Библия » Елизаветинская Елизаветинская Библия

От Марка 14 Евангелие от Марка 14 глава

1 Бѣ́ же па́сха и҆ ѡ҆прѣсно́цы по двою̀ дні́ю: и҆ и҆ска́хѹ а҆рхїере́є и҆ кни́жницы, ка́кѡ є҆го̀ ле́стїю є҆́мше ѹ҆бїю́тъ:
2 глаго́лахѹ же: (но) не въ пра́здникъ, є҆да̀ {да не} ка́кѡ молва̀ бѹ́детъ лю́дска.
3 (За҄ 63.) И҆ сѹ́щѹ є҆мѹ̀ въ виѳа́нїи, въ домѹ̀ сі́мѡна прокаже́ннагѡ, возлежа́щѹ є҆мѹ̀, прїи́де жена̀, и҆мѹ́щи а҆лава́стръ мѵ́ра на́рднагѡ пїстїкі́а многоцѣ́нна: и҆ сокрѹ́шши а҆лава́стръ, возлива́ше є҆мѹ̀ на главѹ̀.
4 Бѧ́хѹ же нѣ́цыи негодѹ́юще въ себѣ̀ и҆ глаго́люще: почто̀ ги́бель сїѧ̀ мѵ́рнаѧ бы́сть;
5 можа́ше бо сїѐ продано̀ бы́ти вѧ́щше трїе́хъ сѡ́тъ пѣ҄нѧзь и҆ да́тисѧ ни́щымъ. И҆ преща́хѹ є҆́й.
6 Ї҆и҃съ же речѐ: ѡ҆ста́вите ю҆̀: что̀ є҆́й трѹды̀ даетѐ; добро̀ дѣ́ло содѣ́ла ѡ҆ мнѣ̀.
7 Всегда́ бо ни́щыѧ и҆́мате съ собо́ю, и҆ є҆гда̀ хо́щете, мо́жете и҆̀мъ добро̀ твори́ти: мене́ же не всегда̀ и҆́мате.
8 Є҆́же и҆мѣ̀ {возмо́же} сїѧ̀, сотворѝ: предварѝ пома́зати моѐ тѣ́ло на погребе́нїе.
9 А҆ми́нь гл҃ю ва́мъ: и҆дѣ́же а҆́ще проповѣ́стсѧ є҆ѵⷢлїе сїѐ во все́мъ мі́рѣ, и҆ є҆́же сотворѝ сїѧ̀, глаго́лано бѹ́детъ въ па́мѧть є҆ѧ̀.
10 (За҄ 64.) И҆ ї҆ѹ́да ї҆скарїѡ́тскїй, є҆ди́нъ ѿ ѻ҆боюна́десѧте, и҆́де ко а҆рхїере́ємъ, да преда́стъ є҆го̀ и҆̀мъ.
11 Ѻ҆ни́ же слы́шавше возра́довашасѧ и҆ ѡ҆бѣща́ша є҆мѹ̀ сре́бреники да́ти. И҆ и҆ска́ше, ка́кѡ є҆го̀ въ ѹ҆до́бно вре́мѧ преда́стъ.
12 И҆ въ пе́рвый де́нь ѡ҆прѣснѡ́къ, є҆гда̀ па́схѹ жрѧ́хѹ, глаго́лаша є҆мѹ̀ ѹ҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀: гдѣ̀ хо́щеши, ше́дше ѹ҆гото́ваемъ, да ѩ҆́си па́схѹ;
13 И҆ посла̀ два̀ ѿ ѹ҆чн҃къ свои́хъ и҆ гл҃а и҆́ма: и҆ди́та во гра́дъ: и҆ срѧ́щетъ ва́съ человѣ́къ въ скѹде́льницѣ во́дѹ носѧ̀: по не́мъ и҆ди́та,
14 и҆ и҆дѣ́же а҆́ще вни́детъ, рцы́та господи́нѹ до́мѹ, ѩ҆́кѡ ѹ҆чт҃ль гл҃етъ: гдѣ̀ є҆́сть вита́лница, и҆дѣ́же па́схѹ со ѹ҆чн҃ки҄ мои́ми снѣ́мъ;
15 и҆ то́й ва́ма пока́жетъ го́рницѹ ве́лїю, по́стланѹ, гото́вѹ: тѹ̀ ѹ҆гото́вайта на́мъ.
