2е Фессалоникийцам 1 глава

2е письмо Фессалоникийцам
Открытый перевод → Пераклад Чарняўскага 2017

 
 

Павел, Силуан и Тимофей — Фессалоникийской церкви Бога нашего Отца и Господа Иисуса Христа:
 
Паўла, і Сіліван, і Цімафей Тэсалонскай царкве ў Богу, Айцу нашым, і Госпадзе Ісусе Хрысце:

Мира вам и благодати от Бога, нашего Отца, и Господа Иисуса Христа!
 
ласка вам і супакой ад Бога, Айца нашага, і Госпада Ісуса Хрыста.

Надлежит нам, братья, непрестанно благодарить за вас Бога, по заслугам вашим. Ибо ваша вера возрастает стремительно, и все вы преисполнены взаимной любовью,
 
Дзякаваць павінны мы заўсёды Богу за вас, браты, як і належыць, бо вера ваша вельмі ўзрастае ды ўзаемная любоў між вамі ўзмацняецца,

так, что и мы хвалимся вами в церквях Божьих, вашей стойкостью и верой во всех преследованиях и угнетениях, которые вы переносите,
 
так што мы самі хвалімся вамі ў цэрквах Божых дзеля вашай цярплівасці і веры ва ўсіх пераследаваннях вашых і прыгнётах, якія пераносіце,

свидетельствуя тем самым, что справедлив Божий суд, и удостоит он вас царства Божьего, ради которого вы страдаете.
 
на доказ справядлівага суда Божага, каб былі вартымі Валадарства Божага, дзеля якога і церпіце.

По справедливости Божьей, угнетателям вашим воздастся угнетением,
 
Бо справядліва ёсць у Бога адгадзіць прыгнётам тым, якія вас прыгнятаюць,

вам же, и нам, угнетённым, будет отрада в явлении с небес Господа Иисуса с ангелами, в силе Его огня пламенного,
 
і вам, якія прыгнёт пераносіце, даць супачынак з намі ў час аб’яўлення з неба Госпада нашага Ісуса з анёламі магутнасці Яго,

который покарает незнающих Бога и невнимающих благой вести Господа нашего Иисуса.
 
у полымі агню, несучы адплату тым, што не ведаюць Бога і не слухаюць Евангелля Госпада нашага Ісуса Хрыста.

Все они будут наказаны вечной гибелью от лица Господа и от славы силы Его,
 
Яны атрымаюць пакаранне вечнай пагібеллю ад аблічча Госпада і славы магутнасці Яго,

праведные же будут славить Его, и верующие будут дивиться Ему в день, когда Он придёт. Ибо и вы поверили свидетельству нашему.
 
калі Ён прыйдзе праславіцца ў Сваіх святых ды ў той дзень задзівіць усіх, якія паверылі, бо вы паверылі нашаму сведчанню ў гэты дзень.

О том и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш удостоил вас призвания и наяву осуществил все добрые благоволения и всё, на что уповаете.
 
Дзеля гэтага і молімся заўсёды за вас, каб Бог наш зрабіў вас годнымі Свайго паклікання і напоўніў вас моцай ва ўсякім жаданні добрага і ўчынках веры,

Дабы имя нашего Господа Иисуса прославилось в вас, а вы в Нём, по милости нашего Бога и Господа Иисуса Христа.
 
каб праславілася ў вас імя Госпада нашага Ісуса Хрыста, і вы — у Ім, паводле ласкі Бога нашага і Госпада Ісуса Хрыста.2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.