Библия » Елизаветинская Елизаветинская Библия

От Иоанна 3 Евангелие от Иоанна 3 глава

1 Бѣ́ же человѣ́къ ѿ фарїсє́й, нїкоди́мъ и҆́мѧ є҆мѹ̀, кнѧ́зь жидо́вскїй:
2 се́й прїи́де ко ї҆и҃сѹ но́щїю, и҆ речѐ є҆мѹ̀: раввї̀, вѣ́мъ, ѩ҆́кѡ ѿ бг҃а прише́лъ є҆сѝ ѹ҆чт҃ль: никто́же бо мо́жетъ зна́менїй си́хъ твори́ти, ѩ҆̀же ты̀ твори́ши, а҆́ще не бѹ́детъ бг҃ъ съ ни́мъ.
3 Ѿвѣща̀ ї҆и҃съ и҆ речѐ є҆мѹ̀: а҆ми́нь, а҆ми́нь глаго́лю тебѣ̀: а҆́ще кто̀ не роди́тсѧ свы́ше, не мо́жетъ ви́дѣти цр҇твїѧ бж҃їѧ.
4 Глаго́ла къ немѹ̀ нїкоди́мъ: ка́кѡ мо́жетъ человѣ́къ роди́тисѧ ста́ръ сы́й; є҆да̀ мо́жетъ второ́е вни́ти во ѹ҆тро́бѹ ма́тере своеѧ̀ и҆ роди́тисѧ;
5 Ѿвѣща̀ ї҆и҃съ: а҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю тебѣ̀: а҆́ще кто̀ не роди́тсѧ водо́ю и҆ дх҃омъ, не мо́жетъ вни́ти во цр҇твїе бж҃їе:
6 рожде́нное ѿ пло́ти пло́ть є҆́сть, и҆ рожде́нное ѿ дх҃а дѹ́хъ є҆́сть.
7 Не диви́сѧ, ѩ҆́кѡ рѣ́хъ тѝ: подоба́етъ ва́мъ роди́тисѧ свы́ше.
8 Дѹ́хъ, и҆дѣ́же хо́щетъ, ды́шетъ, и҆ гла́съ є҆гѡ̀ слы́шиши, но не вѣ́си, ѿкѹ́дѹ прихо́дитъ и҆ ка́мѡ и҆́детъ: та́кѡ є҆́сть всѧ́къ (человѣ́къ) рожде́нный ѿ дх҃а.
9 Ѿвѣща̀ нїкоди́мъ и҆ речѐ є҆мѹ̀: ка́кѡ мо́гѹтъ сїѧ҄ бы́ти;
10 Ѿвѣща̀ ї҆и҃съ и҆ речѐ є҆мѹ̀: ты̀ є҆сѝ ѹ҆чи́тель ї҆и҃левъ, и҆ си́хъ ли не вѣ́си;
11 А҆ми́нь, а҆ми́нь глаго́лю тебѣ̀, ѩ҆́кѡ, є҆́же вѣ́мы, глаго́лемъ, и҆, є҆́же ви́дѣхомъ, свидѣ́телствѹемъ, и҆ свидѣ́телства на́шегѡ не прїе́млете:
12 а҆́ще земна́ѧ реко́хъ ва́мъ, и҆ не вѣ́рѹете: ка́кѡ, а҆́ще рекѹ̀ ва́мъ нб҇наѧ, ѹ҆вѣ́рѹете;
13 (За҄ 9.) И҆ никто́же взы́де на нб҃о, то́кмѡ сше́дый съ нб҃сѐ сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй, сы́й на нб҃сѝ:
14 и҆ ѩ҆́коже мѡѷсе́й вознесѐ ѕмїю̀ въ пѹсты́ни, та́кѡ подоба́етъ вознести́сѧ сн҃ѹ чл҃вѣ́ческомѹ,
15 да всѧ́къ вѣ́рѹѧй въ ѻ҆́нь не поги́бнетъ, но и҆́мать живо́тъ вѣ́чный.
16 (За҄ 10.) Та́кѡ бо возлюбѝ бг҃ъ мі́ръ, ѩ҆́кѡ и҆ сн҃а своего̀ є҆диноро́днаго да́лъ є҆́сть, да всѧ́къ вѣ́рѹѧй въ ѻ҆́нь не поги́бнетъ, но и҆́мать живо́тъ вѣ́чный.
17 Не посла́ бо бг҃ъ сн҃а своего̀ въ мі́ръ, да сѹ́дитъ мі́рови, но да спасе́тсѧ и҆́мъ мі́ръ.
18 Вѣ́рѹѧй въ ѻ҆́нь не бѹ́детъ {нѣ́сть} ѡ҆сѹжде́нъ: а҆ не вѣ́рѹѧй ѹ҆жѐ ѡ҆сѹжде́нъ є҆́сть, ѩ҆́кѡ не вѣ́рова во и҆́мѧ є҆диноро́днагѡ сн҃а бж҃їѧ.
19 Се́и же є҆́сть сѹ́дъ, ѩ҆́кѡ свѣ́тъ прїи́де въ мі́ръ, и҆ возлюби́ша человѣ́цы па́че тмѹ̀, не́же свѣ́тъ: бѣ́ша бо и҆́хъ дѣла̀ ѕла҄.
20 Всѧ́къ бо дѣ́лаѧй ѕла҄ѧ ненави́дитъ свѣ́та и҆ не прихо́дитъ къ свѣ́тѹ, да не ѡ҆блича́тсѧ дѣла̀ є҆гѡ̀, ѩ҆́кѡ лѹка҄ва сѹ́ть:
