Библия » Елизаветинская Библия

Иезекииль 11 глава

1 И҆ воздви́же мѧ̀ дѹ́хъ и҆ возведѐ мѧ̀ ко вратѡ́мъ до́мѹ гд҇нѧ, ѩ҆̀же прѧ́мѡ зрѧ́тъ на восто́къ: и҆ сѐ, пред̾ преддве́рїемъ вра́тъ ѩ҆́кѡ два́десѧть и҆ пѧ́ть мѹже́й: и҆ ви́дѣхъ средѣ̀ и҆́хъ ї҆ехоні́ю сы́на ї҆азе́рова и҆ фалті́ю ване́ова, старѣ҄йшины людскї҄ѧ.
2 И҆ речѐ гд҇ь ко мнѣ̀: сы́не человѣ́чь, сі́и мѹ́жїе помышлѧ́ющїи сѹ́єтнаѧ и҆ совѣ́тъ творѧ́щїи лѹка́въ во гра́дѣ се́мъ,
3 глаго́лющїи: не въ но́вѣ ли согради́шасѧ до́мове; се́й є҆́сть коно́бъ, мы́ же мѧса̀.
4 Сегѡ̀ ра́ди прорцы̀ на нѧ̀, прорцы̀, сы́не человѣ́чь.
5 И҆ нападѐ на мѧ̀ дх҃ъ гд҇ень и҆ речѐ ко мнѣ̀: глаго́ли, сїѧ҄ гл҃етъ гд҇ь: та́кѡ реко́сте, до́ме ї҆и҃левъ, и҆ ѹ҆мышлє́нїѧ дѹ́ха ва́шегѡ а҆́зъ вѣ́мъ:
6 ѹ҆мно́жисте мертвецы̀ ва́шѧ во гра́дѣ се́мъ и҆ напо́лнисте пѹти҄ є҆гѡ̀ ѩ҆́звенныхъ.
7 Тогѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ а҆дѡнаї̀ гд҇ь: мертвецы̀ ва́ши, ѩ҆̀же и҆зби́сте средѣ̀ є҆гѡ̀, ті́и сѹ́ть мѧса̀, а҆ се́й коно́бъ є҆́сть, и҆ ва́съ и҆зведѹ̀ ѿ среды̀ є҆гѡ̀.
8 Меча̀ боите́сѧ, и҆ ме́чь наведѹ̀ на ва́съ, гл҃етъ а҆дѡнаї̀ гд҇ь:
9 и҆ и҆зведѹ̀ ва́съ ѿ среды̀ є҆гѡ̀ и҆ преда́мъ ва́съ въ рѹ́цѣ чѹжди́хъ и҆ сотворю̀ въ ва́съ сѹ́дъ:
10 мече́мъ паде́те, на гора́хъ ї҆и҃левыхъ сѹждѹ̀ ва́мъ, и҆ ѹ҆вѣ́сте, ѩ҆́кѡ а҆́зъ гд҇ь:
11 то́й не бѹ́детъ ва́мъ въ коно́бъ, и҆ вы̀ не бѹ́дете посредѣ̀ є҆гѡ̀ въ мѧса̀: на гора́хъ ї҆и҃левыхъ сѹждѹ̀ ва́мъ,
12 и҆ ѹ҆вѣ́сте, ѩ҆́кѡ а҆́зъ гд҇ь, ѩ҆́кѡ по за́повѣдемъ мои҄мъ не ходи́сте и҆ сѹдѡ́въ мои́хъ не сотвори́сте, но по ѡ҆бы́чаємъ ѩ҆зы́кѡвъ сѹ́щихъ ѡ҆́крестъ ва́съ сотвори́сте.
