Библия » Ватиканский кодекс – 4 век

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1 κεφάλαιο

1 αρχη του ευαγγελιου ι̅υ̅ χ̅υ̅ υιου θ̅υ̅
2 καθωϲ γεγραπται εν τω ηϲαια τω προφητη ιδου αποϲτελλω τον αγγελον μου προ προϲωπου ϲου οϲ καταϲκευαϲει την οδο̅ ϲου
3 φωνη βοωντοϲ εν τη ερημω ετοιμαϲατε την οδον κ̅υ̅ ευθειαϲ ποιειτε ταϲ τριβουϲ αυτου
4 εγενετο ιωανηϲ ο βαπτιζων εν τη ερημω κηρυϲϲων βαπτιϲμα μετανοιαϲ ειϲ αφεϲι̅ αμαρτιων
5 και εξεπορευετο προϲ αυτον παϲα η ιουδαια χωρα και οι ιεροϲολυμειται παντεϲ και εβαπτιζοντο υπ αυτου εν τω ιορδανη ποταμω εξομολογουμενοι ταϲ αμαρτιαϲ αυτω̅
6 και ην ο ιωανηϲ ενδεδυμενοϲ τριχαϲ καμηλου και ζωνην δερματινην περι την οϲφυ̅ αυτου και εϲθων ακριδαϲ και μελι αγριον
7 και εκηρυϲϲεν λεγων ερχεται ο ιϲχυροτεροϲ μου οπιϲω ου ουκ ειμι ικανοϲ κυψαϲ λυϲαι τον ιμαντα των υποδηματων αυτου
8 εγω εβαπτιϲα υμαϲ υδατι αυτοϲ δε βαπτιϲει υμαϲ π̅ν̅ι̅ αγιω
9 εγενετο εν εκειναιϲ ταιϲ ημεραιϲ ηλθε̅ ι̅ϲ̅ απο ναζαρετ τηϲ γαλιλαιαϲ και εβαπτιϲθη ειϲ τον ιορδανην υπο ιωανου
10 και ευθυϲ αναβαινων εκ του υδατοϲ ειδεν ϲχιζομενουϲ τουϲ ουρανουϲ και το πνευμα ωϲ περιϲτερα̅ καταβαινον ειϲ αυτο̅
11 και φωνη εγενετο εκ των ουρανων ϲυ ει ο υιοϲ μου ο αγαπητοϲ ε̅ ϲοι ευδοκηϲα
12 και ευθυϲ το πνευμα αυτο̅ εκβαλλει ειϲ την ερημον
13 και ην εν τη ερημω τεϲϲερακοντα ημεραϲ πειραζομενοϲ υπο του ϲατανα και ην μετα των θηριων και οι αγγελοι διηκονουν αυτω
14 και {με} [1] το παραδοθηναι το̅ ιωανην ηλθεν ο ι̅ϲ̅ ειϲ την γαλειλαιαν κηρυϲϲων το ευαγγελιον του θ̅υ̅
15 και λεγων οτι πεπληρωται ο καιροϲ και ηγγικεν η βαϲιλεια του θ̅υ̅ μετανοειτε και πιϲτευετε εν τω ευαγγελιω
16 και παραγων παρα την θαλαϲϲαν τηϲ γαλειλαιαϲ ειδεν ϲιμωνα και ανδρεαν τον αδελφον ϲιμωνοϲ αμφιβαλλονταϲ εν τη θαλαϲϲη ηϲαν γαρ αλεειϲ
17 και ειπεν αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ δευτε οπιϲω μου και ποιηϲω υμαϲ γενεϲθαι αλεειϲ ανθρωπων
18 και ευθεωϲ αφεντεϲ τα δικτυα ηκολουθουν αυτω
19 και προβαϲ ολιγον ειδεν ιακωβον το̅ του ζεβεδαιου και ιωανην τον αδελφον αυτου και αυτουϲ εν τω πλοιω καταρτιζονταϲ τα δικτυα
20 και ευθυϲ εκαλεϲεν αυτουϲ και αφεντεϲ τον πατερα αυτων ζεβεδαιον εν τω πλοιω μετα των μιϲθωτων απηλθον οπιϲω αυτου
21 και ειϲπορευονται ειϲ καφαρναουμ και ευθεωϲ τοιϲ ϲαββαϲιν ειϲελθων ειϲ την ϲυναγωγη̅ εδιδαϲκεν
22 και εξεπληϲϲοντο επι τη διδαχη αυτου ην γαρ διδαϲκω̅ αυτουϲ ωϲ εξουϲιαν εχων και ουχ ωϲ οι γραμματειϲ
