Библия » Вашингтонский кодекс – 5 век

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5 κεφάλαιο

1 μετα ταυτα ην εορτη των ιουδεων και ανεβη ο ι̅ϲ̅ ειϲ ιεροϲολυμα
2 εϲτιν δε εν τοιϲ ιεροϲολυμοιϲ επι τη προβατικη κολυμβηθρα τη επιλεγομενη εβραιϲτι βηθϲαιδα ε̅ ϲτοαϲ εχουϲα
3 εν ταυταιϲ κατεκιτο πληθοϲ των αϲθενουντω̅ τυφλων χωλων ξηρων εκδεχομενοι την του υδατοϲ κινηϲιν
4 [отсутствует]
5 ην δε τιϲ α̅ν̅ο̅ϲ̅ εκι μ̅ ϗ η̅ ετη εχων εν τη αϲθενια αυτου
6 τουτον ειδω̅ ο ι̅ϲ̅ κατακιμενον και γνουϲ οτι πολυν ηδη χρονον εχι λεγι αυτω θελιϲ υγιηϲ γενεϲθαι
7 απεκριθη αυτω ο αϲθενω̅ κ̅ε̅ α̅ν̅ο̅ν̅ ουκ εχω ινα οταν ταραχθη το υδωρ βαλη με ειϲ την κολυμβηθραν εν οϲω δε ερχομε εγω αλλοϲ προ εμου καταβενει
8 λεγι αυτω ο ι̅ϲ̅ εγιρε αρον τον κραβαττον ϲου και περιπατι
9 και εγενετο υγιηϲ ο α̅ν̅ο̅ϲ̅ και ηρεν τον κραβαττον αυτου και περιεπατι ην δε ϲαββατον εν εκινη τη ημερα
10 ελεγον ουν οι ιουδεοι τω τεθεραπευμενω ϲαββατον εϲτιν και ουκ εξεϲτιν ϲοι αριν τον κραβαττον ϲου
11 ο δε απεκρινατο αυτοιϲ ο ποιϲαϲ με υγιην εκινοϲ μοι ειπεν αρον τον κραβαττον ϲου και περιπατει
12 [отсутствует]
13 ο δε ειαθειϲ ουκ ηδει τιϲ εϲτιν ο γαρ ι̅ϲ̅ εξενευϲεν οχλου οντοϲ εν τω τοπω
14 μετα ταυτα ευριϲκει αυτον ο ι̅ϲ̅ εν τω ιερω και ειπεν αυτω ειδε υγιηϲ γεγοναϲ μηκετι αμαρτανε ινα μη χειρον τι ϲοι γενηται
15 απηλθεν δε ο α̅ν̅ο̅ϲ̅ και ανηγγειλεν τοιϲ ιουδαιοιϲ και ειπεν αυτοιϲ οτι ι̅ϲ̅ εϲτιν ο ποιηϲαϲ αυτον υγειη
16 και δια τουτο εδιωκον οι ιουδαιοι τον ι̅ν̅ οτι ταυτα εποιει εν τω ϲαββατω
17 ο δε απεκριθη αυτοιϲ ο π̅η̅ρ̅ μου εωϲ αρτι εργαζεται καγω εργαζομαι
18 δια τουτο ουν μαλλον εζητου̅ αυτον αποκτειναι οι ιουδαιοι οτι ου μονον ελυεν το ϲαββατον αλλα και π̅ρ̅α̅ ιδιον ελεγεν τον θ̅ν̅ ιϲον εαυτον ποιων τω θ̅ω̅
19 απεκριθη ουν ο ι̅ϲ̅ και ειπεν αυτοιϲ αμη αμην λεγω υμιν ου δυναται ο υιοϲ αφ εαυτου ποιειν ουδεν εαν μη βλεπη τον π̅ρ̅α̅ ποιουντα ο γαρ αν εκεινοϲ ποιη ταυτα και ο υιοϲ ομοιωϲ ποιει
20 ο γαρ π̅η̅ρ̅ φιλει τον υιον και παντα δικνυϲιν αυτω α αυτοϲ ποιει και μειζονα τουτων δειξη αυτω εργα ινα υμειϲ θαυμαζηται
21 ωϲπερ γαρ τουϲ νεκρουϲ εγειρει ο π̅η̅ρ̅ και ζωοποιει ουτωϲ και ο υιοϲ ουϲ θελει ζωοποιει
22 ουδε γαρ ο π̅η̅ρ̅ κρινει ουδενα αλλα την κριϲιν παϲαν δεδωκεν τω υιω
23 ινα παντεϲ τιμωϲι τον υιον καθωϲ τιμωϲειν τον π̅ρ̅α̅ ο μη τιμων τον υιον ου τειμα τον π̅ρ̅α̅ τον πεμψαντα αυτον
24 αμην αμην λεγω υμιν οτι ο τον λογον μου ακουων και πιϲτευων τω πεμψαντι με εχει ζωην αιωνιον και ουκ ερχεται ειϲ κριϲιν αλλα μεταβεβηκεν εκ του θανατου ειϲ την ζωην
25 αμην αμην λεγω υμιν οτι ερχεται ωρα και νυν εϲτι̅ οτε οι νεκροι ακουϲωϲιν τηϲ φωνηϲ του υιου του θ̅υ̅ και οι ακουϲαντεϲ ζηϲουϲιν