16 И҆ и҆зыдо́ста ѹ҆чн҃ка҄ є҆гѡ̀, и҆ прїидо́ста во гра́дъ, и҆ ѡ҆брѣто́ста, ѩ҆́коже речѐ и҆́ма: и҆ ѹ҆гото́васта па́схѹ.
17 И҆ ве́черѹ бы́вшѹ прїи́де со ѻ҆бѣмана́десѧте.
18 И҆ возлежа́щымъ и҆̀мъ и҆ ѩ҆дѹ́щымъ, речѐ ї҆и҃съ: а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, ѩ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ ва́съ преда́стъ мѧ̀, ѩ҆ды́й со мно́ю.
19 Ѻ҆ни́ же нача́ша скорбѣ́ти и҆ глаго́лати є҆мѹ̀ є҆ди́нъ по є҆ди́номѹ: є҆да̀ а҆́зъ; И҆ дрѹгі́й: є҆да̀ а҆́зъ;
20 Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ и҆̀мъ: є҆ди́нъ ѿ ѻ҆боюна́десѧте, ѡ҆мочи́вый со мно́ю въ соли́ло.
21 Сн҃ъ ѹ҆́бѡ чл҃вѣ́ческїй и҆́детъ, ѩ҆́коже є҆́сть пи́сано ѡ҆ не́мъ: го́ре же человѣ́кѹ томѹ̀, и҆́мже сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй преда́стсѧ: до́брѣе бы́ло бы є҆мѹ̀, а҆́ще не бы̀ роди́лсѧ человѣ́къ то́й.
22 И҆ ѩ҆дѹ́щымъ и҆̀мъ, прїе́мь ї҆и҃съ хлѣ́бъ, (и҆) блг҇ви́въ, преломѝ и҆ дадѐ и҆̀мъ, и҆ речѐ: прїими́те, ѩ҆ди́те: сїѐ є҆́сть тѣ́ло моѐ.
23 И҆ прїи́мъ ча́шѹ, хвалѹ̀ возда́въ, дадѐ и҆̀мъ: и҆ пи́ша ѿ неѧ̀ всѝ.
24 И҆ речѐ и҆̀мъ: сїѧ̀ є҆́сть кро́вь моѧ̀ но́вагѡ завѣ́та, за мнѡ́ги и҆злива́ема:
25 а҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, ѩ҆́кѡ ктомѹ̀ не и҆́мамъ пи́ти ѿ плода̀ ло́знагѡ до днѐ тогѡ̀, є҆гда̀ є҆̀ пїю̀ но́во во цр҇твїи бж҃їи.
26 И҆ воспѣ́вше и҆зыдо́ша въ го́рѹ є҆леѡ́нскѹю.
27 И҆ гл҃а и҆̀мъ ї҆и҃съ, ѩ҆́кѡ всѝ соблазните́сѧ ѡ҆ мнѣ̀ въ но́щь сїю̀: пи́сано бо є҆́сть: поражѹ̀ па́стырѧ, и҆ разы́дѹтсѧ ѻ҆́вцы.
28 Но пото́мъ, є҆гда̀ воскр҇нѹ, варѧ́ю вы̀ въ галїле́и.
29 Пе́тръ же речѐ є҆мѹ̀: а҆́ще и҆ всѝ соблазнѧ́тсѧ, но не а҆́зъ.
30 И҆ гл҃а є҆мѹ̀ ї҆и҃съ: а҆ми́нь гл҃ю тебѣ̀, ѩ҆́кѡ ты̀ дне́сь въ но́щь сїю̀, пре́жде да́же втори́цею пѣ́тель не возгласи́тъ, трикра́ты ѿве́ржешисѧ менє̀.
