲε λιθαϲαι οι ιουδαιοι και παλιν υπαγειϲ εκει
9 απεκριθη ι̅ϲ̅ ουχι δωδεκα ωραι ειϲι τηϲ ημεραϲ εαν τιϲ περιπατη εν τη ημερα ου προϲκοπτει οτι το φωϲ του κοϲμου τουτου βλεπει
10 εαν δε τιϲ περιπατη εν τη νυκτι προϲκοπτει οτι το φωϲ ουκ εϲτιν εν αυτω
11 ταυτα ειπεν και μετα τουτο λεγει αυτοιϲ λαζαροϲ ο φιλοϲ ημων κεκοιμηται αλλα πορευομαι ινα εξυπνιϲω αυτον
12 ειπον ουν οι μαθηται αυτω κ̅ε̅ ει κεκοιμηται ϲωθηϲεται
13 ειρηκει δε ο ι̅ϲ̅ περι του θανατου αυτου εκεινοι δε εδοξαν οτι περι τηϲ κοιμηϲεωϲ του υπνου λεγει
14 τοτε ουν ειπεν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ παρρηϲια λαζαροϲ απεθανεν
15 και χαιρω δι υμαϲ ινα πιϲτευϲητε οτι ουκ ημην εκει αλλα αγωμεν προϲ αυτον
16 ειπεν ουν θωμαϲ ο λεγομενοϲ διδυμοϲ τοιϲ ϲυ̅μαθηταιϲ αγωμεν και ημειϲ ινα αποθανωμεν μετ αυτου
17 ηλθεν ουν ο ι̅ϲ̅ ευρεν αυτον τεϲϲαραϲ ηδη ημεραϲ εχοντα εν τω μνημιω
18 ην δε η βηθανια εγγυϲ τω̅ ιεροϲολυμων ωϲ απο ϲταδιων δεκαεντε
19 πολλοι δε εκ των ιουδαιων εληλυθειϲαν προϲ την μαρθαν και μαριαμ ινα παραμυθηϲωνται αυταϲ περι του αδελφου αυτων
20 η ουν μαρθα ωϲ ηκουϲεν οτι ι̅ϲ̅ ερχεται υπηντηϲε̅ αυτω μαρια δε εν τω οικω εκαθεζετο
21 ειπεν ουν η μαρθα προϲ ι̅ν̅ κ̅ε̅ ει ηϲ ωδε ουκ αν απεθανεν ο αδελφοϲ μου
22 και νυν οιδα οτι οϲα εαν αιτηϲη τον θ̅ν̅ δωϲει ϲοι ο θ̅ϲ̅
23 λεγει αυτη ο ι̅ϲ̅ αναϲτηϲεται ο αδελφοϲ ϲου
24 λεγει αυτω η μαρθα οιδα οτι αναϲτηϲεται εν τη αναϲταϲει εν τη εϲχατη ημερα
25 ειπεν αυτη ο ι̅ϲ̅ εγω ειμι η αναϲταϲιϲ και η ζωη ο πιϲτευων ειϲ εμε καν αποθανη ζηϲεται
26 και παϲ ο ζων και πιϲτευων ειϲ εμε ου μη αποθανη ειϲ το αιωνα πιϲτευειϲ τουτο
27 λεγει αυτω ναι κ̅ε̅ εγω πεπιϲτευκα οτι ϲυ ει ο χ̅ϲ̅ ο υ̅ϲ̅ του θ̅υ̅ ο ειϲ τον κοϲμον ερχομενοϲ
28 και τουτο ειπαϲα απηλθεν και εφωνηϲεν μαριαμ την αδελφην αυτηϲ λαθρα ειπαϲα ο διδαϲκαλοϲ παρεϲτι και φωνει ϲε
29 εκεινη δε ωϲ ηκουϲεν ηγερθη ταχυ και ηρχετο προϲ αυτον
30 ουπω δε εληλυθει ο ι̅ϲ̅ ειϲ την κωμην αλλ η̅ ετι εν τω τοπω οπου υπηντηϲεν αυτω η μαρθα
31 οι ουν ιουδαιοι οι οντεϲ μετ αυτηϲ εν τη οικια και παραμυθουμενοι αυτην ιδοντεϲ την μαριαμ οτι ταχυ ανεϲτη και εξηλθεν ηκολουθηϲαν αυτη δοξαντεϲ οτι υπαγει ειϲ το μνημειον ινα κλαυϲη εκει
32 η ουν μαριαμ ωϲ ηλθεν οπου ι̅ϲ̅ ην ιδουϲα αυτον επεϲεν αυτου προϲ τουϲ ποδαϲ λεγουϲα αυτω κ̅ε̅ ει ηϲ ωδε ουκ αν μου απεθανεν ο αδελφοϲ
33 ι̅ϲ̅ ουν ωϲ ιδεν αυτην κλαιουϲαν και τουϲ ϲυνελθονταϲ αυτη ιουδαιουϲ κλαιονταϲ ενεβριμηϲατο τω π̅ν̅ι̅ και εταραξεν εαυτον
34 και ειπεν που τεθεικατε αυτον λεγουϲιν αυτω κ̅ε̅ ερχου και ιδε
35 εδακρυϲε̅ ο ι̅ϲ̅
36 ελεγον ουν οι ιουδαιοι ιδε πωϲ εφιλει αυτον
37 τινεϲ δε εξ αυτων ειπον ουκ εδυνατο ουτοϲ ο ανοιξαϲ τουϲ οφθαλμουϲ του τυφλου ποιηϲαι ινα και ουτοϲ μη αποθανη
38 ι̅ϲ̅ ουν παλιν εμβριμηϲαμενοϲ εν εαυτω ερχεται ειϲ το μνημειον ην δε ϲπηλαιον και λιθοϲ επεκειτο επ αυτω
39 λεγει ο ι̅ϲ̅ αρατε τον λιθον λεγει αυτω η αδελφη του τετελευτηκοτοϲ μαρθα κ̅ε̅ ηδη οζει τεταρταιοϲ γαρ εϲτιν
40 λεγει αυτη ο ι̅ϲ̅ ουκ ειπον ϲοι οτι εαν πιϲτευϲηϲ οψη την δοξαν του θ̅υ̅
41 ηραν ουν τον λιθον ο δε ι̅ϲ̅ ηρεν τουϲ οφθαλμουϲ ανω και ειπεν π̅ε̅ρ̅ ευχαριϲτω ϲοι οτι ηκουϲαϲ μου
42 εγω δε ηδειν οτι πα̅τοτε μου ακουειϲ αλλα δια τον οχλον τον περιεϲτωτα ειπον ινα πιϲτευϲωϲιν οτι ϲυ με απεϲτειλαϲ
43 και ταυτα ειπων φωνη μεγαλη εκραξεν λαζαρε δευρο εξω
44 εξηλθεν ο τεθνηκωϲ δεδεμενοϲ τουϲ ποδαϲ και ταϲ χειραϲ κιριαιϲ και η οψιϲ αυτου ϲουδαριω περιεδεδετο λεγει ι̅ϲ̅ αυτοιϲ λυϲατε αυτον και αφετε αυτον υπαγει̅
45 πολλοι ουν εκ των ιουδαιων οι ελθοντεϲ προϲ τη̅ μαριαμ και θεαϲαμενοι ο εποιηϲεν επιϲτευϲεν ειϲ αυτον
46 τινεϲ δε εξ αυτων απηλθον προϲ τουϲ φαρειϲαιουϲ και ειπον αυτοιϲ α εποιηϲεν ι̅ϲ̅
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 11 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.