2 Петра 1 глава

Второе соборное послание апостола Петра
Перевод Десницкого → Пераклад Чарняўскага 2017

 
 

Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа — тем, кто принял ту же драгоценную веру, что и мы. Праведен Бог наш, как и Спаситель Иисус Христос!
 
Сімон Пётра, паслугач і Апостал Ісуса Хрыста, тым, што ў справядлівасці Бога нашага і Збаўцы Ісуса Хрыста атрымалі з намі аднолькава дарагую веру:

Пусть умножатся у вас благодать и мир, всё полнее познавайте Бога и Иисуса, Господа нашего!
 
ласка вам і супакой хай памножацца праз пазнанне Бога і Ісуса, Госпада нашага.

Он даровал нам Божественной силой всё, что требуется для благочестивой жизни, открыл нам славу и добродетель Того, Кто нас призвал.
 
Паколькі ўсё нам — ад Боскае магутнасці Яго, падараванай для жыцця і пабожнасці праз пазнанне Таго, Хто паклікаў нас Сваёю славай і дабрадзейнасцю,

Мы получили от Него величайшие и драгоценные обещания, так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели — а этот мир именно к ней влекут его желания.
 
праз якія падараваў Ён нам дарагія і вялікія абяцанні, каб праз іх сталіся вы ўдзельнікамі Божае прыроды, усцярогшыся псавання ад пажадлівасці, якая ў свеце,

А теперь уж вы сами проявите усердие: к вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познание,
 
то менавіта дзеля гэтага старайцеся з усіх сіл, каб у сваёй веры паказаць дабрадзейнасць сваю, а ў дабрадзейнасці веданне,

к познанию воздержание, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестие,
 
а ў веданні паўстрыманасць, а ў паўстрыманасці цярплівасць, а ў цярплівасці пабожнасць,

к благочестию дружелюбие, а к дружелюбию — любовь.
 
а ў пабожнасці браталюбства, а ў браталюбстве любоў.

Если эти качества проявляются в вас всё больше, они вас не оставят без действия и без результата на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
 
Калі гэта ў вас жыве і памнажаецца, то яно не пакіне вас пустымі і бясплоднымі ў пазнанні Госпада нашага Ісуса Хрыста.

А кому их недостает, тот близорук и просто слеп: он забыл, что прежние его грехи уже прощены.
 
А ў каго гэтага няма, той сляпы і блізарукі, які забыўся аб ачышчэнні ад ранейшых сваіх грахоў.

Так что постарайтесь, братья, делами подтвердить, что вы призваны и избраны — и если будете так поступать, никогда не споткнетесь,
 
Дык тым больш, браты, старайцеся ўгрунтаваць сваё пакліканне і выбранне. Гэтак бо робячы, ніколі не спатыкнецеся.

и вам будет открыт широкий вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
 
Бо гэтак яшчэ шырэй адчыніцца вам уваход у вечнае Валадарства Госпада нашага і Збаўцы Ісуса Хрыста.

Потому я постоянно буду вам об этом напоминать, хотя вы и так это знаете — вы твердо держитесь истины, которую приняли.
 
Таму я буду вам заўсёды прыгадваць гэта, хоць вы ведаеце і ўмацаваны ў цяперашняй праўдзе.

Я считаю правильным вам это напоминать и так ободрять вас, пока обитаю в шатре смертного тела.
 
Я лічу за справядлівасць, пакуль знаходжуся ў гэтай цялеснай палатцы, падбадзёрыць вас напамінам,

Я ведь знаю, что очень скоро мне предстоит из этого шатра переселиться, как открыл мне Господь наш Иисус Христос.
 
бо ведаю, што хутка пакіну гэтую палатку маю, як Госпад наш Ісус Хрыстос вызначыў мне.

Так что я постараюсь, чтобы и после моего ухода вы почаще об этом вспоминали.
 
Буду прыкладаць намаганні, каб вы заўсёды і па маім адыходзе пра гэта ўспаміналі.

Когда мы повествовали вам, какая сила явилась в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, это не был пересказ чьих-то изощренных россказней — нет, мы сами были свидетелями Его великолепия.
 
Бо мы вясцілі вам магутнасць і прыход Госпада нашага Ісуса Хрыста, не ідучы следам за прыдуманымі казкамі, але як сведкі, што бачылі Яго веліч.

Бог Отец наделил Его честью и славой, ведь это о Нем произнес голос великолепный и славный: «Он — Сын Мой возлюбленный, к Нему я благоволю».
 
Бо атрымаў Ён ад Бога Айца гонар і славу, калі вось такім чынам прагучаў да Яго голас ад велічнай славы: «Гэта Сын Мой улюбёны, у Якім Я маю ўпадабанне».

Этот голос прозвучал с небес, его слышали и мы, кто был вместе с Иисусом на святой горе.
 
І мы чулі, як гэты голас зыходзіў з неба, калі мы з Ім разам былі на святой гары.

Есть у нас надежное пророческое слово, и вы прекрасно делаете, что прислушиваетесь к нему. Оно как светильник, который светит в мрачном месте, пока не разгорится день и не взойдет в ваших сердцах утренняя звезда.
 
Прытым мы маем найпэўнейшае прарочае слова, і вы добра робіце, трымаючыся яго, як светача, які свеціць у цёмным месцы аж пакуль развіднее, і зорка ранняя ўзыдзе ў сэрцах вашых.

Прежде всего знайте, что никакое пророчество нельзя было истолковать самому пророку:
 
Гэта перш за ўсе майце на ўвазе, што ніводнае прароцтва Пісання нельга вытлумачыць самавольна.

никогда пророчество не приходило по воле человека — оно от Бога, его произносили люди по действию Духа Святого.
 
Бо не паводле волі чалавечай было калісьці абвешчана прароцтва, але прамовілі яго святыя людзі Божыя, кіраваныя Духам Святым.2007–2022, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.