Библия » Ефремов кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18 κεφάλαιο

1 ταυτα ειπων ο ι̅ϲ̅ εξηλθεν ϲυν τοιϲ μαθηταιϲ αυτου περαν του χειμαρρου των κεδρων οπου ην κηποϲ ειϲ ον ειϲηλθεν αυτοϲ και οι μαθηται αυτου
2 ηδει δε και ιουδαϲ ο παραδιδουϲ αυτον τον τοπον οτι πολλακιϲ ϲυνηχθη ο ι̅ϲ̅ εκει μετα των μαθητων αυτου
3 ο ουν ιουδαϲ λαβων την ϲπειραν και εκ των αρχιερεω̅ και φαριϲαιων υπηρεταϲ ερχεται εκει μετα φανω̅ και λαμπαδων και οπλων
4 ι̅ϲ̅ ουν ιδωϲ παντα τα ερχομενα επ αυτον εξηλθεν και λεγει αυτοιϲ τινα ζητειτε
5 απεκριθηϲαν αυτω ι̅ν̅ τον ναζωραιον λεγει αυτοιϲ ο ι̅ϲ̅ εγω ειμι ειϲτηκει δε και ιουδαϲ ο παραδιδουϲ αυτον μετ αυτων
6 ωϲ ουν ειπεν αυτοιϲ οτι εγω ειμι απηλθον ειϲ τα οπιϲω και επεϲαν χαμε
7 παλιν ουν επηρωτηϲεν αυτουϲ τινα ζητειτε οι δε ειπον ι̅ν̅ τον ναζωραιον
8 απεκριθη ι̅ϲ̅ ειπον υμιν οτι εγω ειμι ει ουν εμε ζητειτε αφετε τουτουϲ υπαγειν
9 ινα πληρωθη ο λογοϲ ον ειπεν οτι ουϲ δεδωκαϲ μοι ουκ απωλεϲα εξ αυτων ουδενα
10 ϲιμων ουν πετροϲ εχων μαχαιραν ειλκυϲε̅ αυτην και επεϲεν τον του αρχιερεωϲ δουλον και απεκοψεν αυτου το ωταριον το δεξιον ην δε ονομα τω δουλω μαλχοϲ
11 ειπεν ουν ο ι̅ϲ̅ τω πετρω βαλε την μαχαιραν ειϲ την θηκην το ποτηριον ο δεδωκεν μοι ο π̅η̅ρ̅ ου μη πιω αυτο
12 η ουν ϲπειρα και ο χιλιαρχοϲ και οι υπερεται των ιουδαιων ϲυνελαβον τον ι̅ν̅ και εδηϲαν αυτον
13 και απηγαγον προϲ ανναν πρωτον ην γαρ πενθεροϲ του καιφα οϲ ην αρχιερευϲ του ενιαυτου εκεινου
14 ην δε και καιαφαϲ ο ϲυμβουλευϲαϲ τοιϲ ιουδαιοιϲ οτι ϲυμφερει ενα α̅ν̅ο̅ν̅ αποθανειν υπερ του λαου
15 ηκολουθει δε αυτοιϲ ϲιμων πετροϲ και ο αλλοϲ μαθηταιϲ ο δε μαθητηϲ εκεινοϲ ην γνωϲτοϲ τω αρχιερει και ϲυνειϲηλθεν αυτοιϲ ειϲ την αυλην του αρχιερεωϲ
16 ο δε πετροϲ ειϲτηκει προϲ τη θυρα εξω εξηλθεν ουν ο μαθητηϲ ο αλλοϲ ο γνωϲτοϲ του αρχιερεωϲ και ειπεν τη θυρωρω και ειϲηγαγεν τον πετρο̅
17 λεγει ουν τω πετρω η παιδιϲκη η θυρωροϲ μη και ϲυ εκ των μαθητων ει του α̅ν̅ο̅υ̅ τουτου λεγει εκεινοϲ ουκ ειμι
18 ειϲτηκειϲαν δε οι δουλοι και οι υπηρεται ανθρακιαν πεποιηκοτεϲ οτι ψυχοϲ ην και εθερμαινοντο ην δε και ο πετροϲ μετ αυτων εϲτωϲ και θερμαινομενοϲ
