Библия » Синайский кодекс – 4 век

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1 κεφάλαιο

1 παυλοϲ αποϲτολοϲ χ̅υ̅ ι̅υ̅ δια θεληματοϲ θ̅υ̅ και τιμοθεοϲ ο αδελφοϲ τη εκκληϲια του θ̅υ̅ τη ουϲη εν κορινθω ϲυν τοιϲ αγιοιϲ παϲιν τοιϲ ουϲιν εν ολη τη αχαια
2 χαριϲ υμι̅ και ειρηνη απο θ̅υ̅ π̅ρ̅ϲ̅ ημων και κ̅υ̅ ι̅υ̅ χ̅υ̅
3 ευλογητοϲ ο θ̅ϲ̅ ϗ πατηρ του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅ ο πατηρ των οικτιρμω̅ και θ̅ϲ̅ παϲηϲ παρακληϲεωϲ
4 ο παρακαλων ημαϲ επι παϲη τη θλιψει ημων ειϲ το δυναϲθαι ημαϲ παρακαλειν τουϲ εν παϲη θλιψει δια τηϲ παρακληϲεωϲ ηϲ παρακαλουμεθα αυτοι υπο του θ̅υ̅
5 οτι καθωϲ περιϲϲευει τα παθηματα του χ̅υ̅ ειϲ ημαϲ ουτωϲ δια του χ̅υ̅ περιϲϲευει και η παρακληϲιϲ ημων
6 ειτε δε θλιβομεθα υπερ τηϲ υμω̅ παρακληϲεωϲ και ϲωτηριαϲ ειτε παρακαλουμεθα υπερ τηϲ υμω̅ παρακληϲεωϲ τηϲ ενεργουμενηϲ εν υπομονη τω̅ αυτων παθηματων ων και ημιϲ παϲχομεν
7 και η ελπιϲ ημω̅ βεβαια υπερ υμω̅ ειδοτεϲ οτι ωϲ κοινωνοι εϲτε των παθηματων ουτωϲ και τηϲ παρακληϲεωϲ
8 ου γαρ θελομεν υμαϲ αγνοειν αδελφοι περι τηϲ θλιψεωϲ ημων τηϲ γενομενηϲ εν τη αϲια οτι καθ υπερβολην υπερ δυναμιν εβαρηθημε̅ ωϲτε εξαπορηθηναι ημαϲ και του ζη̅
9 αλλ αυτοι εν εαυτοιϲ το αποκριμα του θανατου εϲχηκαμεν ινα μη πεποιθοτεϲ ωμεν εφ εαυτοιϲ αλλ επι τω θ̅ω̅ τω εγιροντι τουϲ νεκρουϲ
10 οϲ εκ τηλικουτου θανατου ερρυϲατο ημαϲ και ρυϲεται ειϲ ον ηλπικαμε̅ οτι και ετι ρυϲεται
11 ϲυνυπουργουντων και υμων υπερ {υμων} [1] τη δεηϲει ινα εκ πολλω̅ προϲωπων το ειϲ ημαϲ χαριϲμα δια πολλων ευχαριϲτηθη υπερ ημων
12 η γαρ καυχηϲιϲ ημων αυτη εϲτιν το μαρτυριον τηϲ ϲυνειδηϲεωϲ {υμων} [2] οτι εν αγιοτητι και ειλικρινια του θ̅υ̅ ουκ εν ϲοφια ϲαρκικη αλλ ε̅ χαριτι θ̅υ̅ ανεϲτραφημεν εν τω κοϲμω περιϲϲοτερωϲ δε προϲ υμαϲ
13 ου γαρ αλλα γραφομεν υμιν αλλ η α αναγεινωϲκεται η και επιγινωϲκετε ελπιζω δε οτι εωϲ τελουϲ επιγνωϲεϲθε
14 καθωϲ και επεγνωτε ημαϲ απο μερουϲ οτι καυχημα υμων εϲμεν καθαπερ και υμιϲ ημων εν τη ημερα του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅
15 και ταυτη τη πεποιθηϲει εβουλομη̅ {} [3] προϲ υμαϲ ελθει̅ ινα δευτεραν χαριν ϲχητε
16 και δι υμων διελθιν ειϲ μακαιδονιαν και παλιν απο μακαιδονιαϲ ελθειν προϲ υμαϲ ϗ υφ υμων προπεμφθηναι ειϲ την ιουδαιαν
17 τουτο ουν βουλομενοϲ μητι αρα τη ελαφρια εχρηϲαμην η α βουλευομαι κατα ϲαρκα βουλευομαι ινα η παρ εμοι το ναι ναι και το ου ου
18 πιϲτοϲ δε ο θ̅ϲ̅ οτι ο λογοϲ ημων ο προϲ υμαϲ ουκ εϲτιν ναι και ου
19 ο του θ̅υ̅ γαρ υ̅ϲ̅ χ̅ϲ̅ ι̅ϲ̅ ο εν υμιν δι ημω̅ κηρυχθειϲ δι εμου και ϲιλουανου και τιμοθεου ουκ εγενετο ναι και ου αλλα ναι εν αυτω γεγονεν
20 οϲαι γαρ επαγγελιαι θ̅υ̅ εν αυτω το ναι διο και δι αυτου αμην τω θ̅ω̅ προϲ δοξαν δι ημων
21 ο δε βεβαιων ημαϲ ϲυν υμιν ειϲ χ̅ν̅ ϗ χρειϲαϲ ημαϲ θ̅ϲ̅
22 και ϲφραγιϲαμενοϲ ημαϲ και δουϲ τον αραβωνα του π̅ν̅ϲ̅ εν ταιϲ καρδιεϲ ημων
23 εγω δε μαρτυρα το̅ θ̅ν̅ επικαλουμαι επι την εμην ψυχην οτι φειδομενοϲ υμων ουκετι ηλθον ειϲ κορινθον
24 ουχ οτι κυριευομεν υμων τηϲ πιϲτεωϲ αλλα ϲυνεργοι εϲμεν τηϲ χαραϲ υμων τη γαρ πιϲτι εϲτηκατε

Примечания:

11  [1] {ημων}
12  [2] {ημων}
15  [3] {προτερον}

Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Второе послание к Коринфянам апостола Павла, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.