31 Ѻ҆́нъ же мно́жае глаго́лаше па́че: а҆́ще (же) мѝ є҆́сть съ тобо́ю и҆ ѹ҆мре́ти, не ѿве́ргѹсѧ тебє̀. Та́кожде и҆ всѝ глаго́лахѹ.
32 И҆ прїидо́ша въ ве́сь, є҆́йже и҆́мѧ геѳсима́нїа: и҆ гл҃а ѹ҆чн҃кѡ́мъ свои҄мъ: сѣди́те здѣ̀, до́ндеже ше́дъ помолю́сѧ.
33 И҆ поѧ́тъ петра̀ и҆ ї҆а́кѡва и҆ ї҆ѡа́нна съ собо́ю: и҆ нача́тъ ѹ҆жаса́тисѧ и҆ тѹжи́ти.
34 И҆ гл҃а и҆̀мъ: приско́рбна є҆́сть дш҃а̀ моѧ̀ до сме́рти: бѹ́дите здѣ̀ и҆ бди́те.
35 И҆ преше́дъ ма́лѡ, падѐ на землѝ и҆ молѧ́шесѧ, да, а҆́ще возмо́жно є҆́сть, ми́мѡ и҆́детъ ѿ негѡ̀ ча́съ:
36 и҆ гл҃аше: а҆́вва ѻ҆́ч҃е, всѧ҄ возмѡ́жна тебѣ̀: ми́мѡ несѝ ѿ менє̀ ча́шѹ сїю̀: но не є҆́же а҆́зъ хощѹ̀, но є҆́же ты̀.
37 И҆ прїи́де, и҆ ѡ҆брѣ́те и҆̀хъ спѧ́щихъ, и҆ гл҃а петро́ви: сі́мѡне, спи́ши ли; не возмо́глъ є҆сѝ є҆ди́нагѡ часа̀ побдѣ́ти;
38 бди́те и҆ моли́тесѧ, да не вни́дете въ напа́сть: дѹ́хъ ѹ҆́бѡ бо́дръ, пло́ть же немощна̀.
39 И҆ па́ки ше́дъ помоли́сѧ, то́жде сло́во ре́къ.
40 И҆ возвра́щьсѧ ѡ҆брѣ́те ѧ҆̀ па́ки спѧ́ща: бѧ́хѹ бо ѻ҆чеса̀ и҆̀мъ тѧ́гѡтна: и҆ не вѣ́дѧхѹ, что̀ бы́ша є҆мѹ̀ ѿвѣща́ли.
41 И҆ прїи́де трети́цею и҆ гл҃а и҆̀мъ: спи́те про́чее и҆ почива́йте: приспѣ̀ коне́цъ, прїи́де ча́съ: сѐ, предае́тсѧ сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй въ рѹ́ки грѣ́шникѡмъ:
42 воста́ните, и҆́демъ: сѐ, предаѧ́й мѧ̀ прибли́жисѧ.
43 (За҄ 65.) И҆ а҆́бїе, є҆щѐ є҆мѹ̀ гл҃ющѹ, прїи́де ї҆ѹ́да, є҆ди́нъ сы́й ѿ ѻ҆боюна́десѧте, и҆ съ ни́мъ наро́дъ мно́гъ со ѻ҆рѹ́жїемъ и҆ дреко́льми, ѿ а҆рхїерє́й и҆ кни҄жникъ и҆ ста́рєцъ.
44 Даде́ же предаѧ́й є҆го̀ зна́менїе и҆̀мъ, глаго́лѧ: є҆го́же а҆́ще лобжѹ̀, то́й є҆́сть: и҆ми́те є҆го̀ и҆ веди́те (є҆го̀) сохра́ннѡ.
