Библия » Елизаветинская Елизаветинская Библия

От Иоанна 6 Евангелие от Иоанна 6 глава

1 По си́хъ и҆́де ї҆и҃съ на ѡ҆́нъ по́лъ мо́рѧ галїле́и тїверїа́дска:
2 и҆ по не́мъ и҆дѧ́ше наро́дъ мно́гъ, ѩ҆́кѡ ви́дѧхѹ зна́мєнїѧ є҆гѡ̀, ѩ҆̀же творѧ́ше над̾ недѹ́жными.
3 Взы́де же на го́рѹ ї҆и҃съ, и҆ тѹ̀ сѣдѧ́ше со ѹ҆чн҃ки҄ свои́ми.
4 Бѣ́ же бли́з̾ па́сха, пра́здникъ жидо́вскїй.
5 (За҄ 18.) Возве́дъ ѹ҆̀бо ї҆и҃съ ѻ҆́чи и҆ ви́дѣвъ, ѩ҆́кѡ мно́гъ наро́дъ грѧде́тъ къ немѹ̀, глаго́ла къ фїлі́ппѹ: чи́мъ кѹ́пимъ хлѣ́бы, да ѩ҆дѧ́тъ сі́и;
6 Сїе́ же глаго́лаше, и҆скѹша́ѧ є҆го̀: са́мъ бо вѣ́дѧше, что̀ хо́щетъ сотвори́ти.
7 Ѿвѣща̀ є҆мѹ̀ фїлі́ппъ: двѣма̀ сто́ма пѣ́нѧзей хлѣ́бы не довлѣ́ютъ и҆́мъ, да кі́иждо и҆́хъ ма́ло что̀ прїи́метъ.
8 Глаго́ла є҆мѹ̀ є҆ди́нъ ѿ ѹ҆чн҃къ є҆гѡ̀, а҆ндре́й, бра́тъ сі́мѡна петра̀:
9 є҆́сть ѻ҆́трочищь здѣ̀ є҆ди́нъ, и҆́же и҆́мать пѧ́ть хлѣ́бъ ѩ҆чме́нныхъ и҆ двѣ̀ ры҄бѣ: но сі́и что̀ сѹ́ть на толи́ко;
10 Рече́ же ї҆и҃съ: сотвори́те человѣ́ки возлещѝ. Бѣ́ же трава̀ мно́га на мѣ́стѣ. Возлежѐ ѹ҆̀бо мѹже́й число́мъ ѩ҆́кѡ пѧ́ть ты́сѧщъ.
11 Прїѧ́тъ же хлѣ́бы ї҆и҃съ и҆, хвалѹ̀ возда́въ, подадѐ ѹ҆чн҃кѡ́мъ, ѹ҆чн҃цы́ же возлежа́щымъ: та́кожде и҆ ѿ ры҄бѹ, є҆ли́кѡ хотѧ́хѹ.
12 И҆ ѩ҆́кѡ насы́тишасѧ, гл҃а ѹ҆чн҃кѡ́мъ свои҄мъ: собери́те и҆збы́тки ѹ҆крѹ҄хъ, да не поги́бнетъ ничто́же.
13 Собра́ша же, и҆ и҆спо́лниша двана́десѧте ко́шѧ ѹ҆крѹ҄хъ ѿ пѧти́хъ хлѣ҄бъ ѩ҆чме́нныхъ, и҆̀же и҆збы́ша ѩ҆́дшымъ.
14 (За҄ 19.) Человѣ́цы же ви́дѣвше зна́менїе, є҆́же сотворѝ ї҆и҃съ, глаго́лахѹ, ѩ҆́кѡ се́й є҆́сть вои́стиннѹ про҇ро́къ грѧды́й въ мі́ръ.
15 Ї҆и҃съ ѹ҆̀бо разѹмѣ́въ, ѩ҆́кѡ хотѧ́тъ прїитѝ, да восхи́тѧтъ є҆го̀ и҆ сотворѧ́тъ є҆го̀ цр҃ѧ̀, ѿи́де па́ки въ го́рѹ є҆ди́нъ.
