ΚΑΙΝΉ ΔΙΑΘΉΚΗ » Codex 01 Синайский кодекс — 4 век

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22 ΚΕΦΆΛΑΙΟ

1 και εδιξεν μοι ποταμον υδατοϲ ζωηϲ λαμπρον ωϲ κρυϲταλλον εκπορευομενο̅ εκ θρονου του θ̅υ̅ και του αρνιου
2 ε̅ μεϲω τηϲ πλατιαϲ αυτηϲ και του ποταμου ενθεν και ποιουν καρπουϲ ι̅β̅ κατα μηνα εκαϲτον αποδιδουϲ τουϲ καρπουϲ αυτου και τα φυλλα των ξυλων ειϲ θεραπειαν εθνων
3 και παν καταγμα ουκ εϲται και θρονοϲ του θ̅υ̅ και του αρνιου εν αυτη εϲται και οι δουλοι αυτου λατρευϲουϲιν αυτω
4 και οψο̅ται το προϲωπον αυτου και το ονομα αυτου και επι των μετωπων αυτων
5 και νυξ ουκ εϲται ετι και ουκ εχουϲιν χρεια̅ φωτοϲ λυχνου ϗ φωτοϲ ηλιου οτι κ̅ϲ̅ ο θ̅ϲ̅ φωτιει επ αυτουϲ και βαϲιλευϲουϲιν ειϲ τουϲ αιωναϲ τω̅ αιωνων
6 και ειπεν μοι ουτοι οι λογοι πιϲτοι και αληθινοι και ο κ̅ϲ̅ ο θ̅ϲ̅ των π̅ν̅α̅τ̅ω̅ν̅ των προφητων απεϲτιλε̅ με τον αγγελον αυτου διξαι τοιϲ δουλοιϲ αυτου α δι γενεϲθαι εν ταχει
7 και ιδου ερχομαι ταχυ μακαριοϲ ο τηρω̅ τουϲ λογουϲ τηϲ {προφηταϲ} [47] του βιβλιου τουτου
8 καγω ιωαννηϲ ο βλεπων και ακουων ταυτα και οτε ηκουϲα και εβλεψα επεϲα προϲκυνηϲαι εμπροϲθεν των ποδων του αγγελου του δικνυντοϲ μοι ταυτα
9 και λεγει μοι ορα μη ϲυνδουλοϲ ϲου ειμι και τω̅ αδελφων ϲου τω̅ προφητων και των τηρουντων τουϲ λογουϲ του βιβλιου τουτου τω θ̅ω̅ προϲκυνηϲον
10 και λεγει μοι μη ϲφραγιϲηϲ τουϲ λογουϲ {τουτουϲ} [48] τηϲ προφητειαϲ του βιβλιου τουτου ο καιροϲ γαρ ενγυϲ εϲτιν
11 ο αδικων αδικηϲατω ετι και ο ρυπαροϲ ρυπανθητω ετι και ο δικαιοϲ δικαιοϲυνην ποιηϲατω ετι και ο αγιοϲ αγιαϲθητω ετι
12 ιδου ερχομαι ταχυ και ο μιϲθοϲ μου μετ εμου αποδοθηναι εκαϲτω ωϲ το εργον εϲτι̅ αυτου
13 εγω το αλφα και το ω ο πρωτοϲ ϗ ο εϲχατοϲ η αρχη ϗ το τελοϲ
14 μακαριοι οι πλυνοντεϲ ταϲ ϲτολαϲ αυτων ινα εϲται η εξουϲια αυτω̅ ωϲ δε η εξουϲια επι το ξυλον τηϲ ζωηϲ και τοιϲ πυλωϲιν ειϲελθωϲιν ειϲ την πολιν
15 εξω οι κυνεϲ και οι φαρμακοι και οι πορνοι και οι φονειϲ και οι ιδωλολατραι και παϲ ποιων και φιλων ψευδοϲ
16 εγω ι̅ϲ̅ επεμψα το̅ αγγελον μου μαρτυρηϲαι υμιν ταυτα επι ταιϲ εκκληϲιαιϲ εγω ειμι η ριζα και το γενοϲ δ̅α̅δ̅ ο αϲτηρ ο λαμπροϲ ο πρωινοϲ
17 και {π} [49] π̅ν̅α̅ και νυμφη λεγουϲι̅ ερχου και ο ακουων ειπατω ερχου και ο διψων ερχεϲθω ο θελων λαβετω υδωρ ζωηϲ δωρεαν
18 η μαρτυρω εγω παντι τω ακουοντι τουϲ λογουϲ τηϲ προφητειαϲ του βιβλιου τουτου εαν τιϲ επιθηϲει επ αυτον ο θ̅ϲ̅ ταϲ πληγαϲ ταϲ γεγραμμεναϲ ε̅ τω βιβλιω τουτω
19 και αν τιϲ αφελη απο των λογων τουτων του βιβλιου τηϲ προφητιαϲ ταυτηϲ αφελι ο θ̅ϲ̅ το μεροϲ αυτου απο του ξυλου τηϲ ζωηϲ και εκ τηϲ πολεωϲ τηϲ αγιαϲ των γεγραμμενων εν τω βιβλιω τουτω
20 λεγι ο μαρτυρων ταυτα ειναι ναι ερχομαι ταχυ ερχου κ̅ε̅ ι̅η̅υ̅
21 η χαριϲ του κ̅υ̅ ι̅υ̅ μετα των αγιων αμην

Примечания:

7  [47] {προφητιαϲ}
10  [48] {}
17  [49] {}

Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Откровение Иоанна Богослова, 22 ΚΕΦΆΛΑΙΟ. Синайский кодекс — 4 век.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

ПОДДЕРЖАТЬ СЛУЖЕНИЕ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22 ΚΕΦΆΛΑΙΟ в переводах:
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 22 ΚΕΦΆΛΑΙΟ, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Толкования Августина
 7. Новый Библейский Комментарий
 8. Лингвистический. Роджерс
 9. Комментарии Давида Стерна
 10. Библия говорит сегодня
 11. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.