23 και ευθυϲ ην εν τη ϲυναγωγη αυτω̅ ανθρωποϲ εν πνευματι ακαθαρτω και ανεκραξεν
24 λεγων τι ημιν και ϲυ ιηϲου ναζαρηνε ηλθεϲ απολεϲαι ημαϲ οιδα ϲε τιϲ ει ο αγιοϲ του θ̅υ̅
25 και επετειμηϲεν αυτω ο ι̅ϲ̅ λεγων φειμωθητι και εξελθε εξ αυτου
26 και ϲπαραξαν αυτο̅ το ακαθαρτον και φωνηϲαν φωνη μεγαλη εξηλθεν εξ αυτου
27 και εθαμβηθηϲαν απαντεϲ ωϲτε ϲυνζητειν αυτουϲ λεγονταϲ τι εϲτιν τουτο διδαχη καινη κατ εξουϲιαν και τοιϲ πνευμαϲι τοιϲ ακαθαρτοιϲ επιταϲϲει και υπακουουϲιν αυτω
28 και εξηλθεν η ακοη αυτου ευθυϲ πανταχου ειϲ ολη̅ την περιχωρον τηϲ γαλειλαιαϲ
29 και ευθυϲ εκ τηϲ ϲυναγωγηϲ εξελθων ηλθεν ειϲ τη̅ οικιαν ϲιμωνοϲ και ανδρεου μετα ιακωβου και ιωανου
30 η δε πε̅θερα ϲιμωνοϲ κατεκειτο πυρεϲϲουϲα και ευθυϲ λεγουϲιν αυτω περι αυτηϲ
31 και προϲελθων ηγειρεν αυτην κρατηϲαϲ τηϲ χειροϲ και αφηκεν αυτην ο πυρετοϲ και διεκονει αυτοιϲ
32 οψιαϲ δε γενομενηϲ οτε εδυϲεν ο ηλιοϲ εφερον προϲ αυτον πανταϲ τουϲ κακωϲ εχονταϲ και τουϲ δαιμονιζομενουϲ
33 και ην ολη η πολιϲ επιϲυνηγμενη προϲ την θυραν
34 και εθεραπευϲεν πολλουϲ κακωϲ εχονταϲ ποικιλαιϲ νοϲοιϲ και δαιμονια πολλα εξεβαλεν και ουκ ηφιε̅ τα δαιμονια λαλειν οτι ηδειϲαν αυτον χ̅ν̅ ειναι
35 και πρωι εννυχα λειαν αναϲταϲ εξηλθεν ειϲ ερημον τοπον κακει προϲηυχετο
36 και κατεδιωξεν αυτον ϲιμων και μετ αυτου
37 και ευρον αυτον και λεγουϲι̅ αυτω οτι παντεϲ ζητουϲιν ϲε
38 και λεγει αυτοι αγωμεν αλλαχου ειϲ ταϲ εχομενα κωμοπολειϲ ινα και εκει κηρυξω ειϲ τουτο γαρ εξηλθον
39 και ηλθεν κηρυϲϲων ειϲ ταϲ ϲυ̅αγωγαϲ αυτων ειϲ ολη̅ την γαλειλαιαν και τα δαιμονια εκβαλλων
40 και ερχεται προϲ αυτο̅ λεπροϲ παρακαλων αυτον λεγων αυτω κ̅ε̅ οτι εαν θεληϲ δυνη με καθαριϲαι
41 και ϲπλαγχνιϲθειϲ εκτειναϲ τη̅ χειρα αυτου ηψατο και λεγει αυτω θελω καθαριϲθητι
42 και ευθυϲ απηλθεν απ αυτου η λεπρα και εκαθεριϲθη
43 και εμβρειμηϲαμενοϲ αυτω ευθυϲ εξεβαλε̅ αυτον
44 και λεγει αυτω ορα μηδενι μηδεν ειπηϲ αλλα υπαγε ϲεαυτον δειξον τω ιερει και προϲενεγκε περι του καθαριϲμου ϲου α προϲεταξεν μωυϲηϲ ειϲ μαρτυριον αυτοιϲ
45 ο δε εξελθων ηρξατο κηρυϲϲειν πολλα και διαφημιζειν τον λογον ωϲτε μηκετι αυτον δυναϲθαι φανερωϲ ειϲ πολιν ειϲελθειν αλλ εξω επ ερημοιϲ τοποιϲ και ηρχοντο προϲ αυτον παντοθεν

Примечания:

14  [1] {μετα}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Марка, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.