16 ѩ҆́кѡ по́здѣ бы́сть, снидо́ша ѹ҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀ на мо́ре,
17 и҆ влѣзо́ша въ кора́бль, и҆ и҆дѧ́хѹ на ѡ҆́нъ по́лъ мо́рѧ въ капернаѹ́мъ. И҆ тма̀ а҆́бїе бы́сть, и҆ не (ѹ҆̀) бѣ̀ прише́лъ къ ни҄мъ ї҆и҃съ.
18 Мо́ре же, вѣ́трѹ ве́лїю дыха́ющѹ, воздвиза́шесѧ.
19 Гре́бше же ѩ҆́кѡ ста́дїй два́десѧть пѧ́ть и҆лѝ три́десѧть, ѹ҆зрѣ́ша ї҆и҃са ходѧ́ща по мо́рю и҆ бли́з̾ кораблѧ̀ бы́вша, и҆ ѹ҆боѧ́шасѧ.
20 Ѻ҆́нъ же гл҃а и҆́мъ: а҆́зъ є҆́смь, не бо́йтесѧ.
21 Хотѧ́хѹ ѹ҆̀бо прїѧ́ти є҆го̀ въ кора́бль: и҆ а҆́бїе кора́бль бы́сть на землѝ, въ ню́же и҆дѧ́хѹ.
22 Во ѹ҆́трїй (же) наро́дъ, и҆́же стоѧ́ше ѡ҆б̾ ѡ҆́нъ по́лъ мо́рѧ, ви́дѣвъ, ѩ҆́кѡ кораблѧ̀ и҆но́гѡ не бѣ̀ тѹ̀, то́кмѡ є҆ди́нъ то́й, въ ѻ҆́ньже внидо́ша ѹ҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀, и҆ ѩ҆́кѡ не вни́де со ѹ҆чн҃ки҄ свои́ми ї҆и҃съ въ кора́бль, но є҆ди́ни ѹ҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀ и҆до́ша:
23 и҆ и҆́ни прїидо́ша корабли҄ ѿ тїверїа́ды бли́з̾ мѣ́ста, и҆дѣ́же ѩ҆до́ша хлѣ́бы, хвалѹ̀ возда́вше гд҇еви:
24 є҆гда́ же ви́дѣша наро́ди, ѩ҆́кѡ ї҆и҃са не бы́сть тѹ̀, ни ѹ҆чн҃къ є҆гѡ̀, влѣзо́ша са́ми въ корабли҄, и҆ прїидо́ша въ капернаѹ́мъ, и҆́щѹще ї҆и҃са,
25 и҆ ѡ҆брѣ́тше є҆го̀ ѡ҆б̾ ѡ҆́нъ по́лъ мо́рѧ, рѣ́ша є҆мѹ̀: раввї̀, когда̀ здѣ̀ бы́сть {когда̀ сѣ́мѡ прише́лъ є҆сѝ};
26 Ѿвѣща̀ и҆́мъ ї҆и҃съ и҆ речѐ: а҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, и҆́щете менє̀, не ѩ҆́кѡ ви́дѣсте зна́менїе, но ѩ҆́кѡ ѩ҆́ли є҆стѐ хлѣ́бы и҆ насы́тистесѧ:
27 (За҄ 20.) дѣ́лайте же не бра́шно ги́блющее, но бра́шно пребыва́ющее въ живо́тъ вѣ́чный, є҆́же сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй ва́мъ да́стъ: сего́ бо ѻ҆ц҃ъ зна́мена бг҃ъ.
28 Рѣ́ша же къ немѹ̀: что̀ сотвори́мъ, да дѣ́лаемъ дѣла̀ бж҃їѧ;
29 Ѿвѣща̀ ї҆и҃съ и҆ речѐ и҆́мъ: сѐ є҆́сть дѣ́ло бж҃їе, да вѣ́рѹете въ того̀, є҆го́же посла̀ ѻ҆́нъ.
