Библия » Ватиканский кодекс – 4 век

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1 κεφάλαιο

1 παυλοϲ αποϲτολοϲ χ̅υ̅ ι̅υ̅ δια θεληματοϲ θ̅υ̅ και τειμοθεοϲ ο αδελφοϲ τη εκκληϲια του θ̅υ̅ τη ουϲη εν κορινθω ϲυν τοιϲ αγιοιϲ παϲι τοιϲ ουϲι εν ολη τη αχαια
2 χαριϲ υμιν και ειρηνη απο θ̅υ̅ πατροϲ ημων και κ̅υ̅ ι̅υ̅ χ̅υ̅
3 ευλογητοϲ ο θ̅ϲ̅ και πατηρ του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅ ο πατηρ των οικτειρμων και θ̅ϲ̅ παϲηϲ παρακληϲεωϲ
4 ο παρακαλων ημαϲ επι παϲη τη θλιψει ημων ειϲ το δυναϲθαι ημαϲ παρακαλειν τουϲ εν παϲη θλιψει δια τηϲ παρακληϲεωϲ ηϲ παρακαλουμεθα αυτοι υπο του θ̅υ̅
5 οτι καθωϲ περιϲϲευει τα παθηματα του χ̅υ̅ ει ημαϲ ουτωϲ δια του χ̅υ̅ περιϲϲευει και η παρακληϲιϲ ημων
6 ειτε δε θλειβομεθα υπερ τηϲ υμων παρακληϲεωϲ τηϲ ενεργουμενηϲ εν υπομονη τω̅ αυτων παθηματων ων και ημειϲ παϲχομεν
7 και η ελπιϲ υμω̅ βεβαια υπερ υμων ειτε παρακαλουμεθα υπερ τηϲ υμων παρακληϲεωϲ και ϲωτηριαϲ ειδοτεϲ οτι ωϲ κοινωνοι εϲτε των παθηματων ουτωϲ και τηϲ παρακληϲεωϲ
8 ου γαρ θελομεν υμαϲ αγνοειν αδελφοι υπερ τηϲ θλιψεωϲ ημων τηϲ γενομενηϲ εν τη αϲια οτι καθ υπερβολην υπερ δυναμιν εβαρηθημεν ωϲτε εξαπορηθηναι ημαϲ και του ζην
9 αλλα αυτοι εν εαυτοιϲ το αποκριμα του θανατου εϲχηκαμεν ινα μη πεποιθοτεϲ ωμεν εφ εαυτοιϲ αλλ επι τω θ̅ω̅ τω εγειροντι τουϲ νεκρουϲ
10 οϲ εκ τηλικουτου θανατου {ερυϲατο} [1] ημαϲ και ρυϲεται ειϲ ον ηλπικαμεν και ετι ρυϲεται
11 ϲυνυπουργου̅των και υμων υπερ ημων τη δεηϲει ινα εκ πολλων προϲωπων το ειϲ ημαϲ χαριϲμα δια πολλων ευχαριϲτηθη υπερ υμων
12 η γαρ καυχηϲιϲ ημων αυτη εϲτιν το μαρτυριον τηϲ ϲυνειδηϲεωϲ ημων οτι εν αγιοτητι και ειλικρινεια του θ̅υ̅ και ουκ εν ϲοφια ϲαρκικη αλλ εν χαριτι θ̅υ̅ ανεϲτραφημεν εν τω κοϲμω περιϲϲοτερωϲ δε προϲ υμαϲ
13 ου γαρ αλλα γραφομεν υμιν αλλ η α αναγεινωϲκετε ελπιζω δε οτι εωϲ τελουϲ επιγνωϲεϲθε
14 καθωϲ και επεγνωτε ημαϲ απο μερουϲ οτι καυχημα υμων εϲμεν καθαπερ και υμειϲ ημων εν τη ημερα του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅
15 και ταυτη τη πεποιθηϲει εβουλομην προτερον προϲ υμαϲ ελθειν ινα δευτεραν χαραν ϲχητε
16 και δι υμων διελθειν ειϲ μακεδονια̅ και παλιν απο κεδονιαϲ ελθειν προϲ υμαϲ και υφ υμων προπεμφθηναι ειϲ την ιουδαιαν
17 τουτο ουν βουλομενοϲ μητι αρα τη ελαφρια εχρηϲαμην η α βουλευομαι κατα ϲαρκα βουλευομαι ινα η παρ εμοι το ναι ναι και το ου ου
18 πιϲτοϲ δε ο θ̅ϲ̅ οτι ο λογοϲ ημων ο προϲ υμαϲ ουκ εϲτι ναι και ου
19 ο του θ̅υ̅ γαρ υιοϲ ι̅ϲ̅ χ̅ϲ̅ ο εν υμιν δι ημων κηρυχθειϲ δι εμου και ϲιλουανου και τειμοθεου ουκ εγενετο ναι και ου αλλα ναι εν αυτω γεγονεν
20 οϲαι γαρ επαγγελιαι θ̅υ̅ εν αυτω το ναι διο και δι αυτου το αμην τω θ̅ω̅ προϲ δοξαν δι ημων
21 ο δε βεβαιων υμαϲ ϲυν υμι̅ ειϲ χ̅ν̅ και χρειϲαϲ {υμαϲ} [2] θ̅ϲ̅
22 ο και ϲφραγιϲαμενοϲ ημαϲ και δουϲ το̅ αρραβωνα του πνευματοϲ εν ταιϲ καρδιαιϲ ημων
23 εγω δε μαρτυρα τον θ̅ν̅ επικαλουμαι επι την εμην ψυχην οτι φειδομενοϲ υμων ουκετι ηλθον ειϲ κορινθον
24 ουχ οτι κυριευομεν υμων τηϲ πιϲτεωϲ αλλα ϲυνεργοι εϲμεν τηϲ χαραϲ υμων τη γαρ πιϲτει εϲτηκατε

Примечания:

10  [1] {ερρυϲατο}
21  [2] {ημαϲ}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Второе послание к Коринфянам апостола Павла, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.