Библия » Синайский кодекс – 4 век

ΙΟΥΔΑ 1 κεφάλαιο

1 ιουδαϲ ι̅υ̅ χ̅υ̅ δουλοϲ αδελφοϲ δε ιακωβου τοιϲ εν θ̅ω̅ πατρι ηγαπημενοιϲ και ι̅υ̅ χ̅ω̅ τετηρημενοιϲ κλητοιϲ
2 ελεοϲ υμιν και ειρηνη και αγαπη πληθυνθιη
3 αγαπητοι παϲαν ϲπουδην ποιουμενοϲ του γραφειν υμιν περι τηϲ κοινηϲ ημων ϲωτηριαϲ και ζωηϲ αναγκην εϲχον γραφιν υμι̅ παρακαλων επαγωνιζεϲθαι τη απαξ παραδοθειϲη τοιϲ αγιοιϲ πιϲτι
4 παρειϲεδυϲαν γαρ τινεϲ ανθρωποι οι και παλαι προγεγραμμενοι ειϲ τουτο το κριμα αϲεβειϲ την του θ̅υ̅ ημων χαριν μετατιθεντεϲ ειϲ αϲελγιαν και τον μονον δεϲποτην και κ̅ν̅ ημω̅ ι̅ν̅ χ̅ν̅ αρνουμενοι
5 υπομνηϲαι δε υμαϲ βουλομαι ειδοταϲ υμαϲ παντα οτι κ̅ϲ̅ απαξ λαον εκ γηϲ αιγυπτου ϲωϲαϲ το δευτερον τουϲ μη πιϲτευϲανταϲ απωλεϲε̅
6 αγγελουϲ τε τουϲ μη τηρηϲανταϲ την εαυτων αρχη̅ αλλα απολιπονταϲ το ιδιον οικητηριον ειϲ κριϲιν μεγαληϲ ημεραϲ δεϲμοιϲ αιδιοιϲ υπο ζοφον τετηρηκεν
7 ωϲ ϲοδομα και γομορρα και αι περι αυταϲ πολειϲ τον ομοιον τροπον τουτοιϲ εκπορνευϲαϲαι και απελθουϲαι οπιϲω ϲαρκοϲ ετεραϲ προκινται δε διγμα πυροϲ αιωνιου δικη̅ ουκ εχουϲιν
8 ομοιωϲ μεντοι και ουτοι ενυπνιαζομενοι ϲαρκα μεν μιαινουϲιν κυριοτηταϲ δε αθετουϲιν δοξαϲ δε βλαϲφημουϲιν
9 ο δε μιχαηλ ο αρχαγγελοϲ οτε τω διαβολω διακρινομενοϲ διελεγετο περι του μωυϲεωϲ ϲωματοϲ ουκ ετολμηϲεν κριϲιν επενεγκειν βλαϲφημιαϲ αλλ ειπεν επιτιμηϲε ϲοι ο θ̅ϲ̅
10 ουτοι δε οϲα μεν ουκ οιδαϲιν βλαϲφημουϲιν οϲα δε φυϲικωϲ ωϲ τα αλογα ζωα επιϲτανται εν τουτοιϲ φθειρονται
11 ουαι αυτοιϲ οτι τη οδω του καιν επορευθηϲαν και τη πλανη του βαλααμ μιϲθου εξεχυθηϲαν και τη αντιλογια του κορε απωλοντο
12 ουτοι ειϲιν γογγυϲται μεμψιμυροι κα ταϲ επιθυμιαϲ αυτων πορευομενοι εν ταιϲ αγαπαιϲ υμων ϲπιλαδεϲ ϲυνευωχουμενοι αφοβωϲ εαυτουϲ ποιμαινοντεϲ νεφελαι ανυδροι παντι ανεμω παραφερομεναι δενδρα φθινοπωρικα ακαρπα διϲ αποθανοντα εκριζωθεντα
13 αγρια κυματα θαλαϲϲηϲ επαφριζοντα ταϲ εαυτων αιϲχυναϲ αϲτερεϲ πλανηται οιϲ ο ζοφοϲ του ϲκοτουϲ ειϲ αιωνα τετηρηται
14 προεπροφητευϲεν δε και τουτοιϲ εβδομοϲ απο αδαμ ενωχ λεγω̅ ιδου ηλθεν ο κ̅ϲ̅ εν μυριαϲιν αγιων αγγελων
15 ποιηϲαι κριϲιν κατα παντω̅ και ελεγξαι παϲαν ψυχην περι παντων των εργων ων ηϲεβηϲαν και περι παντων τω̅ ϲκληρων λογων ων ελαληϲαν κατ αυτου αμαρτωλοι αϲεβειϲ
16 ουτοι ειϲι̅ γογγυϲται μεμψιμυροι κατα ταϲ επιθυμιαϲ αυτω̅ πορευομενοι και το ϲτομα αυτων λαλει υπερογκα θαυμαζοντεϲ προϲωπα ωφελειαϲ χαριν
17 υμειϲ δε αγαπητοι μνηϲθητε των ρηματων των προειρημενων υπο των αποϲτολων του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅
18 οτι ελεγον υμι̅ επ εϲχατου του χρονου εϲονται εμπεκται κατα ταϲ επιθυμιαϲ αυτων πορευομενοι των αϲεβειω̅
19 ουτοι ειϲιν οι αποδιοριζοντεϲ ψυχικοι π̅ν̅α̅ μη εχοντεϲ
20 υμειϲ δε αγαπητοι εποικοδομουντεϲ εαυτουϲ τη αγιωτατη υμων πιϲτι εν π̅ν̅ι̅ αγιω προϲευχομενοι
21 εαυτουϲ εν αγαπη θ̅υ̅ τηρηϲατε προϲδεχομενοι το ελεοϲ του κ̅υ̅ ημων ι̅υ̅ χ̅υ̅ ειϲ ζωην αιωνιον
22 και ουϲ μεν ελεατε διακρινομενουϲ
23 ουϲ δε ϲωζετε εκ πυροϲ {αρπαζετεϲ} [1] ουϲ δε ελεατε εν φοβω μιϲουντεϲ και τον απο τηϲ ϲαρκοϲ εϲπιλωμενον χιτωνα
24 τω δε δυναμενω φυλαξαι υμαϲ απτεϲτουϲ και ϲτηϲαι κατενωπιον τηϲ δοξηϲ αυτου αμωμουϲ εν αγαλλιαϲι
25 μονω θ̅ω̅ ϲωτηρι ημων δια ι̅υ̅ χ̅υ̅ του κ̅υ̅ ημων ω δοξα μεγαλωϲυνη κρατοϲ και εξουϲια προ παντοϲ του αιωνοϲ και νυν και ειϲ τουϲ αιωναϲ αμην

Примечания:

23  [1] {αρπαζοντεϲ}

Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Соборное послание апостола Иуды, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов – это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007-2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.
Рекомендуем хостинг, которым пользуемся сами – Beget. Стабильный. Недорогой.