30 Рѣ́ша же є҆мѹ̀: ко́е ѹ҆̀бо ты̀ твори́ши зна́менїе, да ви́димъ и҆ вѣ́рѹ и҆́мемъ тебѣ̀, что̀ дѣ́лаеши,
31 ѻ҆тцы̀ на́ши ѩ҆до́ша ма́ннѹ въ пѹсты́ни, ѩ҆́коже є҆́сть пи́сано: хлѣ́бъ съ небесѐ дадѐ и҆́мъ ѩ҆́сти.
32 Речѐ ѹ҆̀бо и҆́мъ ї҆и҃съ: а҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, не мѡѷсе́й дадѐ ва́мъ хлѣ́бъ съ небесѐ, но ѻ҆ц҃ъ мо́й дае́тъ ва́мъ хлѣ́бъ и҆́стинный съ нб҃сѐ:
33 хлѣ́бъ бо бж҃їй є҆́сть сходѧ́й съ нб҃сѐ и҆ даѧ́й живо́тъ мі́рѹ.
34 Рѣ́ша ѹ҆̀бо къ немѹ̀: гд҇и, всегда̀ да́ждь на́мъ хлѣ́бъ се́й.
35 Рече́ же и҆́мъ ї҆и҃съ: (За҄ 21.) а҆́зъ є҆́смь хлѣ́бъ живо́тный: грѧды́й ко мнѣ̀ не и҆́мать взалка́тисѧ, и҆ вѣ́рѹѧй въ мѧ̀ не и҆́мать вжа́ждатисѧ никогда́же.
36 Но рѣ́хъ ва́мъ, ѩ҆́кѡ и҆ ви́дѣсте мѧ̀, и҆ не вѣ́рѹете.
37 Всѐ, є҆́же дае́тъ мнѣ̀ ѻ҆ц҃ъ, ко мнѣ̀ прїи́детъ, и҆ грѧдѹ́щаго ко мнѣ̀ не и҆зженѹ̀ во́нъ:
38 ѩ҆́кѡ снидо́хъ съ нб҃сѐ, не да творю̀ во́лю мою̀, но во́лю посла́вшагѡ мѧ̀ ѻ҆ц҃а̀.
39 Се́ же є҆́сть во́лѧ посла́вшагѡ мѧ̀ ѻ҆ц҃а̀, да всѐ, є҆́же да́де мѝ, не погѹблю̀ ѿ негѡ̀, но воскрешѹ̀ є҆̀ въ послѣ́днїй де́нь.
40 (За҄ 22.) Се́ же є҆́сть во́лѧ посла́вшагѡ мѧ̀, да всѧ́къ ви́дѧй сн҃а и҆ вѣ́рѹѧй въ него̀ и҆́мать живо́тъ вѣ́чный, и҆ воскрешѹ̀ є҆го̀ а҆́зъ въ послѣ́днїй де́нь.
41 Ропта́хѹ ѹ҆̀бо ї҆ѹде́є ѡ҆ не́мъ, ѩ҆́кѡ речѐ: а҆́зъ є҆́смь хлѣ́бъ сше́дый съ нб҃сѐ.
42 И҆ глаго́лахѹ: не се́й ли є҆́сть ї҆и҃съ сы́нъ ї҆ѡ́сифовъ, є҆гѡ́же мы̀ зна́емъ ѻ҆тца̀ и҆ ма́терь, ка́кѡ ѹ҆̀бо глаго́летъ се́й, ѩ҆́кѡ съ нб҃сѐ снидо́хъ;
43 Ѿвѣща̀ ѹ҆̀бо ї҆и҃съ и҆ речѐ и҆̀мъ: не ропщи́те междѹ̀ собо́ю:
44 никто́же мо́жетъ прїитѝ ко мнѣ̀, а҆́ще не ѻ҆ц҃ъ посла́вый мѧ̀ привлече́тъ є҆го̀, и҆ а҆́зъ воскрешѹ̀ є҆го̀ въ послѣ́днїй де́нь.
