Библия » Ватиканский кодекс – 4 век

ΙΟΥΔΑ 1 κεφάλαιο

1 ιουδαϲ ι̅υ̅ χ̅υ̅ δουλοϲ αδελφοϲ δε ιακωβου τοιϲ εν θ̅ω̅ πατρι ηγαπημενοιϲ και ι̅υ̅ χ̅ω̅ τετηρημενοιϲ κλητοιϲ
2 ελεοϲ υμιν και ειρηνη και αγαπη πληθυνθειη
3 αγαπητοι παϲαν ϲπουδην ποιουμενοϲ γραφειν υμιν περι τηϲ κοινηϲ ημων ϲωτηριαϲ αναγκην εϲχον γραψαι υμιν παρακαλων επαγωνιζεϲθαι τη απαξ παραδοθειϲη τοιϲ αγιοιϲ πιϲτει
4 παρειϲεδυηϲαν γαρ τινεϲ ανθρωποι οι παλαι προγεγραμμενοι ειϲ τουτο το κριμα αϲεβειϲ την του θ̅υ̅ ημων χαριτα μετατιθεντεϲ ειϲ αϲελγεια̅ και τον μονον δεϲποτην και κ̅ν̅ ημων ι̅ν̅ χ̅ν̅ αρνουμενοι
5 υπομνηϲαι δε υμαϲ βουλομαι ειδοταϲ υμαϲ απαξ παντα οτι ι̅ϲ̅ λαον εκ γηϲ αιγυπτου ϲωϲαϲ το δευτερον τουϲ μη πιϲτευϲανταϲ απωλεϲεν
6 αγγελουϲ τε τουϲ μη τηρηϲανταϲ την εαυτων αρχην αλλα απολιπονταϲ το ιδιο̅ οικητηριον ειϲ κριϲι̅ μεγαληϲ ημεραϲ δεϲμοιϲ αιδιοιϲ υπο ζοφον τετηρηκεν
7 ωϲ ϲοδομα και γομορρα και αι περι αυταϲ πολειϲ τον ομοιον τροπον τουτοιϲ εκπορνευϲαϲαι και απελθουϲαι οπιϲω ϲαρκοϲ ετεραϲ προκει̅ται δειγμα πυροϲ αιωνιου δικην υπεχουϲαι
8 ομοιωϲ μεντοι και ουτοι ενυπνιαζομενοι ϲαρκα μεν μιαινουϲι̅ κυριοτητα δε αθετουϲιν δοξαϲ δε βλαϲφημουϲιν
9 οτε μειχαηλ ο αρχαγγελοϲ τοτε τω διαβολω διακρεινομενοϲ διελεγετο περι του μωυϲεωϲ ϲωματοϲ ουκ ετολμηϲεν κριϲιν επενεγκει̅ βλαϲφημιαϲ αλλα ειπεν επιτειμηϲαι εν ϲοι κ̅ϲ̅
10 ουτοι δε οϲα με̅ ουκ οιδαϲιν βλαϲφημουϲιν οϲα δε φυϲικωϲ ωϲ τα αλογα ζωα επιϲτανται εν τουτοιϲ φθειρονται
11 ουαι αυτοιϲ οτι τη οδω του καιν επορευθηϲα̅ και τη πλανη του βαλααμ μιϲθου εξεχυθηϲαν και τη αντιλογια του κορε απωλο̅το
12 ουτοι ειϲιν οι εν ταιϲ αγαπαιϲ υμων ϲπιλαδεϲ ϲυνευωχουμενοι αφοβωϲ εαυτουϲ ποιμαινοντεϲ νεφελαι ανυδροι υπο ανεμων παραφερομενοι δενδρα φθινοπωρινα ακαρπα διϲ αποθανοντα εκριζωθεντα
13 κυματα αγρια θαλαϲϲηϲ επαφριζο̅τα ταϲ εαυτων αιϲχυναϲ αϲτερεϲ πλανητεϲ οιϲ ζοφοϲ ϲκοτουϲ ειϲ αιωνα τετηρηται
14 επροφητευϲεν δε και τουτοιϲ εβδομοϲ απο αδαμ ενωχ λεγων ιδου ηλθεν κ̅ϲ̅ εν αγιαιϲ μυριαϲιν αυτου
15 ποιηϲαι κριϲιν κατα παντων και ελεγξαι πανταϲ τουϲ αϲεβειϲ περι παντων των εργω̅ αϲεβειαϲ αυτων ων ηϲεβηϲαν και περι πα̅των των ϲκληρων ω̅ ελαληϲαν κατ αυτου αμαρτωλοι αϲεβειϲ
16 ουτοι ειϲιν γογγυϲται μεμψιμοιροι κατα ταϲ επιθυμιαϲ αυτω̅ πορευομενοι και το ϲτομα αυτων λαλει υπερογκα θαυμαζοντεϲ προϲωπα ωφελιαϲ χαριν
17 υμειϲ δε αγαπητοι μνηϲθητε των ρηματων των προειρημενων υπο τω̅ αποϲτολων του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅
18 οτι ελεγον υμιν επ εϲχατου χρονου εϲονται εμπαικται κατα ταϲ εαυτω̅ επιθυμιαϲ πορευομενοι των αϲεβειων
19 ουτοι ειϲιν οι αποδιοριζο̅τεϲ ψυχικοι πνευμα μη εχοντεϲ
20 υμειϲ δε αγαπητοι εποικοδομουντεϲ εαυτουϲ τη αγιωτατη υμων πιϲτει εν πνευματι αγιω προϲευχομενοι
21 εαυτουϲ εν αγαπη θ̅υ̅ τηρηϲωμεν προϲδεχομενοι το ελεοϲ του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅ ειϲ ζωην αιωνιον
22 και ουϲ με̅ ελεατε διακρεινομενουϲ
23 ϲωζετε εκ πυροϲ αρπαζοντεϲ ουϲ δε ελεατε εν φοβω μειϲουντεϲ και τον απο τηϲ ϲαρκοϲ εϲπιλωμενον χιτωνα
24 τω δε δυναμενω φυλαξαι υμαϲ απταιϲτουϲ και ϲτηϲαι κατενωπιον τηϲ δοξηϲ αυτου αμωμουϲ εν αγαλλιαϲει
25 μονω θ̅ω̅ ϲωτηρι ημω̅ δια ι̅υ̅ χ̅υ̅ του κ̅υ̅ ημω̅ δοξα μεγαλωϲυνη κρατοϲ και εξουϲια προ παντοϲ του αιωνοϲ και νυν και ειϲ πα̅ταϲ τουϲ αιωναϲ αμην
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Соборное послание апостола Иуды, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.