13 И҆ бы́сть внегда̀ прорица́ти мѝ, и҆ фалті́а сы́нъ ване́овъ ѹ҆́мре: и҆ падо́хъ ни́цъ и҆ возопи́хъ гла́сомъ вели́кимъ, глаго́лѧ: го́ре мнѣ̀, лю́тѣ мнѣ̀, а҆дѡнаю̀ гд҇и! на сконча́нїе ли твори́ши ты̀ ѡ҆ста́нки ї҆и҃лєвы;
14 И҆ бы́сть сло́во гд҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ:
15 сы́не человѣ́чь, бра́тїѧ твоѧ҄ и҆ мѹ́жїе плѣ́на твоегѡ̀ и҆ ве́сь до́мъ ї҆и҃левъ сконча́сѧ, и҆̀мже реко́ша живѹ́щїи во ї҆ер҇ли́мѣ: дале́че ѹ҆дали́тесѧ ѿ гд҇а, на́мъ дана̀ є҆́сть землѧ̀ въ наслѣ́дїе.
16 Сегѡ̀ ра́ди реко́хъ: сїѧ҄ гл҃етъ а҆дѡнаї̀ гд҇ь: ѩ҆́кѡ ѿри́нѹ ѧ҆̀ во ѩ҆зы́ки и҆ разсѣ́ю ѧ҆̀ по все́й землѝ, и҆ бѹ́дѹ и҆̀мъ во ѡ҆свѧще́нїе ма́ло во страна́хъ, а҆́може вни́дѹтъ та́мѡ.
17 Сегѡ̀ ра́ди рцы̀: сїѧ҄ гл҃етъ а҆дѡнаї̀ гд҇ь: и҆ прїимѹ̀ ѧ҆̀ ѿ ѩ҆зы҄къ и҆ соберѹ̀ ѧ҆̀ ѿ стра́нъ, и҆дѣ́же разсѣ́ѧхъ ѧ҆̀ въ ни́хъ, и҆ да́мъ и҆̀мъ зе́млю ї҆и҃левѹ:
18 и҆ вни́дѹтъ та́мѡ и҆ ѿве́ргѹтъ всѧ҄ ме́рзѡсти є҆ѧ̀ и҆ всѧ҄ беззакѡ́нїѧ є҆ѧ̀ ѿ неѧ̀:
19 и҆ да́мъ и҆̀мъ се́рдце и҆́но и҆ дѹ́хъ но́въ да́мъ и҆̀мъ, и҆ и҆сто́ргнѹ ка́менное се́рдце ѿ пло́ти и҆́хъ и҆ да́мъ и҆̀мъ се́рдце пло́тѧно,
20 ѩ҆́кѡ да въ за́повѣдехъ мои́хъ хо́дѧтъ и҆ ѡ҆правда҄нїѧ моѧ҄ сохранѧ́тъ и҆ сотворѧ́тъ ѧ҆̀: и҆ бѹ́дѹтъ мѝ въ лю́ди, и҆ а҆́зъ и҆̀мъ бѹ́дѹ въ бг҃а.
21 А҆ и҆́хже се́рдце по гнѹ́сностемъ и҆́хъ и҆ по беззако́нїємъ и҆́хъ хо́дитъ, пѹти҄ тѣ́хъ на главы҄ и҆́хъ положѹ̀, гл҃етъ а҆дѡнаї̀ гд҇ь.
22 И҆ воздвиго́ша херѹві́ми кри́ла своѧ҄, и҆ коле́са держа҄щаѧсѧ и҆́хъ: сла́ва же бг҃а ї҆и҃лева бѣ̀ на ни́хъ свы́ше и҆́хъ.
23 И҆ взы́де сла́ва гд҇нѧ ѿ среды̀ гра́да и҆ ста̀ на горѣ̀, ѩ҆́же бѧ́ше прѧ́мѡ гра́да на восто́къ.
24 И҆ дѹ́хъ взѧ̀ мѧ̀ и҆ принесѐ мѧ̀ на зе́млю халде́йскѹ въ плѣ́нники, въ видѣ́нїи, дх҃омъ бж҃їимъ.
25 И҆ взыдо́хъ ѿ видѣ́нїѧ, є҆́же ви́дѣхъ, и҆ глаго́лахъ ко плѣ́нникѡмъ всѧ҄ словеса̀ гд҇нѧ, ѩ҆̀же показа̀ мнѣ̀.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Книга пророка Иезекииля, 11 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.