Библия » Ефремов кодекс – 5 век

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1 κεφάλαιο

1 [отсутствует]
2 [отсутствует] π̅ν̅ϲ̅ αγιου ουϲ εξελεξατο ανελημφθη
3 ο ι̅ϲ̅ και παρεϲτηϲε̅ εαυτον ζωντα μετα το παθειν αυτον εν πολλοιϲ τεκμηριοιϲ δι ημερων τεϲϲερακοντα οπτανομενοϲ αυτοιϲ και λεγων τα περι τηϲ βαϲιλειαϲ του θ̅υ̅
4 και ϲυναλιζομενοϲ αυτοιϲ παρηγγειλεν απο ιεροϲολυμων μη χωριζεϲθαι αλλα περιμενειν την επαγγελιαν του π̅ρ̅ϲ̅ ην ηκουϲατε μου
5 οτι ιωαννηϲ μεν εβαπτιϲεν υδατι υμειϲ δε βαπτιϲθηϲεϲθαι εν π̅ν̅ι̅ αγιω ου μετα πολλαϲ ταυταϲ ημεραϲ
6 οι μεν ουν ϲυνελθοντεϲ ηρωτουν αυτον λεγοντεϲ κ̅ε̅ ει εν τω χρονω τουτω αποκαθιϲτανειϲ την βαϲιλειαν τω ι̅η̅λ̅
7 ο δε ειπεν προϲ αυτουϲ ουχ υμων εϲτιν γνωναι χρονουϲ η καιρουϲ ουϲ ο π̅η̅ρ̅ εθετο εν τη ιδια εξουϲια
8 αλλα λημψεϲθαι δυναμιν επελθοντοϲ του αγιου π̅ν̅ϲ̅ εφ υμαϲ και εϲεϲθαι μου μαρτυρεϲ εν τε ι̅λ̅η̅μ̅ και παϲη τη ιουδαια και ϲαμαρεια και εωϲ εϲχατου τηϲ γηϲ
9 και ταυτα ειπων βλεποντων αυτων επηρθη και νεφελη υπελαβεν αυτον απο των οφθαλμων αυτων
10 και ωϲ ατενιζοντεϲ ηϲαν ειϲ τον ο̅υ̅ν̅ο̅ν̅ πορευομενου αυτου και ιδου ανδρεϲ δυο παρειϲτηκειϲαν αυτοιϲ εν εϲθηϲεϲι λευκαιϲ
11 οι και ειπαν ανδρεϲ γαλιλαιοι τι εϲτηκατε εμβλεποντεϲ ειϲ τον ο̅υ̅ν̅ο̅ν̅ ουτοϲ ο ι̅ϲ̅ ο αναλημφθειϲ αφ υμων ειϲ τον ο̅υ̅ν̅ο̅ν̅ ουτωϲ ελευϲεται ον τροπον εθεαϲαϲθαι αυτον πορευομενον ειϲ τον ο̅υ̅ν̅ο̅ν̅
12 τοτε υπεϲτρεψαν ειϲ ι̅λ̅η̅μ̅ απο ορουϲ του καλουμενου ελαιωνοϲ ο εϲτιν εγγυϲ ι̅λ̅η̅μ̅ ϲαββατου εχον οδον
13 και οτε ειϲηλθον ειϲ το υπερωον ανεβηϲαν ου ηϲαν καταμενοντεϲ ο τε πετροϲ και ιωαννηϲ και ιακωβοϲ και ανδρεαϲ φιλιπποϲ και θωμαϲ βαρθολομαιοϲ και μαθθαιοϲ ιακωβοϲ αλφαιου και ϲιμων ο ζηλωτηϲ και ιουδαϲ ιακωβου
14 ουτοι παντεϲ ηϲαν προϲκαρτερουντεϲ ομοθυμαδο̅ τη προϲευχη ϲυν γυνεξιν και μαρια τη μ̅ρ̅ι̅ του ι̅υ̅ και τοιϲ αδελφοιϲ αυτου
15 και εν ταιϲ ημεραιϲ ταυταιϲ αναϲταϲ πετροϲ εμ μεϲω των αδελφων ειπεν ην δε οχλοϲ ονοματων επι το αυτο ωϲ ει εκατον εικοϲι
16 ανδρεϲ αδελφοι εδει πληρωθηναι την γραφην ην προειπεν το π̅ν̅α̅ το αγιον δια ϲτοματοϲ δ̅α̅δ̅ περι ιουδα του γενομενου οδηγου τοιϲ ϲυλαβουϲιν ι̅ν̅
17 οτι κατηριθμηνοϲ ην εν ημιν και ελαχε̅ τον κληρον τηϲ διακονιαϲ ταυτηϲ
18 ουτοϲ μεν ουν εκτηϲατο χωριον εκ μιϲθου τηϲ αδικιαϲ και πρινηϲ γενομενοϲ ελακηϲεν μεϲοϲ και εξεχυθη παντα τα ϲπλαχνα αυτου
19 και γνωϲτον εγενετο παϲι τοιϲ κατοικουϲιν ι̅λ̅η̅μ̅ ωϲται κληθηναι το χωριον εκεινο τη ιδια διαλεκτω αυτων ακελδαμα τουτ εϲτιν ��������� αιματοϲ
20 γεγραπται γαρ εν βιβλω ψαλμων γενηθητω η επαυλιϲ αυτου ερημοϲ και μη εϲτω ο κατοικων εν αυτη και την επιϲκοπην αυτου λαβετω ετεροϲ
21 δει ουν των ϲυνελθοντων ημιν ανδρων εν παντι χρονω ω ειϲηλθεν και εξηλθεν εφ ημαϲ ο κ̅ϲ̅ ι̅ϲ̅
22 αρξαμενοϲ απο του βαπτιϲματοϲ ιωαννου εωϲ τηϲ ημεραϲ ηϲ ανελημφθη αφ ημων μαρτυρα τηϲ αναϲταϲεωϲ αυτου ϲυν ημιν γενεϲθαι ενα τουτων
23 και εϲτηϲαν δυο ιωϲηφ τον καλουμενον βαρϲαβαν οϲ επεκληθη ιουϲτοϲ και ματθιαν
24 και προϲευξαμενοι ειπαν ϲοι κ̅ε̅ καρδιογνωϲτα παντων αναδιξον ον εξελεξω εκ τουτων τω̅ δυο ενα
25 λαβειν τον τοπον τηϲ διακονιαϲ ταυτηϲ και αποϲτοληϲ αφ ηϲ παρεβη ιουδαϲ πορευθηναι ειϲ τον ιδιον τοπον
26 και εδωκαν κληρουϲ αυτοιϲ και επεϲεν ο κληροϲ επι ματθιαν και ϲυνκατεψηφιϲθη μετα των ενδεκα αποϲτολων
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Деяния апостолов, 1 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.