Библия » Елизаветинская Библия

1-е послание Фессалоникийцам 4 глава

1 Тѣ́мже ѹ҆̀бо, бра́тїе, про́симъ вы̀ и҆ мо́лимъ ѡ҆ хр҇тѣ̀ ї҆и҃сѣ, ѩ҆́коже прїѧ́сте ѿ на́съ, ка́кѡ подоба́етъ ва́мъ ходи́ти и҆ ѹ҆гожда́ти бг҃ови, ѩ҆́коже и҆ хо́дите, да и҆збы́точествѹете па́че:
2 вѣ́сте бо, какѡва̀ повелѣ҄нїѧ да́хомъ ва́мъ гд҇емъ ї҆и҃сомъ.
3 Сїѧ́ бо є҆́сть во́лѧ бж҃їѧ, ст҃ость ва́ша, храни́ти себѐ самѣ́хъ ѿ блѹда̀,
4 (и҆) вѣ́дѣти комѹ́ждо ѿ ва́съ сво́й сосѹ́дъ стѧжава́ти во ст҃ы́ни и҆ че́сти,
5 (а҆) не въ стра́сти по́хотнѣй, ѩ҆́коже и҆ ѩ҆зы́цы не вѣ́дѧщїи бг҃а,
6 (и҆) є҆́же не престѹпа́ти и҆ лихои́мствовати въ ве́щи бра́та своегѡ̀: занѐ мсти́тель є҆́сть гд҇ь ѡ҆ всѣ́хъ си́хъ, ѩ҆́коже и҆ пре́жде реко́хомъ къ ва́мъ и҆ засвидѣ́телствовахомъ.
7 Не призва́ бо на́съ бг҃ъ на нечистотѹ̀, но во ст҃ость.
8 Тѣ́мже ѹ҆̀бо ѿмета́ѧй не человѣ́ка ѿмета́етъ, но бг҃а, да́вшаго дх҃а своего̀ ст҃а́го въ на́съ.
9 Ѡ҆ братолю́бїи же, не тре́бѹете, да пи́шетсѧ къ ва́мъ, са́ми бо вы̀ бг҃омъ ѹ҆че́ни є҆стѐ, є҆́же люби́ти дрѹ́гъ дрѹ́га:
10 и҆́бо творитѐ то̀ ко все́й бра́тїи, сѹ́щей во все́й македо́нїи. Мо́лимъ же вы̀, бра́тїе, и҆збы́точествовати па́че,
11 и҆ любе́знѡ прилѣжа́ти, є҆́же безмо́лвствовати и҆ дѣ́ѧти своѧ҄ и҆ дѣ́лати свои́ма рѹка́ма, ѩ҆́коже повелѣ́хомъ ва́мъ:
12 да хо́дите благоѡбра́знѡ ко внѣ҄шнимъ и҆ ни чесогѡ́же тре́бѹете.
13 (За҄ 270.) Не хощѹ́ же ва́съ, бра́тїе, не вѣ́дѣти ѡ҆ ѹ҆ме́ршихъ, да не скорбитѐ, ѩ҆́коже и҆ про́чїи не и҆мѹ́щїи ѹ҆пова́нїѧ.
14 А҆́ще бо вѣ́рѹемъ, ѩ҆́кѡ ї҆и҃съ ѹ҆́мре и҆ воскр҃се, та́кѡ и҆ бг҃ъ ѹ҆ме́ршыѧ во ї҆и҃сѣ приведе́тъ съ ни́мъ.
15 Сїе́ бо ва́мъ глаго́лемъ сло́вомъ гд҇нимъ, ѩ҆́кѡ мы̀ живѹ́щїи, ѡ҆ста́вшїи въ прише́ствїе гд҇не, не и҆́мамы предвари́ти ѹ҆ме́ршихъ:
16 ѩ҆́кѡ са́мъ гд҇ь въ повелѣ́нїи, во гла́сѣ а҆рха́гг҃ловѣ и҆ въ трѹбѣ̀ бж҃їи сни́детъ съ нб҃сѐ, и҆ ме́ртвїи ѡ҆ хр҇тѣ̀ воскре́снѹтъ пе́рвѣе:
17 пото́мъ же мы̀, живѹ́щїи ѡ҆ста́вшїи, кѹ́пнѡ съ ни́ми восхище́ни бѹ́демъ на ѡ҆́блацѣхъ въ срѣ́тенїе гд҇не на воздѹ́сѣ, и҆ та́кѡ всегда̀ съ гд҇емъ бѹ́демъ.
18 Тѣ́мже ѹ҆тѣша́йте дрѹ́гъ дрѹ́га въ словесѣ́хъ си́хъ.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Первое послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла, 4 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.