Библия » Ефремов кодекс – 5 век

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1 κεφάλαιο

1 [отсутствует]
2 [отсутствует]
3 [отсутствует] του γενομενου εκ ϲπερματοϲ δ̅α̅δ̅ κατα ϲαρκα
4 του οριϲθεντοϲ υ̅υ̅ θ̅υ̅ εν δυναμει κατα π̅ν̅α̅ αγιωϲυνηϲ εξ αναϲταϲεωϲ νεκρων ι̅υ̅ χ̅υ̅ του κ̅υ̅ ημων
5 δι ου ελαβομεν χαριν και αποϲτολην ειϲ υπακοην πιϲτεωϲ εν παϲιν τοιϲ εθνεϲιν υπερ του ονοματοϲ αυτου
6 εν οιϲ εϲται και υμειϲ κλητοι ι̅υ̅ χ̅υ̅
7 παϲιν τοιϲ ουϲιν εν ρωμη αγαπητοιϲ θ̅υ̅ κλητοιϲ αγιοιϲ χαριϲ υμιν και ειρηνη απο θ̅υ̅ π̅ρ̅ϲ̅ ημων και κ̅υ̅ ι̅υ̅ χ̅υ̅
8 πρωτον μεν ευχαριϲτω τω θ̅ω̅ μου δια ι̅υ̅ χ̅υ̅ περι πα̅των υμων οτι η πιϲτιϲ υμων καταγγελλεται εν ολω τω κοϲμω
9 μαρτυϲ γαρ μου εϲτιν ο θ̅ϲ̅ ω λατρευω εν τω π̅ν̅ι̅ μου εν τω ευαγγελιω του υ̅υ̅ αυτου ωϲ αδιαλειπτωϲ μνειαν υμων ποιουμαι
10 παντοτε επι των προϲευχων μου δεομενοϲ ει πωϲ ηδη ποτε ευοδωθηϲομαι εν τω θεληματι του θ̅υ̅ ελθειν προϲ υμαϲ
11 επιποθω γαρ ειδειν υμαϲ ινα τι μεταδω χαριϲμα υμιν π̅ν̅ι̅κ̅ο̅ν̅ ειϲ το ϲτηριχθηναι υμαϲ
12 τουτο δε εϲτιν ϲυνπαρακληθηναι εν υμιν δια τηϲ εν αλληλοιϲ πιϲτεωϲ υμων τε και εμου
13 ου θελω γαρ υμαϲ αγνοειν αδελφοι οτι πολλακιϲ προεθεμην ελθειν προϲ υμαϲ και εκωλυθην αχρι του δευρο ινα τινα καρπον ϲχω και εν υμιν καθωϲ και εν τοιϲ λοιποιϲ εθνεϲιν
14 ελληϲιν τε και βαρβαροιϲ ϲοφοιϲ τε και ανοητοιϲ οφιλετηϲ ειμι
15 ουτω το κατ εμε προθυμο̅ και υμιν τοιϲ εν ρωμη ευαγγελιϲαϲθαι
16 ου γαρ επαιϲχυνομαι το ευαγγελιον δυναμιϲ γαρ θ̅υ̅ εϲτιν ειϲ ϲωτηριαν παντι τω πιϲτευοντι ιουδαιω τε πρωτον και ελληνι
17 δικαιοϲυνη γαρ θ̅υ̅ εν αυτω αποκαλυπτεται εκ πιϲτεωϲ ειϲ πιϲτιν καθωϲ γεγραπται ο δε δικαιοϲ μου εκ πιϲτεωϲ ζηϲεται
18 αποκαλυπτεται γαρ οργη θ̅υ̅ απ ουρανου επι παϲαν αϲεβειαν και αδικιαν α̅ν̅ω̅ν̅ των την αληθειαν εν αδικια κατεχοντων
19 διοτι το γνωϲτον του θ̅υ̅ φανερον εϲτιν εν αυτοιϲ ο θ̅ϲ̅ γαρ αυτοιϲ εφανερωϲεν
20 τα γαρ αορατα αυτου απο κτιϲεωϲ κοϲμου τοιϲ ποιημαϲιν νοουμενα καθοραται η τε αιδιοϲ αυτου δυναμιϲ και θειοτηϲ ειϲ το ειναι αυτουϲ αναπολογητουϲ
21 διοτι γνοντεϲ τον θ̅ν̅ ουχ ωϲ θ̅ν̅ εδοξαϲαν η ηυχαριϲτηϲαν αλλ εματαιωθηϲαν εν τοιϲ διαλογιϲμοιϲ αυτων και εϲκοτιϲθη η αϲυνετοϲ αυτων καρδια
22 φαϲκοντεϲ ειναι ϲοφοι εμωρανθηϲαν
23 και ηλλαξαν την δοξαν του αφθαρτου θ̅υ̅ εν ομοιωματι εικονοϲ φθαρτου α̅ν̅ο̅υ̅ και πετεινων και τετραποδων και ερπετων
24 διο παρεδωκεν αυτουϲ εν ταιϲ επιθυμιαιϲ των καρδιω̅ αυτων ειϲ ακαθαρϲιαν του ατιμαζεϲθαι τα ϲωματα αυτων εν αυτοιϲ
25 οιτινεϲ μετηλλαξαν την αληθειαν του θ̅υ̅ εν τω ψευδει και εϲεβαϲθηϲαν και ελατρευϲαν τη κτιϲει παρα τον κτιϲαντα οϲ εϲτιν ευλογητοϲ ειϲ τουϲ αιωναϲ αμην
26 δια τουτο παρεδωκεν αυτουϲ ο θ̅ϲ̅ ειϲ παθη ατιμιαϲ αι τε γαρ θηλειαι αυτων μετηλλαξαν την φυϲικην χρηϲιν ειϲ την παρα φυϲιν
27 ομοιωϲ και οι αρρενεϲ αφεντεϲ την φυϲικην χρηϲιν τηϲ θηλειαϲ εξεκαυθηϲαν εν τη ορεξει αυτων ειϲ αλληλουϲ αρρενεϲ εν αρϲεϲιν την αϲχημοϲυνην κατεργαζομενοι και την αντιμιϲθιαν ην εδει τηϲ πλανηϲ αυτων εν εαυτοιϲ απολαμβανοντεϲ
28 και καθωϲ ουκ εδοκιμαϲαν τον θ̅ν̅ εχειν εν επιγνωϲει παρεδωκεν αυτουϲ ο θ̅ϲ̅ ειϲ αδοκιμον νουν ποιειν τα μη καθηκοντα
29 πεπληρωμενουϲ παϲη αδικια κακια πονηρια πλεονεξια μεϲτουϲ φθονου φονου εριδοϲ δολου κακοηθειαϲ ψιθυριϲταϲ
30 καταλαλουϲ θεοϲτυγειϲ υβριϲταϲ υπερηφανουϲ αλαζοναϲ εφευρεταϲ κακων γονευϲιν απειθειϲ
31 αϲυνετουϲ αϲυνθετουϲ αϲτοργουϲ αϲπονδουϲ ανελεημοναϲ
32 οιτινεϲ το δικαιωμα του θ̅υ̅ επιγνο̅τεϲ οτι οι τα τοιαυτα πραϲϲοντεϲ αξιοι θανατου ειϲιν ου μονον αυτα ποιουϲιν αλλα και ϲυνευδοκουϲιν τοιϲ πραϲϲουϲιν
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Римлянам апостола Павла, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.