Библия » Ватиканский кодекс – 4 век

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1 κεφάλαιο

1 παυλοϲ δουλοϲ χ̅υ̅ ι̅υ̅ κλητοϲ αποϲτολοϲ αφωριϲμενοϲ ειϲ ευαγγελιον θ̅υ̅
2 ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαιϲ αγιαιϲ
3 περι του υιου αυτου του γενομενου εκ ϲπερματοϲ δαυειδ κατα ϲαρκα
4 του οριϲθεντοϲ υιου θ̅υ̅ εν δυναμει κατα πνευμα αγιωϲυνηϲ εξ αναϲταϲεωϲ νεκρων ι̅υ̅ χ̅υ̅ του κ̅υ̅ ημων
5 δι ου ελαβομεν χαριν και αποϲτολην ειϲ υπακοην πιϲτεωϲ εν παϲι τοιϲ εθνεϲιν υπερ του ονοματοϲ αυτου
6 εν οιϲ εϲτε και υμειϲ κλητοι ι̅υ̅ χ̅υ̅
7 παϲι τοιϲ ουϲιν εν ρωμη αγαπητοιϲ θ̅υ̅ κλητοιϲ αγιοιϲ χαριϲ υμιν και ειρηνη απο θ̅υ̅ πατροϲ ημων και κ̅υ̅ ι̅υ̅ χ̅υ̅
8 πρωτον μεν ευχαριϲτω τω θ̅ω̅ μου δια ι̅υ̅ χ̅υ̅ περι παντων υμω̅ οτι η πιϲτιϲ υμων καταγγελλεται εν ολω τω κοϲμω
9 μαρτυϲ γαρ μου εϲτιν ο θ̅ϲ̅ ω λατρευω εν τω πνευματι μου εν τω ευαγγελιω του υιου αυτου ωϲ αδιαλιπτωϲ μνειαν υμων ποιουμαι
10 παντοτε επι των προϲευχων μου δεομενοϲ ει πωϲ ηδη ποτε ευοδωθηϲομαι εν τω θεληματι του θ̅υ̅ ελθειν προϲ υμαϲ
11 επιποθω γαρ ιδει̅ υμαϲ ινα τι μεταδω χαριϲμα υμιν πνευματικον ειϲ το ϲτηριχθηναι υμαϲ
12 τουτο δε εϲτιν ϲυνπαρακληθηναι εν υμιν δια τηϲ εν αλληλοιϲ πιϲτεωϲ υμων τε και εμου
13 ου θελω δε υμαϲ αγνοειν αδελφοι οτι πολλακιϲ προεθεμην ελθειν προϲ υμαϲ και εκωλυθην αχρι του δευρο ινα τινα καρπον ϲχω και εν υμι̅ καθωϲ και εν τοιϲ λοιποιϲ εθνεϲιν
14 ελληϲι̅ τε και βαρβαροιϲ ϲοφοιϲ τε και ανοητοιϲ οφειλετηϲ ειμι
15 ουτωϲ το κατ εμε προθυμον και υμιν τοιϲ εν ρωμη ευαγγελιϲαϲθαι
16 ου γαρ επαιϲχυνομαι το ευαγγελιον δυναμιϲ γαρ θ̅υ̅ εϲτιν ειϲ ϲωτηριαν παντι τω πιϲτευοντι ιουδαιω τε και ελληνι
17 δικαιοϲυνη γαρ θ̅υ̅ εν αυτω αποκαλυπτεται εκ πιϲτεωϲ ειϲ πιϲτιν καθωϲ γεγραπται ο δε δικαιοϲ εκ πιϲτεωϲ ζηϲεται
18 αποκαλυπτεται γαρ οργη θ̅υ̅ απ ουρανου επι παϲαν αϲεβειαν και αδικιαν ανθρωπων των την αληθειαν εν αδικια κατεχοντων
19 διοτι το γνωϲτον του θ̅υ̅ φανερον εϲτιν εν αυτοιϲ ο θ̅ϲ̅ γαρ αυτοιϲ εφανερωϲεν
20 τα γαρ αορατα αυτου απο κτιϲεωϲ κοϲμου τοιϲ ποιημαϲιν νοουμενα καθοραται η τε αιδιοϲ αυτου δυναμιϲ και θειοτηϲ ειϲ το ειναι αυτουϲ αναπολογητουϲ
21 διοτι γνοντεϲ τον θ̅ν̅ ουχ ωϲ θ̅ν̅ εδοξαϲαν η ευχαριϲτηϲαν αλλα εματαιωθηϲαν εν τοιϲ διαλογιϲμοιϲ αυτων και εϲκοτιϲθη η αϲυνετοϲ αυτων καρδια
22 φαϲκο̅τεϲ ειναι ϲοφοι εμωρανθηϲαν
23 και ηλλαξα̅ την δοξαν του αφθαρτου θ̅υ̅ εν ομοιωματι εικονοϲ φθαρτου ανθρωπου και πετεινω̅ και τετραποδων και ερπετων
24 διο παρεδωκεν αυτουϲ ο θ̅ϲ̅ εν ταιϲ επιθυμιαιϲ των καρδιων αυτων ειϲ ακαθαρϲιαν του ατειμαζεϲθαι τα ϲωματα αυτων εν αυτοιϲ
25 οιτινεϲ μετηλλαξαν τη̅ αληθειαν του θ̅υ̅ εν τω ψευδει και εϲεβαϲθηϲα̅ και ελατρευϲαν τη κτιϲει παρα τον κτιϲαντα οϲ εϲτιν ευλογητοϲ ειϲ τουϲ αιωναϲ αμην
26 δια τουτο παρεδωκεν αυτουϲ ο θ̅ϲ̅ ειϲ παθη ατειμιαϲ αι τε γαρ θηλειαι αυτων μετηλλαξαν την φυϲικην χρηϲιν ειϲ την παρα φυϲι̅
27 ομοιωϲ τε και οι αρϲενεϲ αφεντεϲ την φυϲικην χρηϲιν τηϲ θηλειαϲ εξεκαυθηϲαν εν τη ορεξει αυτων ειϲ αλληλουϲ αρϲενεϲ εν αρϲεϲιν την αϲχημοϲυνην κατεργαζομενοι και την αντιμιϲθιαν ην εδει τηϲ πλανηϲ αυτων εν αυτοιϲ απολαμβανοντεϲ
28 και καθωϲ ουκ εδοκιμαϲαν τον θ̅ν̅ εχειν εν επιγνωϲει παρεδωκε̅ αυτουϲ ο θ̅ϲ̅ ειϲ αδοκιμον νουν ποιειν τα μη καθηκοντα
29 πεπληρωμενουϲ παϲη αδικια πονηρια πλεονεξια κακια μεϲτουϲ φθονου φονου εριδοϲ δολου κακοηθιαϲ ψιθυριϲταϲ
30 καταλαλουϲ θεοϲτυγειϲ υβριϲταϲ υπερηφανουϲ αλαζοναϲ εφευρεταϲ κακων γονευϲιν απειθειϲ
31 αϲυνετουϲ αϲυνθετουϲ αϲτοργουϲ ανελεημοναϲ
32 οιτινεϲ το δικαιωμα του θ̅υ̅ επιγεινωϲκοντεϲ οτι οι τα τοιαυτα πραϲϲοντεϲ αξιοι θανατου ειϲιν ου μονον αυτα ποιουντεϲ αλλα και ϲυνευδοκουντεϲ τοιϲ πραϲϲουϲιν
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Послание к Римлянам апостола Павла, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.