45 Є҆́сть пи́сано во про҇ро́цѣхъ: и҆ бѹ́дѹтъ всѝ наѹче́ни бг҃омъ. Всѧ́къ слы́шавый ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆ навы́къ, прїи́детъ ко мнѣ̀.
46 Не ѩ҆́кѡ ѻ҆ц҃а̀ ви́дѣлъ є҆́сть кто̀, то́кмѡ сы́й ѿ бг҃а, се́й ви́дѣ ѻ҆ц҃а̀.
47 А҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ: вѣ́рѹѧй въ мѧ̀ и҆́мать живо́тъ вѣ́чный.
48 (За҄ 23.) А҆́зъ є҆́смь хлѣ́бъ живо́тный:
49 ѻ҆тцы̀ ва́ши ѩ҆до́ша ма́ннѹ въ пѹсты́ни, и҆ ѹ҆мро́ша:
50 се́й є҆́сть хлѣ́бъ сходѧ́й съ нб҃сѐ, да, а҆́ще кто̀ ѿ негѡ̀ ѩ҆́стъ, не ѹ҆́мретъ:
51 а҆́зъ є҆́смь хлѣ́бъ живо́тный, и҆́же сше́дый съ нб҃сѐ: а҆́ще кто̀ снѣ́сть ѿ хлѣ́ба сегѡ̀, жи́въ бѹ́детъ во вѣ́ки: и҆ хлѣ́бъ, є҆го́же а҆́зъ да́мъ, пл҃ть моѧ̀ є҆́сть, ю҆́же а҆́зъ да́мъ за живо́тъ мі́ра.
52 Прѧ́хѹсѧ же междѹ̀ собо́ю жи́дове, глаго́люще: ка́кѡ мо́жетъ се́й на́мъ да́ти пл҃ть (свою̀) ѩ҆́сти;
53 Рече́ же и҆̀мъ ї҆и҃съ: а҆ми́нь, а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ: а҆́ще не снѣ́сте пл҃ти сн҃а чл҃вѣ́ческагѡ, ни пїе́те кро́ве є҆гѡ̀, живота̀ не и҆́мате въ себѣ̀.
54 ѩ҆ды́й мою̀ пл҃ть и҆ пїѧ́й мою̀ кро́вь и҆́мать живо́тъ вѣ́чный, и҆ а҆́зъ воскрешѹ̀ є҆го̀ въ послѣ́днїй де́нь.
55 Пл҃ть бо моѧ̀ и҆́стиннѡ є҆́сть бра́шно, и҆ кро́вь моѧ̀ и҆́стиннѡ є҆́сть пи́во.
56 (За҄ 24.) ѩ҆ды́й мою̀ пл҃ть и҆ пїѧ́й мою̀ кро́вь во мнѣ̀ пребыва́етъ, и҆ а҆́зъ въ не́мъ.
57 ѩ҆́коже посла́ мѧ живы́й ѻ҆ц҃ъ, и҆ а҆́зъ живѹ̀ ѻ҆ц҃а̀ ра́ди: и҆ ѩ҆ды́й мѧ̀, и҆ то́й жи́въ бѹ́детъ менє̀ ра́ди.
58 Се́й є҆́сть хлѣ́бъ сше́дый съ нб҃сѐ: не ѩ҆́коже ѩ҆до́ша ѻ҆тцы̀ ва́ши ма́ннѹ, и҆ ѹ҆мро́ша: ѩ҆ды́й хлѣ́бъ се́й жи́въ бѹ́детъ во вѣ́ки.
59 Сїѧ҄ речѐ на со́нмищи, ѹ҆чѧ̀ въ капернаѹ́мѣ.