21 творѧ́й же и҆́стинѹ грѧде́тъ къ свѣ́тѹ, да ѩ҆́вѧтсѧ дѣла̀ є҆гѡ̀, ѩ҆́кѡ ѡ҆ бз҃ѣ сѹ́ть содѣ́лана.
22 (За҄ 11.) По си́хъ (же) прїи́де ї҆и҃съ и҆ ѹ҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀ въ жидо́вскѹю зе́млю: и҆ тѹ̀ живѧ́ше съ ни́ми, и҆ кр҃ща́ше.
23 Бѣ́ же ї҆ѡа́ннъ крестѧ̀ во є҆нѡ́нѣ бли́з̾ салі́ма, ѩ҆́кѡ во́ды мнѡ́ги бѧ́хѹ тѹ̀: и҆ прихожда́хѹ и҆ креща́хѹсѧ:
24 не ѹ҆̀ бо бѣ̀ всажде́нъ въ темни́цѹ ї҆ѡа́ннъ.
25 Бы́сть же стѧза́нїе ѿ ѹ҆чени҄къ ї҆ѡа́нновыхъ со ї҆ѹдє́и ѡ҆ ѡ҆чище́нїи:
26 и҆ прїидо́ша ко ї҆ѡа́ннѹ, и҆ реко́ша є҆мѹ̀: раввї̀, и҆́же бѣ̀ съ тобо́ю ѡ҆б̾ ѡ҆́нъ по́лъ ї҆ѻрда́на, є҆мѹ́же ты̀ свидѣ́телствовалъ є҆сѝ, сѐ се́й кр҃ща́етъ, и҆ всѝ грѧдѹ́тъ къ немѹ̀.
27 Ѿвѣща̀ ї҆ѡа́ннъ и҆ речѐ: не мо́жетъ человѣ́къ прїима́ти ничесѡ́же, а҆́ще не бѹ́детъ дано̀ є҆мѹ̀ съ нб҃сѐ.
28 Вы̀ са́ми мнѣ̀ свидѣ́телствѹете, ѩ҆́кѡ рѣ́хъ: нѣ́смь а҆́зъ хр҇то́съ, но ѩ҆́кѡ по́сланъ є҆́смь пред̾ ни́мъ.
29 И҆мѣ́ѧй невѣ́стѹ жени́хъ є҆́сть: а҆ дрѹ́гъ женихо́въ, стоѧ̀ и҆ послѹ́шаѧ є҆гѡ̀, ра́достїю ра́дѹетсѧ за гла́съ женихо́въ: сїѧ̀ ѹ҆̀бо ра́дость моѧ̀ и҆спо́лнисѧ:
30 ѻ҆́номѹ подоба́етъ растѝ, мнѣ́ же ма́литисѧ.
31 Грѧды́й свы́ше над̾ всѣ́ми є҆́сть: сы́й ѿ землѝ, ѿ землѝ є҆́сть, и҆ ѿ землѝ глаго́летъ: грѧды́й съ нб҃сѐ над̾ всѣ́ми є҆́сть:
32 и҆ є҆́же ви́дѣ и҆ слы́ша, сїѐ свидѣ́телствѹетъ: и҆ свидѣ́телства є҆гѡ̀ никто́же прїе́млетъ.
33 Прїе́мый є҆гѡ̀ свидѣ́телство вѣ́рова {ѹ҆твердѝ} ѩ҆́кѡ бг҃ъ и҆́стиненъ є҆́сть.
34 Є҆го́же бо посла̀ бг҃ъ, гл҃го́лы бж҃їѧ гл҃етъ: не въ мѣ́рѹ бо бг҃ъ дае́тъ дх҃а.
35 Ѻ҆ц҃ъ (бо) лю́битъ сн҃а, и҆ всѧ҄ дадѐ въ рѹ́цѣ є҆гѡ̀.
36 Вѣ́рѹѧй въ сн҃а и҆́мать живо́тъ вѣ́чный: а҆ и҆́же не вѣ́рѹетъ въ сн҃а, не ѹ҆́зритъ живота̀, но гнѣ́въ бж҃їй пребыва́етъ на не́мъ.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна святое благовествование, 3 глава. Елизаветинская Библия.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Public Domain

Public Domain — общественное достояние.
Елизаветинская Библия на церковнославянском языке.
© 1751, 1762, 1756, 1784

ПОДДЕРЖИТЕ НАС

От Иоанна 3 глава в переводах:
От Иоанна 3 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Комментарии Джона Райла
 8. Толкования Августина
 9. Толкование Иоанна Златоуста
 10. Толкование Феофилакта Болгарского
 11. Новый Библейский Комментарий
 12. Лингвистический. Роджерс
 13. Комментарии Давида Стерна
 14. Библия говорит сегодня
 15. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.