45 И҆ прише́дъ, а҆́бїе пристѹ́пль къ немѹ̀, глаго́ла (є҆мѹ̀): раввї̀, раввї̀. И҆ ѡ҆блобыза̀ є҆го̀.
46 Ѻ҆ни́ же возложи́ша рѹ́цѣ своѝ на него̀ и҆ ѩ҆́ша є҆го̀.
47 Є҆ди́нъ же нѣ́кто ѿ стоѧ́щихъ и҆звле́къ но́жъ, ѹ҆да́ри раба̀ а҆рхїере́ова и҆ ѹ҆рѣ́за є҆мѹ̀ ѹ҆́хо.
48 И҆ ѿвѣща́въ ї҆и҃съ речѐ и҆̀мъ: ѩ҆́кѡ на разбо́йника ли и҆зыдо́сте со ѻ҆рѹ́жїемъ и҆ дреко́льми ѩ҆́ти мѧ̀;
49 По всѧ҄ дни҄ бѣ́хъ при ва́съ въ це́ркви ѹ҆чѧ̀, и҆ не ѩ҆́сте менѐ: но да сбѹ́детсѧ писа́нїе.
50 И҆ ѡ҆ста́вльше є҆го̀, всѝ бѣжа́ша.
51 И҆ є҆ди́нъ нѣ́кто ю҆́ноша и҆́де по не́мъ, ѡ҆дѣ́ѧнъ въ плащани́цѹ по на́гѹ: и҆ ѩ҆́ша того̀ ю҆́ношѹ.
52 Ѻ҆́нъ же ѡ҆ста́вль плащани́цѹ, на́гъ бѣжа̀ ѿ ни́хъ.
53 И҆ ведо́ша ї҆и҃са ко а҆рхїере́ю: и҆ снидо́шасѧ къ немѹ̀ всѝ а҆рхїере́є и҆ кни́жницы и҆ ста́рцы.
54 И҆ пе́тръ и҆здале́ча в̾слѣ́дъ є҆гѡ̀ и҆́де до внѹ́трь во дво́ръ а҆рхїере́овъ: и҆ бѣ̀ сѣдѧ̀ со слѹга́ми и҆ грѣ́ѧсѧ при свѣщѝ {при ѻ҆гнѝ}.
55 А҆рхїере́є же и҆ ве́сь со́нмъ и҆ска́хѹ на ї҆и҃са свидѣ́телства, да ѹ҆мертвѧ́тъ є҆го̀: и҆ не ѡ҆брѣта́хѹ.
56 Мно́зи бо лжесвидѣ́телствовахѹ на него̀, и҆ ра҄вна свидѣ́тєлства не бѧ́хѹ.
57 И҆ нѣ́цыи воста́вше лжесвидѣ́телствовахѹ на него̀, глаго́люще:
58 ѩ҆́кѡ мы̀ слы́шахомъ є҆го̀ гл҃юща, ѩ҆́кѡ а҆́зъ разорю̀ це́рковь сїю̀ рѹкотворе́нѹю и҆ тремѝ де́нми и҆́нѹ нерѹкотворе́нѹ сози́ждѹ.
59 И҆ ни та́кѡ ра́вно бѣ̀ свидѣ́телство и҆́хъ.
60 И҆ воста́въ а҆рхїере́й посредѣ̀, вопросѝ ї҆и҃са, глаго́лѧ: не ѿвѣщава́еши ли ничесѡ́же; что̀ сі́и на тѧ̀ свидѣ́телствѹютъ;
61 Ѻ҆́нъ же молча́ше и҆ ничто́же ѿвѣщава́ше. Па́ки а҆рхїере́й вопросѝ є҆го̀ и҆ глаго́ла є҆мѹ̀: ты́ ли є҆сѝ хр҇то́съ, сн҃ъ блг҇ве́ннагѡ;
62 Ї҆и҃съ же речѐ: а҆́зъ є҆́смь: и҆ ѹ҆́зрите сн҃а чл҃вѣ́ческаго ѡ҆ деснѹ́ю сѣдѧ́ща си́лы и҆ грѧдѹ́ща со ѡ҆́блаки небе́сными.