19 ο ουν αρχιερευϲ ηρωτηϲεν το̅ ι̅ν̅ περι των μαθητων αυτου και περι τηϲ διδαχηϲ αυτου
20 απεκριθη ο ι̅ϲ̅ εγω παρρηϲια λελαληκα τω κοϲμω εγω παντοτε εδιδαξα εν ϲυναγωγη και εν τω ιερω οπου παντεϲ οι ιουδαιοι ϲυνερχονται και εν κρυπτω ελαληϲα ουδεν
21 τι με ερωταϲ ερωτηϲον τουϲ ακηκοοταϲ τι ελαληϲα αυτοιϲ ιδε ουτοι οιδαϲιν α ειπον εγω
22 ταυτα δε αυτου ειποντοϲ ειϲ των παρεϲτωτων υπηρετων εδωκεν ραπιϲμα τω ι̅υ̅ ειπων ουτωϲ αποκρινη τω αρχιερει
23 απεκριθη αυτω ι̅ϲ̅ ει κακωϲ ελαληϲα μαρτυρηϲον περι του κακου ει δε καλωϲ τι με δερειϲ
24 απεϲτειλεν ουν αυτον ο ανναϲ δεδεμενον προϲ καιαφαν τον αρχιερεα
25 ην δε ϲιμων πετροϲ εϲτωϲ και θερμαινομενοϲ ειπον ουν αυτω μη και ϲυ εκ των μαθητων ει εκεινου ηρνηϲατο εκεινοϲ και ειπεν ουκ ειμι
26 λεγει ειϲ εκ των δουλων του αρχιερεωϲ ϲυγγενηϲ ων ου απεκοψεν πετροϲ το ωτιον ουκ εγω ϲε ιδον εν τω κηπω μετ αυτου
27 παλιν ουν ηρνηϲατο πετροϲ και ευθεωϲ αλεκτωρ εφωνηϲεν
28 αγουϲιν ουν τον ι̅ν̅ απο του καιαφα ειϲ το πραιτωριον ην δε πρωι και αυτοι ουκ ειϲηλθον ειϲ το πραιτωριον ινα μη μιανθωϲιν αλλ φαγωϲι το παϲχα
29 εξηλθεν ουν ο πειλατοϲ εξω προϲ αυτουϲ και φηϲιν τινα κατηγοριαν φερετε κατα του α̅ν̅ο̅υ̅ τουτου
30 απεκριθηϲα̅ και ειπαν αυτω ει μη ην ουτοϲ κακοποιων ουκ αν ϲοι παρεδωκαμεν αυτον
31 ειπεν ουν αυτοιϲ πειλατοϲ λαβετε αυτο̅ υμειϲ και κατα τον νομον υμων κρινατε αυτον ειπον αυτω οι ιουδαιοι ημιν ουκ εξεϲτιν αποκτειναι ουδενα
32 ινα ο λογοϲ του ι̅υ̅ πληρωθη ον ειπειν ϲημαινων ποιω θανατω ημελλεν αποθνηϲκειν
33 ειϲηλθεν ουν παλιν ειϲ το πραιτωριον ο πειλατοϲ και εφωνηϲεν τον ι̅ν̅ και ειπεν αυτω ϲυ ει ο βαϲιλευϲ των ιουδαιων
34 απεκριθη ο ι̅ϲ̅ απο ϲεαυτου ϲυ τουτο λεγειϲ η αλλοι ειπον ϲοι περι εμου
35 απεκριθη ο πειλατοϲ μητι εγω ιουδαιοϲ ειμι το εθνοϲ το ϲον και οι αρχιερειϲ παρεδωκαν ϲε εμοι τι εποιηϲαϲ
36 απεκριθη ι̅ϲ̅ η βαϲιλεια η εμη ουκ εϲτιν εκ του κοϲμου του του [отсутствует]
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 18 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.