26 ωϲ γαρ ο π̅η̅ρ̅ εχει ζωη̅ εν εαυτω ουτωϲ και τω υιω ζωην εδωκεν εχειν εν εαυτω
27 και εξουϲιαν εδωκεν αυτω κριϲιν ποιειν οτι υιοϲ α̅ν̅ο̅υ̅ εϲτιν
28 μη θαυμαζεται τουτο οτι ερχεται ωρα εν η παντεϲ οι εν τοιϲ μνημιοιϲ ακουϲωϲιν τηϲ φωνηϲ αυτου
29 και εξελευϲονται οι τα αγαθα ποιηϲαντεϲ ειϲ αναϲταϲιν ζωηϲ και οι τα φαυλα πραξαντεϲ ειϲ αναϲταϲιν κριϲεωϲ
30 ου δυναμαι εγω ποιειν απ εμαυτου ουδεν καθωϲ ακουω κρινω και η κριϲιϲ η εμη δικαια εϲτιν οτι ου ζητω το θελημα το εμον αλλα το θελημα του πεμψαντοϲ με
31 εαν εγω μαρτυρω περι εμαυτου η μαρτυρια μου ουκ εϲτιν αληθηϲ
32 αλλοϲ εϲτιν ο μαρτυρων περι εμου και οιδα οτι αληθηϲ εϲτιν η μαρτυρια ην μαρτυρι περι εμου
33 υμειϲ απεϲταλκατε προϲ ιωαννην και μεμαρτυρηκεν τη αληθεια
34 εγω δε ου παρα α̅ν̅ο̅υ̅ την μαρτυριαν λαμβανω αλλα ταυτα λεγω ινα υμειϲ ϲωθηται
35 εκεινοϲ ην ο λυχνοϲ ο καιομενοϲ και φαινων υμειϲ δε ηθεληϲατε προϲ ωραν αγαλλιαθηναι εν τω φωτι αυτου
36 εγω δε εχω την μαρτυριαν μειζων του ιωαννου τα γαρ εργα α δεδωκεν μοι ο π̅η̅ρ̅ ινα τελιωϲω αυτα αυτα τα εργα α ποιω μαρτυρουϲιν περι εμου οτι ο π̅η̅ρ̅ με απεϲταλκεν
37 και ο πεμψαϲ με π̅η̅ρ̅ εκεινοϲ μεμαρτυρηκε̅ περι εμου ουτε φωνην αυτου πωποτε ακηκοατε ουτε ειδοϲ εωρακατε
38 και τον λογον αυτου ουκ εχεται εν υμιν μενοντα οτι ον απεϲτιλεν εκεινοϲ τουτω υμειϲ ου πιϲτευεται
39 ερευναται ταϲ γραφαϲ οτι υμειϲ δοκειται εν αυταιϲ ζωην αιωνιον εχειν και αυται ειϲιν αι μαρτυρουϲαι περι εμου
40 και ου θελεται ελθειν προϲ με ινα ζωην εχηται
41 δοξαν παρα α̅ν̅ω̅ν̅ ου λαμβανω
42 αλλα εγνωκα υμαϲ οτι την αγαπην του θ̅υ̅ ουκ εχεται εν εαυτοιϲ
43 εγω εληλυθα εν τω ονοματι του π̅ρ̅ϲ̅ μου και ου λαμβανεται με εαν αλλοϲ ελθη εν τω ονοματι τω ιδιω εκεινο̅ ληψεϲθαι
44 πωϲ δυναϲθαι υμειϲ πιϲτευϲαι δοξαν παρα αλληλων λαμβανοντεϲ και την δοξαν την παρα του μονου ου ζητειται
45 μη δοκειται οτι εγω κατηγορηϲω υμων προϲ τον π̅ρ̅α̅ εϲτιν ο κατηγορων υμων μωυϲηϲ ειϲ ον υμειϲ ηλπεικατε
46 ει γαρ επιϲτευεται μωυϲει επιϲτευεται αν εμοι περι γαρ εμου εκεινοϲ εγραψεν
47 ει δε τοιϲ εκεινου γραμμαϲιν ου πιϲτευεται πωϲ τοιϲ εμοιϲ ρημαϲιν πιϲτευϲηται
Нашли в тексте ошибку? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter

Евангелие от Иоанна, 5 глава

Обратите внимание. Номера стихов — это ссылки, ведущие на раздел со сравнением переводов, параллельными ссылками, текстами с номерами Стронга. Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены.


2007–2021, сделано с любовью для любящих и ищущих Бога. Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите: bible-man@mail.ru.