Исход 1 глава

Вторая книга Моисеева. Исход
Библейской Лиги ERV → Пераклад Антонія Бокуна

 
 

Израиль пришёл в Египет вместе со своими сыновьями и их семьями. Вот перечень сыновей Израиля:
 
І вось імёны сыноў Ізраіля, якія прыйшлі ў Эгіпет з Якубам, увайшлі кожны з домам сваім:

Рувим, Симеон, Левий, Иуда,
 
Рубэн, Сымон, Левій і Юда,

Иссахар, Завулон, Вениамин,
 
Ісахар, Завулён і Бэн’ямін,

Дан, Неффалим, Гад и Асир.
 
Дан і Нэфталі, Гад і Асэр.

Всего прямых потомков Иакова было семьдесят человек, Иосиф же, один из двенадцати сыновей, уже находился в Египте.
 
І ўсіх душаў, якія выйшлі з паясьніцы Якуба, было семдзясят, а Язэп быў у Эгіпце.

Со временем Иосиф, все его братья и все люди того поколения умерли,
 
І памёр Язэп, і ўсе браты ягоныя, і ўсё пакаленьне тое.

но у членов семьи Израиля было много потомков, и число их постоянно росло. Народ Израиля становился всё сильнее, и вскоре ими наполнилась вся Египетская земля.
 
І сыны Ізраіля пладзіліся, і нараджаліся, і памнажаліся, і ставаліся вельмі-вельмі магутнымі, і напоўнілася імі зямля.

Но вот к власти в Египте пришёл новый фараон, который не знал Иосифа.
 
І паўстаў новы валадар у Эгіпце, які ня ведаў Язэпа.

Он обратился к своему народу с такими словами: «Посмотрите на сынов Израиля, их много и они сильнее нас!
 
І сказаў ён народу свайму: «Вось, народ сыноў Ізраіля больш шматлікі і мацнейшы за нас.

Нам необходимо придумать, как бы помешать им, чтобы они не стали ещё многочисленнее, так как, если будет война, израильтяне могут вступить в союз с нашими врагами и тогда, победив нас, уйдут из нашей земли».
 
Давайце мудра ўчынім адносна яго, каб ён не памнажаўся; бо як здарыцца вайна, ён злучыцца з ворагамі нашымі, і будзе ваяваць з намі, і выйдзе з зямлі гэтай».

Чтобы не допустить этого, египтяне решили сделать жизнь израильского народа невыносимой. Они назначили надсмотрщиков, чтобы заставить израильтян построить для царя города Пифом и Раамсес, предназначенные для хранения зерна и других запасов.
 
І ён паставіў над ім наглядчыкаў працаў, каб уціскалі яго цяжкімі працамі. І пабудаваў [Ізраіль] на склады фараону гарады Пітом і Рамсэс.

Но чем больше египтяне принуждали израильтян трудиться, тем больше возрастало их число, и тем больше они расселялись по земле. Египтяне стали всё больше и больше опасаться израильского народа
 
І колькі ўціскалі яго, ён памнажаўся і пашыраўся. І [Эгіпцяне] трывожыліся з прычыны сыноў Ізраіля.

и потому принуждали их трудиться ещё тяжелее.
 
І зьняволілі Эгіпцяне сыноў Ізраіля, і ўціскалі,

Египтяне сделали жизнь израильтян горькой, принуждая их к изнурительной работе по изготовлению кирпича и извести, а также к тяжёлой работе в полях. Они с жестокостью заставляли израильтян тяжко трудиться, что бы те ни делали.
 
і рабілі горкім жыцьцё іхняе цяжкаю працаю з глінаю і цэглаю, і ўсякаю працаю ў полі, і ўсякімі працамі зьневалялі іх і ўціскалі.

Среди израильского народа жили две женщины-повитухи Шифра и Фуа — иудейки, которые помогали израильтянкам во время родов. Египетский царь приказал им:
 
І сказаў валадар Эгіпту павітухам гебрайскім, якіх адной імя было Шыфра, а імя другой — Пуа,

«Когда будете помогать иудейкам при родах и когда родится девочка, оставляйте её в живых, когда же родится мальчик, то убейте его!»
 
і сказаў: «Калі будзеце пры радзінах у Гебраек, глядзіце на радзільны ложак: калі будзе сын, дык забіце яго, а калі дачка, няхай застанецца жывая».

Но повивальные бабки боялись Бога и, ослушавшись царского приказа, оставляли всех новорожденных мальчиков в живых.
 
Але павітухі баяліся Бога, і не рабілі так, як загадаў ім валадар Эгіпту, і пакідалі хлопцаў жывымі.

Египетский царь призвал к себе повивальных бабок и спросил: «Почему вы ослушались моего приказа? Почему оставляете в живых новорожденных мальчиков?»
 
І паклікаў валадар Эгіпту павітухаў, і сказаў ім: «Чаму вы робіце гэта, чаму пакідаеце хлопцаў жывымі?»

Повивальные бабки ответили фараону: «Иудейки намного крепче египтянок, и дети у них рождаются ещё до нашего прихода».
 
І сказалі павітухі фараону: «Жанчыны гебрайскія не такія, як эгіпецкія; яны здаровыя, і яны нараджаюць перш, чым прыйдзе да іх павітуха».

Повивальные бабки боялись Бога, и Он благоволил к ним. Семьи же иудеев множились и крепчали.
 
І спагадаў Бог павітухам; і народ памнажаўся і вельмі мацнеў.

Так как повивальные бабки боялись Бога, Он позволил им иметь собственные семьи.
 
І сталася, [за тое], што павітухі баяліся Бога, Ён збудаваў ім дамы.

Поэтому фараон приказал своему народу: «Всех новорожденных девочек оставляйте в живых, а новорожденных мальчиков бросайте в реку Нил».
 
І загадаў фараон усяму народу свайму, кажучы: «Кожнага сына, які народзіцца [ў Гебраяў], кідайце ў раку; а кожную дачку пакідайце жывую».2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.