63 А҆рхїере́й же растерза́въ ри҄зы своѧ҄, глаго́ла: что̀ є҆щѐ тре́бѹемъ свидѣ́телей;
64 слы́шасте хѹлѹ̀: что̀ ва́мъ мни́тсѧ; Ѻ҆ни́ же всѝ ѡ҆сѹди́ша є҆го̀ бы́ти пови́нна сме́рти.
65 И҆ нача́ша нѣ́цыи плюва́ти на́нь, и҆ прикрыва́ти лицѐ є҆гѡ̀, и҆ мѹ́чити є҆го̀, и҆ глаго́лати є҆мѹ̀: прорцы̀. И҆ слѹги҄ по лани́тома є҆го̀ бїѧ́хѹ.
66 И҆ сѹ́щѹ петро́ви во дворѣ̀ ни́зѹ, прїи́де є҆ди́на ѿ рабы́нь а҆рхїере́овыхъ,
67 и҆ ви́дѣвши петра̀ грѣ́ющасѧ, воззрѣ́вши на него̀, глаго́ла: и҆ ты̀ съ назарѧни́номъ ї҆и҃сомъ бы́лъ є҆сѝ.
68 Ѻ҆́нъ же ѿве́ржесѧ, глаго́лѧ: не вѣ́мъ, нижѐ зна́ю, что̀ ты̀ глаго́леши. И҆ и҆зы́де во́нъ на преддво́рїе: и҆ а҆ле́ктѡръ возгласѝ.
69 И҆ рабы́нѧ ви́дѣвши є҆го̀ па́ки, нача́тъ глаго́лати предстоѧ́щымъ, ѩ҆́кѡ се́й ѿ ни́хъ є҆́сть.
70 Ѻ҆́нъ же па́ки ѿмета́шесѧ. И҆ пома́лѣ па́ки предстоѧ́щїи глаго́лахѹ петро́ви: вои́стиннѹ ѿ ни́хъ є҆сѝ: и҆́бо галїле́анинъ є҆сѝ, и҆ бесѣ́да твоѧ̀ подо́битсѧ.
71 Ѻ҆́нъ же нача̀ роти́тисѧ и҆ клѧ́тисѧ, ѩ҆́кѡ не вѣ́мъ чл҃вѣ́ка сегѡ̀, є҆го́же вы̀ глаго́лете.
72 И҆ второ́е а҆ле́ктѡръ возгласѝ. И҆ помѧнѹ̀ пе́тръ гл҃го́лъ, є҆го́же речѐ є҆мѹ̀ ї҆и҃съ, ѩ҆́кѡ пре́жде да́же пѣ́тель не возгласи́тъ двакра́ты, ѿве́ржешисѧ менє̀ трикра́ты. И҆ наче́нъ пла́кашесѧ.
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Марка святое благовествование, 14 глава. Елизаветинская Библия.

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.

Public Domain

Public Domain — общественное достояние.
Елизаветинская Библия на церковнославянском языке.
© 1751, 1762, 1756, 1784

СТАНЬТЕ НАШИМ «АНГЕЛОМ»

От Марка 14 глава в переводах:
От Марка 14 глава, комментарии:
 1. Комментарии Баркли
 2. Новой Женевской Библии
 3. Учебной Библии МакАртура
 4. Комментарии МакДональда
 5. Толкование Мэтью Генри
 6. Толковая Библия Лопухина
 7. Толкование Далласской семинарии
 8. Комментарии Джона Райла
 9. Толкование Феофилакта Болгарского
 10. Новый Библейский Комментарий
 11. Лингвистический. Роджерс
 12. Комментарии Давида Стерна
 13. Библия говорит сегодня
 14. Толкования Августина
 15. Комментарии Скоуфилда


2007–2023. Сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите нам: bible-man@mail.ru.