60 Мно́зи ѹ҆̀бо слы́шавше ѿ ѹ҆чн҃къ є҆гѡ̀, рѣ́ша: жесто́ко є҆́сть сло́во сїѐ: (и҆) кто̀ мо́жетъ є҆гѡ̀ послѹ́шати;
61 Вѣ́дый же ї҆и҃съ въ себѣ̀, ѩ҆́кѡ ро́пщѹтъ ѡ҆ се́мъ ѹ҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀, речѐ и҆́мъ: сїе́ ли вы̀ блазни́тъ;
62 а҆́ще ѹ҆̀бо ѹ҆́зрите сн҃а чл҃вѣ́ческаго восходѧ́ща, и҆дѣ́же бѣ̀ пре́жде;
63 дѹ́хъ є҆́сть, и҆́же ѡ҆живлѧ́етъ, пло́ть не по́льзѹетъ ничто́же: гл҃го́лы, ѩ҆́же а҆́зъ гл҃ахъ ва́мъ, дѹ́хъ сѹ́ть и҆ живо́тъ сѹ́ть:
64 но сѹ́ть ѿ ва́съ нѣ́цыи, и҆́же не вѣ́рѹютъ. Вѣ́дѧше бо и҆сконѝ ї҆и҃съ, кі́и сѹ́ть невѣ́рѹющїи, и҆ кто̀ є҆́сть предаѧ́й є҆го̀.
65 И҆ гл҃аше: сегѡ̀ ра́ди рѣ́хъ ва́мъ, ѩ҆́кѡ никто́же мо́жетъ прїитѝ ко мнѣ̀, а҆́ще не бѹ́детъ є҆мѹ̀ дано̀ ѿ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀.
66 Ѿ сегѡ̀ мно́зи ѿ ѹ҆чн҃къ є҆гѡ̀ и҆до́ша вспѧ́ть, и҆ ктомѹ̀ не хожда́хѹ съ ни́мъ.
67 Рече́ же ї҆и҃съ ѻ҆бѣмана́десѧте: є҆да̀ и҆ вы̀ хо́щете и҆тѝ;
68 Ѿвѣща̀ ѹ҆̀бо є҆мѹ̀ сі́мѡнъ пе́тръ: гд҇и, къ комѹ̀ и҆́демъ; гл҃го́лы живота̀ вѣ́чнагѡ и҆́маши,
69 и҆ мы̀ вѣ́ровахомъ, и҆ позна́хомъ, ѩ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ хр҇то́съ, сн҃ъ бг҃а жива́гѡ.
70 Ѿвѣща̀ и҆̀мъ ї҆и҃съ: не а҆́зъ ли ва́съ двана́десѧте и҆збра́хъ; и҆ є҆ди́нъ ѿ ва́съ дїа́волъ є҆́сть.
71 Гл҃аше же ї҆ѹ́дѹ сїмѡ́нова ї҆скарїѡ́та: се́й бо хотѧ́ше преда́ти є҆го̀, є҆ди́нъ сы́й ѿ ѻ҆боюна́десѧте.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна святое благовествование, 6 глава. Елизаветинская Библия.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Public Domain

Public Domain — общественное достояние.
Елизаветинская Библия на церковнославянском языке.
© 1751, 1762, 1756, 1784

ПОДДЕРЖИТЕ НАС

От Иоанна 6 глава в переводах:
От Иоанна 6 глава, комментарии:
 1. Новой Женевской Библии
 2. Толкование Мэтью Генри
 3. Комментарии МакДональда
 4. Толковая Библия Лопухина
 5. Комментарии Баркли
 6. Комментарии Жана Кальвина
 7. Комментарии Джона Райла
 8. Толкования Августина
 9. Толкование Иоанна Златоуста
 10. Толкование Феофилакта Болгарского
 11. Новый Библейский Комментарий
 12. Лингвистический. Роджерс
 13. Комментарии Давида Стерна
 14. Библия говорит сегодня
 15. Комментарии Скоуфилда


2007–2024. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.